19 січня о 18:00Вебінар: Психологічна допомога дітям і дорослим у кризових станах

Хімія металів та неметалів

Про матеріал
навчити поняттю про багатоманітність речовин. Ознайомити студентів з алотропією як причиною різноманіття простих речовин, з елементарною класифікацією елементів на метали і неметали. Формувати уявлення про прості речовини як форми існування хімічних елементів, їх властивості та значення в природі й житті людини, вміння проводити пошук, обробку та систематизацію інформації, вміння працювати в групі. Розвивати пізнавальний інтерес до досліджуваного предмета; створити умови для оволодіння прийомами вивчення складу речовини, практичні вміння й навички студентів. Виховувати почуття взаємодопомоги, толерантні відносини в групі.
Перегляд файлу

 

Кам'янський державний енергетичний технікум

 

 

 

Інтегроване відкрите заняття

«Хімія металів та неметалів»

з дисципліни  «Хімія»

спеціальності 5.04010602 «Прикладна екологія»

в групі ПЕ – 13 - 1/9

Единственный стобалльник ЕГЭ по химии - выпускник лицея КФУ

                                                                                       

                                                                                                      Розробив викладач:    

                                                                                            Литвиненко О.А.

 

м. Кам'янське

 

 

 

ПЛАН  ВІДКРИТОГО ЗАНЯТТЯ

 

    Навчальна дисципліна: Хімія.

    Мета: навчити поняттю про багатоманітність речовин. Ознайомити студентів з  алотропією як причиною різноманіття простих речовин, з елементарною класифікацією елементів на метали і неметали. Формувати уявлення про прості речовини як форми існування хімічних елементів, їх властивості та значення в природі й житті людини, вміння проводити пошук, обробку та систематизацію інформації, вміння працювати в групі. Розвивати пізнавальний інтерес до досліджуваного предмета; створити умови для оволодіння прийомами вивчення складу речовини, практичні вміння й навички студентів. Виховувати почуття взаємодопомоги, толерантні відносини в групі.

 

    Вид заняття:  евристична бесіда з елементами ділової гри.

    Методи: словесний, наглядний, пояснювально-ілюстративний.

    Література:

  1. І.Г. Хомченко «Загальна хімія», - К., Вища школа, 1993, - с. 423.
  2. В.П. Басов, В.М. Радіонов «Хімія», - К., Каравела, 2004, - с. 320.
  3. Кучерявий В.П. Екологія. – Львів: Світ, 2001 – 500 с.: іл.. Бібліогр.: с. 480.
  4. Зубик С.В. Техноекологія. Джерела забруднення і захист навколишнього середовища: Навч. Посібник. – Львів: Оріяна-Нова, 2007. – 400 с.
  5. Екологія: основи теорії і практикум. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Львів:»Новий Світ-2000», 2003.-296 с.
  6.   Основи екології: Підручник /Г. О. Білявський, Р. С Фурдуй, І. Ю. Костіков. — 2-ге вид. — К.: Либідь, 2005. — 408.

 

     Матеріально-технічне забезпечення, дидактичні засоби, ТЗН: на демонстраційному столі: штатив демонстраційний, пробірки демонстраційні, спиртівка, піпетки або скляні трубки; на столах студентів: пробірки, спиртівки, піпетки, пробіркотримачі, пінцети, комп’ютер, мультимедійний проектор.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПІДГОТОВЧІЙ  ЕТАП

 

    При підготовці до уроку з учнів формуються групи — «екіпажі, які готуються до висадки на Землю». Під час «польоту» їм потрібно повторити тему «Хімічні елементи».

    У кожній групі розподілені ролі:

   командир екіпажу (відповідає за загальну організацію команди);

   штурман (із числа найбільш хімічно підготовлених студентів; відповідає за організацію дослідницької роботи);

   дослідники;

   прес-секретар (відповідає за формулювання записів у «журналі» — робочому зошиті).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хід заняття

 

 

    І. Організаційн частина:

1.   Перевірка готовності до заняття;

2.   Доповідь старости групи про присутніх.

3.   Вступне слово вчителя — введення в заняття-гру, визначення стратегії гри.

    ІІ. Актуалізація знань.

    ІІІ. Формулювання теми заняття, мети.

    ІV. Мотивація навчальної діяльності.

    V.Основна частина:

1.   Самостійне вивчення теоретичного матеріалу з використанням різних джерел інформації;

2.    Презентації;

3.    Аналіз, конкретизація отриманої інформації;

4. Лабораторний і демонстраційні досліди, що підтверджують отриману інформацію;

5. Ознайомлення з поняттям «алотропія». Демонстрація дослідів, що підтверджують існування алотропних видозмін.

 

     VI. Узагальнення матеріалу:

1.     Узагальнення інформації з теми заняття, корекція отриманих знань;

2.     Прості речовини в житті людини (систематизація і самоперевірка знань).

     VII. Підведення підсумків заняття:

1.     Виставлення, оголошення та мотивація оцінок;

2.     Видача домашнього завдання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    На жаль, я нічого не знаю про мету вашої експедиції. Доведеться сподіватися на повідомлення вашого центру управління польотами. А ось, здається, і перший вихід на зв’язок:

     Сталася помилка! Уточніть поняття «хімічний елемент» і «проста речовина».

 Допоможіть мешканцям нашої планети розібратися в таких висловлюваннях:

 1.«Растішка» містить кальцій, йод, вітамін D — усе, що потрібно для здорового    зростання людини.

 2. Елемент алмаз перевершує за твердістю всі відомі природні матеріали.

 3.При взаємодії цинку Zn із хлоридною кислотою HCl виділяється проста речовина водень.

 4.До складу найпоширенішої на Землі речовини води H2O входять один атом оксигену і два атоми гідрогену.

    Домашнє завдання: виходять капітани команд і доповідають.

 

 

 

 

 

 

 

    Вчитель:

 Під час довгого перельоту від вашої планети до Землі ви готувалися до зустрічі з нею, багато читали. Що ви вже можете повідомити з теми вашого дослідження? Учні наводять приклади (але не завжди правильно)

 

Схема на дошці.

 

 

 

    Ми отримали повідомлення з такою схемою (додаток ). Із чого почати її читання?

Учні перераховують категорії, що відносяться до поняття «речовина»: склад, будова, властивості, застосування.

 

 

  Будь-яка речовина має низку властивостей, за якими її можна описати. Які це властивості?

    Відповідь: Фізичні та хімічні властивості.

    Але ми не будемо змінювати традицій і почнемо розгляд простих речовин з їх будови.

 

Відеопрезентація № 1.

 

    Формулювання визначення, запис у журналі .

Лабораторний і демонстраційні досліди, що підтверджують отриману інформацію.

 

    Вчитель:

    Напевно, було б неправильно, якби ви залишили нашу планету, так і не потримавши, не розглянувши земні речовини. Зараз я надам вам таку можливість.

 

Відеопрезентація № 2.

 

    Але перед тим як кожний екіпаж самостійно зробить ці досліди, ви повинні згадати техніку безпеки при поводженні з речовинами.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Добре, у наших екіпажів демонстраційні досліди вийшли успішно!

 

    Вчитель:

    Ми отримали наступне повідомлення. Центр управління польотами пропонує вам розшифрувати графічне повідомлення, яке вони встигли скласти. Унесіть до нього зміни, доповніть і підготуйте підсумковий звіт.

 

    Кожному роздати порожні картки і зачитувати запитання по черзі: ( На дошці плакат з одної сторони, а з іншої правильна відповідь!!!!)

 

На плакаті дописати що, Хімічний елемент – ХЕ, а проста речовина ПР!!!!

 

 

 

 

 

 

    Визначте, про що йдеться в цих прикладах: про хімічний елемент (ХЕ) або просту речовину (ПР)? Поставте крапку у відповідну клітинку.

 

№ 1. Алюміній — найпоширеніший на Землі метал.

№ 2. Технецій — перший отриманий штучно елемент.

 № 3. Азот — найпоширеніша речовина у складі повітря.

 № 4. В організмі людини найбільше брому знаходиться в головному мозку.

 № 5. Вольфрам — найбільш тугоплавкий метал.

 № 6. Найкращу білу фарбу отримують на основі сполук титану.

 № 7. Галій — перший із відкритих елементів, передбачених Д.І. Менделєєвим.

№ 8. Олово є стійким до дії харчових кислот і солей, тому воно одержало назву «метал консервних банок».

№ 9. Хронічний брак йоду в організмі людини призводить до розвитку хвороб обміну речовин.

 № 10. Сполуки кремнію — силікати й алюмосилікати — становлять 75 % від маси земної кори.

№ 11. Полоній — перший радіоактивний елемент, виділений з уранових руд.

№ 12. Сурма використовується при отриманні сплавів для друкарських шрифтів. При охолодженні розплаву сурма розширюється, заповнюючи всі порожнини, тому відбитки виходять особливо чіткими.

 

    З’єднайте плавною лінією крапки верхнього ряду (№ 1—7), потім нижнього (№ 8—12), потім крапки № 1 і № 8, № 7 і № 12.

 

 

Правильна відповідь на дошці, перевертаємо плакат!

 

 

 

 

 

    Вчитель:

    Аби бути спокійними, що ви донесете до своєї планети правильну інформацію, я пропоную вам виконати завдання.

 

 

   

 

 

 

 

Завдання для всіх екіпажів

    Дайте відповіді на запитання.

 

  На які групи поділяють прості речовини?

Відповідь______________________________________________________________

 

  Які властивості мають речовини кожної групи?

Відповідь______________________________________________________________

 

  Де вони застосовуються? (Про конкретні речовини або їх групи.)

Відповідь______________________________________________________________

 

 Час вийшов, будь ласка по черзі зачитайте свої відповіді?

 

    Підведення підсумків:   

   

     Я вітаю вас з успішним завершенням експедиції. Сподіваюся, що при довгому перельоті ви не забудете повторити наш сьогоднішній урок.
Оголошуються підсумки естафети. Нагороджуються обидві команди сертифікатами полботу на землю.

doc
Додано
30 жовтня 2019
Переглядів
441
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку