18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Географічні задачі 8 клас

Про матеріал
НА УРОКАХ ВИКОРИСТОВУЮ КОРОТКОЧАСНІ ЗАВДАННЯ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ РАНІШЕ ЗАСВОЄНИХ ЗНАНЬ І РОБОТИ З РІЗНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ ЗНАНЬ. ВИКОНАННЯ ТАКИХ ЗАВДАНЬ ПЕРЕДБАЧАЄ НЕ ТІЛЬКИ ЗНАХОДЖЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ ПРО ПРИРОДУ І СУСПІЛЬСТВО, А ТАКОЖ НОВИХ ШЛЯХІВ ПОШУКУ ЗНАНЬ, ЩО ВЕДЕ ДО РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ, ДОПОМАГАЄ ЇМ ОВОЛОДІТИ МЕТОДАМИ НАУКОВОГО ПІЗНАВАННЯ, ФОРМУЄ ІНТЕРЕС І ПОТРЕБУ У ТВОРЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Географічні задачі 8 клас. Чиший Світлана Миколаївна2019рік

Номер слайду 2

Визначте масштаб топографічної карти, на якій 1 см2 дорівнює 25 га на місцевості. Розв’язання: 1) Для визначення масштабу топографічної карти переводимо 25га у м2. Пам’ятаємо, що 1га =10000 м2: 25*10000=250000 м2 .2) Далі визначаємо іменований масштаб топографічної карти, тобто скільком метрам на місцевості відповідає 1 см на цій карті. Якщо 1 см2 = 250000 м2 то 1см =V250000 м2. Отже, іменований масштаб карти в 1см 500м.3)Далі переводимо іменований масштаб у числовий. Масштаб карти 1:50000. Відповідь: масштаб топографічної карти1:50000.

Номер слайду 3

Визначте, на карті якого масштабу парк охоплюватиме площу 1 см2 , якщо на іншій карті, масштаб якої 1:10000, він охоплює площу 25 см2 Розв’язання: якщо площа парку на карті зменшилася у 25 разів, то масштаб карти зменшиться у 5 разів і буде становити 1:50 000. Можемо зробити перевірку. На першій карті відомі масштаб і площа. Іменований масштаб цієї карти в 1см 100м; отже, 1 см2 = 100 м * 100м; в 1 см2 =10 000м2 , або 1 га. Звідси, 25 см2 = 25га або 250 000 м2 (1га=10 000м2 ). Якщо на другій карті 1 см2 = 250 000 м2 , то 1см=V250 000. Отже, іменований масштаб карти в 1см 500м, а числовий 1 :50 000. Відповідь: масштаб другої карти

Номер слайду 4

Визначте масштаб топографічної карти, на якій найкоротша відстань від точки А (X=6 065 300; У=4 312 750) до точки В (Х=6 065 300; У=4 312 000) становить 3 см. Розв’язання:1). Для визначення масштабу карти зіставляємо значення прямокутних координат. Значення координат Х у обох варіантах однакові (6 065 300 – 6 065 300 = 0м), тобто точки розташовані від екватора на однаковій відстані. Щодо координат У, то ми бачимо, що вони віддалені одна від одної на 750м (4 312 750 – 4 312 000 = 750м).2). Із умови задачі відомо, що на карті ця відстань становить 3 см. Тому 750м : 3см =250м. Отже, іменований масштаб карти в 1см 250м.3). Переводимо іменований масштаб у числовий: 1:25 000 (250*100=25 000).їВідповідь: масштаб топографічної карти 1 : 25 000.

Номер слайду 5

Визначте географічні координати міста, якщо Сонце в ньому сходить на 10 год 24хв пізніше, ніж на 1800 д., а висота Полярної зірки над горизонтом становить близько 500 Розв’язання: 1) Якщо висота Полярної зірки над горизонтом дорівнює 500, то географічна широта даного міста буде становити 500 пн.ш.2) Визначаємо географічну довготу міста. 10год 24хв = 624 хв; 624 хв : 4 хв = 1560 (різниця у градусах між містом і 180 0д.) Якщо Сонце в цьому місці сходить пізніше, то це значить, що об’єкт буде розташований на захід від 180 0д.1800д. - 1560 = 240сх.д. Відповідь: географічні координати міста 500 пн.ш. 24 0сх.д.

Номер слайду 6

Визначте місцевий час у м. Запоріжжя (480 пн.ш., 350 сх.д.), якщо у місті Донецьк (480 пн.ш.,380 сх.д.) він становить 12 год 57 хв. Розв’язання:1). Визначаємо різницю географічної довготи між містами: 380-350 = 30 10 = 4 хв, отже: 2). 30 х 4хв = 12хв (різниця у часі між містами).3). Визначаємо місцевий час у Запоріжжі, яке розташоване на захід від Донецька, тому час у ньому буде меншим:12год 57хв – 12хв = 12год 45хв. Відповідь: місцевий час у Запоріжжі становить 12год 45хв

Номер слайду 7

Визначте місцевий час у Донецьку (480 пн.ш., 380 сх.д.), якщо в Києві (510 пн.ш., 310 сх.д.) 10год?Розв’язання: для визначення місцевого часу використовують значення географічної довготи обох об’єктів. 1). Визначаємо різницю географічної довготи між містами:380-310 = 70 10 = 4 хв, отже: 2). 70 х 4хв = 28хв (різниця у часі між містами).3). Визначаємо місцевий час у Донецьку. Це місто розташоване на схід від Києва, тому час у ньому буде більшим:10год + 28хв = 10год 28хв. Відповідь: місцевий час у Донецьку становить 10год 28хв

Номер слайду 8

Визначте географічну довготу міста – обласного центру України, якщо різниця між його місцевим часом і місцевим часом Лондона становить 2год12хв. Розв’язання:1) 2год 12хв = 132 хв;2) 132 хв : 4 хв = 330 (відстань між Лондоном і обласним центром України у градусах). 3) До географічної довготи Лондона додаємо різницю градусної величини, адже обласний центр України розташований на схід від Лондона: 00 + 330 = 330 сх.д. Відповідь: географічна довгота обласного центру України становить 330 сх.д.

Номер слайду 9

Визначте, якою буде температура повітряв Карпатах на висоті 2км, якщо біля пілніжжя вона становить 180 СРозв’язання: З підняттям угору на кожні 1000 м температура знижується на 60 С. Отже: 1) 2000:1000 Х 6 =120 С(з підняттям угору на 2км температура знизиться на 120 С); 2) 180 С - 120 С = 60 С (температура на вершині гори). Відповідь: на вершині гори температура становить 60 С.

Номер слайду 10

Визначте температуру повітря на одній із вершин Кримських гір, де атмосферний тиск становить 646мм рт. ст., якщо біля підніжжя гори у цей момент атмосферний тиск 756 мм рт. Ст., а температура повітря дорівнює +130 С Розв’язання: 1) 756 мм рт.ст. -646 мм рт.ст. = 110 мм рт.ст.(різниця атмосферного тиску); 2) 110 мм рт. ст. :10 Х 100 = 1100м (відносна висота гори); 3) 1100 м : 1000 м Х 60 = 6,60 (різниця температури); 4) 130 С – 6,60 С = 6,40 СВідповідь: температура повітря на вершині становить 6,40 С

Номер слайду 11

Визначте атмосферний тиск на вершині гори Говерла, якщо на висоті 183 м він у цей час становить 720 мм рт. ст. Розв’язання:1) Визначаємо відносну висоту між вершиною Говерла(2061м) та точкою (183м), де нам відомий атмосферний тиск:2061 м – 183 м = 1878 м (відносна висота),2) Визначаємо, на скільки одиниць зміниться атмосферний тиск при підйомі на 1878 м, якщо з підняттям на кожні 1000м він знижується на 100мм рт.ст.: 1878 м : 1000 м Х100 мм рт. Ст. = 187,8 мм рт.ст.=188 мм рт.ст. 3)Визначаємо атмосферний тиск на вершинігори Говерла: 720 мм рт.ст – 188 мм рт. Ст. = 532 мм рт.ст. Відповідь: атмосферний тиск на вершині гори Говерла буде становить 532 мм рт.ст.

Номер слайду 12

Визначте величину випаровуваності за рік для м. Кривий Ріг, якщо річна кількість опадів становить 425 мм, а коефіцієнт зволоження 0,53. Розвязання: коефіцієнт зволоження визначається за формулою: К= О/В, де К –коефіцієнт зволоження; О – кількість опадів за певний період; В – випаровуваність. Звідси В =О/К. Отже 425 : 0,53 =801,8 (мм) = 800(мм)Відповідь: величина випаровуваності за рік для м Кривий Ріг становить понад 800мм.

Номер слайду 13

Визначте похил річки Дніпро, якщо її витік розташований на висоті 242 м над рівнем моря. Гирло – на висоті 0м, а її довжина становить 2201 км. Розв’язання: Визначаємо падіння річки за формулою: П=h1 –h2, де П – падіння річки; h1- висота витоку; h2 – висота гирла. 242 – 0 = 242 (м). Падіння річки, що виражена в метрах, переводимо у сантиметри: 242 Х100=24200 (см). Визначаємо похил річки за формулою: Пр = П/L, де Пр – похил річки, П-падіння річки, L – довжина річки.24 200см :2201 км = 10,99 см/км =11 см/км Відповідь: похил Дніпра становить 11 см/км

Номер слайду 14

Визначте витрату води у річці на ділянці, ширина якої сягає 20м, середня глибина – 1,5 м, а швидкість течії – 2 м/с. Розв’язання: Витрату води визначаємо за формулою: W = S х V, де W – витрата води в річці (м 3/с) на даному відрізку річки; S – площа поперечного перерізу річки (м 2); V – швидкість течії річки (м/с). У цій формулі нам невідома S: S = Ш х h ( Ш – ширина річки, h – глибина річки);S = 20м х 1,5м = 30 м 2 W = 30 м 2 х 2 м/с = 60 м3/с. Відповідь: витрата води в річці на даному відрізку становить 60 м3/с

Номер слайду 15

Визначте величину природного приросту населелення, якщо рівень смертності становить 14‰, а народжуваності – 7 ‰ Розв’язання: величина природного приросту визначається у проміле як різниця між народжуваністю і смертністю. У даному випадку величина природного приросту населення буде від’ємною і становить -7 ‰:7‰ - 14‰ = - 7 ‰ Відповідь: величина природного приросту населення від’ємна і становить -7 ‰

pptx
Додав(-ла)
Чиший Світлана
Додано
1 березня 2019
Переглядів
5080
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку