Готуємося до ЗНО. Узагальнення вивченого про складне, складносурядне речення. Теорія і практика

Про матеріал

Готуємося до зовнішнього незалежного оцінювання в 11 класі. "Узагальнення вивченого про складне, складносурядне речення. Теорія і практика". Сподіваюся, що цей матеріал допоможе учням швидко та якісно повторити вивчене.

Перегляд файлу

ЗНО. Українська мова

Складне речення і його ознаки.

Складносурядне речення, його будова і засоби зв′язку в ньому

 

Складне речення

(дві і більше граматичних основ)

   Складне сполучникове                               Складне безсполучникове

 

Складносурядне                Складнопідрядне         

(із сурядн. спол.,                 (із підрядн. спол.,                   (речення поєднані

речення рівноправні)          речення залежні                     інтонацією та

                                              одне від одного)                     розділовими знаками)

 

 

Завдання 1. Записати речення, підкреслити граматичні основи, визначити межі, визначити вид речення за способом поєднання частин.

 

Він пострибає і, розуміється, злякається й почне плакати.

_____________________________________________________________

На клумбі цвіли жоржини, чорнобривці, пахло прив′ялим духом полину.

_____________________________________________________________

Подвір′я аж сяяло чистотою, і острівці квітів цвіли по ньому там і там. ______________________________________________________________

Там вогко, сіно пахне цвіллю. ____________________________________

Хоч їх ніхто не міг підслухати, розмова велася впівголоса.

_____________________________________________________________

Розмножують горицвіт свіжозібраним насінням, та схожість його невисока. __________________________________________________________

Хлопчаки відчували страх перед тими небезпеками, що таїлись у теплих проваллях підземелля. _________________________________________

Усе життя продивившись у її очі, здається, міг би знати їх до найдрібнішої цяточки. ______________________________________________

Шибки, мов у пропасниці, тремтять від ревиська моторів, і стіни так само вібрують. ____________________________________________________

 

Завдання 2. Скласти самостійно складні речення із сполучниковим сурядним та підрядним зв'язками, складне безсполучникове та просте з однорідними членами.

 

Тестове задання 1. Складним є речення.

А Орда просувалась і просувалась, вона хотіла накрити чорними крилами Україну.

Б Тугі, кошлаті гриви хлюпали в груди, повивали ноги, хапали за високо зведені копита й тягли в глибінь.

В Дівчати пряли, вишивали, готували сорочки на придане.

Г Він пострибає і, розуміється, злякається й почне тікати.

 

Тестове завдання 2. Складним із сполучниковим зв'язком є речення

А Тут срібно жебонить синя-синя  вода, я  нахиляюсь до неї, п'ю її спів і прислухаюсь до шелесту отави.

Б На іржання білого коня коротким клекотом обізвався лелека – клекіт захлинувся в урочистій задумі.

В Подвір'я аж сяяло чистотою, і острівці квітів цвіли по ньому там і там.

Г Незабаром капітан уже був на борту із своїм юним радистом: причал зрушився з місця й поплив од них.

 

Тестове завдання 3. Вказати складне речення із підрядним зв'язком між частинами.

А Були падіння, злети, гіркі поразки та перемоги, але дорога була пряма й правдива.

Б У розлогому полумиску долини, що по самі вінця затік сонцем, колобродиться, вирує ярмарок.

В Лише птахи кружляють над безмежжям просторів, та інколи висуне голову з густої трави руда гостроморда лисиця.

Г Шибки, мов у пропасниці, тремтять від ревиська моторів, і стіни так само вібрують.

 

Тестове завдання 4. Вказати складне речення із сурядним зв'язком між частинами.

А Латаття ніжилось в озерах, хитали ряску карасі.

Б Усе іде, але не все минає над берегами вічної ріки.

В Хто своє носить, той чужого не просить.

Г На вечірньому небі потьмяніли  і щезли срібні зірки.

 

 

 

 

 

Складносурядне речення

(прості речення рівноправні (сурядні) за змістом і пов′язані сполучниками сурядності)

Сполучники сурядності

 

Єднальні                 Протиставні             Розділові                    Зіставні

(явища відбуваються  (одне явище             (явища чергуються   (одне явище

одночасно чи                протиставляється    чи одне явище          зіставляється

послідовно)                   іншому)                    викликає інше)        з іншим)

 

і, й, та(і), ні – ні,         а, але, та(але),       або, чи, хоч, то-то,     а (не можна

ані – ані                        проте, зате,          не то – не то,                замінити

                                       однак                     чи – чи, хоч – хоч,              на але)

                                                                      або – або,

                                                                      чи то – чи то

 

Завдання 3. Записати речення. Підкреслити граматичні основи, позначити межі речень, назвати сполучник, визначити смислові зв′язки між частинами.

 

З бовдура дим валує, а на тину півень горланить, розчепіривши дзьоба ножицями. ________________________________________________________

_____________________________________________________________

То він  пригадував вираз подиву і страху на її обличчі,  то спливало перед очима її розгублене личко. ______________________________________

_____________________________________________________________

Частіше задувають вітри з півночі, і сива трава на солончаках біжить, як вода. ___________________________________________________

_____________________________________________________________

Або сина його виженуть із гімназії, не давши йому докінчити курсу, або нехай він, батько, висіче сина різками таки тут, в гімназії. ___________

_____________________________________________________________

Олесь біжить підтюпцем, і дерева теж біжать, кружляють, ховаються одне за одного. ___________________________________________

_____________________________________________________________

Ізвечора повітря наче стискувалось од холоду, а гуси ховали червоні дзьоби під крила. ___________________________________________________

Тестове завдання 5. Одночасність подій виражають частини складносурядного речення (розділові знаки опущено).

А Біла стежка в далечі губилась, а мені у безтурботні дні назавжди навіки полюбились ніжні і замріяні пісні.

Б Багряне сонце сутінню лісною у просвіт хмар показує кіно і десь на пні під сивою сосною ведмеді забивають доміно.

В Раптом заблискотів заколихав вогнями весь правий берег і стало видно скіфські могили над Дніпром і лівобережні піски.

Г Одна хвилина темного горя і вмить усміхнулося золоте поле, махнуло крилами аж до країв синього неба.

 

Тестове завдання 6. Указати розділове складносурядне речення.

А Стовбур ледве помітно розгойдувало, а внизу під підошвами в Олеся ворушилось коріння.

Б Темніли стрілки щавлю, та смачно вабила конюшина.

В Скинеться зрідка у воді рибина, або нічний птах залопоче у темряві крилами.

Г А пісок дедалі сипучіший, і мотоцикл з льоту раз у раз шугає в нього.

 

Завдання 7. Указати складносурядне речення зі сполучником зіставлення.

А Степ лежить тихий, повитий млою, і силует вітродвигуна на далекім відділку маячить якось небуденно.

Б Чи то сон недоспаний напосідав, чи то сумно, чи то тужно, як по якійсь утраті.

В Горобці зірвалися при моєму наближенні з копиці сіна, та ще неподалік застрекотала сорока.

Г З бовдура дим валує, а на тину півень горланить.

 

Розділові знаки у складносурядному реченні

У складносурядному реченні між його частинами ставиться здебільшого кома. Може ставитися крапка з комою або тире. Є речення, між частинами яких не ставиться жоден розділовий знак.

Кома:

Плаче день, і серце плаче.

Крапка з комою (частини мало пов′язані за змістом, дуже поширені, у частинах є інші розділові знаки):

Жили на світі чоловік та жінка, і мали вони двох синів; але ті не жили в згоді, а завжди ворогували та билися поміж собою.

Не ставиться жоден розділовий знак:

1) перед єднальним чи розділовим сполучниками у складносурядному реченні є спільний другорядний член речення, що стосується обох простих речень.

Знову весна настане і квітки барвисті принесуть хвилини щастя і добра.

2)спільною може бути і службова частина мови:

Лише небо гуде небокрає і журавлина сім′я несе весну.

3) обох частин стосується вставне слово:

На щастя, все минуло і ми знову повертаємося до звичного життя.

Тире:

1) швидка зміна подій:

Дощик перестав – і все навколо запахло, посвіжішало, заблищало.

2) несподіваний наслідок:

Дмухнув вітер понад ставом – і сліду не стало.

3) різке протиставлення:

У місті лунають святкові салюти – і людям не спиться.

 

Завдання 4. Записати речення. Підкреслити граматичні основи, вказати сполучники. Розставити розділові знаки.

 

Ще мить  і сад загубить пишну вроду.

А десь цвіли сади і давно пахли трави.

Мороз прилине синьо і прозоро  розвісить скрізь інею сивий дим  і на шибках невидані узори він намалює генієм своїм.

Поруч відчинилися двері і майнула тінь.

Вітер улігся і в ранковій тиші в голубе небо раптом ударив на сполох дзвін.

Довго громи гуркотіли і блискавка в хмарах вилась.

Темна ще ніч  та вже хутко минеться вона.

Світло сліпить  та не грає веселе проміння.

Жовтий лист покружляв та зів′яло опав на плече.

Двері рипнули  і в хату тихо зайшов гість.

Проскочили стрункі  тонконогі сарни  і знов усе тихо.

На голках молодої трави ще не розтанула роса й приглушено мерехтять краплини.

Найменший шелест або стук  і моє серце не має спокою.

Чи се лютий біль у мене тихий стогін вириває  чи то стогне бранець-лицар знемагаючи на рани?

У різну пору  дня лютневий сніг цвіте по-різному проте зараз ополудні розцвів чи не найяскравіше.

Миттю старий одстебнув геть лижви і наставивши коляку як спис гайнув уперед.

Один-однісінький серед морської рівнини бовваніє крейсер вдалині і крім нього ніде нема ні паруса ні катерка.

То пролетить березовий листочок то пробіжить невидимий їжак.

Гойднулась і побігла з-під верболозів хвиля підкотилась під місяць колихнула його і він зробився спочатку довгий і плескатий а згодом знов покруглішав.

 

Завдання 5. Творче конструювання

Складносурядне речення замінити синонімічними конструкціями: просте речення з однорідними присудками,  складне безсполучникове речення, складнопідрядне речення

 

Розтанула зоря досвітня, і росою вкрилися поля.

Просте речення з однорідними присудками: _____________________

_____________________________________________________________

Безсполучникове речення: ____________________________________

_____________________________________________________________

Складнопідрядне речення: ____________________________________

_____________________________________________________________

 

Тестове завдання 8. Перед виділеним сполучником треба поставити кому (розділові знаки опущено).

А За Дніпром купалися в мареві знайомі мені вже села й куріли димки.

Б Коли-не-коли блискавиця з-за гори поморгувала та роздавався грім.

В А десь біжать залізні коні і пахне холодом трава.

Г Прилинув вітер і в нічній хатині він про весняну волю заспівав.

 

Тестове завдання 9. Перед виділеним сполучником треба поставити тире в реченні (розділові знаки опущено).

А Ударив грім і зразу шкереберть пішло життя.

Б Людські істоти слабкі і їх легко зранити.

В У мене пане слово не куповане і я його не продаю.

Г Дороги розмиті і чується крик журавлиний.

 

Тестове завдання 10. Указати складносурядне речення, між частинами якого не ставиться кома (розділові знаки опущено).

А Вода у неглибокому колодязі виявилася справді смачною і нікуди вже далі од цієї хатинки й колодязя йти мені не хотілося.

Б Одна тварина кинулась уперед і на той рух умить зреагували двоє.

В Вдосвіта знов загули на морозі сосни і закричали півні на горищах.

Г Прозорий струмок перетинав стежку і через нього було перекинуто кладку з сухої деревини.

 

Тестове завдання 11. Єднальний сполучник та вжито у реченні.

А У моїй душі мелодія осіння, та в ній я чую ноти весняні.

Б Можна вибрать друга і по духу брата, та не можна рідну матір вибирати.

В У печі палав вогонь та червоним язиком лизав челюсті.

Г Нас ворог сто разів хотів зламати, та ми лиш гартувалися в борні.

 

Тестове завдання 12. Крапку з комою треба поставити між частинами складносурядного речення(розділові знаки опущено).

А То по полю б я хотів чорним вихором летіти то мавок серед лісів я б ловив на зойк трембіти.

Б Кам'яні баби стояли на курганах і сліпо дивились та ще високо в небі шугали орли шукаючи нової поживи.

В На озеречку поверх льоду повиходила зеленкувато-блакитна вода і місяць сипонув на неї пригорщі свіжого срібла.

Г Чумацький віз тихо рипить піді мною а в синім небі Чумацький Шлях показує дорогу.

doc
Додано
8 липня 2018
Переглядів
1418
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку