19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

Готуємось до ЗНО. Будова та процеси життєдіяльності кілтин

Про матеріал
тестові завдання у форматі ЗНО, включають в себе різнорівневі запитання про будову та процеси життєдіяльності клітин.
Перегляд файлу

КЛІТИНА

Завдання 1-36 мають чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний. Оберіть, на Вашу думку, правильний варіант відповіді та позначте його у бланку А згідно інструкції.

 

 1. Серед представлених об’єктів виберіть малюнок, на якому зображено клітину:

а)

5602-014.jpg

б)

sertse.jpg

в)

569658_html_m739901.jpg

г)

image.png

 

 1. Розчин, у якому розташовані органели: а) матрикс; б) строма; в) цитозоль; г) каріоплазма.
 2. До складу біологічних мембран входять: а) ліпіди та білки; б) ліпіди та вуглеводи; в) білки та вуглеводи; г) ліпіди, білки, вуглеводи.
 3. Оберіть малюнок, на якому зображено людину, що створила перший світловий мікроскоп створив:

а)

019.jpg

б)

slide_11.jpg

в)

img4.jpg

0001-001-Vernadskij-Vladimir-Ivanovich.jpgг)

 

 1. Синтез АТФ забезпечують органели: а) лізосоми; б) рибосоми; в) мітохондрії; г) комплекс Гольджі.
 2. Двомембранна органела — це: а) лізосома; б) рибосома; в) хлоропласт; г) комплекс Гольджі.
 3. Серед наведених клітин виберіть малюнок, на якому зображено клітину прокаріот:

а)

 

013.jpg

б)

img_s551334_2_3.jpg

0002-003-Sravnite-stroenie-kletok-griba-i-rastenija.pngв)

г)

569658_html_m739901.jpg

 

 1. Пластиди жовтого або жовтогарячого кольору: а) хлоропласти; б) лейкопласти; в) хромопласти; г) хроматофори.
 2. Хлорофіл міститься: а) у стромі; б) у мембрані тилакоїдів; в) у зовнішній мембрані хлоропласта; г) у внутрішній мембрані хлоропласта.
 3. Буквою Х позначено складову хромосоми яка називається: а) хроматида; б) центромера; в) хроматин; г) пелікула.

pic_500x375.jpg

 

 1.            Макромолекули транспортуються із клітини шляхом: а) екзоцитозу; б) ендоцитозу; в) полегшеної дифузії; г) пасивного транспорту.
 2.            Клітинна стінка рослин може містити: а) хітин; б) лігнін; г) пектин; д) целюлозу.
 3.            Серед наведених прикладів органел клітини виберіть малюнок, на якому зображено не мембранну органелу:

039.jpgа)

img15.jpgб)

img6.jpgв)

0008-008-KHloroplast.jpgг)

 

 1.            Органела, ферменти якої розщеплюють біополімери: а) лізосоми; б) мітохондрії; в) комплекс Гольджі; г) ендоплазматична сітка.
 2. Структура ядра, що містить ДНК: а) хроматин; б) каріоплазма; в) ядерний скелет; г) ядерна мембрана.
 3.            Серед наведених прикладів органел клітини виберіть малюнок, на якому зображено одно мембранну органелу:

а)slide_12.jpg

chem-obrazovany-lizosomy_2_1_94958.jpgб)

039.jpgв)

img4 (1).jpgг)

 

 1. Структура, утворена внутрішньою мембраною хлоропласта: а) строма; б) кристи; в) ламели; г) рибосоми.
 2.  Органели, що накопичують крохмаль: а) вакуолі; б) лейкопласти; в) комплекс Гольджі; г) ендоплазматична сітка.
 3. Серед наведених прикладів органел клітини виберіть малюнок, на якому зображено двомембранну органелу:

09010402.gifа)

039.jpgб)

img31.jpgв)

img4 (1).jpgг)

 

 1. Кросинговер відбувається під час: а) мейозу І; б) мейозу II; в) мітотичного поділу; г) мейозу І та мейозу II.
 2. Ким була відкрита клітина і на якому об’єкті: а) Т. Шванн: при вивченні шкіри пуголовка; б) А. Левенгук: вивчаючи одноклітинні організми; в) М. Мальпігі і Г. Грю: у процесі дослідження рослинних об’єктів; г) Р. Гук: на корковій тканині.
 3. Оберіть малюнок, на якому зображено органелу, що відповідає за синтез білків в клітині:

0008-008-KHloroplast.jpgа)

img6.jpgб)

в)

img15.jpg

chem-obrazovany-lizosomy_2_1_94958.jpgг)

 1. Які особливості живої клітини залежать від функціонування біологічних мембран: а) іонний обмін; б) ізоляція від навколишнього середовища і зв’язок з ним; в)вибіркова проникливість, поглинання і затримання води; г) усі перелічені вище особливості.
 2. Результатом мейозу є утворення клітини з набором хромосом: а) n;б) 2n;в) 3n;г) 4n.
 3. На які дві групи поділяються всі клітини одноклітинних і багатоклітинних організмів: а) одноядерні і багатоядерні; б) складної будови і простої; в) до ядерні (прокаріотичні) й ядерні (еукаріотичні); г) ядерні та без’ядерні.
 4. До анаеробного способу утворення енергії належить: а) піроліз; б) гліколіз; в) фотосинтез; г) каталіз.
 5. Оберіть малюнок, на якому зображено органелу, що відповідає за синтез жирів в клітині:

img15.jpgа)

slide_12.jpgб)

img4 (1).jpgв)

0008-008-KHloroplast.jpgг)

 1. Кількість хромосом у соматичних клітинах миші хатньої, якщо до поділу їх каріотип складав 32 пари, буде складати: а) 32 пари; б) 64 пари; в) 16 пар; г) 24 пари.
 2. Кількість молекул амінокислот, що увійдуть до складу молекули білка, яка буде утворена на фрагменті молекули ДНК, що складається з 234 нуклеотидів становить: а) 52; б) 62; в) 78; г) 88
 3. Оберіть малюнок, на якому зображено органелу, яка відповідає за синтез пероксисом:

img31.jpgа)

img15.jpgб)

chem-obrazovany-lizosomy_2_1_94958.jpgв)

slide_12.jpgг)

 1. Підчас фотосинтезу: а) поглинається кисень та утворюється глюкоза; б) поглинається водата виділяється вуглекислий газ; в) поглинається вуглекислий газ та утворюються білки; г) поглинається вода та вуглекислий газ і виділяється кисень.
 2. Під час окисного декарбоксилування утворюється молекул АТФ: а) 36, б) 38, в) 2; г) 4.
 3. Маса однієї амінокислоти складає 32 а.о.м.. Маса молекули білка, що була закодована фрагментом ДНК, який складається з 336 нуклеотидів складатиме: а) 2000; б) 2864 в) 3584; г) 3784
 4. У клітині на молекулі ДНК було синтезовано білокмет-арг-три-лей-асн-сер-іле. Користуючись таблицею генетичного коду оберіть триплет молекули ДНК, який став ініціатором утворення такого білку: а) ГАЦ; б) ААТ; в) ТГА; г) ТАЦ
 5. Захворювання гемофілію обумовлене порушенням будови специфічного білку,що відповідає за перетворення протромбіну. У здорової людини білок, що визначає нормальне згортання крові має таку структуру: глу-асп-фен-лей-три-цис, тоді як у хворого на гемофілію той самий білок має структуру: глу-асп-фен-лей-тре-цис. Укажіть можливий варіант триплета ДНК, який утворюється внаслідок мутації та нуклеотид, що призводить до виникнення гемофілії.

       У таблиці наведено нуклеотиди молекули РНК

biologiya-9-anderson-91.jpg

 1. Оберіть малюнок, на якому зображено біліпідну білково-мазаїчну структуру оболонки клітини:

img2.jpgа)

img9.jpgб)

rastitelnaya_kletka1.jpgв)

Roscel.jpgг)

 У завданнях 37-44 до кожного варіанту, позначеного цифрою, доберіть по одному правильному, на Вашу думку, варіанту, позначений буквою. Поставте позначки в таблицях відповідностей до завдань у бланку А на перетині відповідних рядків (Цифр) та колонок (Букв).

 1. Установіть відповідність між органелою (1-4) та функцією (А-Д), яку вона виконує:

1. Клітинний центр

2. Комплекс Гольджі

3. Лізосома

4. Рибосома

 

А.Синтез білків

Б. Внутрішньоклітинне травлення

В. Утворення секреторних пухирців

Г. Утворення веретена поділу

Д .Ендоцитоз

 1. Визначте відповідності між назвою процесу (1-4) та органелою, що його забезпечує (А-Д):

1. Фотосинтез

2. Синтез рибосом

3. Гліколіз

4. Мітоз

А. Мітохондрія

Б. Ядро

В. Пластиди

Г. Вакуолі

Д.Ядерця

 1. Установіть відповідність між зображеним організмом (1-4) та особливістю будови клітин (А-Д), що його утворюють.

42.jpg

А. Клітинна стінка містить хітин

Б. Кільцева молекула ДНК міститься в нуклеоїді

В. Кільцева молекула ДНК міститься в хлоропласті

Г. Надмембранний комплекс представлений глікокаліксом

Д. Плазматична мембрана містить лише білки

 1. Встановіть відповідності між органелами клітини (1-4) та їх функціями (А-Д):

1. Плазмалема

2. Лізосома

3. Клітинний центр

4.Комплекс Гольджі

А. Синтез жирів

Б. Транспорт речовин

В. Травлення

Г. Поділ клітини

Д. Синтез рибосом

 1. Встановіть відповідності між стадіями мітозу (1-4) та процесами, що під час них відбуваються (А-Д):

1. Профаза

2. Метафаза

3. Анафаза

4. Телофаза

А. Спіралізація ДНК, утворення хромосом

Б. Накопичення енергії та потрібних компонентів

В. утворення дочірніх клітин

Г. Утворення веретена поділу та мета фазної пластинки

Д. Розходження хромосом до полюсів клітини

 1. Встановіть відповідності між компонентами клітини (1-4) та їх властивостями (А-Д):

1. Цитоплазма

2. Каріоплазма

3. Строма

4. Матрикс

А. Розчин, основний компонент хроматин.

Б. Розчин, основний компонент хлорофіл

В. Розчин різної концентрації, може рухатись

Г. Розчин з білків

Д. Розчин з великою кількістю компонентів, переважно вуглеводів

 1. Встановіть відповідності між прізвищами вчених (1-4) та їх внеском у вивчення клітини (А-Д):

1. Теодор Шванн

2. Роберт Гук

3. Роберт Броун

4. Рудольф Вірхов

А. Відкрив хромосоми

Б. Вивчив процес мітозу

В. Встановив наявність ядра

Г. Створив клітинну теорію

Д. Відкрив клітини

 1. Установіть відповідність між процесом (1-4) та органелою (А-Д), у якій він відбувається

1. Кисневий етап енергетичного обміну

2. Фіксація вуглекислого газу

3. Розщеплення полімерів у кислому середовищі

4. Синтез і транспортування білків

А. Гранулярна ендоплазматична сітка

Б. Комплекс Гольджі

В. Мітохондрія

Г. Хлоропласт

Д. Лізосома

 

Завдання 45 – 48 містять три стовпчики інформації, у кожному з яких вона позначена цифрами. Виберіть із кожного стовпчика одну цифру, що позначає правильну, на Вашу думку, відповідь. Запишіть цифри послідовно (з ліва на право) у відведеному місці у бланку відповідей. Утворене тризначне число є відповіддю до завдання.

 1. Нобелівську премію з медицини і фізіології 2013 року вручено за відкриття, що стосуються механізмів везикулярного транспорту всередині клітин і між ними. Везикулярний транспорт відбувається за допомогою везикул - маленьких міхурців, які оточені мембраною й містять різні речовини. Охарактеризуйте везикулярний транспорт за наведеними ознаками.

Молекули, що запаковуються у везикули

Процес надходження речовин до клітини

Органели, які утворюються комплексом Гольджі

1. Дрібні неполярні

2. Жиророзчинні

3. Полімерні гідрофільні

1. Ендоцитозом

2.Екзоцитозом

3. Цитокінезом

1. Фагосомами

2. Лізосомами

3. Рибосомами

 1. У цитоплазмі знаходиться тРНК з антикодоном ЦАЦ. Проаналізувавши інформацію, надану в трьох стовпчиках, установіть кодуючу ділянку ДНК, кодон і амінокислоту, що транспортується (див. таблицю «Генетичний код», подану на останній сторінці тестового зошита).

Ділянка ДНК

Кодон

Амінокислота

1 ГАГ

2 ЦАЦ

3 ГТГ

1 ЦАЦ

2 ГТГ

3 ГУГ

1гіс

2лей

3вал

 1. Складова клітини забезпечує еластична напівпроникна структура. Визначте її характеристики користуючись описом:

Склад

Будова

Здійснює процеси

1. Білки

2.Білки та ліпіди

3. Білки, ліпіді, вуглеводи

1. Одношарова

2. Двошарова, мозаїчна

3. Тришарова, точкова

1. Фотосинтез

2. Гліколіз

3. Екзоцитоз

 1. Проаналізуйте опис органели: «Основними функціями цієї органели є накопичення, хімічні зміни й пакування в пухирці синтезованих речовин. В рослинних клітинах забезпечує утворення структурних компонентів клітинної стінки, а в клітинах членистоногих - хітиновмісної кутикули, яка утворює зовнішній скелет».Продовжте опис органели, укажіть її назву та електронну мікрофотографію

Органела є

Її назва

Електронна мікрофотографія

1. Одномембранною

2. Двомембранною

3. Немембранною

1комплекс Гольджі

2гранулярна ЕПС

3агранулярна ЕПС

 

 

 1. 45,1_1.jpg45,2_1.jpg45,3_1.jpg2.                                3.

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Бортнічук Тетяна Яківна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Пов’язані теми
Біологія, Інші матеріали
Додано
13 жовтня 2019
Переглядів
1401
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку