8 липня о 18:00Вебінар: Проєктне навчання: розвиваємо логічне, критичне та креативне мислення школярів

Характеристика хімічного елемента. Самостійна робота

Про матеріал

Самостійна робота містить цікаву інформацію про невідомий елемент,характеристику якому потрібно дати,а також план характеристики елемента.

Перегляд файлу

Характеристика хімічного елемента. Самостійна робота

Варіант 1

1. У природі цей хімічний елемент утворює просту газувату речовину, що входить до складу повітря (обємна  частка якої 78%). У вигляді неорганічних сполук цей хімічний елемент у невеликих кількостях є в ґрунті. Проте у вигляді складних органічних сполук – білків – він входить до складу всіх живих організмів, беручи участь у їх життєдіяльності. У 1776 році А. Лавуазьє дослідив газ, утворений цим хімічним елементом, довів, що він є простою речовиною, а згодом і запропонував для нього назву – «безжиттєвий». Що це за елемент? Яку газувату просту речовину він утворює? Охарактеризуйте хімічний елемент за планом.

План характеристики хімічного елемента

  1. Положення в ПСХЕ

а) порядковий номер (протонне число);

б) відносна атомна маса;

в) період;

г) група, підгрупа;

д) валентність. Максимальне та мінімальне значення валентності (для елементів із змінною валентністю).

     2. Будова атома

          а) кількість протонів, нейтронів у ядрі, заряд ядра атома;

          б) кількість електронів в електронній оболонці атома;

          в) кількість енергетичних рівнів в електронній оболонці атома;

          г) електронна, графічна електронна формули атома;

          д) кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні, у тому числі           неспарених;

         е) завершений чи незавершений зовнішній енергетичний рівень, скільки електронів не вистачає до завершення.

         3. Хімічний характер елемента та утворених ним сполук

         а) до металічних чи неметалічних належить елемент;

         б) формула вищого оксиду й відповідного йому гідрату оксиду;

         в) хімічний характер зазначених оксиду та гідрату оксиду, приклади рівнянь реакцій;

         г) формула леткої сполуки елемента з Гідрогеном, валентність елемента в ній.

        4. Порівняння хімічного характеру елемента з властивостями сусідніх елементів

        а) порівняння  в періоді;

        б) порівняння в підгрупі.

2. Вищий оксид хімічного елемента 2 періоду має загальну формулу ЕО2. Установіть елемент. Що ви знаєте про вищий оксид цього елемента? Обчисліть масову частку установленого елемента в його вищому оксиді.

3*. Хімічний елемент утворює сполуку з Гідрогеном типу Н2Е. Відносна молекулярна маса його вищого оксиду – 80. Визначте елемент. Запишіть формули його вищого оксиду й гідрату оксиду.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варіант 2

1. Хімічний елемент –  другий після Оксигену за поширенням у земній корі, його масова частка становить 27,6%. У вільному стані в природі не зустрічається, лише у вигляді сполук, переважно у вигляді вищого оксиду та більш складних речовин. Вищий оксид цього хімічного елемента в природі зустрічається у вигляді кварцу та багатьох його різновидів (кварцовий пісок, гірський кришталь, кремінь, агат, аметист тощо). Цей хімічний елемент у вигляді його вищого оксиду входить до складу рослинних і тваринних організмів (діатомові водорості, губки, хвощ, бамбук, солома тощо). Проте штучне проникнення пилу цього оксиду у живі тканини шкідливе, викликає подразнення бронхів, силікоз легенів, захворювання шлунково-кишкового тракту. Відносна атомна маса цього хімічного елемента вдвічі більша за відносну атомну масу елемента, що утворює газувату просту речовину, якої найбільше в повітрі. Що це за хімічний елемент? Охарактеризуйте його за поданим планом.

План характеристики хімічного елемента

  1. Положення в ПСХЕ

а) порядковий номер (протонне число);

б) відносна атомна маса;

в) період;

г) група, підгрупа;

д) валентність. Максимальне та мінімальне значення валентності (для елементів із змінною валентністю).

     2. Будова атома

          а) кількість протонів, нейтронів у ядрі, заряд ядра атома;

          б) кількість електронів в електронній оболонці атома;

          в) кількість енергетичних рівнів в електронній оболонці атома;

          г) електронна, графічна електронна формули атома;

          д) кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні, у тому числі           неспарених;

         е) завершений чи незавершений зовнішній енергетичний рівень, скільки електронів не вистачає до завершення.

         3. Хімічний характер елемента та утворених ним сполук

         а) до металічних чи неметалічних належить елемент;

         б) формула вищого оксиду й відповідного йому гідрату оксиду;

         в) хімічний характер зазначених оксиду та гідрату оксиду, приклади рівнянь реакцій;

         г) формула леткої сполуки елемента з Гідрогеном, валентність елемента в ній.

        4. Порівняння хімічного характеру елемента з властивостями сусідніх елементів

        а) порівняння  в періоді;

        б) порівняння в підгрупі.

2. Летка сполука з Гідрогеном хімічного елемента 2 періоду має загальну формулу Н2Е. Установіть елемент. Що ви знаєте про сполуку цього елемента з Гідрогеном? Обчисліть масову частку установленого елемента в його сполуці з Гідрогеном.

3*. Хімічний елемент утворює сполуку з Гідрогеном типу ЕН3. Відносна молекулярна маса його вищого оксиду – 142. Визначте елемент. Запишіть формули його вищого оксиду й гідрату оксиду.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варіант 3

1. Хімічний елемент є одним з найпоширеніших металічних елементів у природі. Входить до складу багатьох мінералів та гірських порід. Катіони цього хімічного елемента є в природній воді. Невідомий хімічний елемент входить до складу хлорофілу – зеленого пігменту рослин. В організмі дорослої людини міститься біля 20 г цього хімічного елемента. Він сприяє формуванню кісток, нормальному функціонуванню нервової системи і мязів. Надходить до організму переважно із зеленими овочами. Відносна атомна маса цього хімічного елемента вдвічі більша за відносну атомну масу хімічного елемента, який знаходиться в другому періоді четвертій групі ПСХЕ. Що це за хімічний елемент? Охарактеризуйте його за поданим планом.

План характеристики хімічного елемента

  1. Положення в ПСХЕ

а) порядковий номер (протонне число);

б) відносна атомна маса;

в) період;

г) група, підгрупа;

д) валентність. Максимальне та мінімальне значення валентності (для елементів із змінною валентністю).

     2. Будова атома

          а) кількість протонів, нейтронів у ядрі, заряд ядра атома;

          б) кількість електронів в електронній оболонці атома;

          в) кількість енергетичних рівнів в електронній оболонці атома;

          г) електронна, графічна електронна формули атома;

          д) кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні, у тому числі           неспарених;

         е) завершений чи незавершений зовнішній енергетичний рівень, скільки електронів не вистачає до завершення.

         3. Хімічний характер елемента та утворених ним сполук

         а) до металічних чи неметалічних належить елемент;

         б) формула вищого оксиду й відповідного йому гідрату оксиду;

         в) хімічний характер зазначених оксиду та гідрату оксиду, приклади рівнянь реакцій;

         г) формула леткої сполуки елемента з Гідрогеном, валентність елемента в ній.

        4. Порівняння хімічного характеру елемента з властивостями сусідніх елементів

        а) порівняння  в періоді;

        б) порівняння в підгрупі.

2. Відносна молекулярна маса вищого оксиду елемента VI групи – 80. Визначте хімічний елемент. Чи зустрічається він у природі у вигляді простої речовини? Якої? Обчисліть масову частку установленого елемента в його вищому оксиді.

3*. Хімічний елемент утворює сполуку з Гідрогеном типу ЕН4. Відносна молекулярна маса його вищого оксиду – 60. Визначте елемент. Запишіть формули його вищого оксиду й гідрату оксиду.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варіант 4

1. Хімічний елемент є одним з найпоширеніших металічних елементів у природі. Входить до складу багатьох мінералів та гірських порід. Катіони цього хімічного елемента є в природній воді. Сполуки цього елемента є неорганічною основою яєчної шкаралупи, черепашок молюсків, коралів,  кісток і зубів. Маса невідомого хімічного елемента в організмі дорослої людини майже 1 кг, а добова потреба в цьому елементі становить 1 – 1,2 г. вона задовольняється переважно за рахунок молока і молочних продуктів. Що це за хімічний елемент? Охарактеризуйте його за поданим планом.

План характеристики хімічного елемента

  1. Положення в ПСХЕ

а) порядковий номер (протонне число);

б) відносна атомна маса;

в) період;

г) група, підгрупа;

д) валентність. Максимальне та мінімальне значення валентності (для елементів із змінною валентністю).

     2. Будова атома

          а) кількість протонів, нейтронів у ядрі, заряд ядра атома;

          б) кількість електронів в електронній оболонці атома;

          в) кількість енергетичних рівнів в електронній оболонці атома;

          г) електронна, графічна електронна формули атома;

          д) кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні, у тому числі           неспарених;

         е) завершений чи незавершений зовнішній енергетичний рівень, скільки електронів не вистачає до завершення.

         3. Хімічний характер елемента та утворених ним сполук

         а) до металічних чи неметалічних належить елемент;

         б) формула вищого оксиду й відповідного йому гідрату оксиду;

         в) хімічний характер зазначених оксиду та гідрату оксиду, приклади рівнянь реакцій;

         г) формула леткої сполуки елемента з Гідрогеном, валентність елемента в ній.

        4. Порівняння хімічного характеру елемента з властивостями сусідніх елементів

        а) порівняння  в періоді;

        б) порівняння в підгрупі. 

2. Летка сполука з Гідрогеном хімічного елемента 3 періоду має загальну формулу ЕН3. Установіть елемент. Що ви знаєте про цей елемент? Обчисліть масову частку установленого елемента в його сполуці з Гідрогеном.

3*. Хімічний елемент утворює сполуку з Гідрогеном типу ЕН4. Відносна молекулярна маса його вищого оксиду – 44. Визначте елемент. Запишіть формули його вищого оксиду й гідрату оксиду.

 

docx
Додано
30 травня
Переглядів
60
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку