Тести від «На Урок»: Організація дистанційної роботи під час карантину

Різноманітність рослинності. Закономірності поширення рослинного покриву в Україні. Червона та Зелена книги України. Рослинні ресурси, їх охорона і відтворення. Рослинність своєї м

Про матеріал
сформувати в учнів знання про основні типи рослинного покриву України, видовий склад рослинності, стан рослинних ресурсів, Червону та Зелену книгу України, закономірності поширення основних типів рослинності в Україні; навчити розпізнавати рослини, занесені до Червоної книги України, рослинні угруповання, занесені до Зеленої книги України, ендемічні і реліктові види рослин; вдосконалювати вміння і навички самостійної роботи з матеріалами підручника, додатковими джерелами інформації, тематичними картами атласу; виховувати бережливе ставлення до рослинних ресурсів України.
Перегляд файлу

Тема. Рослинність. Різноманітність рослинності. Закономірності поширення рослинного покриву в Україні. Червона та Зелена книги України. Рослинні ресурси, їх охорона і відтворення. Рослинність своєї місцевості.

Мета: сформувати в учнів знання про основні типи рослинного покриву України, видовий склад рослинності, стан рослинних ресурсів, Червону та Зелену книгу України, закономірності поширення основних типів рослинності в Україні; навчити розпізнавати рослини, занесені до Червоної книги України, рослинні угруповання, занесені до Зеленої книги України, ендемічні і реліктові види рослин; вдосконалювати вміння і навички самостійної роботи з матеріалами підручника, додатковими джерелами інформації, тематичними картами атласу; виховувати бережливе ставлення до рослинних ресурсів України.

Наскрізні змістові лінії.

Екологічна безпека та сталий розвиток: усвідомлювати необхідність збереження рослин та їх угруповань.

Здоров’я і безпека: усвідомлювати необхідність використання деяких властивостей рослин для зміцнення та профілактики здоров’я.

Громадянська відповідальність: сприяти формуванню відповідального члена громади, який розуміє необхідність раціонального використання рослинних ресурсів.

Очікувані результати. Після цього уроку учні зможуть:

 • називати видовий склад рослинності України;
 • характеризувати основні типи рослинного покриву України;
 • розпізнавати види рослин, що занесені до Червоної книги України;
 • наводити приклади рослинних угруповань, занесених до Зеленої книги України, ендемічних і зникаючих видів рослин;
 • аналізувати карту рослинності України, вплив господарської діяльності людини на рослинний покрив;
 • робити висновки щодо закономірностей поширення основних типів рослинності в Україні;
 • оцінювати стан рослинних ресурсів, їх роль у господарській діяльності, наслідки використання в різних регіонах України.

 

Тип уроку: комбінований.

 

Хід уроку

І. Організаційний момент.

ІІ. Перевірка домашнього завдання.

Перевірка виконання досліджень «Вплив людини на родючість ґрунтів».

Методичний прийом «Тест-контроль».

 1. Визначте серед ґрунтів України ті, які мають найбільшу родючість:

а) чорноземи;

б) сірі-лісові;

в) дерново-підзолисті;

г) каштанові.

 1. Встановіть, які ґрунти переважають у сухих приазовських і причорноморських степах:

а) дерново - підзолисті;

б) сірі-лісові;

в) чорноземи звичайні;

г) каштанові та темно каштанові.

 1. Визначте які ґрунти характерні для Львівщини:

а) чорноземи південні;

б) дерново-підзолисті;

в) каштанові;

г) сірі лісові.

 1. З’ясуйте типові ґрунти українського Полісся:

а) чорноземи лучні;

б) бурі лісові;

в) сірі лісові;

г) дерново - підзолисті.

 1. Визначте на чому сформувались чорноземи в Україні:

а) на лесових суглинках;

б) на пісках;

в) на вапняках;

г) на супісках.

(за кожну правильну відповідь 2 бали)

ІІІ. Актуалізація опорних знань.

Бесіда за запитаннями:

 1. Що називають реліктами? Ендеміками?

Релікти – представники рослинного світу, які залишилися від давніх геологічних епох.

Ендеміки – представники рослинного світу, що поширені на певній території.

 1. Від чого залежить поширення рослинності на земній поверхні?

Поширення рослинності на земній поверхні підпорядковується широтній зональності на рівнинах та висотній поясності в горах.

IV. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності.

Вступне слово вчителя.

Знання про рослинний світ довкола нас та закономірності поширення окремих видів рослин по території України цікавлять не лише ботаніків або географів. Знання про рослини нашої країни безперечно, потрібні лісникові, який доглядає за лісом. Такими знаннями опановують і працівники харчової промисловості, адже рослини складають понад 2/3 нашого раціону харчування. Рослини уважно досліджують медики, знаючи про цілющий вплив на людський організм. Так само вони важливі для хіміка, що використовує рослини для виробництва паперу, спирту та інших речовин. А як потрібні знання про рослини аптекарю! Він допомагає хворому підібрати з «зеленої аптеки» потрібні для нього рослини та виготовляє ліки на рослинній основі.

Подумайте і продовжте перелік тих, для кого важливими є знання про рослинний покрив України. І цей перелік буде чималий! Ось і виходить, що такі знання потрібні практично кожному. Адже хіба не варто достатньо знати про те, без чого людське життя не тільки безрадісне, а й просто неможливе?

V. Вивчення нового матеріалу.

1. Різноманітність рослинності.

Розповідь вчителя.

Щедро нагородила природа українську землю рослинами, які утворюють багатокольоровий вінок флори України. Це і недоторкані ліси Полісся та зелених Карпат, діброви Поділля і представники кримських субтропіків, різнотравні килими дніпровських луків і причорноморських степів.

Методичний прийом «Nota bene» (замітка на полях).

Флора – богиня квітів і весняного цвітіння у римлян. Наукове значення терміну «флора» - історично сформована сукупність видів рослин, що поширені на конкретній території. Слово «флора» було використано шведським натуралістом Карлом Ліннеєм.

Ще 15-12 тис. років тому, під час останнього зледеніння в Європі майже вся територія України була вкрита трав’яною рослинністю. На півночі утворилася холодна тундра, а на півдні – не надто тепліший степ. Ліси й теплолюбні рослини зберігалися лише на півдні і в Кримських горах. Після закінчення льодовикової епохи, наприкінці антропогенного періоду сформувалася сучасна рослинність. Її видовий склад і поширення залежали від зміни кліматичних умов. Нині в рослинному покриві нашої країни є види, які залишилися від давніх геологічних епох. Їх називають реліктами. В Україні реліктовими є тис ягідний, рододендрон жовтий, ломикамінь болотний, гінкго дволопатеве. Розмаїтий рослинний покрив України охоплює понад 30 тис. видів вищих рослин, серед яких переважають трав’яні. Дерев і чагарників лише 280 видів. Більш як 600 видів вищих рослин є ендеміками – такими, що ростуть лише на цій території. Найбільше ендемічних та рідкісних видів є в Кримських горах і Українських Карпатах.

2. Закономірності поширення рослинного покриву в Україні. Рослинні угруповання.

Самостійна робота з матеріалами підручника.

Опрацюйте текст підручника та сформулюйте поняття «рослинні угруповання»; назвіть основні види рослинних угруповань в Україні.

Рослинні угруповання – це рослини що проростають на певній території, пристосувавшись до однакових природних умов (клімату, рельєфу, геологічної будови, ґрунтів). Найпоширенішими в Україні є лісові, степові, лучні та болотні рослинні угруповання.

Робота з картою.

Дайте відповіді на запитання:

 • Які рослинні угруповання поширені на півночі України, а які на півдні?

(на півночі – хвойні та широколисті ліси, на півдні – справжні та пустельні степи)

 • Де в країні ростуть широколисті ліси?

(на заході)

 • Які рослинні угруповання є найбільш розповсюджені в Україні?

(хвойні та широколисті ліси, лучні степи, справжні степи)

 • Яка рослинність сформувалася на території вашої області?

(хвойні та широколисті ліси)

 • Які закономірності в поширенні рослинного покриву по території України проявляються?

(на рівнинній частині рослинний покрив поширюється здебільшого зонально – залежно від географічної широти. У горах спостерігається зміна рослинності за висотними поясами)

Робота в групах.

Користуючись текстом підручника та тематичною картою атласу складіть опис рослинних угруповань за планом:

 • назва угруповання;
 • район поширення;
 • видовий склад рослинності.

І група – лісова рослинність;

ІІ група – степова рослинність;

ІІІ група – лучна і болотна рослинність.

3. Рослинні ресурси.

Самостійна робота з текстом підручника.

Опрацюйте текст підручника та сформулюйте поняття рослинні ресурси; визначте значення рослинних ресурсів для людини.

Рослинні ресурси – це частина біологічних ресурсів певної території. Вони є технічною, харчовою, кормовою лікарською сировиною, виконують захисні, клімато- і водорегулюючі, оздоровчі функції.

Розповідь вчителя.

Нині практичну цінність мають 65% видів рослин України. З них понад 800 видів використовує традиційна та народна медицина, понад 200 видів є вітамінними рослинами, 150 видів – це дикорослі плодові, ягідні, горіхові, салатні харчові рослини, близько 400видів – олійні рослини, 150 видів – фарбувальні, 50 видів – волокнисті рослини, понад 500 – медоносні рослини, близько 80 видів – цінні своєю деревиною.

Особливо важливу роль серед рослинних ресурсів України відіграють ліси, які не лише є важливою сировиною, а й беруть участь у збереженні довкілля. Україна належить до країн з невисокою забезпеченість лісовими ресурсами. Ступінь заліснення території становить 15,5% (оптимальним є показник 21-22%).

4. Охорона рослин. Червона та Зелена книги України.

Випереджальне завдання.

Методичний прийом «Мандрівка в Інтернет».

Повідомлення учнів про:

- Червону та Зелену книги України;

- представників рослинного світу, занесених до Червоної книги України, рослинні угруповання, включені до Зеленої книги України;

- рослини, які мають харчову і лікарську цінність.

 

VI. Закріплення нових знань та вмінь учнів.

Прийом «Знайди пару».

Вчитель називає рослину, а учні вказують до якого рослинного угруповання вона належить. Наприклад:

 • сосна – мішані ліси;
 • тис ягідний – карпатські ліси;
 • ковила – степ;
 • росичка – болото.

Наведіть приклади деревних порід у лісах України, скориставшись географічними назвами: Березне, Соснове, Вільхівка, Самбір, Борова, Буковина. Знайдіть географічні обєкти з цими назвами на географічній карті.

VII. Підсумки уроку.

Заключне слово вчителя.

Основними рослинними угрупованнями в Україні є ліси, степи, луки, болота.

На рівнинній частині України рослинний покрив змінюється залежно від географічної широти, а в горах – з висотою.

Рідкісні та зникаючі види рослин з метою охорони занесено до Червоної книги України, а рослинні угруповання – до Зеленої книги України.

Коментоване виставлення оцінок.

VIII. Домашнє завдання.

Опрацюйте текст параграфа в підручнику.

Підготуйте презентацію, повідомлення, слайд шоу про представників тваринного світу, занесених до Червоної книги України та тваринний світ своєї місцевості (на вибір).

Завдання «Попрацюйте в групі».

З приходом весни на вулицях міст з’являються продавці перших квітів. На жаль, ще не всі усвідомлюють, якої непоправної шкоди цим вони завдають природі, адже ці види рослин є рідкісними або зникаючими. Долучіться до акції «Первоцвіт», яку проводить Всеукраїнська екологічна ліга. Для цього підготуйте:

І група – листівки про збереження ранньоквітучих весняних квітів;

ІІ група – звернення до населення про досвід вирощування первоцвітів на присадибних ділянках та в кімнатних умовах.

docx
Додано
6 березня 2019
Переглядів
944
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку