29 квітня о 18:00Вебінар: Використання технології «перевернутий клас» на уроках хімії

Географія 9 клас. Економічний розвиток та його показники

Про матеріал
Урок, який на республіканському конкурсі отримав І місце. Цікаве завдання для дітей, наявні додаткові матеріали та література.
Перегляд файлу

Географія  9 клас

Тема. Економічний розвиток та його показники

Автори: Бочко М. І. вчитель географії СЗОШ №12, Відмінник освіти України, м. Хмельницький.

Предмет: географія.

Клас: 9.

Тривалість уроку: 45 хвилин

Тип уроку: Ділова гра.

Вид уроку: вивчення нового матеріалу

Технології: технології критичного мислення, ігрова, проблемного навчання, здоров’язбережувальна.

Мета: навчити виявляти суттєві ознаки економічних понять «економічний розвиток»; «індекс людського розвитку», формувати компетенції особистісного самовдосконалення; сприяти виробленню в учнів здібностей визначати проблему і способи її вирішення.

Завдання: називає ознаки понять «індекс розвитку людського потенціалу», «економічний розвиток»; розрізняє основні показники економічного розвитку національної економіки; виявляє різницю в індексі розвитку людського потенціалу країн; розуміє вплив ВВП на душу населення та якість життя; оцінює за статистичними та картографічними даними місце України за ІРЛП.

Обладнання: підручник, атласи, дидактичні матеріали.

 Рекомендації: зробіть достатню кількість примірників (додаток 1 – 4 ) Готуючись до уроку, заздалегідь напишіть епіграф уроку на дошці: «Рівень економічного розвитку вимірюється ставленням вартості автомобіля до вартості стрижки волосся. Чим ближче ці величини, тим більш розвинутою є країна». (Семюел Девоні )

Підготуйте шаблон «Сходинки успіху» на ватмані і розмістить його на дошці. Продумайте організацію та перевірку тестів, в залежності від навчальних можливостей класу.

 

Хід уроку

І. Організаційний момент.

 Привітайте учнів. Налаштуйте на плідну працю, використовуючи українські прислів’я та приказки «Не кажи, не вмію, кажи – навчусь», «Хто знання має, той мур зламає». Нагадайте про необхідність бути активними, уважними, дієвими.

ІІ. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності, повідомлення теми, мети уроку.

 

Розпочніть основну частину уроку з мотивації . Прочитайте учням притчу.

Залишив батько трьом своїм синам спадок, щоб розділили вони його порівну і розпорядилися на власний розсуд. Старший син купив машину, про яку давно мріяв; другий відправився в навколосвітню подорож, а третій купив акції фірми Майкрософт. Через кілька років виявилося, що у старшого брата машину викрали, у середнього закінчилися гроші, а молодший отримав великі дивіденди і розбагатів.

Обговорить з учнями питання:

- Як вони ставляться до вибору кожного брата?

- У ролі якого брата хотіли б опинитися?

-Чому молодший брат розбагатів , що йому допомогло?

 

Посильте мотивацію прикладом з життя школярів.

Повідомте учням , що вони навчаються в школі 9 рік, за цей час виросли, стали вище - це фізичне зростання. Отримали багато знань, умінь, навичок, стали розумнішими – це їхнє особистісне зростання, тобто кількісне і якісне зростання. В економіці теж можуть бути зростання – економічні: кількісні та якісні.  Оголосіть тему, запропонуйте записати її у зошит.

Акцентуйте увагу, що на протязі уроку спробуєте збільшити багатство класу в цілому і кожного учня окремо за рахунок зростання соціально - економічних знань.

На наступному етапі уроку учні читають текст епіграфу, та занотують його в зошиті. Обговорить висловлювання. Підведіть учнів до висновку, що економічне зростання відображає поліпшення рівня життя.

ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

Використовуючи вправу «Струмок», здійсніть актуалізацію опорних знань школярів. Повідомте учням про необхідність швидко і читко закінчити речення:

 • Національні компанії можуть здійснювати економічну діяльність…
 • Форма власності це один з критеріїв…
 • Національний суверенітет та загальне економічне середовище, це ознаки…
 • Економічний потенціал країни, її місце у світовому господарстві визначають за …
 • Тривалий спад виробництва в економіки називають…
 • Крім кінцевих товарів є …
 • Порушення рівноваги між доходами та витратами визначає стан економіки як…
 • Система  економічних суб’єктів і зв’язків між ними, яка має просторово визначену організаційну структуру називається …
 • Ступень розвитку національної економіки оцінюють за показником…

 

ІV. Вивчення нового матеріалу.

Ділова гра «Наукове змагання»

 

Крок 1.

Роздайте учням шаблон «Економічне зростання» для заповнення схеми.

Поясніть учням, що вони будуть складати опорну схему, схожу на павучка. Попередьте, що після оформлення схеми буде проведено конкурс на кращу схему із номінаціями «Найяскравіша», «Найакуратніша», «Найбільш творча»

Наголосіть, що у центрі павучка розташований головний термін  «економічне зростання».

 Акцентуйте увагу на визначенні ключових слів та попросить підкреслити їх.

 

Крок 2

Повідомте, що відповідь на друге запитання можна знайти в підручнику

(с. 15, №7). Нехай учні внесуть графік до схеми та спробують по графіку дати визначення «економічне зростання», акцентуйте увагу,що на осях координат відкладено час та ВВП.

 

Крок 3

Поясніть учням, що для вимірювання економічного розвитку використовують показники. Запропонуйте їм, використовуючи прийом «кмітливе читання » с.12 позначити на схемі показники, підкреслити головний показник. Наголосіть, він показує кількість товарів і послуг, яке не взагалі виробляється в економіці, а доводиться в середньому на одну людину.

Попросіть школярів розглянути рис. 4. « Країни за рівнем ВВП на душу населення за даними Світового банку, 2014 р. » с.13 підручника  та оцінити рівень життя українців. Надведіть школярів на думку, що для покращення життя необхідно збільшити ВВП на душу населення.

 

Крок 4

Запитайте думку дітей, стосовно чинників, що можуть збільшити економічне зростання. Проведіть колективний аналіз можливостей та перешкод. Заохочуйте висловлювати власні думки.

 

Крок 5

Імітаційна гра «Моє зростання»

Попросіть підняти руки тих

 • хто за останні 3 роки збільшив свою вагу на 100 г;
 • хто виріс, хоча б на 2 см;
 • хто закінчив початкову школу на відмінно;
 • хто закінчив 8-й клас на відмінно.

Підведіть учнів до висновку, що кількісні зміни відбулися у всіх, а якісні ні. Економічне зростання теж буває двох типів: якісне (інтенсивний шлях розвитку), кількісне (екстенсивний шлях розвитку)

Крок 6

Інтерактивна вправа «Посів сумнівів»

Запропонуйте учням встановити необхідність економічного зростання. Після того як усі висловляться, уточніть, доповніть внесені пропозиції. Попросіть дітей обґрунтувати відповідь на запитання:

Чи дійсно збільшення реального ВВП на душу населення в довгостроковій перспективі відображає поліпшення рівня життя людей?

Перелічіть разом із учнями, що необхідно для зростання економіки. Нехай вони занесуть цю інформацію до схеми. Після закінчення роботи проведіть конкурс схем.

 

Крок 7

Поясніть учням, що у стародавньому Римі одним з головних гасел було гасло « Благо народу - вища мета, благополуччя народу - є показник прогресу» Для зіставлення рівня життя населення різних країн був розроблений показник,  -  індекс розвитку людського потенціалу.ІРЛП - це індекс порівняльної оцінки бідності, грамотності, освіти, середньої тривалості життя та інших показників країни. Його розробив в 1990 році пакистанський економіст Махбубом ель-Хаком . Під людським розвитком розуміється процес розширення можливості вибору для окремого індивідуума, а також забезпечення його безпеки, тобто забезпечення вільної і безпечної можливості здійснення індивідуумом свого вибору.

Запропонуйте розглянути рис. 7. «Індекс розвитку людського потенціалу в країнах світу (2014 р. та порівняти ІРЛП України і європейських країн.

Роздайте учням картки із завданнями Ділемма «Сумніви» запросіть їх прийняти участь в обговоренні. Кожна пара виконує одне завдання. Час виконання вправи 2 хвилини

 

ІV. Творча вправа «Посів сумнівів - сходи знань»

Для первинної перевірки засвоєння нових знань використайте контрольні  тести. Наголосить, що головна умова – як найшвидше і правильно виконати завдання. Запропонуйте учням здійснити взаємоперевірку тестів за відповідям на екрані або на дошці

V. Рефлексія.

Щоб отримати зворотну інформацію  запропонуйте учням розмістити чоловічків на великому шаблоні «Шлях до успіху», на сходинці яка відповідає збільшенню багатства знань з даної теми:2,4,6,8,10,12.

VІ. Підсумки та напуття

 Підведіть підсумки по грі «Наукове змагання» в світлі поняття економічний розвиток. Наголосіть, що економічне зростання залежіть від норм і правил, від людського капіталу, технологічного прогресу та інших чинників «Різні країни розвиваються по-різному в залежності від правил, за якими вони живуть».( А. Аузан) . Кожна людина повинна міркувати про свої цінності і прагнути працювати для більшого блага. Подякуйте учням

за роботу.

VІІ. Домашнє завдання.

Опрацювати с.12- 15., вивчити нові терміни. Виконати  завдання рубрики «Генерую ідею» Продумайте й запропонуйте додаткові показники рівня якості населення країн світу. Обґрунтуйте свою позицію.

 

Джерела використаної літератури

 

1 Гільберг Т. Г. Географія: Україна і світове господарство: підручник для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Гільберг Т. Г.,Савчук І. Г., Совенко В. В. — К.: УОВЦ «Оріон», 2017.

2  Горленко Г. О. Практикум з економіки. 10 - 11 клас. Виданная 4-те, перероб. — Кам’янець-Подільський : «Абетка-НОВА», 2009. — 80 с.

3. Дзюбик С. Основи економічної теорії : Навчальний посібник/ Степан Дзюбик, Ольга Ривак,. -К.: Знання , 2006. -481 с

4.  Навчальні програми для 5-9 класів загальноосвтніх навчальних закладів .Географія « Україна і світове господарство»

 


Додаток 1

Економічне зростання

Блок запитань

1.Економічний розвиток це…

2. Як можна зобразити економічний розвиток ?

3.Як визначити чи виміряти економічний розвиток?

4. Що впливає на економічний розвиток?

5 Для чого потрібне економічний розвиток?

6.Яким буває економічне зростання?

7.Як прискорити економічне зростання?

 

 

 

 

 

Економічне зростання - це довгострокова тенденція збільшення ВВП на душу населення.

 

 

 

 

 

 

 

 


Додаток 2

Контрольний тест

І варіант

1. Альтернативним критерієм величини ІРЛП служить:

А індекс багатства

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

Б індекс бідності 

В очікувана середня тривалість життя

Г ВВП на душу населення.     Гратка для теста

 

 2. ВВП відображає:

А рівень добробуту громадян

Б збільшення вільного часу населення

В поліпшення якості продуктів

Г ринкову вартість товарів і послуг

 

3. Інтенсивним чинником економічного зростання є:

А збільшення кількості робочого часу

Б збільшення чисельності працівників

В зведення в дію нового обладнання

 Г повільне зростання продуктивності праці

 

4.Яка країна є лідером по ІРЛП в 2014 році?

А Монголія

Б Індія

В Україна

Г Японія

 

5. Сумарна вартість усіх кінцевих товарів і послуг, вироблених на території країни за рік:

А національний дохід

Б валовий внутрішній продукт

В продуктивність праці

Г валовий оборот

 

6.Виберіть зі списку показники, які враховуються при підрахунку ІРЛП:

А ВНП

Б ВВП

В освіченість

Г національний дохід

Д  тривалість життя чоловіків;

Е тривалість життя жінок;

Є тривалість життя.

 

Контрольний тест

ІІ варіант

1.Яка країна є лідером за рівнем ВВП на душу населення, 2014 р.

А Монголія;

Б  Індія

В Україна

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

Г Японія.

 

2. ВВП це показник,що визначає:

А рівень добробуту громадян     Гратка для теста

Б  ринкову вартість товарів і послуг

В збільшення вільного часу населення.

Г поліпшення якості продуктів

 

3. Інтенсивним фактором економічного зростання є:

А введення в дію нового родовища нафти

Б збільшення кількості робочого часу

В збільшення чисельності працівників

Г повільне зростання продуктивності праці

 

4. До країн, з високим рівнем розвитку людського потенціалу відноситься та, в який ІРЛП:

А > 0,5

Б > 0,8

В > 0,1

Г > 0,1

 

5. Альтернативним критерієм величини ІРЛП служить:

А очікувана середня тривалість життя

Б ВВП на душу населення

В індекс бідності

Г індекс багатства

 

6 Рівень і якість життя населення визначають за показниками:

А середня тривалість життя

Б тривалість робочого дня

В тривалість відпочинку

Г поліпшення якості продуктів харчування

Д результатівність економіки

Е грамотність.

Є національний дохід

 

 

 

Додаток 3

Ділемма «Сумніви»

 

І варіант

 

За індексом середньої очікуваної тривалості життя країни Заходу і Японія, \ тримають світову першість, це добре чи погано?

Це добре

Це погано

 

 

 

 

 

 

 

Ділемма «Сумніви»

 

ІІ варіант

 

За індексом освіченості Україна знаходиться в лідерах, добре це чи погано?

Це добре

Це погано

 

 

 

 

 

 

 


Додаток 4

Матеріали для проведення рефлексії

  Картинки по запросу escalera al exito  Картинки по запросу escalera al exito  Картинки по запросу escalera al exito  Картинки по запросу escalera al exito 

Шаблони для кожного учня

 

 

Картинки по запросу escalera al exito

Шаблон для класу «Сходинки успіху»

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Стащук Инна
  Дякую, за вашу творчість!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Москалюк Ольга Віталіївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
До підручника
Географія 9 клас (Гільберг Т.Г., Савчук І. Г., Совенко В.В.)
Додано
16 березня 2020
Переглядів
445
Оцінка розробки
5.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку