Готуємося до ЗНО. Повторення вивченого. Давня українська література. "Слово про похід Ігорів". Тести.

Про матеріал

Готуємося до зовнішнього незалежного оцінювання в 11 класі. "Повторення вивченого. Давня українська література. "Слово про похід Ігорів"". Сподіваюся, що цей матеріал допоможе учням швидко та якісно повторити вивчене.

Перегляд файлу

 

 

1

 

ЗНО. Українська література

Давня українська література. «Слово про похід Ігорів»

 

1. Яка писемна пам'ятка праукраїнської культури свідчить про те, що писемність у слов'ян існувала ще до Х ст.?

А «Велесова книга»   Б «Слово про похід Ігорів»                                  В «Повчання дітям» Володимира Мономаха  Г «Слово про Закон і Благодать» Іларіона

2. «Повість минулих літ» - це:

А епічний твір про роки князювання Ярослава Мудрого                                   Б белетристична повість про давні часи  В історична і літературна пам'ятка, в якій історичні події викладено у формі літературних творів різних жанрів         Г хроніка про життя руських князів

3. Найдавніша руська книга християнської доби:

А «Повчання дітям» Володимира Мономаха  Б «Слово про похід Ігорів»     В Остромирове Євангеліє    Г «Велесова книга»

4. Найдавніші руські книги писалися:

А кирилицею  Б скорописом  В напівуставом  Г уставом 

5. Творцями «Повісті минулих літ» є:

А Нестор Літописець і Сильвестр    Б Володимир Мономах і Сильвестр  В Ярослав Мудрий і Нестор Літописець  Г Боян і старий волхв

6. Легенда про створення Києва вміщена у:

А «Велесовій книзі»  Б Ізборнику Святослава 1073 року                                       В Остромировому Євангелії  Г «Повісті минулих літ» 

7. Княгиня Ольга помстилася за свого чоловіка,  князя Ігоря:

А полянам  Б древлянам    В дулібам  Г уричам

8. Елементи яких жанрів мають місце у «Слові про похід Ігорів»?

А прози  Б поезії і драми  В прози і поезії    Г прози і драми

9. Хто віднайшов список «Слова про похід Ігорів» і вперше опублікував його текст?

А О. Мусін-Пушкін    Б О. Пушкін  В Ю. Миролюбов-Лядський  Г Алі Ізенбек

10. Слова:

Ні хитрому,

Ні скритному,

Ні чаклуну спритному – суда Божого не минути –

виголошує у творі «Слово про похід Ігорів»:

А Всеволод  Б Ігор  В Святослав  Г Боян 

11. «Слово про похід Ігорів» розпочинається рядками:

А Були віки Трояна,

   Минули літа Ярослава;

   Були походи Олегові,

   Олега Святославовича.

Б Уже-бо, браття, невеселая година настала,

   Уже пустиня силу прикрила.

В Чи не гоже було б нам, браття,

   Почати старими словами ратних повістей

   Про похід Ігорів,

   Ігоря Святославовича? 

Г О Бояне, соловію години давньої!

   Аби ти оці полки ощебетав,

   Скачучи, соловію, помислом по дереву,

   Літаючи умом під хмарами.

12. Прізвисько буй-Тур належить:

А Святославові  Б Боянові  В Гзакові  Г Всеволодові                          Д Ігорю

13. «Ізронив злоте слово»:

А Ігор  Б Всеволод  В Святослав    Г Боян  Д Кончак

14. «Мутен сон бачив у Києві на горах»:

А Всеволод  Б Ярослав Осмомисл  В Ігор  Г Боян                               Д Святослав 

15. «Ярославна рано плаче»:

А у Путивлі    Б у Києві  В у Галичі  Г у Новгород-Сіверському  Д у Чернігові

16. «Слово про похід Ігорів» закінчується словами:

А Були віки Трояна,

   Минули літа Ярослава;

   Були походи Олегові,

   Олега Святославовича.

Б Здоров'я князям і дружині,

   Що стають за християн на поганії полки!

   Князям слава і дружині!

   Амінь. 

В Чи не гоже було б нам, браття,

   Почати старими словами ратних повістей

   Про похід Ігорів,

   Ігоря Святославовича? 

Г О Бояне, соловію години давньої!

   Аби ти оці полки ощебетав,

   Скачучи, соловію, помислом по дереву,

   Літаючи умом під хмарами.

 

17. У «Слові про похід Ігорів» зустрічається половецький хан на ім'я:

А Троян  Б Рюрик  В Карна  Г Боян  Д Кончак 

18. Слова:

А мої куряни – воїни вправні:

Під трубами повиті,

Під шоломами злеліяні,

Кінцем списа згодовані...

належать:

А Трояну  Б Святославові  В Ігорю  Г Всеволодові   Д Гзаку

19. Слова

О Дніпре- Словутичу!

Ти пробив єси кам'янії гори через землю Половецькую.

Ти леліяв єси на собі Святослава насади

До полку Кобякового.

Прилелій, господине, мою ладу мені,

Щоб не слала я йому сліз на море рано...

належать:

А Глібівні  Б Карні  В Редеді  Г Ярославні   Д Жлі

20. Рядки

...Якщо кому хотів пісню творити,

То розтікався він мислю по дереву, сірим вовком по землі,

Сизим орлом під хмарами.

характеризують:

А Трояна  Б Святослава  В Ігоря  Г Бояна   Д Кончака

21. «Ізронив злоте слово» князь:

А Чернігівський  Б Галицький  В Полоцький                                          Г Тмутараканський   Д Київський 

22. «Святослав «бачив у Києві на горах»:

А мутен сон    Б ясен сон  В страшен сон  Г чорен сон  Д злат сон

23. Лихим віщуванням у «Слові про похід Ігорів» є:

А торнадо  Б затемнення    В метеоритний дощ  Г град                       Д хурделиця

24. Слова:

Ти пробив єси кам'янії гори через землю Половецькую.

Ти леліяв єси на собі Святослава насади

До полку Кобякового.

Прилелій, господине, мою ладу мені,

Щоб не слала я йому сліз на море рано...

звернені до:

А Дону  Б Дінця  В Дніпра    Г Дунаю Д Дністра

25. Історичною основою «Слова про похід Ігорів» стали події:

А 1648 року  Б 1569 року  В 1240 року  Г 1185 року    Д 1183 року

26. Князь Ігор вирушив у похід проти:

А татар  Б половців    В печенігів  Г турків  Д хозар

27. Князь Ігор вирушив у похід разом:

А з Ярославом  Б з Трояном  В зі Всеволодом    Г з Бояном

28. За ідейно-тематичним змістом центральним у «Слові про похід Ігорів» є розділ:

А виступ дружини князя Ігоря в похід  Б перемога в першій битві Ігоря  В сон і «золоте слово» Святослава    Г втеча Ігоря з полону  Д Русь вітає Ігоря після його повернення з полону

29. Укажіть композитора, який написав оперу «Князь Ігор» за сюжетом «Слова про похід Ігорів»:

А Микола Лисенко  Б Микола Леонтович  В Петро Чайковський   Г Олександр Бородін    Д Микола Римський-Корсаков

30. Який засіб поетичного синтаксису використаний у наведеному нижче уривку?

Хіба не гоже було б нам, браття, почати

Старими словами трудних повістей о полку Ігоревім,

Ігоря Святославовича?

А риторичне запитання    Б анафора  В порівняння                              Г гіпербола   Д паралелізм

31. Центральний образ «Слова про похід Ігорів»:

А Ярославна  Б Руська земля   В Ігор  Г Святослав  Д Дніпро-Славута

32. Головний жіночий образ «Слова про похід Ігорів»:

А Глібівна  Б Карна  В Ярославна    Г Жля  Д Редедя

33. Головна ідея «Слова про похід Ігорів»:

А здобуття військової слави  Б повернення коханого додому                           В прославляння Ігоревої мужності  Г об'єднання Руської землі 

34. «Слово про похід Ігорів» написане на основі:

А фольклорних джерел  Б біблійних переказів  В язичницької слов'янської міфології  Г реальної історичної події                                       Д перекладного літературного твору

35. За жанром «Слово про похід Ігорів» - це:

А повість  Б легенда  В поема    Г балада  Д оповідання

36. «Слово про похід Ігорів» належить до:

А літератури Київської Русі    Б полемічної літератури                       В літератури періоду Хмельниччини  Г літератури ХVІІІ століття  Д літератури ХІХ століття

37. Літературний стиль «Слова про похід Ігорів» -це:

А класицизм  Б реалізм  В монументалізм  Г орнаменталізм    Д бароко

38. Літературний стиль «Повісті минулих літ» -це:

А класицизм  Б реалізм  В монументалізм    Г орнаменталізм                            Д бароко

39.У «Слові про похід Ігорів» дружинники здобувають у бою собі честь, а князеві:

А золото  Б дівчат  В коней  Г славу    Д владу

40. Хто є автором «Слова про похід Ігорів»?

А князь Ігор  Б Боян  В анонім    Г Всеволод  Д Нестор Літописець

41. Чим закінчується перша битва князя Ігоря з половцями?

А поразкою  Б полоном  В втечею  Г перемогою    Д нічиєю

42. Знайди зайве:

Коли Ігор тікає з полону, йому допомагає:

А вітер  Б сонце  В Овлур  Г Кончак    Д птахи

43. Мова «Слова про похід Ігорів»:

А віршовий текст  Б прозова  В українська  Г ритмізована проза 

44. Який художній засіб використаний у наведеному нижче уривку?

А як згадав рече перших часів усобиці,

Тоді пускав десять соколів на стадо лебедів.

А анафора  Б інверсія  В епіфора  Г порівняння  Д алегорія 

45. Який музичний інструмент мається на увазі у наведеному нижче уривку?

А як згадав рече перших часів усобиці,

Тоді пускав десять соколів на стадо лебедів.

А ліра  Б кобза  В гуслі   Г арфа  Д бандура

46. Хто в «Слові про похід Ігорів» понад усе прагнув згуртування?

А Ігор  Б Всеволод  В Святослав    Г Боян  Д Володимир

47. Кому з герої «Слова про похід Ігорів» належать слова?

Ліпше ж бо потятим бути,

Аніж полоненим бути.

А Святославу  Б Ярославу  В Ігорю    Г Бояну  Д Кончаку

48. Хто вперше здійснив переклад «Слова про похід     Ігорів» ?

А Шевченко  Б Пантелеймон Куліш  В Маркіян Шашкевич та Яків Головацький   Г Максим Рильський  Д Маркіян Шашкевич та Іван Франко

49. Який художній засіб використаний у поданому уривку?

Самі скачуть, як сірі вовки в полі,

шукаючи собі честі,

А князю слави.

А анафора  Б інверсія  В епіфора  Г порівняння   Д алегорія

50. Сонячне затемнення у «Слові про похід Ігорів» віщує :

А велику біду, яка насувається на Русь    Б перемогу  В полон  Г є лише елементом природи

51. Як князь Святослав ставиться до рішення Ігоря йти в похід?

А відверто схвалює  Б вважає хоробрим, але недостатньо мудрим  В віщує перемогу  Г проклинає  Д утворює опозицію

52. Сумуючи за чоловіком, Ярославна звертається до:

А Ігоря  Б моря, сонця та вітру  В вітру, сонця та Дніпра                                        Г Святослава  Д сонця

53. Кому з героїв «Слова про похід Ігорів» належать слова?

О мої синовці Ігорю і Всеволоде!

Рано почали ви Половецькою Землю мечами усмиряти,

А собі славу шукати.

А Ярославу Мудрому  Б Володимиру  В Святославу    Г Бояну                       Д Ярославні

54. Укажіть термін за його визначенням:

«Вільний переклад віршами; те, що є повторенням відомого, сказаного, написаного; це власний твір автора, написаний на основі сюжету, змісту, образів, ідей іншого твору»:

А переказ  Б переклад  В повтор  Г верлібр  Д переспів

55. Який художній засіб використаний в описі природи (епізод «Слова про похід Ігорів» після поразки війська князя Ігоря):

«Никне трава жалощами, а дерево з тугою к землі приклонилося»:

А порівняння  Б персоніфікація   В епітет  Г гіпербола

56. В уривку «Та коли він повертався назад, він роздумував [і] сказав дружині своїй: “Ідіте ви з даниною додому, а я вернусь і походжу іще”. І відпустив він дружину свою додому, а з невеликою дружиною вернувся, жадаючи більше майна…» сказано про

А Кия (уривок про заснування Києва, «Повість минулих літ»)  Б Ігоря (уривок про помсту княгині Ольги, «Повість минулих літ»)  В Ігоря («Слово про похід Ігорів »)  Г Мала (уривок про помсту княгині Ольги, «Повість минулих літ»)  Д Всеволода («Слово про похід Ігорів»)

57. Прилинути чайкою на край світу, щоб витерти милому «кривавії його рани на дужому його тілі», прагне

А княгиня Ольга  Б Бондарівна  В Либідь  Г Ярославна                           Д Маруся Богуславка

58. Визначте, який троп яскраво використано в наведених нижче рядках: «ганьба славу поборола», «списи співають»:

А епітет  Б метафора  В метонімія  Г порівняння

 59. Підґрунтям «Слова о полку Ігоревім» є такі історичні події:

А успішні походи Ігоря Новгород-Сіверського на греків                     Б невдалий похід Ігоря Новгород-Сіверського проти половців                     В перемога Ігоря над половцями у Тмутаракані  Г похід князя Ігоря на сусіднє Чернігівське князівство.

60. Нестор вважається ймовірним автором (співавтором)

А «Слова про похід Ігорів»  Б балади про Бондарівну                        В «Повісті минулих літ»  Г «Думи про Марусю Богуславку»                      Д пісні «О Морозе, Морозенку»

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.0
Оригінальність викладу
4.0
Відповідність темі
4.0
Загальна:
4.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Москаленко Тетяна Михайлівна
  Загальна:
  4.0
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  4.0
doc
Додано
26 лютого 2018
Переглядів
6255
Оцінка розробки
4.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку