19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

Хімічні диктанти. Хімія 10 клас

Про матеріал

Так як час на вивчення курсу хімії в 10 класі обмежений ( 1 година на тиждень ) посібник може використовуватись вчителями хімії для перевірки засвоєння матеріалу учнями. Представлені перевірочні роботи являють собою: формульні, графічні диктанти; завдання із умовою «вставити пропущені слова в речення», розставити в певній послідовності дії і т.п. Кожна робота має свою шкалу оцінювання. Матеріали розміщено згідно з розділами чинної програми у зручній для використання формі за текстом підручника Хімії. 10 клас. П.П. Попель, Л.С. Крикля.

Перегляд файлу

Головне управління освіти і науки

Дніпропетровської обласної державної адміністрації

Дніпропетровський обласний інститут

післядипломної педагогічної освіти

Відділ освіти Петропавлівської районної державної адміністрації

Петропавлівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.. №2

з професійним навчанням

 

 

 

 

Хімічні диктанти

Хімія. 10 клас.

 

 

 

 

 

 

 

З досвіду роботи

 вчителя хімії

Гринь Людмили

Валентинівни

 

 

 

 

                Петропавлівка 2017

 

 

 

 

 

Так як час на вивчення курсу хімії в 10 класі обмежений ( 1 година на тиждень ) посібник може використовуватись вчителями хімії  для перевірки засвоєння матеріалу учнями. Представлені перевірочні роботи являють собою: формульні, графічні диктанти; завдання із умовою «вставити пропущені слова в речення», розставити в певній послідовності дії і т.п. Кожна робота має свою шкалу оцінювання. Матеріали розміщено згідно з розділами чинної програми у зручній для використання формі за текстом підручника  Хімії. 10 клас. П.П. Попель, Л.С. Крикля.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формульний диктант з теми «Розв’язування задач на домішки»

Завдання: запишіть позначення, які зустрічаються у основних формулах для задач даного типу.

 1. Маса домішок ( 0, 5 б )
 2. Маса чистої речовини( 0, 5 б )
 3. Маса речовини з домішками ( технічної ) ( 0, 5 б )
 4. Масова частка чистої речовини( 0, 5 б )

Завдання: записати формули як обчислити…

 1. Масу технічної речовини через суму. ( 1 б )
 2. Масу домішок за різницею( 1 б )
 3. Масову частку чистої речовини через частку( 1 б )
 4. Масу технічної речовини через частку( 1 б )
 5. Масову частку домішок через різницю та частку

( 2 б )

 1. Запишіть якими способами та за якими формулами можна визначити масу чистої речовини  ( 3 б )

Відповіді:

1. mдом

2. mч.р.

3. mтех.р.

4. Wч.р.

5. mтех.р. = mдом + mч.р.

6. mдом = mтех.р. - mч.р.

7. Wч.р.=

8. mтех.р = 

9. Wдом = 100% - Wтех.р.;        Wдом = 

10. 1) за рівнянням реакції

2) mч.р. = mтех.р. - mдом;         3) mч.р. = mтех.р.* Wч.р

Формульний диктант до теми «Розв’язування задач на визначення масової та об’ємної часки виходу продукту реакції за відношенням до теоретичного».

 1. Позначення масової частки виходу
 2. Позначення об’ємної  частки виходу
 3. Позначення мольної частки виходу
 4. Якщо за умовою задачі дано масу продукту реакції – це маса…
 5. Теоретичну масу продукту реакції знаходять за…
 6. Запишіть формулу за якою можна обчислити масову частку виходу.
 7. Запишіть формулу за якою можна обчислити  теоретичну масу продукту реакції.
 8. Запишіть формулу за якою можна обчислити практичну масу продукту.
 9. Яка маса завжди більша практична чи теоретична?
 10. Запишіть формулу за якою можна обчислити об’ємний вихід продукту реакції

Відповіді:

 1. η або ω
 2. η або φ
 3. η або χ
 4. практичне
 5. рівнянням реакції
 6. m теор =m пр/ η
 7. m пр. =m теор.* η
 8. m пр. < m теор
 9. η=(V пр)/(mVтеор)*100%

 

Оцінювання:

Кожне

завдання оцінюється в

 1 бал

 

Встановити послідовність дій ( алгоритм ) рішення задач на надлишок.

 

 

 1. Визначити кількість речовини вихідних речовин
 2. Обчислити відносні молекулярні маси  вихідних речовин
 3. Записати рівняння відповідної реакції , визначити тип задачі
 4.  Встановити кількісне співвідношення вихідних речовин за умовою задачі
 5. Зробити короткий запис умови задачі
 6. Визначити, яка речовина перебуває в нестачі, яка в надлишку
 7. Визначити масу( об’єм, кількість речовини ) продукту реакції
 8. Всі подальші розрахунки вести по речовині, що є в нестачі

Оцінювання:

8 – 11б

7 – 10

6 – 8

5 – 7

4 – 6

3 –4

2 –3

1 - 1

Відповідь:  5→3→2→1→4→6→8→7

 

 

 

 

 

 

 

 

Хімічний диктант з теми: Місце елементів неметалів у ПСХЕ, будова їх атомів, поширеність у природі.

Вставити пропущені слова.

 1. На нашій планеті неметалічних елементів …ніж металічних
 2. найпоширенішими елементами: у  повітрі є - …; в гідросфері  - …, ….; у літосфері ….
 3. За електронною будовою більшість неметалів відносять до ..-елементів.
 4. На зовнішньому енергетичному рівні атоми неметалів мають від … до …. електронів.
 5. Для атомів неметалічних елементів характерна …. електронів. При цьому вони перетворюються на …. заряджені йони - …. .
 6. Неметалічні елементи можуть утворювати хімічні зв’язки: а) з металічними елементами - …; б) з іншими неметалічними елементами - … ; в) з атомами неметалічних елементів однаковими за електронегативністю - ….
 7. Валентність неметалічних елементів у сполуках можна визначити за кількість …. …. …, що утворює даний елемент з іншими атомами.
 8. Більшість неметалічних елементів мають …..валентність. Це пов’язано із тим, що їх атоми можуть набувати …. стану
 9. Вища валентність визначається за номером…. Постійну валентність завжди мають: Оксиген - .., Гідроген –…,  Флуор - … .
 10. Визначте максимальну та мінімальну ступінь окиснення Br.
 11. Запишіть електронні та графічні ( коміркові ) формули усіх можливих станів атома Хлору.

 

Відповіді:

 1. більше.
 2. Нітроген, Гідроген та Оксиген, Оксиген та Силіцій.
 3. р-елементів
 4. від 4 до 8 електронів.
 5. приєднання, негативно  - аніони
 6. а) йонний; б) ковалентний полярний; в) ковалентний неполярний.
 7. Спільних електронних пар.
 8. Змінну, збудженого
 9. Групи. ІІ, І, І.
 10. +7, -1

Оцінювання:

1 – 0,5

2 - 1,5

3 – 0,5

4 – 1

5 – 1

6 – 1,5

7 - 1

8 – 1

9 – 1

10 – 1

11 - 2

 

 

 

Графічний диктант з теми

«Алмаз, графіт – алотропні модифікації Карбону»

 

Завдання:  дається перелік властивостей цих двох видозмін Карбону. Якщо дана властивість є характеристикою речовини ставиться  ʌ «так»  , якщо «ні» ставиться   «—»  .

1. За звичайних умов – газ

2. Безбарвний або з відтінками блакитного, жовтого і т.п.

3. Твердість за шкалою Мооса – 10

4. Твердість за шкалою Мооса – 1-2

5. Має атомну кристалічну гратку

6. Атоми розташовані пошарово.

7. Провідник.

8. Є ізолятором

9. Розкладає промені світла на спектри.

10. Використовують для виготовлення шліфувальних порошків.

11. Використовують як наповнювач гуми.

12. Використовують в електротехніці для виготовлення електродів.

Відповіді:

Алмаз : — ʌ ʌ  — ʌ — —ʌ ʌ ʌ — —

Графіт:  ʌ — — ʌ — ʌ ʌ  — — — —ʌ

 

Оцінювання: кожна правильна відповідь - 1 б

 

 

Хімічний диктант з теми: «Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном».

 1. Сполуки з Гідрогеном утворюють майже всі неметалічні елементи, крім… та ….. Карбон же утворює багато сполук з Гідрогеном  їх називають …
 2. Записати формули сполук неметалічних елементів

3-го періоду з Гідрогеном. Визначити ступені окиснення елементів.

 1. Записати молекулярні формули: аміаку, метану, сірководню, хлороводню
 2. Всі сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном утворені …зв’язком та мають…. будову.
 3. Опишіть загальні фізичні властивості сполук  неметалічних елементів з Гідрогеном:

а) агрегатний стан…;

б) колір… ;

в) температури кипіння і плавлення ( від чого залежать?)…  винятки…

г) розчинність у воді найкраща в…

 1.  У водних розчинах сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном дисоціюють з утворенням …
 2. Середовище їх  розчинів …

 

 

 

 

 

 

Хімічний диктант з теми: «Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном».

 Відповіді:

 1. Бору та інертних елементів, вуглеводні
 2. SiH4, PH3, H2S, HCl.
 3. NH3, CH4, H2S, HCl
 4. Ковалентним полярним зв’язком, молекулярну будову.
 5. а) Гази, вода – рідина;

б) безбарвні, більшість з різким запахом,

в)  температури плавлення та кипіння зростають зі збільшенням відносної молекулярної маси:

 H2O, NH3, HF –аномально високі через наявність водневих звязків;;

г) аміаку та сполук Гідрогену з галогенами.

6.  Катіонів Гідрогену та аніонів.

7. Кисле.

 

Оцінювання:

1 – 1,5б

2 – 1б

3 – 2б

4 – 1б

5 – 4б

6 – 1б

7 – 0,5б

 

 

Хімічний диктант. Положення металічних елементів у ПСХЕ. Будова атомів. Хімічні властивості металів.

 1. Металічних елементів значно …… ніж неметалічних.
 2. У ПСХЕ вони знаходяться у … , …  частині.

Знаходяться у …. - … групах ПСХЕ, і є  ( вказати типи) елементами.

 1. На зовнішньому енергетичному рівні металічні елементи мають від … до … електронів.
 2. Металічні елементи утворюють прості речовини …, які схожі за своїми властивостями завдяки наявності …  зв’язку.
 3. Утворюючи сполуки з неметалічними елементами, метали …… електрони, перетворюючись на …… заряджені йони.
 4. В хімічних реакціях метали завжди виступають …..
 5. Метали вступають в реакції як із простими речовинами  … , так і з складними речовинами
 6. Щоб записати рівняння реакцій металів зі складними речовинами, обов’язково, необхідно звернутися до …
 7. У вологому середовищі на повітрі метали можуть руйнуватися. Цей процес називають …..
 8.      Основними чинниками, що прискорюють руйнування  металів є:

а)

      б)

в)

 1.  Перелічіть способи захисту металів від руйнування.

 

 

 

Відповіді:

 1. більше
 2. лівій нижній, І-ІІІ , s-, d-, f-
 3. 1-3
 4. метали, металічного
 5. віддають , позитивно.
 6. відновниками
 7. неметалами, водою, кислотами, лугами ( Zn, Al, Sn, Pb, Be ), солями
 8. ряду активності металів.

9. корозією

10. а) активність Ме ( чим активніший тим швидше кородує ); б) підвищення температури  (прискорює) ;

 в) середовище ( у кислому прискорюється, у лужному сповільнюється ).

11. Ізоляція:  покриття фарбами, лаками і т.п. ); керамічні покриття ( емалі ), мастилами; іншими металами – оцинковка, лудження; полімерами.

1 – 0,5

2 – 1,5

3 – 0,5

4 – 1

5 – 1

6 – 0,5

7 – 2

8 – 1

9 – 0,5

10 – 1,5

11 - 2 

 

Хімічний диктант з теми. Фізичні властивості металів.

                Кожне завдання оцінюється в 1б.

Завдання: вставити пропущені слова, відповісти на відповідні запитання.

 1. Які фізичні властивості проявляють метали завдяки металічному зв’язку?

а) …   б) …  в) …

 1. Найтвердіший метал –
 2. метал з найвищою електропровідністю –
 3. найважчий метал –
 4. найм’якший
 5. найпластичніший метал –
 6. найлегший –
 7. найлегкоплавкіший –
 8. метал червоного кольору –
 9. найбільш тугоплавкий –
 10. феромагнетики –

Відповіді:

 1. металічний блиск, електро- та теплопровідність
 2. хром
 3. срібло
 4. осмій
 5. лужні метали
 6. золото
 7. літій
 8. ртуть
 9. мідь
 10. вольфрам
 11. залізо, кобальт, нікель.

 

Формульний диктант з теми: « Лужні  метали та їх сполуки»

 

            Кожне завдання оцінюється в 1б.

 

Завдання: запишіть формули наступних сполук.

 1. Їдке калі
 2. Кристалічна сода
 3. Кухонна сіль, кам’яна сіль, галіт
 4. Глауберова сіль
 5. Їдкий натр
 6. Поташ
 7. Калій хлорид
 8. Натрієва селітра
 9. Калієва селітра
 10. Питна сода
 11. Кальцинована сода

Відповіді:

 1. KOH
 2. Na2CO3 * 10H2O
 3. NaCl
 4. Na2SO4 * 10H2O
 5. NaOH
 6. K2CO3
 7. KCl
 8. NaNO3
 9. KNO3
 10. NaHCO3
 11. Na2CO3

 

Формульний диктант.  Лужноземельні метали.

            

Кожне завдання оцінюється в 1б.

 

Завдання: написати формули наступних сполук за їх назвами.

 1. Вапняк.
 2. Доломіт
 3. Негашене вапно.
 4. Крейда
 5. Палене вапно
 6. Вапняна вода
 7. Гіпс
 8. Гашене вапно
 9. Мармур
 10. Кухонна сіль
 11. Питна сода.

Відповіді:

 1. CaCO3
 2. CaCO3* MgCO3
 3. CaO
 4. CaCO3
 5. CaO
 6. Ca(OH)2
 7. CaSO4 * 2H2O
 8. Ca(OH)2
 9. CaCO3
 10. NaCl
 11. NaHCO3

 

Хімічний диктант з теми « Алюміній»

Завдання: продовжіть речення, вставляючи пропущені слова.

 1. Найпоширенішим металічним елементом у літосфері Землі є …
 2. У природі Алюміній зустрічається у вигляді…

3. Найважливішими мінералами Алюмінію є :

      а) основа глини – каолініт  … ( формула )

      б) корунд … ( формула )

4. Алюміній – сріблясто-білий метал із температурою плавлення ….., густина його 2,7г/см3  тому він ……, має високу ….. і …… провідність. Пластичний тому з нього виготовляють….

5. Алюміній хімічно … метал.  Із більшістю неметалів алюміній взаємодіє …( умова)

6. На поверхні метал вкритий …, яка …

7. З водою алюміній … 

8.  Алюміній оксид… ( формула) виявляє …властивості

9. Запишіть формули продуктів реакції взаємодії :

а) алюміній гідроксиду з сульфатною кислотою;

б) алюміній гідроксиду з калій гідроксидом  у водному середовищі.

10.  Опишіть галузі застосування алюмінію та його сполук.

 

Відповіді:

 1. Алюміній
 2. Сполук
 3. a)Al2O3*2SiO2*2H2O

б) Al2O3

 1. 6600с, легкий, електро-  та тепло-  ,дріт, тонку фольгу.
 2. Активний, при нагріванні
 3. Оксидною плівкою, захищає від дії кисню і т.д.
 4. Не взаємодіє навіть при нагріванні
 5. Al2O3, амфотерні властивості
 6. а) Al2(SO4)3   б) K[Al(OH)4]
 7.  Al  - корозійна стійкість, міцність, легкість – авіація, космічна техніка, транспорт, будівництво, побут; легкість – тара;  пластичність – фольга, дріт; порошок  - фарба

Al2O3 -  абразивний матеріал, компонент термостійкої кераміки, виробництво цементу;

солі Алюмінію -  хімічна промисловості, для очищення води

Оцінювання:

1) – 0,5   2)  - 0,5  3)  -- 1,5    4)  - 1.5

5) – 1  6) - 1. 7) – 1    8) -  1.

9) – 2  10) - 2

 

 

Формульний диктант з теми: Ферум та його сполуки

 

       Кожне завдання оцінюється в 1б.

 

 1. Магнітний залізняк
 2. Червоний залізняк
 3. Пірит
 4. Ферум (ІІ) оксид
 5. Ферум ( ІІІ) гідроксид
 6. Залізний купорос
 7. Вапняк
 8. Кухонна сіль
 9. Сапфір, рубін ( основний компонент )
 10. Питна сода
 11. Гашене вапно

 

Відповіді:

 1. Fe3O4
 2. Fe2O3
 3. FeS2
 4. FeO
 5. Fe(OH)3
 6. FeSO4  * 7 H2O
 7. CaCO3
 8. NaCl
 9. Al2O3
 10. NaHCO3
 11. Ca(OH)2

 

 

Хімічний диктант з теми: Сплави заліза: чавун

 

Завдання: Записати пропущені слова

 

 1. Чавун – це сплав заліза, в якому масова частка Карбону становить ….
 2. Яку властивість чавуну надають домішки -  твердість чи крихкість ( вибрати ).
 3. Сировиною для виробництва чавуну є шихта.

ЇЇ склад:  … , кокс, ….,  ….

 1. Суть процесу виплавлення чавуну - ….. сполук Феруму.
 2. Чавун виплавляється  у ……. печі.
 3. Кокс у виробництві чавуну відіграє роль ….. та дає …. для хімічних процесів.
 4. Термін роботи печі по виплавлянню чавуну…….
 5. Для видалення домішок із чавуну використовують ….
 6. Продуктами виплавляння чавуну є: а) …,

б) …, в) … .

 1. Продукти виплавляння чавуну використовують для……

 

 

 

 

Відповіді:

 1. не менше 2%
 2. крихкість
 3. залізна руда, флюси, повітря ( кисень )
 4. відновлення
 5. доменних
 6. відновник, тепло
 7. декілька років
 8. флюси ( вапняк )
 9. чавун, шлак, доменний газ
 10. сировина для виплавляння сталі, виготовлення виробів різного призначення – чавун;

шлак – будматеріали ( шлакобетон, шлаковата, гравій, щебінь ; доменний газ – паливо для нагрівання повітря, що надходить в піч.

 

Оцінювання:

1 - 1

2 -  0,5

3 - 1,5

4 - 1

5 - 0,5

6 - 1

7 - 1

8 - 1

9 - 1,5

10 – 2

 

Всього: 11 балів

Хімічний диктант з теми: Сплави заліза:  Сталь

 

Завдання: вставте в речення пропущені слова.

 1. Сплав – це сплав заліза, в якому масова частка Карбону становить ….
 2. Сировиною для виробництва сталі є:  …
 3. Суть процесу виплавляння сталі - … домішок.
 4. Основними способами виробництва сталі є: …
 5. Кисень у виробництві сталі відіграє роль …
 6. Шлаки, які є продуктом виплавляння сталі містять …тому їх можуть використовувати в сільському господарстві як …
 7. Найдавнішим способом виробництва сталі є …..
 8. Найефективнішими способами виробництва сталі є…….
 9. Перевагами сталей  в порівнянні з чавуном є …
 10. Леговані добавки – марганць, ….., ……, надають  сталі … стійкості
 11. Перспективним та екологічно вигіднішим  методом добування сталі є …… Його переваги:…

 

 

 

 

 

Відповіді:

 1. менше 2%
 2. залізний брухт, руда, вапняк ( або вапно ), кисень
 3. окиснення
 4. у конвертерах, мартенівських та в електропечах
 5. окисника
 6. Фосфор, добриво
 7. конвертерний
 8. конвертерний, в електропечах
 9. менш крихкі та легше піддаються механічній обробці.
 10. хром, нікель, вольфрам і т.д. ; корозійної стійкості.
 11. Бездоменний метод добування заліза. Незначна кількість твердих відходів та газових викидів у повітря.

1

0,5

2

1,5

3

1

4

1,5

5

0,5

6

1

7

0,5

8

1

9

1

10

1

11

1,5

Всього 11балів

 

 

 

Література.

 1. Попель П.П., Крикля Л.С. В.Ц. «Академія, оригінал-маркет», 2010р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміст

 

 

 1. Анотація ………………………………………1

 

 1. Формульні диктанти по основним типам задач курсу 10 класу………………………………………. 2 – 4

 

 1. Хімічні диктанти тема: Неметали   ……….  5-9

 

 1. Хімічні диктанти тема: Метали  ……………10-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Для нотаток

1

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Ліхван Алла Віталіївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
14 лютого 2018
Переглядів
2965
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку