Географічні відомості про Україну в минулому Сучасні географічні дослідження

Про матеріал
Географічні відомості про Україну в минулому Сучасні географічні дослідження 8 клас . Профільний рівень
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Географічні відомості про Україну в минулому. ПРИГАДАЙТЕХто з давніх мандрівників відвідував територію України?Наведіть приклади документів чи картографічних зображень різних історичних епох, у яких згадується чи відображається територія нашої країни. Сучасні географічні дослідження

Номер слайду 2

Географічні відомості про територію України в минулому. Давньогрецький учений Геродот (484-425 рр. до н. е.)У своїй праці «Історія» він описав українську Наддніпрянщину. У своїй праці «Історія» він описав північнопричорноморські степи, річки Істр (Дунай), Борисфен (Дніпро), Гіпаніс (Південний Буг)відвідав Крим та Скіфію

Номер слайду 3

античний мандрівник і лікар Гіппократ (460-377 рр. до н. е.)занотував свої враження від подорожі південною частиною території нинішньої України в праці «Про повітря, воду та місцевість».давньогрецький географ та історик Страбон (64 р. до н. е. - 23 р. н. е.) У праці «Географія» наведено важливі та цікаві історико-географічні матеріали про Північне та Східне Причорномор’я. Географічні відомості про територію України в минулому.

Номер слайду 4

Дослідження доби середньовіччя.арабський учений і мандрівник Абу-Гамід. Відомості про Україну значно розширилися після утворення Київської Русі. У XII ст. У своїх книжках він описував природу, звичаї, побут населення Київської Русі.арабський мандрівник - Ібн Баттутаперетнув Чорне море й побував у Криму Він відвідав нинішні Керч, Феодосію, Судак і Старий Крим та описав життя, господарство й побут кримських татар. Арабські мандрівники також звертали увагу на особливу гостинність людей, які жили на землях Середнього Придніпров’я та Північного Причорномор’я

Номер слайду 5

Дослідження доби середньовіччя. Перші вітчизняні згадки про територію нашої країни знаходимо в літописах, княжих грамотах, літературних творах. описується не тільки природа Русі, а й народи, що мешкали на цих землях, їхня господарська діяльність, торговельні зв’язки з іншими країнами. У Київському (XII ст.), а дещо пізніше - у Галицько-Волинському (XIII ст.) літописах, трапляється назва «Україна».Європейці дізналися про українські міста й землі із книжки Ю. Дрогобича.більшу частину життя навчався й працював у країнах Європи, зокрема в Італії та Польщі, а в 1481-1482 рр. був ректором Болонського університету. Характеризуючи політичну карту того часу, учений наголосив, що Львів і Дрогобич належать не до Польщі, а до Русі, до якої відносив і Галичину.

Номер слайду 6

Зображення території України на картах. Перші картографічні роботи із зображенням окремих ділянок української території почали з’являтися ще в античні часи. Чорноморське узбережжя й Південь знаходимо на карті давньогрецького вченого Клавдія Птолемея (87-160 рр. н. е.). Однією з найдавніших карт, де згадується назва «Україна», є карта Мотіеля. Це карта басейну Чорного моря, з якою французький купець подорожував до Туреччини наприкінці XVI ст. Важливим є те, що зображена на ній територія по обидва боки Дніпра названа Україною.

Номер слайду 7

Зображення території України на картах. Перші карти всієї української території створив у 1650-1660 рр. Гійом Левассер де Боплан, французький військовий інженер і картограф, який перебував на службі в польського короля. Боплан склав загальні карти України та її окремих частин - Волині, Київщини, Поділля, а також детальну карту Дніпра.1720-1742 рр. німецький географ і картограф Матеус Зойтер видав кілька карт, на яких було показано територію У країни і Північного Причорномор’я першої половини XVIII ст.

Номер слайду 8

Географічні дослідження XVIII-XIX ст. Систематичні географічні дослідження території України, спричинені потужним розвитком промислового виробництва й пожвавленням торгівлі, розпочалися в XVIII ст. їх здійснювали дослідники окремих європейських держав і вітчизняні вчені. У XIX ст. систематичні дослідження як природних умов, так і розвитку господарства в Україні, здійснювали вчені, які працювали в Київському, Львівському, Харківському, Одеському університетах

Номер слайду 9

Географічні дослідження XVIII-XIX ст. Олександр Клосовський (один з організаторів метеорологічної служби)Василь Каразін (заснував першу в Україні метеорологічну станцію) Олексій Тілло (досліджував і картографував рельєф території України), Василь Докучаев (дослідник геологічної будови, ґрунтів, рельєфу та рослинного світу), Вагомий внесок у географічні дослідження України зробили відомі вчені: Павло Тутковський (досліджував геологічний розвиток території України й створив класифікацію її ландшафтів) академіки Микола Андрусов (вивчав природу Причорномор’я)видатний український географ й етнограф Павло Чубинський. У 1918 р. в Києві була заснована Академія наук України, першим президентом якої став відомий учений Володимир Вернадський.

Номер слайду 10

СУЧАСНІ ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕРИТОРІЇ ТА НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ. Географія в Україні у XX ст. Серед визначних постатей географічної науки XX ст.ім’я академіка Степана Рудницького, якого можна вважати фундатором української наукової школи з географіїакадемік Георгій Висоцький (один із засновників ландшафтознавства),академік Петро Погребняк (відомий природодослідник, спеціаліст з лісівництва, ініціатор створення Українського товариства охорони природи),академік Костянтин Воблий (економіст та географ, дослідник промисловості та населення України, засновник кафедри економічної географії Київського національного університету імені Тараса Шевченка), Максим Паламарчук (відомий економгеограф, дослідник територіальної організації господарського комплексу України)

Номер слайду 11

Географічні дослідження в наш час. Сучасні наукові дослідження - це сфера діяльності великих колективів. Вони об’єднують свої зусилля на комплексному фізико- і суспільно-географічному дослідженні території України, працюючи в спеціальних установах – науково-дослідних інститутах (НДІ) Національної академії наук України чи на географічних кафедрах вищих навчальних закладів, зокрема Київського національного університету імені Т. Шевченка, Львівського національного університету імені Івана Франка,Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна та ін. Прикладом НДІ НАН України є Інститут географії, Український гідрометеорологічний інститут, Інститут гідробіології, Інститут проблем природокористування та екології, Інститут геологічних наук та ін. Державна установа «Національний Антарктичний науковий центр»Через агресію Росії щодо України з 2014 р. зростає внесок географів у розвиток військової географії і топографії, Про широке коло досліджень Інституту географії Національної Академії наук України та їхні результати дізнайтеся на сайті: igu.org.ua/uk/.1. Доберіть інформацію про українські географічні дослідження Антарктиди на станції «Академік Вернадський». Підготуйте повідомлення.2. Спрогнозуйте розвиток сучасних напрямів географічної науки.

Номер слайду 12

ВИСНОВКИТериторія сучасної України з прадавніх часів цікавила як європейських, так і азійських дослідників. Найбільше активізувалися географічні дослідження України в епоху Середньовіччя. За століття вивчення земель сучасної України накопичилося багато географічної інформації. Величезним банком географічної інформації, яка постійно оновлюється, є ГІС. Фундатором української наукової школи з географії є С. Рудницький. Вагомим доробком географів XX ст. стало створення значних географічних творів, картографічних матеріалів та Інституту географії НАН України. Сучасні географічні дослідження здійснюються великими колективами науковців і спрямовані на комплексне вивчення природи, населення й господарства України. Українське географічне товариство - дієва наукова громадська організація, яка є ініціатором багатьох інноваційних географічних проектів.

pptx
Додано
5 вересня 2023
Переглядів
4724
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку