Календарно-тематичне планування уроків географіі для 8 класу (3 год. на тиждень)

Про матеріал
За навчальною програмою «Географія. 7-9 класи» для загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Кобернік С. Г., Коваленко Р. Р., Гільберг Т. Г., Даценко Л. М.) «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (наказ Міністерства освіти і науки України України від 07.06.2017 №804. (зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 03.08.2022 № 698). Підручник: Географія : підруч. для 8 класу загальноосвіт. навч. закладів / Г. Д. Довгань, О. Г. Стадник. — Х. : Вид-во «Ранок», 2021.
Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування уроків географії

для 8 класу (3 год. на тиждень)

за навчальною програмою «Географія. 7-9 класи» для загальноосвітніх навчальних закладів

«Рекомендовано Міністерством освіти і науки України»

(наказ Міністерства освіти і науки України України від 07.06.2017 №804

(зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 03.08.2022 № 698)

Підручник: Географія : підруч. для 8 класу загальноосвіт. навч. закладів /

Г. Д. Довгань, О. Г. Стадник. — Х. : Вид-во «Ранок», 2021.

 

№ з/п

Дата проведення

Тема

уроку

Домашнє завдання

Примітки

І  СЕМЕСТР (48 год.)

ВСТУП (3 год.)

 1.                 

05.09

Що вивчає курс географії «Україна у світі: природа, населення».

 

 

 1.                 

06.09

Методи досліджень фізичної та суспільної географії України. Джерела географічної інформації.

 

 

 1.                 

08.09

Географічні дослідження території України.

 

 

Розділ І. ГЕОГРАФІЧНА КАРТА ТА РОБОТА З НЕЮ (9 год.)

Тема 1. Географічна карта (4 год.)

 1.                 

12.09

Зображення України в картографічних творах. Навчальні карти та атласи.

 

 

 1.                 

13.09

Географічна карта: її властивості та елементи. Як створюють географічні карти.

 

 

 1.                 

15.09.

Класифікація карт. Способи зображення географічних об’єктів та явищ на картах.

 

 

 1.                 

19.09

Геоінформаційні та сучасні навігаційні системи.

 

 

Тема 2. Топографічні карти (4 год.)

 1.                 

20.09

Топографічні карти та їх практичне використання.

 

 

 1.                 

22.09

Визначення географічних та прямокутних координат.

 

 

 1.             

26.09

Визначення напрямків, відстаней та висот точок за топографічною картою.

 

 

 1.             

27.09

Практична робота №1: Визначення напрямків, відстаней, площ, географічних і прямокутних координат, висот точок за топографічною картою.

 

 

 1.             

29.09

Узагальнення знань з розділу «Географічна карта та робота з нею»

 

 

Розділ II. ГЕОГРАФІЧНИЙ ПРОСТІР УКРАЇНИ (9 год.)

Тема 1. Україна на політичній карті Європи і світу (4 год.)

 1.             

03.10

Політична карта світу та її елементи.

 

 

 1.             

04.10

Державний лад: форми правління та адміністративно-територіальний устрій країн. Геополітика.

 

 

 1.             

06.10

Географічне положення України.

 

 

 1.             

10.10

Практична робота №2: Позначення на контурній карті кордонів і назв сусідніх держав, крайніх точок, географічних центрів України та Європи; визначення координат точок, протяжності території країни в градусах і кілометрах.

 

 

Тема 2. Адміністративно-територіальний устрій України (2 год.)

 1.             

11.10

Формування території України. Зміни меж та адміністративно-територіального устрою України.

 

 

 1.             

13.10

Сучасний адміністративно-територіальний устрій України.

 

 

Тема 3. Україна на карті годинних поясів (2 год).

 1.             

17.10

Україна на карті годинних поясів. Осьове обертання Землі та місцевий час.

 

 

 1.             

18.10

Час в Україні. Практична робота №3: Аналіз карти годинних поясів Землі. Розв'язування задач на визначення часу.

 

 

 1.             

20.10

Узагальнення знань з розділу «Географічний простір України»

 

 

Розділ III. ПРИРОДНІ УМОВИ І РЕСУРСИ УКРАЇНИ (70 год.)

Тема 1. Рельєф, тектонічна та геологічна будова, мінеральні ресурси (12 год.)

 1.             

31.10

Загальні риси рельєфу України.

 

 

 1.             

01.11

Тектонічна будова. Основні тектонічні структури.

 

 

 1.             

03.11

Платформні структури та їхній зв'язок із рельєфом. Складчасті системи.

 

 

 1.             

07.11

Геологічна будова. Визначення геологічного часу. Геологічне літочислення та геологічні ери.

 

 

 1.             

08.11

Геологічна карта. Геологічна будова України.

 

 

 1.             

10.11

Особливості природних умов території України в різні геологічні ери.

 

 

 1.             

14.11

Формування рельєфу. Рельєфотвірні чинники та процеси.

 

 

 1.             

15.11

Типи рельєфу за походженням.

 

 

 1.             

17.11

Рельєф і діяльність людини.

 

 

 1.             

21.11

Корисні копалини України. Паливні корисні копалини.

 

 

 1.             

22.11

Практична робота №4: Встановлення за картами (тектонічною, геологічною, фізичною) зв'язків між тектонічною, геологічною будовою, рельєфом та корисними копалинами.

 

 

 1.             

24.11

Рудні та нерудні корисні копалини.

 

 

Тема 2. Клімат і кліматичні ресурси (12 год.)

 1.             

28.11

Основні кліматотвірні чинники та їхній вплив на клімат України. Розподіл сонячної енергії.

 

 

 1.             

29.11

Циркуляція атмосфери на території України.

 

 

 1.             

01.12

Вплив на клімат підстилаючої поверхні.

 

 

 1.             

05.12

Кліматичні показники та їхній розподіл на території України. Територіальний розподіл і річний хід температур.

 

 

 1.             

06.12

Розподіл атмосферних опадів. Коефіцієнт зволоження.

 

 

 1.             

08.12

Практична робота №5: Визначення вологості повітря за заданими показниками.

 

 

 1.             

12.12

Розподіл вітрів. Регіональні відмінності клімату.

 

 

 1.             

13.12

Практична робота №6: Визначення причин відмінностей кліматичних показників різних регіонів України за аналізом кліматичної карти та кліматичних діаграм.

 

 

 1.             

15.12

Сезонні погодні умови. Кліматичні сезони (пори року).

 

 

 1.             

19.12

Несприятливі погодно-кліматичні явища.

 

 

 1.             

20.12

Прогноз погоди. Спостереження за станом погоди та її прогнозування.

 

 

 1.             

22.12

Кліматичні ресурси. Вплив погодно-кліматичних умов на здоров'я людини.

 

 

Тема 3. Води суходолу і водні ресурси (10 год.)

 1.             

26.12

Води суходолу та їх склад. Рівнинні та гірські річки.

 

 

 1.             

27.12

Будова річкової долини. Річковий стік.

 

 

 1.             

29.12

Живлення та водний режим річок України. Падіння та похил річок.

 

 

ІІ  СЕМЕСТР (57 год.)

 1.             

 

Основні річкові басейни та системи.

Річки України. Дніпро. Сіверський Донець.

 

 

 1.             

 

Південний Буг. Дністер. Дунай.

 

 

 1.             

 

Озера, їхні типи та розташування.

 

 

 1.             

 

Болота. Водосховища та канали.

 

 

 1.             

 

Практична робота №7: Позначення на контурній карті назв найбільших річок, озер, водосховищ, каналів України.

 

 

 1.             

 

Підземні води та їх географія.

 

 

 1.             

 

Водні ресурси України.

 

 

Тема 4. Ґрунти та ґрунтові ресурси (3 год.)

 1.             

 

Ґрунти України, їх утворення. Структура і склад ґрунту.

 

 

 1.             

 

Основні типи ґрунтів та їх поширення. Ґрунтові ресурси, їхні зміни в результаті діяльності людини.

 

 

 1.             

 

Практична робота №8: Порівняльний аналіз різних типів ґрунтів України (використовуючи карту ґрунтів та текст підручника).

 

 

Тема 5. Рослинність (2 год.)

 1.             

 

Рослинний покрив. Різноманітність рослинності.

 

 

 1.             

 

Рослинні ресурси, їх охорона й відтворення. Червона та Зелена книги України.

 

 

Тема 6. Тваринний світ України (2 год.)

 1.             

 

Тваринний світ. Різноманітність тваринного світу.

 

 

 1.             

 

Тваринні ресурси. Вплив людини на тваринний світ.

 

 

Тема 7. Ландшафти України (23 год.)

 1.             

 

Ландшафт як просторово-цілісна система. Чинники розвитку ландшафтів.

 

 

 1.             

 

Класифікація ландшафтів.

 

 

 1.             

 

Районування природних ландшафтів.

 

 

 1.             

 

Зони мішаних і широколистих лісів. Географічне положення. Особливості рельєфу, тектонічної та геологічної будови.

 

 

 1.             

 

Клімат і внутрішні води мішаних та широколистих лісів. Типи ґрунтів. Рослинний і тваринний світ.

 

 

 1.             

 

Лісостепова зона. Географічне положення. Особливості рельєфу, тектонічної та геологічної будови.

 

 

 1.             

 

Клімат і внутрішні води лісостепової зони. Ґрунти. Рослинний і тваринний світ.

 

 

 1.             

 

Сучасний стан природи в зоні лісостепу. Природоохоронні території.

 

 

 1.             

 

Зона степів. Географічне положення. Рельєф та тектонічна будова.

 

 

 1.             

 

Клімат і внутрішні води степів. Ґрунти. Рослинний і тваринний світ.

 

 

 1.             

 

Сучасний стан природи в зоні степу. Природоохоронні території.

 

 

 1.             

 

Практична робота №9: Складання порівняльної характеристики природних зон України.

 

 

 1.             

 

Українські Карпати. Географічне положення та головні риси природи.

 

 

 1.             

 

Гірські ландшафти Карпат. Вертикальна поясність ландшафтів Карпат. Фізико-географічні області.

 

 

 1.             

 

Охорона природи Карпат.

 

 

 1.             

 

Кримські гори, їх географічне положення, геологічна будова та рельєф.

 

 

 1.             

 

Клімат, ґрунти, внутрішні води Кримських гір. Органічний світ.

 

 

 1.             

 

Географічне положення Чорного моря та його розміри. Геологічна будова та рельєф дна.

 

 

 1.             

 

Характер берегової лінії Чорного моря. Кліматичні умови та властивості водних мас.

 

 

 1.             

 

Органічний світ. Екологічні проблеми Чорного моря.

 

 

 1.             

 

Азовське море, його географічне положення та розміри. Геологічна будова та рельєф дна.

 

 

 1.             

 

Характер берегової лінії Азовського моря. Кліматичні умови та властивості водних мас.

 

 

 1.             

 

Органічний світ. Екологічні проблеми Азовського моря.

 

 

Тема 8. Природокористування (5 год.)

 1.             

 

Природно-ресурсний потенціал України.

 

 

 1.             

 

Забруднення довкілля.

 

 

 1.             

 

Охорона природи. Розвиток заповідної справи в Україні.

 

 

 1.             

 

Категорії природно-заповідного фонду України. Практична робота №10: Позначення на контурній карті об'єктів природно-заповідного фонду України.

 

 

 1.             

 

Раціональне природокористування. Моніторинг довкілля. Проблеми природокористування в Україні.

 

 

 1.             

 

Узагальнення знань з розділу «Природні умови і ресурси України»

 

 

Розділ IV. НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ТА СВІТУ (12 год.)

Тема 1. Демографічні процеси та статево-віковий склад населення світу та України (4 год.)

 1.             

 

Кількість населення і чинники, які на неї впливають.

 

 

 1.             

 

Статево-віковий склад населення світу й України.

 

 

 1.             

 

Тривалість життя населення.

 

 

 1.             

 

Механічний рух населення.

 

 

Тема 2. Розселення (3 год.)

 1.             

 

Густота населення світу й України.

 

 

 1.             

 

Міські та сільські населені пункти. Урбанізація.

 

 

 1.             

 

Міста й села України.

 

 

Тема 3. Етнічний склад населення (2 год.)

 1.             

 

Етноси. Найпоширеніші мовні сім’ї світу.

 

 

 1.        

 

Національний склад населення України.

 

 

Тема 4. Релігійний склад населення (1 год.)

 1.        

 

Релігійний склад населення світу й України.

 

 

Тема 5. Зайнятість населення у світі та Україні (1 год.)

 1.        

 

Трудові ресурси. Зайнятість населенні в Україні.

 

 

 1.        

 

Узагальнення знань з розділу «Населення України та світу.»

 

 

Розділ V. ПРИРОДА ТА НАСЕЛЕННЯ СВОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО РЕГІОНУ (1 год.)

 1.        

 

Орієнтовний план характеристики природи і населення свого адміністративного регіону.

 

 

 1.        

 

Узагальнення вивченого за рік.

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Географія, 8 клас, Планування
Додано
12 вересня 2023
Переглядів
934
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку