18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Конспект узагальнюючого уроку з хімії для 10 класу на тему "Семінарське заняття з теми «Неметалічні елементи та їх сполуки».

Про матеріал

Узагальнюючий урок з теми " Неметалічні елементи і їх сполуки". Проводиться у формі семінару. учні працюють у групах згідно із рівнем навченості. Учні із середнім і низьким рівнем приєднуються до груп сильніших учнів і капвтан дає їм посильне завдання. Вибір капітанів відбувається згідно із відповідями на запитання. Бали набрані групою сумуються діляться на всіх учасників. Якщо відповідь не правильна - штрафне очко.

Перегляд файлу

Урок № 

10 клас академічний рівень                                                        Дата:______

Тема:

Семінарське заняття з теми «Неметалічні елементи та їх сполуки».

Очікувані результати:

Учень називає сполуки за сучасною української номенклатурою; складає формули нітратів, солей амонію;  рівняння реакцій,що характеризують основні хімічні властивості неметалічних елементів та їх сполук; пояснює: причини кислотних дощів; вплив нітратів на здоров’я людини ;робить висновок: про важливість охорони довкілля від забруднення продуктами та відходами хімічних виробництв;; оцінює: згубну дію на здоров’я  людини і довкілля оксидів Нітрогену та Сульфуру  нітратів і продуктів їхнього обміну; висловлює судження щодо заходів збереження природи і здоров’я людини від шкідливого впливу сполук неметалічних елементів; значення виробництва та раціонального використання добрив .

Обладнання:

Періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва, таблиця розчинності, ряд активності металів, 

Тип уроку: комбінований урок узагальнення знань, умінь і навичок і творчого застосування їх

                          на практиці.

                                                                                           Хід уроку.

І.Організація класу:

ІІ. Актуалізація опорних знань і  мотивація навчальної діяльності:

Ви вивчали тему «Неметалічні елементи та їх сполуки.» На сьогоднішньому уроці ви позмагаєтесь між собою і перевірите свої знання, спробуєте попрацювати в групах. Ви незабаром підете із школи і тому потрібно вміти працювати в колективі.

ІІІ. Розподіл учнів на групи.

І)В)Цей елемент необхідний для життєдіяльності всіх живих організмів. але тварини і рослини не можуть брати його просту речовину безпосередньо з повітря. Винятком є лише бактерії, які розвиваються  на коренях бобових рослин. А назва простої речовини цього елементу перекладається як «безжиттєвий газ».

ІІ)В) Під час Першої світової війни цей газ застосовувався як зброя масового знищення.

Запис відносної атомної маси для цього елементу відрізняється від інших елементів.

ІІІ)В)проста речовина цього елементу має властивість  сублімації, тобто переходити із твердого стану зразу в газоподібний і перетворюватися в фіолетовий газ.

ІV(В)Одна із алотропних видозмін цього елементу має вигляд футбольного м’яча, інша – проводить електричний струм, а найвідоміша – є прикрасою.

ІД) Цей елемент утворює дві алотропні видозміни, одна з яких – блакитний газ, який захищає нас від ультрафіолетового випромінювання.

ІІ Д) Цей елемент входе до складу мінеральних добрив і кісток. Проста речовина буває біла і червона. Може світитися у темряві.

 

 

III. Використання знань, умінь і навичок для виконання тренувальних вправ

Сповіщення завдань і їх розподіл.

 

Завдання для всіх груп:

А

Виписати із Періодичної таблиці   елементи, які ми вивчали в темі «Неметалічні елементи та їх сполуки.»

 

Б

Наведіть формули і назвіть прості речовини  неметалічних елементів.

 

В

Виписати формули і назви сполук неметалічних елементів, які ми вчили окремо.

 

VІ. Домашнє завдання

*Творче завдання: створити рекламу або «антирекламу» речовин які місять неметалічні елементи і завдання 1.

 ІІІ варіант (Високий)

ІV варіант (Високий)

1)Знайти співвідношення між назвою і формулою сполуки:

СО; NaCl; СаSO4•2H2O ; SiO2; НCl; NO2;       N аNO3;O3; N 2O;СО2; NH4ОН; N2;  О2; CaCO3;  FeSO4•7H2O;  S; О3; N Н 4NO3; NH3;       розчин SО 3   в концентрованій Н 2SО4;  Н23РО4 ; Н2О;  суміш концентрованої HNO3 та HCl (1 : 3 )

 

1)Знайти співвідношення між назвою і формулою сполуки:

СО; NaCl; СаSO4•2H2O ; SiO2; НCl; NO2 ; Н2;             N аNO3;O3; N 2O;СО2; NH4ОН; N2;  О2; CaCO3;  FeSO4•7H2O; S; О3; N Н 4NO3; NH3;  Н 3РО4.                                                    розчин SО 3   в концентрованій Н 2SО4; Н2О; суміш концентрованої HNO3 та HCl (1 : 3 )

 

1

Вуглекислий газ                                                             

 

2

Соляна кислота                                                             

 

3

« чилійська селітра

 

4

Нашатирний спирт                                                      

 

5

Чадний газ                                                                      

 

6

вода

 

7

«лисячий хвіст»                                                         

 

8

3% розчин амоніаку.

 

9

« царська горілка ( вода)»

 

10

«веселящий газ»

 

11

озон

 

12

олеум

 

13

кухонна сіль

 

14

амоніак

 

15

азот

 

16

купорос

 

17

гіпс

 

18

Аміачна селітра

 

19

кисень

 

20

ортофосфатна кислота

 

21

пісок

 

22

Крейда

 

23

водень

 

24

сірка

 

1

Вуглекислий газ                                                             

 

2

Соляна кислота                                                             

 

3

« чилійська селітра

 

4

Нашатирний спирт                                                      

 

5

Чадний газ                                                                      

 

6

вода

 

7

«лисячий хвіст»                                                         

 

8

3% розчин амоніаку.

 

9

« царська горілка ( вода)»

 

10

«веселящий газ»

 

11

озон

 

12

олеум

 

13

кухонна сіль

 

14

амоніак

 

15

азот

 

16

купорос

 

17

гіпс

 

18

Аміачна селітра

 

19

кисень

 

20

ортофосфатна кислота

 

21

пісок

 

22

Крейда

 

23

водень

 

24

сірка

 

2)Реакція з якою речовиною є якісною для визначення речовин:

1) хлоридної кислоти і хлоридів

А) реакція з лакмусом

2) солей амонію

Б) дія кислот

3) ортофосфат- йона

В) з Ва(NO3 )2

4) карбонатів

Г)з AgNO3

5) Сульфатної кислоти і сульфатів

Ґ) реакція з кислотами

 

Д) з лугом

2) Реакція з якою речовиною є якісною для визначення речовин:

1)Сульфатної кислоти і сульфатів

А) реакція з лакмусом

2)хлоридної кислоти і хлоридів

Б) реакція з кислотами

3) солей амонію

В) з AgNO3

4) карбонатів

Г) з ВаCl2

5) ортофосфат- йона

Ґ) з лугом

 

Д) дія кислот

3)Записати рівняння реакції між речовинами і назвати продукти реакцій.

А)  простою речовиною з Аr = 64  і хлоридною кислотою;

Б) Залізом і концентрованою сульфатною кислотою.

В) Написати рівняння реакції між силіцій (IV) оксидом і водою.

Г) Міддю і розбавленою нітратною кислотою;

3) Записати рівняння реакції між: і назвати продукти реакцій.

А)  Міддю і  концентрованою нітратною кислотою;

Б) простою речовиною з Аr = 65  і хлоридною кислотою;

В) Залізом і концентрованою сульфатною кислотою.

Г) Написати рівняння реакції між силіцій (IV) оксидом і водою.

І варіант (В)

ІІ варіант (В)

1)Знайти співвідношення між назвою і формулою сполуки:

СО; NaCl; СаSO4•2H2O ; SiO2; НCl; NO2;       N аNO3;O3; N 2O;СО2; NH4ОН; N2; NаНСО3; CaCO3;  CuSO4•5H2O;   О3; N Н 4NO3; NH3;       розчин SО 3   в концентрованій Н 24;  Н2;  Н 3РО4 ; Са (Н РО 4)2; розчин гідроген хлориду у воді;    суміш концентрованої HNO3 та HCl (1 : 3 )

1)Знайти співвідношення між назвою і формулою сполуки:

СО; NaCl; СаSO4•2H2O ; SiO2; НCl; NO2 ;  розчин гідроген хлориду у воді;      N аNO3;O3; N 2O;СО2; NH4ОН; N2;  ; CaCO3;  2 SiO3; FeSO4•7H2O; О3; N Н 4NO3; NH3;  Н 3РО4;    Са Н 2 РО 4; розчин SО 3   в концентрованій      Н 24; NаНСО3; суміш концентрованої HNO3 та HCl (1 : 3 ) ; карбон(ІІ) оксид;

1

Вуглекислий газ                                                             

2

Соляна кислота                                                             

3

« чилійська селітра

4

Нашатирний спирт                                                      

5

Чадний газ                                                                      

6

поташ

7

«лисячий хвіст»                                                         

8

3% розчин амоніаку.

9

« царська горілка ( вода)»

10

«веселящий газ»

11

озон

12

олеум

13

кухонна сіль

14

амоніак

15

азот

16

купорос

17

гіпс

18

Аміачна селітра

19

Питна сода

20

ортофосфатна кислота

21

пісок

22

Крейда

23

хлороводень

24

Кальцій гідрогенортофосфат

1

Вуглекислий газ                                                             

2

Соляна кислота                                                             

3

« чилійська селітра

4

Нашатирний спирт                                                      

5

Чадний газ                                                                      

6

питна сода

7

«лисячий хвіст»                                                         

8

3% розчин амоніаку.

9

« царська горілка ( вода)»

10

«веселящий газ»

11

озон

12

олеум

13

кухонна сіль

14

амоніак

15

азот

16

купорос

17

гіпс

18

Аміачна селітра

19

поташ

20

ортофосфатна кислота

21

вапняк

22

Силікатний клей

23

пісок

24

кальцій дигідрогенортофосфат

2)Реакція з якою речовиною є якісною для визначення речовин:

1) хлоридної кислоти і хлоридів

А) реакція з лакмусом

2) солей амонію

Б) дія кислот

3) ортофосфат- йона

В) з Ва(NO3 )2

4) карбонатів

Г)з AgNO3

5) Сульфатної кислоти і сульфатів

Ґ) реакція з кислотами

 

Д) з лугом

2) Реакція з якою речовиною є якісною для визначення речовин:

1)Сульфатної кислоти і сульфатів

А) реакція з лакмусом

2)хлоридної кислоти і хлоридів

Б) реакція з кислотами

3) солей амонію

В) з AgNO3

4) карбонатів

Г) з ВаCl2

5) ортофосфат- йона

Ґ) з лугом

 

Д) дія кислот

3)Записати рівняння реакції між речовинами і назвати продукти реакцій.

А)  простою речовиною з Аr = 64  і хлоридною кислотою;

Б) Залізом і концентрованою сульфатною кислотою.

В) Написати рівняння реакції між силіцій (IV) оксидом і водою.

Г) Міддю і розбавленою нітратною кислотою;

 

3) Записати рівняння реакції між: і назвати продукти реакцій.

А)  цинком  і  розбавленою нітратною кислотою;

Б) простою речовиною з Аr = 56  і концентрованою сульфатною кислотою.

В) міддю  і хлоридною кислотою.

Г) Написати рівняння реакції між силіцій (IV) оксидом і водою.

І варіант (Д)

ІІ варіант (Д)

Знайти співвідношення між назвою і формулою сполуки:

СО; NaCl; SiO2; НCl; NO2;O3; N 2O; СО2; NH4ОН; N2;  О2; CaCO3;  Н 24;  Н23РО4 ; Н2ОS; О3;  N Н 4NO3; NH3.

Знайти співвідношення між назвою і формулою сполуки:

СО; NaCl; SiO2; НCl; NO2;O3; N 2O;СО2; NH4ОН; N2;  О2; CaCO3;  Н 24;  Н23РО4 ; Н2О; S; О3;  N Н 4NO3; NH3.

1) Соляна кислота                                                             

1)ортофосфатна кислота

2 )озон

2)озон

 3)Крейда

3)амоніак

4) амоніак

4)сірка

5) ортофосфатна кислота

5)Нашатирний спирт                                                      

6) кисень

6)Соляна кислота                                                             

7 )сірка

7)«веселящий газ»

8 )кухонна сіль

8)Аміачна селітра

9)«веселящий газ»

9)кисень

10) Аміачна селітра

10)«лисячий хвіст»                                                         

11)«лисячий хвіст»                                                         

11)вода

12 )Чадний газ                                                                      

12)Вуглекислий газ                                                                      

13) вода

13)Сульфатна кислота

14 )водень

14)пісок

15) Вуглекислий газ                                                                     

15)Чадний газ                                                                      

16) Нашатирний спирт                                                      

16)Крейда

2) Записати рівняння реакції між речовинами і назвати продукти реакцій.

А)  Аu +HCl→

Б) Залізом і концентрованою сульфатною кислотою.

В) SiO2 +H2O →

Г) Цинком і розбавленою нітратною кислотою

2) Записати рівняння реакції між речовинами і назвати продукти реакцій.

А)  SiO2 +H2O →

Б) Залізом і концентрованою сульфатною кислотою.

В) Сu +HCl→

Г) Міддю і розбавленою нітратною кислотою

3)За допомогою якої  речовини можна  визначити сульфатну кислоту і її солі?

Записати рівняння реакцій.

3) За допомогою якої  речовини можна  визначити хлоридну кислоту і її солі?

Записати рівняння реакцій.

ІІІ варіант (Достатній)

Знайти співвідношення між назвою і формулою сполуки:

СО; NaCl; SiO2; НCl; NO2;O3; N 2O;СО2; NH4ОН; N2;  О2; CaCO3;  Н 2SО4;  Н23РО4 ; Н2О; S; О3;  N Н 4NO3; NH3.

1

кисень

9

Чадний газ                                                                      

2

Вуглекислий газ                                                                      

10

«веселящий газ»

3

кухонна сіль

11

Соляна кислота                                                             

4

ортофосфатна кислота

12

сірка

5

«лисячий хвіст»                                                         

13

пісок

6

Крейда

14

вода

7

Аміачна селітра

15

Нашатирний спирт                                                      

8

озон

16

водень

2) Записати рівняння реакції між речовинами і назвати продукти реакцій.

А)  Аg +HCl

Б) Залізом і концентрованою сульфатною кислотою.

В) SiO2 +H2O

Г) Міддю і розбавленою нітратною кислотою

3)За допомогою яких  речовин можна  визначити солі амонію і карбонати?

Записати рівняння реакцій.

 

 

doc
Пов’язані теми
Хімія, 10 клас, Розробки уроків
Додано
16 лютого 2018
Переглядів
1140
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку