Франція напередодні революції. Криза «старого порядку». (Велика французька революція кінця ХVІІІ століття.)

Про матеріал
Матеріали до уроку "Франція напередодні революції. Криза «старого порядку». (Велика французька революція кінця ХVІІІ століття.)" з використанням технології case-stady. Пропаную систему запитань та завдань до роботи з кейсами та перелік матеріалів, які входять до кейсу (уривки статей, статистика, історичні документи, малюнки, схеми тощо).
Перегляд файлу

 

Матеріали до уроку з використанням технології  case-stady

Тема уроку: Франція напередодні революції. Криза «старого порядку». (Велика французька революція кінця ХVІІІ століття.) 

 

Проблемне питання (запитання на рівні синтезу/оцінювання за таксономією Б. Блума): Чи була революція у Франції кінця ХVІІІ ст. неминучою?

Велика Французька революція стала «історичним Рубіконом»  в  житті  європейських  народів.  Вона  ліквідувала  рештки  феодально-кріпосницьких  пережитків,  сформувала  ідеї  гуманізму, що втілилися в словах «Свобода,  рівність і братство», проте  вона  ж  спричинила  появу  гільйотини,  знищення  величезної кількості  людей.  Якими  ж  були  причини  революційних  подій у Франції? Чи бувають безпричинні революції? Чи була революція у Франції кінця ХVІІІ ст. неминучою? Ось питання, на які нам  належить дати відповідь на цьому уроці.

 

Кейс 1.

Основна проблема до кейсу (запитання на рівні аналізу): Чи були феодальні відносини головною причиною французької революції ?

Мікропроблеми:

1. Знайдіть в мережі Інтернет поняття : Промисловий переворот, капіталістичні відносини, пригадайте поняття феодальні відносини.

2. Пригадайте з історії 8 класу  та  складіть схему «За що і кому сплачували податки селяни»

Дворянам, власникам землі

Духівництву

Державі

 

 

 

3. На основі тексту підручника складіть характеристику соціально-економічного стану Франції напередодні подій 1789р.

 

1.  Стан сільського господарства.

 

 

2.  Розвиток промисловості.

 

 

4 . На підставі даних таблиці дайте оцінку рівневі сільського господарства та промислового розвитку Франції наприкінці XVIII ст.
5. Прочитайте  історичний - уривок із твору англійського мандрівника та економіста Артура Юнга «Проїжджаючи через Пейрак, ми зустріли масу жебраків... У селянок відсутні панчохи, черевики, а у землеробів під час роботи немає на ногах не те що дерев’яного, а навіть будь-якого взуття. Ця потреба підриває в корені народний добробут, бо широке споживання серед бідняків важливіше, ніж серед багатих; становище бідняків, яке примушує їх утримуватися від придбання шкіряних і бавовняних виробів, слід визнати злом, що спричиняє надзвичайно важливі наслідки» ,

дайте відповідь на запитання:

               1. Як ви вважаєте, про які наслідки попереджає А. Юнг?

               2. Чому А. Юнг вважає найважливішим поширення 

                   споживання промислових товарів серед бідняків?

               3. Оцініть стан внутрішнього ринку Франції.

- зробіть висновки: Що, на ваш погляд, заважало розвиткові промисловості, сільського господарства й торгівлі у Франції?

6. Чи були феодальні відносини основною причиною французької революції? Свою думку обґрунтуйте.

Матеріали: підручник, уривок із історичного документи, додаткові матеріали, мережа Інтернет.

       

Кейс 2.

Основна проблема до кейсу:  Що, на ваш погляд, потрібно було змінити в  країні, щоб запобігти революції?

Мікропроблеми:

1. Пригадайте поняття «Доба Просвітництва», назвіть імена французьких просвітників (із курсу історії 8 класу)

2. Прочитайте додані матеріали (про правління Людовика ХVІ, ставлення Марії-Антуанети, розгляньте карикатуру на французьке суспільство ХVІІІ ст., карикатура «Пробудження третього стану» тощо ) та скажіть, як   абсолютна монархія та свавілля королівської влади впливали на французьке суспільство?

3. Заповніть таблицю «Основні ідеї просвітителів» (це може бути випереджальне завдання )

Ставлення просвітителів

Ш.-Л. Монтеск’є

Вольтер

Ж.-Ж. Руссо

Ж. Мельє

Д. Дідро

 

До людини

 

 

 

 

 

 

До держави

 

 

 

 

 

 

 

До приватної власності

 

 

 

 

 

До релігії та церкви

 

 

 

 

 

 

4. Використовуючи матеріал таблиці, поясніть, які ідеї просвітителів вплинули на розвиток революції. На що вони були спрямовані?

 

 5. Розгляньте таблицю : «Стани французького суспільства».

І стан

Єпископи, архієпископи

Не сплачували податків

ІІ стан

Дворянство (шпаги і дворянство мантії) Верхівка державного апарату, армії, керівники провінцій, більшість офіцерів

Не сплачували податків

ІІІ стан

Інше населення Буржуазія, банкіри, ремісники, дрібні торговці, купці, підприємці, робітники, селяни

Сплачували податки, виконували повинності, не мали ніяких політичних прав

 

 Дайте відповідь на запитання:

                  1. Чому перший і другий стани влаштовував існуючий стан

                      речей?

                  2. Чим були невдоволені представники третього стану?

                  3. Чому заможні буржуа та банкіри, більш заможні, ніж

                      деякі дворяни, входили до складу третього стану разом з

                      бідним ремісниками і селянами і нарівні з ними

                      сплачували податки?

Зробіть висновок: Як традиційний становий розподіл Франції перешкоджав економічному розвитку країни?

6. Напередодні революції генеральний комісар флоту Матьє-Луі Моле попереджав Жака Неккера: «Не треба чекати, щоб Генеральні штати почали у вас вимагати або вам наказувати , потрібно поспішати з власною пропозицією їм усього, що лише може бути предметом прагнень розсудливих людей у розумних межах як влади, так і прав нації».  Яким є ваше ставлення до наведеної думки? Чи могла її реалізація запобігти спалаху революції в країні?Що, на ваш погляд, потрібно було змінити в  країні, щоб запобігти революції?

Поясніть свою точку зору.

Матеріали:  підручник, уривок із історичного документи, додаткові матеріали, карикатура, мережа Інтернет.

 

Висновки. рефлексія Метод «Прес» Учні дають відповідь на проблемне запитання: Чи була революція у Франції кінця ХVІІІ ст. неминучою?

я вважаю…

Тому що…

Наприклад…

Таким чином…

 Домашнє завдання:

1. Опрацювати текст параграфа.

2. Творче завдання: обґрунтуйте власну думку з приводу того, ідеї кого із просвітителів вам видалися найбільш прогресивними. які цінності, проголошені ними, не втратили сьогодні своєї актуальності.

 

 

 

 

 

 

 

 

doc
Додано
18 лютого
Переглядів
109
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку