Готуємося до ЗНО. Іван Котляревський. "Енеїда". Тести

Про матеріал

Готуємося до зовнішнього незалежного оцінювання з української літератури. Іван Котляревський. "Енеїда". Тести. Сподіваюся, що така форма повторення матеріалу сподобається педагогам та допоможе їхнім учням швидко та якісно підготуватися до ЗНО.

Перегляд файлу

ЗНО. Іван Котляревський. «Енеїда»

 

1. І. Котляревський створив «Енеїду» на основі поеми, яку написав

А Гомер  Б Овідій  В Гесіод  Г Горацій  Д Вергілій

2. Згадуваний у рядках

          Зевес тогді кружав сивуху

          І оселедцем заїдав;

          Він, сьому випивши восьмуху,

          Послідки з кварти виливав.

          Прийшла Венера, іскривившись,

          Заплакавши і завіскрившись,

          І стала хлипать перед ним:

          «Чим пред тобою, милий тату,

          Син заслужив таку мій плату?

          Ійон, мов свинки, грають їм».

син – це

А Низ  Б Латин  В Турн  Г Еней  Д Борей

3. Словами

          Відкіль такі се гольтіпаки?

          Чи рибу з Дону везете?

          Чи, може, виходці-бурлаки?

          Куди, прочане, ви йдете?

          Який вас враг сюди направив?

           І хто до города причалив?

          Яка ж ватага розбишак!

Дідона зустріла

А рутульців  Б латинців  В греків  Г турків  Д троян

4. У рядках

          Кругом костер той запаливши,

          Зо всей одежі роздяглась,

          В огонь лахміття все зложивши,

          Сама в огні тім простяглась.

          Вкруг неї полом′я палало,

          Покійниці не видно стало,

          Пішов од неї дим і чад!

розповідається про самогубство Дідони через те, що

А Еней прибув до Карфагена  Б Загинули Низ та Евріал  В Еней почав залицятися до Лавінії  Г Турн викликав Енея на двобій  Д Еней залишив Карфаген і Дідону 

5. На тому світі Енеїв батько Анхіз мусив знаходитися

А серед грішників  Б серед праведних  В де йому заманеться Г на переправі через річку  Д його взагалі на той світ не пустили

6. Юнона переслідувала Енея, тому що

А він не приносив їй жертв  Б він незаконно потрапив на той світ  В він пив багато горілки  Г він був моторним парубком  Д його дядько Паріс віддав матері Енея Венері золотек яблуко

7. Для «Енеїди» характерним є

А сентиментальний пафос  Б урочиста патетика  В громадянська експресивність  Г бурлеск і травестія   Д ліризм і романтичність

8. В «Енеїді» використана строфа

А децина   Б терцина  В катрен  Г октава  Д двовірш

9. Новаторство Котляревського полягає в тому, що він

А започатковує полемічну літературу  Б створює жанр філосовської повісті В створює перший твір українською мовою   Г започатковує романтизм  Д створює жанр байки

10. Рік виходу «Енеїди»

А 1798  Б 1772  В 1802  Г 1805  Д 1778

11. Жанр «Енеїди»

А класична поема  Б сатирична поема  В травестійно-бурлескна поема 

Г травестійно-бурлескна повість  Д соціально-побутова поема

12. Матір′ю Енея була

А Венера   Б Дідона  В Сивілла  Г Юнона  Д Ганна

13. Прочитайте уривок з «Енеїди» І Котляревського            

     Всім світом буде управляти,

По всіх усюдах воювати,

Підверне всіх собі під спід

Ці слова про Енея належать

А   Зевсу  Б   Анхізу  В   Турну  Г   Низу  Д   Евріалу

14. Наведені нижче рядки є описом

          Батьки, які синів не вчили,

          А гладили по головах,

          І тільки, знай, що їх хвалили,

          Кипіли в нефті в казанах.

А раю  Б Трої  В Риму  Г острова Цицерії  Д пекла

15. Який прийом використаний у наведених нижче рядках?

          Поганий, мерзкий, скверний, бридкий,

          Нікчемний, ланець, кателик!

          Гульвіса, пакосний, престидкий,

          Негідний, злодій, єретик!

А інверсія  Б безсполучниковість  В тавтологія  Г рефрен                               Д багатосполучниковість

16. Яке з понять випадає з логічного ряду?

А репліка  Б ремарка  В монолог  Г опис  Д діалог

17. Івана Котляревського називають

А «корифеєм української прози»  Б «стовпом української літератури»     В «кобзарем української літератури»  Г «зачинателем української літератури»    Д «пророком української літератури»

18. Композиційно «Енеїда» Котляревського складається з

А 6 частин   Б 3 частин  В 5 частин  Г 4 частин  Д 8 частин

19. Особливістю строфічної будови «Енеїди» є те, що це

А класична поема  Б сатирична поема  В травестійно-бурлескна поема    Г поема, написана десятирядковим віршем  Д поема, написана чотирирядковим віршем

20. Батько Енея жив (на тому світі)

А де хотів   Б у пеклі  В у царстві Плутона  Г у раю  Д у Венери

21. Наведені нижче рядки є описом

          Якусь особу мацапуру

          Там шкварили на шашлику,

          Гарячу мідь лили за шкуру

          І розпинали на бику.

А раю  Б Трої  В Риму  Г острова Цирцеї  Д пекла

22. Енея описано в рядку

А Була на ньому біла світа із шаповальського сукна, тясьомкою кругом обшита, сім кіп стоялася вона

Б Твоїм буть братом не стижуся і неню заступать клянуся, тебе собою заплачу

В Він так здавався і нікчемний, бувалий, здатний, тертий, жвавий, такий, як був Нечеса князь

Г Се був пройдисвіт і непевний, і всім відьмам був родич кревний, упир і знахар ворожить

Д Ти знаєш, він який суціга, паливода і горлоріз; по світу як іще побіга, чиїхсь багацько виллє сліз.

23. Визначте віршовий розмір наведеного нижче поетичного уривка

          Еней від неї одступився,

          Поки зайшов через поріг,

          А далі аж не оглядався,

          З двора в собачу ристь побіг.

А хорей  Б ямб   В дактиль  Г амфібрахій  Д анапест

24. Яке з понять випадає з логічного ряду?

А комедія  Б бурлеск  В трагедія  Г драма  Д трагікомедія

25. У поемі «Енеїді» І Котляревського НЕ ПОРУШУЄТЬСЯ проблема

А   захисту рідної землі від ворогів  Б   хабарництва чиновників  В   ролі митця в суспільстві  Г   почуття громадського обов’язку   Д   розгульного способу життя

26. Установіть відповідність («Енеїда» І. Котляревського)

Герой                                                          Вчинок

1 Меркурій  А   здійняв бурю на морі, щоб потопити троянців

2  Евріал      Б   на прохання Зевса нагадує Енеєві про його  призначення

3  Еол           В   на прохання Венери робить Енеєві зброю

4  Турн         Г   вирізає вночі рутульців 

                      Д    спалює троянський флот

27. «Енеїду» І. Котляревського називають енциклопедією з українського (-ї)

А   народознавства  Б   військової справи  В   музики  Г   рослинного світу

28. Через розлуку з Енеєм спалює себе

А  Лавінія  Б  Дідона  В  Амата  Г  Сивілла  Д  Венера

29. Хто з героїв «Енеїди» захищаючись від рутульців, готові «до останньої каплі крові свою свободу боронить»?

А троянці   Б карфагенці  В римляни  Г поміщики  Д латиняни

30. Хто з героїв «Енеїди» йде на вірну смерть заради «общого добра»?

А Еней  Б Евліал   В Низ  Г Турн  Д Дідона

31. Хто з героїв «Енеїди» вмер від горілки, а потрапив до раю, бо був у родинних звязках із богами?

А Сивілла  Б Венера  В Анхіз   Г Зевс  Д Турн

32. Хто з героїв «Енеїди» говорить побратиму, який вирішив пробратись у ворожий стан: «З тобою рад в огонь і воду…»?

А Низ  Б Евріал   В Турн  Г Еней  Д Анхіз

33.Хто з богів, зображених в «Енеїді», «звелів поганій буть погоді»?

А Нептун   Б Посейдон  В Зевс  Г Юпітер  Д Юнона

34. «Травестія» дослівно означає «переодягання».

А так  Б ні

35. Сюжет «Енеїди» Іван Котляревський запозичив у Гомера.

А так  Б ні

36. Епос, лірика, драма – це

А роди літератури  Б вид літератури  В зміст літератури  Г жанри літератури 

37. Про кого йде мова в уривку з поеми «Енеїда» Івана Котляревського:

          Його сивуха запалила

          І живота укоротила,

          І він, як муха в зиму, зслиз?

А Анхіз   Б Зевс  В Еней  Г Латин  Д Турн

38. Хто з героїв поеми «Енеїда» І. Котляревського порадив троянкам підпалити човни?

А Сивілла  Б Венера  В Амата  Г Дідона  Д Юнона

39. Про кого йде мова в уривку з «Енеїди» І. Котляревського:

          Не в шутку молодець був жвавий,

          Товстий, високий, кучерявий,

          Обточений, як огірок?

А Еней  Б Зевс  В Турн   Г Евріал  Д Низ

40. Що стало причиною першої сутички між троянцями і латинянами у поемі «Енеїда» І. Котляревського?

А собача кістка  Б стадо овець  В чорний кіт  Г посуха  Д голуб

41.З ким була повінчана Венера в поемі «Енеїда» І. Котляревського?

А Зевсом  Б Латином  В Анхізом  Г Нептуном  Д Меркурієм

42. Хто намовляє Турна розпочати війну з Енеєм у поемі «Енеїда» Івана Котляревського?

А Дідона  Б Амата  В Ганна  Г Юнона   Д Сивілла

43. Про кого йде мова в уривку з поеми «Енеїда» І. Котляревського:

          ...знають по всіх школах,

          Що матір′ю була богів;

          Ізмолоду була не промах,

          Коли ж як стала без зубів,

          То тілько на печі сиділа,

          З кулешиком лемішку їла

          І не мішалася в діла?

А Ганна  Б Дідона  В Цибелла   Г Амата  Д Венера

44. Хто за словами Юнони з поеми «Енеїда» І. Котляревського «Всесвітня волоцюга мерзька, Нікчемна зводниця Цитерська»?

А Венера  Б Дідона  В Ганна  Г Амата  Д Сивілла

45. Установіть відповідність («Енеїда» І. Котляревського)

Героїня                                                Вчинок

1 Лавінія       А  Цариця Карфагена, закохана в Енея, вона  влаштовувала       

                        вечорниці,   бенкети й ігрища

2 Юнона       Б  страшна «бабище»,  пророчиця, яка відвела Енея до

                        Батька в пекло     

3  Дідона       В   дівчина, через яку Еней став на двобій з Турном

4   Сивілла     Г   богиня, яка упродовж усього твору створює перешкоди

                        Енеєві

                        Д    цариця, яка перетворювала людей на тварин

46. Як звали царя Сицилії у поемі «Енеїда» І. Котляревського?

А Латин  Б Турн  В Ацест   Г Еол  Д Меркурій

47. Про кого з персонажів поеми «Енеїда» йдеться в уривку:

          І знай що все веслом махає

          І в морду тиче хоч кому,

          Од каюха всіх одганяє,

          А по вибору своєму

          Потрошечку в човен саджає

          І зараз човен одпихає?

А Низ  Б Евріал  В Сивілла  Г Харон   Д Еней

48. Хто з персонажів поеми «Енеїда» пророкує Енеєві:

          Так богів олімпських рада,

          Що ти і вся твоя громада

          Не будете по смерть в Риму;

          Но що тебе там будуть знати,

          Твоє імення вихваляти?

А Венера  Б Ганна  В Сивілла   Г Цибелла  Д Зевс

49. Через яку річку перевозив своїх пасажирів Харон з поеми «Енеїда» І. Котляревського?

А Стікс   Б Тібр  В Ніл  Г Каялу  Д Дунай

50.Скільки років І. Котляревський працював над «Енеїдою»?

А 10  Б 20  В 30   Г 35  Д 36

51. Яку винагороду обіцяє Юнона Еолові – богові вітру в поемі «Енеїда»  І. Котляревського?

А золото  Б землю  В гарну дівчину   Г новий човен  Д медаль

52. Кому з персонажів «Енеїди» І. Котляревського належать слова:

          З тобою рад в огонь і в воду,

          На сто смертей піду з тобой.

          Мій батько був сердюк опрічний,

          Мовляв (нехай покой му вічний):

          Умри на полі, як герой?

А Низ  Б Анхіз  В Еней  Г Евріал   Д Турн

 

 

 

 

Іван Котляревський. Поема «Енеїда»

 

НАЗВИ  ГЕРОЯ:

 


1. «… Ти знаєш, він який суціга,

Паливода і горлоріз;

По світу він іще побіга,

Чиїхсь багацько виллє сліз…»

 

______________________________

2.  «…іздавна був дряпічка…»

 

______________________________ 

3. «…не послідня шльондра,

Проворна, враг  її не взяв…»

 

______________________________

4. «…Розумна пані і моторна,

Для неї трохи сих імен:

Трудяща, дуже працьовита,

Весела, гарна, сановита.

Бідняжка – що була вдова…»

 

______________________________ 

5. «Згадай, який прийшов до мене,

Що ні сорочки не було;

І постолів чорт мав у тебе,

В кишені ж пусто, аж гуло…»

 

______________________________

 6. «…Його сивуха запалила

І живота укоротила,

І він, як муха в зиму, зслиз…»

 

______________________________

 7. «Поганий, мерзький, скверний, бридкий,

Нікчемний, ланець, кателик!

Гульвіса, пакосний, пре стидкий,

Негідний, злодій, єретик!..»

______________________________

8. «…Крива, горбатая, сухая,

Запліснявіла, вся в шрамах;

Сіда, ряба, беззуба, коса,

Розхристана, простоволоса

І, як в намисті, вся в жовнах…»

 

______________________________

9. «Така смачная молодиця,..

Рум’яна, повна, білолиця,

Хто гляне, то лизне губки?..»

 

______________________________ 

10. «Дочка була зальотна птиця

І ззаду, спереду, кругом;

Червона, свіжа, як кислиця,і все ходила павичом.

Дородна, росла і красива,

Приступна, добра, не спесива,

Гнучка, юрлива, молода…»

 

______________________________

 11. «…Хоть молоді були, та гожі

І кріпкі, храбрі, як харциз.

В них кров текла  хоть не троянська,

Якась чужая – бусурманська,

Та в службі вірні козаки…»

 

______________________________

12.  Які подарунки прислав Еней царю Латину?

 

______________________________


 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Matsala Vladyslav
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Додано
4 березня 2018
Переглядів
28054
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку