Игра-залік "Метали та сплави"

Про матеріал

Сьогодні віддають перевагу терміну "імітація" замість "гра" (акцент переноситься на внутрішню сутність дії). Навчальні ігри мають за мету, окрім засвоєння навчального матеріалу, вмінь і навичок, ще й надання учневі можливості самовизначитися, розвивати творчі здібності, сприяють емоційному сприйманню змісту навчання.

Розробка моїх нестандартних уроків відбувалася у двох напрямках: поєднання різних форм навчання (урок-диспут, урок-лекція, урок-семінар) і власне не­стандартні уроки.

На відміну від звичайних уроків, метою яких є оволодіння знаннями, вміння­ми та навичками, нестандартний урок найбільш повно враховує вікові особли­вості, інтереси, нахили, здібності кожного учня. У ньому я поєдную елементи традиційних уроків - сприймання нового матеріалу, засвоєння, осмислення, узагальнення - але у незвичайних формах.

Саме такі уроки містять в собі елементи майбутніх технологій , які при гру­пуванні їх у певну систему, що грунтується на глибокому знанні потреб, інте­ресів та здібностей учнів, можуть стати дійсно інноваційними.

Рольова гра вимагає від учнів прийняття конкретних рішень у проб­лемній ситуації в межах ролі. Кожна гра має чітко розроблений сценарій, голов­ну частину якого необхідно доопрацювати учням. Отже, пошук вирішення про­блеми залишається за учнями.

Я спробувала дізнатися про своїх учнів як найбільше : що їм подобається, а що ні у викладанні теорії? Що значить для них бути "цікавим"? Які види діяль­ності їм більше до вподоби? Чи відчувають вони себе на уроці розкутими? Чи є в них здібності, про які викладачі ще не знають?

На уроках я спробувала активізувати вза­ємодію всіх учнів; учитель і учень є рівноправними суб'єктами навчання. Інтерактивне навчання сприяє створенню атмосфери співробітництва, взаємодії; розвитку комунікативних якостей. На уроках технології я передбачаю моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне розв'язання проблем.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

«Сузір’я талантів» Ігра-залік з теми «Основи матеріалознавства»

Номер слайду 2

Привітання команд Команда №4 Команда №3 Команда №2 Команда №1

Номер слайду 3

Умови ігри Бліц-турнір (по 3 питання) Кожна команда по черзі вибирає питання, через хвилину відповідає любий член команди, який знає відповідь. За вірну відповідь команда отримує - очко, участник, відповівший вірно на питання – жетон. Ва-банк (по 3 питання) Кожна команда вибирає 3 питання, відразу відповідає любий член команди, який знає відповідь. За вірну відповідь з 3 питань команда отримує – 3 очка, участник, відповівший вірно на питання – жетон. Особистий залік (по 3 питання) Кожна команда вибирає участника, набравшого найбільшу кількість жетонів. Участники по черзі відкривають питання і відповідають на них самостійно. Вибирають кращого.

Номер слайду 4

- Основні відомості про метали - Вуглецеві сталі - Загальні відомості - Чавуни - Властивості - Різні питання Теми завдань:

Номер слайду 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Номер слайду 6

1? Де застосовують інструментальні сталі?

Номер слайду 7

1! Відповідь: 1. Для ріжучого інструменту; 2. Для вимірювального інструменту; 3. Для штампів.

Номер слайду 8

Які сталі відносяться до сталей із особливими властивостями ?

Номер слайду 9

2! Відповідь: нержавіючі, жаростійкі, жароміцні, електротехнічні.

Номер слайду 10

3? За якістю сталі бувають:

Номер слайду 11

3! Відповідь: 1. Звичайної якості; 2. Якісні; 3. Високоякісні ( маркерується А в кінці); 4. Особливо високоякісні (маркерується Ш в кінці );

Номер слайду 12

4? Як впливають шкідливі домішки на якість сталі ?

Номер слайду 13

4! Відповідь: Чим менше в сталі шкідливих домішок, тим якість сталі вища

Номер слайду 14

Як класифікують сталі за ступенем розкислення?

Номер слайду 15

5! Відповідь: 1. Спокійні ( маркірується СП ); 2. Півспокійні ( маркірується ПС ); 3. Кипляча ( маркірується КП );

Номер слайду 16

6? Що таке сталь?

Номер слайду 17

6! Відповідь: Сталь – це сплав заліза з вуглецем, в якому вуглецю міститься менше ніж 2,14%. 

Номер слайду 18

7? Розшифруйте марку сталі Ст 2

Номер слайду 19

7! Відповідь: вуглецева конструкційна сталь звичайної якості, умовний номер 2 група А.

Номер слайду 20

8? Розшифруйте марку сталі БСт3кп

Номер слайду 21

8! Відповідь: вуглецева конструкційна сталь звичайної якості, умовний номер 3, кипляча, група Б.

Номер слайду 22

9? Розшифруйте марку сталі ВСт4сп

Номер слайду 23

9! Відповідь: вуглецева конструкційна сталь звичайної якості, умовний номер 4, спокійна, група В.

Номер слайду 24

10? Розшифруйте марку сталі Сталь45

Номер слайду 25

10! Відповідь вуглецева конструкційна якісна сталь, вуглецю 0,45%.

Номер слайду 26

11? Розшифруйте марку сталі Сталь08кп

Номер слайду 27

11! Відповідь: вуглецева конструкційна якісна сталь, вуглецю 0,08%, кипляча

Номер слайду 28

12? Розшифруйте марку сталі Х18Н9Т

Номер слайду 29

12! Відповідь легована конструкційна сталь, вуглецю 1%, хрому 18%,  нікелю 9%, титану 1%.

Номер слайду 30

13? Чим сталь відрізняється від чавуну?

Номер слайду 31

13! Відповідь : Сталь відрізняється від чавуну змістом вуглецю. Сталь 2,14% -С Чавун 6,68 %-С

Номер слайду 32

14? Назвіть фізичні властивості металів

Номер слайду 33

14! Відповідь: Густина Температура плавлення Теплопровідність Електропровідність Магнітна проникливість

Номер слайду 34

15? Як класифікують метали ?

Номер слайду 35

15! Відповідь: Чорні - залізо, сталь, чавун; Кольорові -мідь та її сплави,  алюміній та йо сплави, нікель, хром, цинк, олово, титан, вольфрам, срібло, золото.

Номер слайду 36

16? Назвіть способи захисту металевих виробів від корозії

Номер слайду 37

16! Відповідь: Зміна складу навколишнього середовища; Зміна складу металів; Термічна і термохімічних обробка металів; Раціональне конструювання виробів; Електрохімічний захист; Нанесення захисних покриттів.

Номер слайду 38

17? У7А Т5К6 ХГТ Вст3 ВК8 Х15 Сопоставте назви марок сталей: інструментальна вуглецева легована конструкційна Титано-кобольтова Вольфрамо-кобольтова

Номер слайду 39

17! Відповідь: У7А Т5К6 ХГТ ВСт3 ВК8 Х15 вуглецева Титано-кобольтова легована конструкційна Вольфрамо-кобольтова інструментальна

Номер слайду 40

18? Це сплав міді з цинком. Із збільшенням вмісту цинку сплав стає міцнішим, але при цьому знижується його пластичність.

Номер слайду 41

18! Відповідь: Латунь

Номер слайду 42

19? Розшифруйте марку сталі 30ХГСА

Номер слайду 43

19! Відповідь: – легована конструкційна сталь, вуглецю 0,3%, хрому 1%,    марганцю 1%, кремнію 1%, сталь високоякісна.

Номер слайду 44

20?  Розшифруйте марку сталі: Р18

Номер слайду 45

20! Відповідь:   Р18 – швидкоріжуча інструментальна сталь, вольфраму 18%, вуглецю 1%.

Номер слайду 46

21? Пружинно-ресорні сталі. Що це за сталі ? Які їх властивості ? Де застосовуються? Основні марки ?

Номер слайду 47

21! Відповідь: Пружинно-ресорні сталі – це високо вуглецеві сталі з вмістом марганцю і кремнію. Застосовується для виготовлення пружин і ресор. Мають високу пружність і виносливість. Найбільш поширені марки цієї групи сталі: „Сталь50”, „Сталь55”, „Сталь60”, „Сталь65”, „Сталь60Г2С”.

Номер слайду 48

22? Назвіть вимоги до інструментальних сталей:

Номер слайду 49

22! Відповідь: 1. Висока твердість і міцність; 2. Висока зносостійкість; 3. Висока теплостійкість;

Номер слайду 50

23? Де використовують і що виготовляють з : вуглецевих інструментальних сталей ( У7 – У14 ); низько- вуглецевих сталей; швидко - ріжучих інструментальних сталей ( Р6 – Р18 );

Номер слайду 51

23! Відповідь: З вуглецевих інструментальних сталей ( У7 – У14 ) виготовляють зубила, молотки, напильники, шайби і штампи. З низько - вуглецевих інструментальних сталей виготовляють ріжучий інструмент, штампи. З швидко ріжучих інструментальних сталей ( Р6 – Р18 ) виготовляють ріжучий інструмент ( свердла, фрези, пили ).

Номер слайду 52

24? З яких компонентів та яким методом виготовляють тверді сплави?

Номер слайду 53

24! Відповідь: Тверді сплави виготовляють з порошків карбіду-вольфраму, карбіду-титану, карбіду-танталу, шляхом спресовування їх і спікання в печі

Номер слайду 54

25? Які види чавунів існують ,в залежності, в того, в якому стані знаходиться вуглець в чавуні? 1. 2. 3. 4.

Номер слайду 55

25! Відповідь : В залежності, в якому стані знаходиться вуглець, є такі види чавунів: 1. Білий чавун; 2. Сірий чавун; 3. Ковкий чавун; 4. Високоміцний чавун;

Номер слайду 56

26? Назвіть властивості сірого чавуну Що з нього виготовляють?

Номер слайду 57

26! Сірий чавун – на зламі сірого кольору. Найдешевший з усіх чавунів, має високу міцність і високі ливарні властивості. З нього виготовляють сантехніку, каналізаційні труби та ін.. Він добре поглинає вібрацію, тому з нього виготовляють конструкційні деталі.

Номер слайду 58

27? Розшифруйте марку : КЧ 56 – 8

Номер слайду 59

27! Відповідь: КЧ 56 – 8 - ковкий чавун, границя міцності на розтяг 56 кілограм сили поділити на міліметр квадратний, відносне видовження 8 процентів. ( КЧ → границя міцності на розтяг 56 КГс/ммІ, границя міцності 8% );

Номер слайду 60

28? Розшифруйте марку : ВЧ 120 – 6

Номер слайду 61

28! Відповідь : ВЧ 120 – 6 - границя міцності на розтяг 120 кілограм сили на міліметр квадратний, відносне видовження 8 процентів. ( ВЧ 120 – 6 → границя міцності на розтяг 120КГс/ммІ, відносне видовження 6%

Номер слайду 62

29? Назвіть властивості високоміцного чавуну , що з нього виготовляють ?

Номер слайду 63

29! Відповідь : Високоміцний чавун – має найбільшу міцність з усіх чавунів. По властивостям наближається до властивостей сталі. З нього виготовляють колінчасті вали, блоки двигунів, задні мости автомобілів та зубчасті колеса.

Номер слайду 64

30? Які властивості має білий чавун? Де використовується ?

Номер слайду 65

30! Відповідь: Білий чавун – на зламі білого кольору. Характеризується найбільш твердим з усіх чавунів. Як конструкційний матеріал не використовується ( використовується тільки в шарових дробарках ).використовується білий чавун для переробки його в ковкий шляхом його довготривалого відпалювання.

Номер слайду 66

31? Що таке кристалізація ?

Номер слайду 67

31! Відповідь: Кристалізація – це перехід речовини з рідкого стану в твердий

Номер слайду 68

32? Назвіть вимоги до конструкційних матеріалів:

Номер слайду 69

32! Відповідь: 1. Експлуатаційні; 2. Технологічні; 3. Економічні; Експлуатаційні характеризуються простотою при експлуатації і обробці. Технологічні характеризуються простотою і легкістю при обробці. Економічні характеризуються ціною матеріалу.

Номер слайду 70

33? Які типи кристалічних решіток мають металли ?

Номер слайду 71

33! Відповідь: 1. Кубічна-Гранецентрована; 2. Кубічна-Об’ємоцентрована; 3. Гексагональна

Номер слайду 72

34? Які методи випробовування металів на твердість ви знаєте?

Номер слайду 73

34! Відповідь: 1.При методі Брінелля твердість вимірюють стальною загартованою кулькою. Тому цей метод використовують для незагартованих сталей і для кольорових металів і сплавів. 2.Метод Роквелла застосовується для твердих металів ( чавун і загартовані сталі ). Твердість вимірюється алмазним конусом, а застосовується для твердих металів. 3.Метод Віккерса застосовується для тонких, листових деталей ( деталі годинникового механізму та ін.). Вимірюється твердою алмазною пірамідою.

Номер слайду 74

35? Що називають сплавом ?

Номер слайду 75

35! Сплавом називається з’єднання двох або більше металів, або метали з неметалами.

Номер слайду 76

36? Які типи кристалічних решіток мають сплави?

Номер слайду 77

36! Відповідь: Сплави мають такі типи кристалічних решіток: 1. Механічна суміш; 2. Твердий розчин; 3. Хімічне з 'єднання;

ppt
Додано
18 грудня 2018
Переглядів
155
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку