«Гетьман Пилип Орлик і його Конституція»

Про матеріал

Мета уроку :  Проаналізувати головні положення Конституції П.Орлика; довести , що Конституція Пилипа Орлика стала найвищим щаблем тогочасної політичної думки не тільки в Україні, а й в Європі ; дати історичну оцінку діяльності П. Орлика щодо відновлення державних прав;  Розвивати логічне мислення, вміння самостійно набувати знання, робити висновки, співставляти, аналізувати;  Виховувати патріотизм, любов до історії своєї Батьківщини, сприяти формуванню національної самосвідомості, пов'язані з державотворчими традиціями в Україні. Тип уроку: засвоєння нових знань. Форма уроку: урок-дослідження, інтегрований урок з історії та правознавства. Обладнання: ТЗН (телевізор, ноутбук, дидактичні картки, ребус, карта, мультимедійна презентація, відеоматеріали, аудіоматеріали, картки оцінювання для учнів та ін. Поняття: еміграція, Конституція, протекторат, коаліція. Епіграф уроку: «Держава сильна захистом своїх кордонів».

Перегляд файлу

 

 

 

 

План-конспект уроку

 

 

Гетьман

 Пилип Орлик

та його Конституція

 

 

 історія України 8 клас

 

 

 

                                      Підготувала :  учитель історії

Валівського ЗЗСО І-ІІ ступенів

 Дячук Т.І.

 

 

 

 

 

2019

 

 

 

Тема уроку: «Гетьман Пилип Орлик і його  Конституція»

Мета уроку :

 • Проаналізувати головні положення Конституції П.Орлика; довести , що Конституція Пилипа Орлика стала найвищим щаблем тогочасної політичної думки не тільки в Україні, а й  в Європі ; дати історичну оцінку діяльності П. Орлика щодо відновлення державних прав;
 • Розвивати логічне мислення, вміння самостійно набувати знання, робити висновки, співставляти, аналізувати;
 • Виховувати патріотизм, любов до історії своєї Батьківщини, сприяти формуванню національної самосвідомості, пов'язані з державотворчими традиціями в Україні.

 

Очікувані результати.
На основі вивченої теми  учні зможуть:

 • аналізувати зміст Конституції Пилипа Орлика;
 • оцінювати історичну діяльність П. Орлика щодо відновлення державних прав;
 • висловлювати власну думку стосовно діяльності  П.Орлика, та його планів щодо  відновлення державності України;
 • розвивати логічне мислення, вміння самостійно набувати знання, робити висновки, співставляти, аналізувати;
 • розширити понятійний апарат.

 

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Форма уроку: урок-дослідження, інтегрований урок з історії та правознавства.

Обладнання:

Поняття: еміграція, Конституція,  протекторат, коаліція.

Епіграф уроку: «Держава сильна захистом своїх кордонів».

         (Держава сильна не тільки своїми юридичними інституціями (уряд, парламент), держава сильна національною свідомістю її громадян). Якщо депржава не здатна захистити свої кордони, чи вона є державою?»

                                                                                 (Афоризм П.Орлика»)

Проблемне  завдання:  

Структура уроку

І.   Організаційний момент ………………………….     2 хв.

ІІ.  Актуалізація опорних знань учнів………………     7 хв.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу……………………… 25 хв.

IY. Закріплення знань учнів …………………………. 7 хв.

Y.  Підсумок уроку. Оцінювання знань учнів …………  2 хв.

YI.  Домашнє завдання …………………………………… 2 хв.

 

І. Організаційний етап.

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

Лунає мелодія «Ой у лузі червона калина».

Учитель: Як ви уже зрозуміли із прослуханої мелодії ми продовжуємо вивчати історію України періоду Гетьманщини (50 р. ХУІІ –поч. ХУІІІ ст.)

         Українська історія береже багато імен своїх патріотів. Ми вже знайомі з   історичними діячами із попередніх уроків.

 1. Завдання  «Знайди пару» (співвіднести особу  з її характеристикою).
 2. Завдання  Скласти кроссенс (Іван Мазепа).
 3. Завдання   Робота з лінією часу.
 4. Завдання   «Хмара слів».

У кожного з Вас на парті є Картка оцінювання (пояснення).

ІІІ. Повідомлення теми, мети, мотивація навчальної діяльності.

Ребус «Тема».

        Цікаво, що першою вітчизняною конституцією вважається Конституція гетьмана Пилипа Орлика. Ми можемо пишатися тим, що ця Конституція, прийнята 5 квітня 1710 року, була однією з перших в Європі та світі. Через Конституцію П.Орлик складав присягу перед 50 старшинами та 4 тисячами козаків та приймав протекторат шведського короля Карла ХІІ. Для порівняння конституцію Сполучених Штатів Америки було схвалено лише 1787 року, конституцію Франції та Польщі – 1791 року, конституцію Російської імперії – 1905 року.

         Отже наш сьогоднішній урок присвячений діяльності Пилипа Орлика. Хочу сказати, що до здобуття незалежності в  Україні майже не знали імені Орлика. А Конституцію (написану латиною та староукраїнською мовою) вивчали до 2008 року тільки в перекладі російською. Відомий щоденник Орлика «Діаріуш» опубліковано тільки в 2014 році (написаний польською мовою).

ІУ. Вивчення нового матеріалу.

Під час роботи на уроці  Ви зустрінете нові слова. Робота з поняттями.

План уроку.

1.Пилип Орлик - гетьман України. Боротьба за звільнення України з-під московської влади.  

Робота з підручником. с. 204

Завдання. Визначити становище України за Прутським (1711р.) , Московсько-турецьким (1712 р.) та Адріанопольським (1713 р.) договорами.

(Оцінює помічник вчителя).

2.П.Орлик- творець першої Української Конституції. Головні положення Конституції.

Робота в групах:

І група. Проаналізуйте фрагменти Конституції П. Орлика за   планом.

 

ІІ група.  Опрацювати текст конституції та заповнити схему «Органи державної влади за Конституцією П. Орлика»

 

ІІІ група.  Опрацювати текст конституції (с.202 підручника) та відповісти на запитання:

 1. З’ясувати в чому полягала новизна та демократизм Конституції П.Орлика.

(Оцінюють лідери груп).

3. Історичні паралелі: від Конституції П.Орлика до Конституції України.

Випереджувальне завдання для учнів. Презентація.

Робота з джерелом. Робота в парах.

Картки на встановлення відповідності (самоперевірка).

4. Значення Конституції  П. Орлика

          Був узагальнений попередній досвід української державності, визначені шляхи подальшого розвитку незалежної України.

В основу управління державою була покладена республіканська форма правління, передбачалася виборність всіх посад.

Керуючись ідеєю законодавчого парламентаризму, Генеральна Рада обмежувала й контролювала діяльність гетьмана. Вперше був запроваджений принцип розділення державної влади на законодавчу, виконавчу та судову.

Вперше Конституція стала на сторону малозабезпечених.

  Конституція Орлика не була реалізована в Україні, але вона залишалася в нашій історії як юридична база руху за незалежність України, демократію та економічне процвітання.

5.Вшанування історичної події.

Учитель: 30 років Пилип Орлик творив вдалині від України як дипломат, як політик.  На чужині, але все ж таки з Україною.

          Протягом багатьох десятиліть у Швеції, Польщі, Франції, Німеччині, Канаді друкувалися праці, присвячені його діяльності, видавалися твори Орлика, але вони були недоступні українському читачеві. Тепер і ми маємо нагоду вшановувати його пам’ять.

У. Закріплення вивченого матеріалу.

Тести (взаємоперевірка).

Рефлексія . Проблемне питання.

  Учитель Пилип Орлик –гетьман України- перший політичний емігрант. Дивовижної долі людина, несповна української крові, але сповна українець за своїм життям та своїм призначенням.

         Конституція вводила поняття природного права, права яке випливає не з якоїсь юридичної пам’ятки , а з традицій народу. А традиція народу – вільно обирати гетьмана. Природне право-це право визволятися від гноблення. Українців називав християнською нацією.

         Цитата Орлика «Хоч би які були великі московські насильства, вони не дають москалям жодного законного права на Україну».

 

УІ.  Підсумок уроку. Оцінювання знань учнів …………  2 хв.

Самооцінювання.

УІІ. Домашнє завдання.

 • Опрацювати  § 27, стор. 202-205.
 •  Скласти історичний портрет Пилипа Орлика.
 • Вивчити поняття та дати. 
 • «Слово із слова» (завдання на картці)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список використаної літератури

 

 1. Конституція України .- Харків : ФОП Стеценко І. І., 2010 .- 48с.
 2. Історія України: 8 кл.: підруч. для загальноосвіт. навч. закл./ О.В.Гісем., О.О.Мартинюк – Х. : «Ранок», 2016. –272 с.
 3. Довідник з історії України: Посібн. для серед. Загальноосв .навч. закл. / За заг.ред. І.Підкови, Р. Шуста. – К. : Генеза,2001. – С.344.
 4. Методика навчання історії в школі / О.І. Пометун, Г.О. Фрейман.  – К . : Генеза, 2006. – 328 с.
 5. Грушевський М.С. Ілюстрована історія України .-  Репринт. вид.-К.: Наук. думка, 1992.- 543 с.:
 6. Крип’якевич І. П. Історія України. – Львів : Світ, 1990. -520с.
 7. Полонська-Василенко Н. Історія  України: У 2т. Т.2. Від середини XYII століття до 1923 року. – К. : Либідь, 1995. – 608с.
 8. Субтельний О. Україна : історія. – К. : Либідь, 1994. – С.212
 9. Пилип Орлик. uk.wikipedia./org  текст, малюнки.

 

doc
Додано
1 квітня 2019
Переглядів
646
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку