16 вересня о 18:00Вебінар: Робота з дітьми, що мають синдром Дауна: цікаво про важливе

Гурток з обробки деревини

Про матеріал

Завдання цієї програми — розширити художню цінність деревообробки як одного з найпоширеніших та найдавніших видів народного ремесла.

Особливо актуальна ця програма для шкіл із низькою матеріальною базою майстерень.

Реалізація всієї програми гуртка має бути виконана у формі творчого проекту (розробка та виготовлен­ня виробу об'ємної форми і його оздоблення). Форма захисту про­екту — публічний захист, проведен­ня учнівської виставки, ярмарки-продажу.

Перегляд файлу

Гурток з обробки деревини

 

 

Мистецтво та майстерність навчання і виховання полягає в тому, щоб розкрити сили кожної дитини, дати їй радість успіху в праці.

В. О. Сухомлинський

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма гуртка розрахована для учнів 8-9 класів.

Під словом «комбінований» гурток слід розуміти, що на його заняттях учні займаються як ручною, так і механічною обробкою конструкційних матеріалів.

Мета програми полягає в тому, щоб відродити народні традиції роботи з деревиною, формувати вміння і навички в роботі з деревинними матеріалами, виховувати художньо-естетичний смак; ознайомити з призначенням виробів із деревини в побуті, з її художніми особливостями в інтер'єрі, художнім багатством; ознайомити з найпопулярнішими способами роботи з деревинними матеріалами (точіння, пиляння, робота зі шпоном, оздоблення); розширити уявлення про залежність породи дерева, форми, функцій предмета і матеріалу; ознайомити з історією обробки деревини та українськими народними традиціями в оздобленні деревини.

Учні мають знати технологію та види обробки деревини; самостійно розробляти проектну документацію та презентацію на комп'ютері; уміти творчо розробляти композицію орнаменту; виконувати розмітку закресленням, шаблоном; роз­ширювати знання про властивос­ті деревинних матеріалів (шпону, ДВП та ДСП) та їх з'єднання; закрі­пити знання про оздоблення виробів (деталей) фарбами, лаками; використовувати місцеві традиції та традиції різних регіонів України для оздоблення виробів.

Тематичний план

Теоретичне навчання

Завдання цієї програми — розширити художню цінність деревообробки як одного з найпоширеніших та найдавніших видів народного ремесла.

Особливо актуальна ця програма для шкіл із низькою матеріальною базою майстерень.

Реалізація всієї програми гуртка має бути виконана у формі творчого проекту (розробка та виготовлен­ня виробу об'ємної форми і його оздоблення). Форма захисту про­екту — публічний захист, проведен­ня учнівської виставки, ярмарки-продажу.

№ з/п

Зміст матеріалу

Кількість годин

1

Вступ. Короткі історичні відомості про деревообробку як декоративно-ужиткове мистецтво. Вироби з деревини в інтер'єрі

1

2

Проект. Проектна документація. Розробка комп'ютерного зображення деталі (виробу)

2

3

Деревинні матеріали і підготовка їх до роботи. Способи усунення вад деревини

1

4

Організація робочого місця. Обладнання, інструменти та верстати для роботи з деревиною

2

5

Столярні з'єднання

2

6

Технологічні процеси виготовлення виробів об'ємної форми.

2

7

Технологія робіт на токарному верстаті для обробки деревини

8

8

З'єднання деталей виробу

1

9

Українські народні традиції в оздобленні виробів. Орнаментальні мотиви. Розпис по дереву в різних регіонах України. «Дерева-писанки»

2

 

Разом

21 год

 

Практичне навчання

№ з/п

Зміст матеріалу

Кількість годин

1

Робота зі зразками виробів із деревини, ілюстраціями виробів народних майстрів, «банком даних» у комп'ютері

1

2

Оформлення проектної документації. Розробка комп'ютерного зображення деталі (виробу)

4

3

Вибір заготовок. Підготовка основи

2

4

Підготовка деревообробного верстата та інструмента до роботи

2

5

Розробка технологічної послідовності виготовлення столярного з'єднання. Виготовлення сто­лярних з'єднань

3

6

Випилювання заготовок ручними пилками. Свердління деревини ручним інструментом

5

7

Обточування деталей (виробів) циліндричної форми. Обточування деталей (виробів) із фасон­ними та конічними поверхнями

20

8

З'єднання деталей виробу шурупами, цвяхами, нагелями. Складання на клей

4

9

Перенесення орнаменту на поверхню виробу. Розпис по дереву. Лакування. Полірування. Тонування виробів

5

10

Захист творчого проекту. Організація виставки робіт

2

 

Разом

48 год

 

Тема 1. Короткі історичні відомості з розвитку деревообробки. Вироби з деревини в інтер'єрі

Деревообробка — історично сфор­моване декоративно-ужиткове ремесло. Загальні відомості з історії розвитку обробки деревини. Ево­люція інструментів, пристосувань та деревообробних верстатів. Вироби з деревини в побуті та інтер'єрі.

Практична робота. Робота зі зраз­ками виробів із деревини, ілюстра­ціями виробів народних майстрів, «банком даних» у комп'ютері.

Тема 2. Проект. Проектна документація. Розробка комп'ютерного зображення деталі (виробу)

Поняття «проект». Основні відо­мості про оформлення конструк­торської документації. Методи про­ектування. Створення проектної папки. Оформлення проекту.

Розробка комп'ютерного зображен­ня деталі (виробу). Виведення крес­лення на друкувальний пристрій. Розробка презентації проекту

Практичні роботи. Оформлення проектної документації. Розробка комп'ютерного зображення деталі (виробу). Розробка презентації про­екту.

Тема 3. Деревинні матеріали і підготовка їх до роботи. Способи усунення вад деревини

Вибір деревинних матеріалів. Вплив вологості. Методи зберігання дере­вини. Властивості деревини. Спо­соби усунення вад. Способи підго­товки поверхні.

Практичні роботи. Вибір заготовок. Підготовка основи.

Тема 4. Організація робочого місця. Обладнання, інструменти для роботи з деревиною

Організація й обладнання робочо­го місця. Правила безпечної праці. Інструмент, обладнання для оброб­ки деревини. Правила охорони пра­ці під час роботи на деревообробно­му верстаті.

Практичні роботи. Підготовка дере­вообробного верстата до роботи. Заточування доліт та стамесок.

Тема 5. Столярні з'єднання

Вироби з різними видами столяр­них з'єднань. Шипове з'єднання. Назва, призначення. Аналіз кон­струкції виробу.

Практичні роботи. Розробка техно­логічної послідовності виготовлен­ня столярних з'єднань. Виготов­лення столярних з'єднань.

Тема 6. Технологічні процеси виготовлення виробів об'ємної форми

Припуск та торцювання на усуш­ку. Розпилювання по лекальним лініям. Прийоми виготовлення гну­тих деталей типу шпангоута (кіль­ця). Довбання деревини. Свердлін­ня отворів різного діаметра. Поєднання в конструкції деталей різної форми, їх взаємо розміщення та способи з'єднання.

Практичні роботи. Випилюван­ня заготовок. Довбання дереви­ни. Свердління деревини ручним інструментом.

Тема 7. Технологія робіт на токарному деревообробному верстаті

Технологічні можливості токарного верстата для обробки деревини.

Сучасні методи обробки на токар­ному верстаті. Економія матеріалів. Прийоми робіт.

Практичні роботи. Обточування деталей (виробів) циліндричної форми. Обточування виробів (дета­лей) із конічними та фасонними поверхнями.

Тема 8. З'єднання деталей виробу

Види з'єднань для деревини. Міц­ність клейового з'єднання. Техно­логія склеювання. Точність спря­ження деталей.

Практичні роботи. З'єднання дета­лей шурупами, цвяхами, нагелями. Складання на клей з'єднань виро­бу. Контроль точності спряження деталей.

Виставка-аукціон

Правила аукціону знають усі. На лот виставляється стартова ціна, яку фірма отримала під час захисту про­екту (виробу) та рекламу. По черзі продаються лоти (проекти, а при­сутні в залі їх купують). Якщо підви­щення вартості лоту припиняється, він вважається проданим. Якщо на лот нема попиту, тоді він знімається з торгів.

Підсумок

Оголошуються загальні результати захисту проектів.

 

СВІТИЛЬНИКИ

Діти повинні самостійно придума­ти форму світильника так, щоб він символізував інтереси дитини.

 

Світильник

Робота над даним проектом сприяє розвитку фантазії. Виготовлення є надзвичайно простим. Сама конструкція може бути різ­нотипною або однотипною, і діти фантазуватимуть у питаннях силуе­ту стінок та стійки світильника.

 

 

 

 

 

 

 

 

Настінний дерев'яний годинник

 

 

 

 

 

 

 

Ось такий гарний настінний годинник легко виготовити з будь-якого дерева, деревинного матеріалу та непотрібного механізму годинника.

Даний зразок виготовлений із сосни. Технологія дуже проста: точіння на деревообробному верстаті окремих деталей, формоутворення ножівкою або електролобзиком.

Можна прикрасити місцевим декоративним узором.

Робота на даним проектом сприяє розвитку фантазії. Виготовлення є надзвичайно простим.

 

Література

1. Программы для нешкольных учреж­дений и общеобразовательных школ. — М.: Просвещение, 1988. — С. 3, 10.

2. Основи деревообробки 8— 9 класи. — К.: Освіта, 1996. — С. 74, 117.

doc
Додано
6 грудня 2018
Переглядів
322
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку