Игра-зачет "Токарная обработка"

Про матеріал

Сьогодні віддають перевагу терміну "імітація" замість "гра" (акцент переноситься на внутрішню сутність дії). Навчальні ігри мають за мету, окрім засвоєння навчального матеріалу, вмінь і навичок, ще й надання учневі можливості самовизначитися, розвивати творчі здібності, сприяють емоційному сприйманню змісту навчання.

Розробка моїх нестандартних уроків відбувалася у двох напрямках: поєднання різних форм навчання (урок-диспут, урок-лекція, урок-семінар) і власне не­стандартні уроки.

На відміну від звичайних уроків, метою яких є оволодіння знаннями, вміння­ми та навичками, нестандартний урок найбільш повно враховує вікові особли­вості, інтереси, нахили, здібності кожного учня. У ньому я поєдную елементи традиційних уроків - сприймання нового матеріалу, засвоєння, осмислення, узагальнення - але у незвичайних формах.

Саме такі уроки містять в собі елементи майбутніх технологій , які при гру­пуванні їх у певну систему, що грунтується на глибокому знанні потреб, інте­ресів та здібностей учнів, можуть стати дійсно інноваційними.

Рольова гра вимагає від учнів прийняття конкретних рішень у проб­лемній ситуації в межах ролі. Кожна гра має чітко розроблений сценарій, голов­ну частину якого необхідно доопрацювати учням. Отже, пошук вирішення про­блеми залишається за учнями.

Я спробувала дізнатися про своїх учнів як найбільше : що їм подобається, а що ні у викладанні теорії? Що значить для них бути "цікавим"? Які види діяль­ності їм більше до вподоби? Чи відчувають вони себе на уроці розкутими? Чи є в них здібності, про які викладачі ще не знають?

На уроках я спробувала активізувати вза­ємодію всіх учнів; учитель і учень є рівноправними суб'єктами навчання. Інтерактивне навчання сприяє створенню атмосфери співробітництва, взаємодії; розвитку комунікативних якостей. На уроках технології я передбачаю моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне розв'язання проблем.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

«Сузір’я талантів» Ігра-залік з теми «Основні питання з токарної обробки металів»

Номер слайду 2

Привітання команд Команда №4 Команда №3 Команда №2 Команда №1

Номер слайду 3

Умови ігри Бліц-турнір (по 3 питання) Кожна команда по черзі вибирає питання, через хвилину відповідає любий член команди, який знає відповідь. За вірну відповідь команда отримує - очко, участник, відповівший вірно на питання – жетон. Ва-банк (по 3 питання) Кожна команда вибирає 3 питання, відразу відповідає любий член команди, який знає відповідь. За вірну відповідь з 3 питань команда отримує – 3 очка, участник, відповівший вірно на питання– жетон. Особистий залік (по 3 питання) Кожна команда вибирає участника, набравшого наибільшу кількість жетонів. Участники по черзі відкривають питання і відповідають на них самостійно. Вибирають кращого.

Номер слайду 4

- Основні відомості - Різці - метали - формули - Види обробки - приладдя Теми завдань:

Номер слайду 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Номер слайду 6

1? Частина верстата з допомогою якої можливо налагодити обертання шпинделя на відповідне число обертів ?

Номер слайду 7

1! Відповідь: Коробка швидкостей.

Номер слайду 8

2? Вона призначена для підтримки кінця довгої заготовки ?

Номер слайду 9

2! Відповідь: Задня бабка.

Номер слайду 10

3? Скільки різноманітних частот обертання можливо отримати при налагодженні токарно-гвинторізного верстата моделі 16К20?

Номер слайду 11

3! Відповідь: 24

Номер слайду 12

4? На які 5 класів поділяють токарні верстати за точністю обробки?

Номер слайду 13

4! Відповідь: За ступенем точності верстати поділяють на п'ять класів: нормальної точності Н, підвищеної точності П, високої точності В, особливо високої точності А й особливо точні С.

Номер слайду 14

5? Що таке припуск?

Номер слайду 15

5! Відповідь: Припуск на обробку ,це товщина зрізуваного шару

Номер слайду 16

6? Що таке подача ?

Номер слайду 17

6! Відповідь: Подача s ,мм/об – це переміщення різальної кромки інструмента в напрямі руху подачі за один оберт заготовки.

Номер слайду 18

7? Назвіть основні кути різця

Номер слайду 19

7! Відповідь: γ - передній кут α - головний задній кут β – кут загострення δ – кут різання

Номер слайду 20

8? Як класифікують різці за призначенням?

Номер слайду 21

8! Відповідь:

Номер слайду 22

9? Назвіть головні поверхні різця

Номер слайду 23

9! Відповідь:

Номер слайду 24

10? Назвіть кути різця у плані

Номер слайду 25

10! Відповідь:  - головний кут в плані 1 – допоміжний кут в плані

Номер слайду 26

11? Для чого слугують різьбові різці і як їх поділяють?

Номер слайду 27

11! Відповідь: Різьбові різці служать для нарізання зовнішньої і внутрішньої різьби любого профілю: прямокутного, трикутного, трапецеїдального. Вони поділяються на стержневі, круглі, призматичні.

Номер слайду 28

12? Як поділяють різці по матеріалу ріжучої частини ?

Номер слайду 29

12! Відповідь: По матеріалу ріжучої частини різці поділяються: З швидкоріжучої сталі. З твердих сплавів. З мінералокерамічними пластинами і алмазами.

Номер слайду 30

13? Чим сталь відрізняється від чавуну?

Номер слайду 31

13! Відповідь : Сталь відрізняється від чавуну змістом вуглецю. Сталь 2,14% -С Чавун 6,68 %-С

Номер слайду 32

14? Назвіть фізичні властивості металів

Номер слайду 33

14! Відповідь: Густина Температура плавлення Теплопровідність Електропровідність Магнітна проникливість

Номер слайду 34

15? Як класифікують метали ?

Номер слайду 35

15! Відповідь: Чорні - залізо, сталь, чавун; Кольорові -мідь та її сплави,  алюміній та йо сплави, нікель, хром, цинк, олово, титан, вольфрам, срібло, золото.

Номер слайду 36

16? Назвіть способи захисту металевих виробів від корозії

Номер слайду 37

16! Відповідь: Зміна складу навколишнього середовища; Зміна складу металів; Термічна і термохімічних обробка металів; Раціональне конструювання виробів; Електрохімічний захист; Нанесення захисних покриттів.

Номер слайду 38

17? У7А Т5К6 ХГТ Вст3 ВК8 Х15 Сопоставте назви марок сталей: інструментальна вуглецева легована конструкційна Титано-кобольтова Вольфрамо-кобольтова

Номер слайду 39

17! Відповідь: У7А Т5К6 ХГТ ВСт3 ВК8 Х15 вуглецева Титано-кобольтова легована конструкційна Вольфрамо-кобольтова інструментальна

Номер слайду 40

18? Це сплав міді з цинком. Із збільшенням вмісту цинку сплав стає міцнішим, але при цьому знижується його пластичність.

Номер слайду 41

18! Відповідь: Латунь

Номер слайду 42

19? Назвіть способи обробки конічних поверхонь:

Номер слайду 43

19! Відповідь: Застосуванням широкого різця; Поворотом верхньої частини супорта; Зміщенням задньої бабки; За допомогою конусної лінійки

Номер слайду 44

20? Назвіть способи обробки фасонних поверхонь:

Номер слайду 45

20! Відповідь: Фасонним різцем Поєднанням двох подач З допомогою копіру

Номер слайду 46

21? Від чого залежить стійкість різального інструмента :

Номер слайду 47

21! Відповідь: 1) кутів різання 2) швидкості різання

Номер слайду 48

22? Глибина різання при відрізанні дорівнює:

Номер слайду 49

22! Відповідь: ширині різця

Номер слайду 50

23? Глибина свердління отвору ш22 мм

Номер слайду 51

23! Відповідь: 11

Номер слайду 52

24? Який інструмент призначений для комплексної перевірки різьби ?

Номер слайду 53

24! Відповідь: різьбовий калібр

Номер слайду 54

25? Чому дорівнює глибина різання при розсвердлюванні

Номер слайду 55

25! Відповідь : t= (D-d)/2

Номер слайду 56

26? Як позначається передній кут різця?

Номер слайду 57

26! гама

Номер слайду 58

27? Свердло якого діаметра необхідно для свердління отвору під різьбу М12х1

Номер слайду 59

27! Відповідь: 11

Номер слайду 60

28? За якою формулою визначається зміщення корпуса задньої бабки

Номер слайду 61

28! Відповідь : Н=L[(D-d)/2l]

Номер слайду 62

29? На скільки розподілів необхідно повернути лімб верстата, якщо D=32 мм, d=29 мм, ціна розподілів лімбу 0,05 мм

Номер слайду 63

29! Відповідь : 60

Номер слайду 64

30? Визначити допуск розміру 3±0,03 у микронах

Номер слайду 65

30! Відповідь: 60мкм

Номер слайду 66

31? Пристрій, за допомогою якого обробляють плоскі поверхні - це:

Номер слайду 67

31! Відповідь: лещата

Номер слайду 68

32? Яке призначення рейкового механізму?

Номер слайду 69

32! Відповідь: перетворення обертального руху в поступальний або навпаки

Номер слайду 70

33? Коли зростає небезпечність ураження електричним струмом ?

Номер слайду 71

33! Відповідь: з підвищенням вологості і забрудненості повітря;

Номер слайду 72

34? У якому вузлі токарного верстата моделі 16К20 міститься механізм для перетворення обертального руху ходового вала

Номер слайду 73

34! Відповідь: фартух

Номер слайду 74

35? Сукупність нерівностей, що утворюють рельєф поверхні деталі називають

Номер слайду 75

35! Відповідь : шорсткість

Номер слайду 76

36? Яка послідовність обробки отворів Н7

Номер слайду 77

36! Відповідь:свердління, зенкерування,розгортання

ppt
Додано
18 грудня 2018
Переглядів
149
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку