26 січня о 18:00Вебінар: Співпраця вчителя з батьками дитини з особливими освітніми потребами

Ігрові методи виховання учнів

Про матеріал
Доповідь "Ігрові методи виховання учнів" допоможе викладачу краще організувати виховний процес та зацікавити учнів.
Перегляд файлу

 

 

 

 

Чугуївський професійний ліцей

 

 

 

 

 

 

Програма виховної роботи «Повір у себе»

у групі ЕГЗ-13

на 2020/2021 н.р.

 

кл. керівник: Челомбітько Я.С.

майстер в/н: Кобєлєв В.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснювальна записка

Людина, що володіє вродженим талантом,

відчуває найбільше щастя тоді,

коли використовує цей талант.

Йоганн Вольфганг Гете.

На сьогоднішній день політична ситуація, яка склалася в Україні, містить в собі дві домінуючі тенденції: по-перше, відродження національної самосвідомості, української культури і мови, виховання громадянина України; по-друге, прагнення до інтеграції у світове, європейське співтовариство. Процеси перебудови в Україні обумовили нові тенденції в розвитку освіти.

Потреба суспільства у творчих, діяльних і обдарованих, інтелектуально і творчо розвинених громадянах, оновлення національної свідомості, відродження духовності викликали необхідність появи нових концепцій шкіл. Загальна розумова обдарованість викликає найбільший і цілком зрозумілий інтерес у нашій країні. Іноді цих дітей ми називаємо коротко — обдаровані діти.

Обдаровані діти — це діти, які  виділяються  серед однолітків високим всебічним  розвитком, що є наслідком як природних задатків, так і сприятливих умов виховання. Вони виявляють себе найбільш яскраво в таких сферах діяльності: інтелектуальній, академічних досягнень, творчості, комунікаціях та лідерстві, в різних видах діяльності і руховій сфері.

Обдарованість — це сукупність здібностей, що дозволяють індивіду досягти вагомих результатів в одному або декількох видах діяльності, що є цінними для суспільства.

Обдаровані люди приносять велику користь суспільству, державі, є її гордістю. Тому перед суспільством, державою, навчальним закладом і сім’єю постає проблема навчання і виховання таких дітей.

Пошук обдарованих дітей та створення умов для їхнього розвитку — це комплексна спільна спланована діяльність дорослих: батьків, учителів, керівників гуртків,ліцейного психолога.

Для того, щоб якомога раніше виявити обдаровану дитину у класі, класний керівник повинен пам’ятати, що така дитина потребує до себе підвищеної уваги, тому що їй властиві особливі риси характеру, особливості у сфері мислення ,  навчальній і позакласній діяльності. Обдаровані діти мають добру пам'ять, особистий світогляд, добре розвинуте абстрактне мислення. Вони, як правило, дуже активні і завжди чимось зайняті. Прагнуть працювати більше за інших. Тому задля інтенсивнішого розвитку їх обдарованостей я, к класний керівник, залучаю своїх вихованців до усіх можливих видів діяльності як у ліцеї, так і за його межами.

 Саме для організації виховного процесу, метою якого є створення умов для розвитку творчої особистості ліцеїста шляхом залучення його до різноманітних видів творчої діяльності,створена програма виховної роботи :« Повір у себе»

Мета програми: вільний розвиток творчої особистості ліцеїста, здатного самореалізуватися та досягнути значного успіху у житті.

Завдання:

-                    вивчення  особливостей кожної дитини, її фізичний, психологічний стан, сім'ю, індивідуальні особливості і здібності;

-                    всіляке сприяння згуртованості класного колективу;

-                    розвиток у діяльності  класного учнівського самоврядування;

-                    активізація роботи учнівського колективу через участь у загальноліцейних  заходах ;

-                    формування  та популяризація традицій, що  створилися в  класі,   їх розвиток.

-                    розвиток творчого потенціалу моїх вихованців;

-                    спонукання ліцеїстів  до самостійного розв'язання власних життєвих проблем у нестабільному суспільстві;

-                    розвиток активності та формування здатності генерувати ідеї та проявляти творчу ініціативу;

-                    формування життєтворчості як здатності забезпечити дитині можливість облаштувати власне життя, творити колективні та міжособистісні взаємини.

Найдієвішими, на мою думку, принципами педагогічної діяльності в реалізації програми мають бути: системність, доступність, конкретність, природовідповідність, принцип індивідуального підходу (егоцентрований), самоаналіз, особистісно-зорієнтований, діяльнісний та компетентнісний підходи до організації виховного процесу, концентрація на успіх вихованців, демонстрація поваги і значущості особистості дитини,співпраця сім’ї та школи у вихованні.

Робота за даною програмою передбачає залучення учнів до різноманітних видів діяльності: проектної, творчої,художньої, пізнавальної, дослідницько-пошукової, організаторської, трудової, фізкультурно-оздоровчої тощо.

Основні форми роботи:

предметні олімпіади, дослідницька робота в МАН, виховні  проекти, творчі справи, фестивалі, зустрічі з цікавими людьми, конкурси, турніри, виховні години, нестандартні  виховні заходи, шоу, брифінги, гайд-парки,  конференції; ігри, квести та інші.

 Очікувані результати програми:

·                   творчий розвиток та особистісне зростання кожного вихованця, уміння самовдосконалюватися, самостверджуватися, самовиховуватися і               самореалізуватися;

·                   виявлення різносторонніх здібностей учнів та їх розвиток;

·                   здатність ліцеїстів  до самостійного розв'язання власних життєвих проблем у нестабільному суспільстві;

·                   набуття психологічних знань в плані організації свого життя, набуття вмінь керувати своїми емоціями та почуттями, а також видів релаксації;

·                    засвоєння вихованцями своїх прав та обов’язків, осмислення власної ролі у діяльності класного колективу,ліцею,родини уміння планувати, організовувати і виконувати роботу;

·                   тісна співпраця, взаєморозуміння та дружба у класному колективі;

·                   досягнення гармонізації відносин між особистістю ліцеїста та соціумом.

Структура програми: програма «Повір у себе» розрахована на організацію виховного процесу з учнями 8 - 11 класів. Вона складається з 4 розділів:

1.    «Я - оцінювальне».

2.    «Я - творче».

3.    «Я - гармонійне».

4.    «Я - успішне».

Кожен розділ містить основну ідею, кроки реалізації, основні поняття, орієнтовні форми, тематику та зміст виховних справ для кожної вікової групи, народну мудрість та висловлювання видатних людей.

  Програма містить короткий словник термінів і понять, який тлумачить основні форми і види здібностей, обдарованостей, таланту, виховної роботи, використані у змісті програми; каталог літератури, що є методичним орієнтиром у досягненні мети виховної програми. 

 

Зміст програми

Розділ І. Я – оцінювальне.

Доки ми не пізнали, що всередині нас,

яка нам користь знати, що зовні нас?

Та й чи можна, не пізнавши себе, пізнати світ?

Чи може той, хто сліпий удома,

 бути зрячим у гостях?

Григорій Сковорода

Я вважаю, що усі мої вихованці є обдарованими особистостями. Одні є високими інтелектуалами, інші – креативними людьми, останні мають яскраво виражені якості лідера. Я поважаю особистість кожного учня,  намагаюсь залучати усіх до тих чи інших видів діяльності в класі і в ліцеї. Адже, як писав Йоганн Вольфганг фон Гете, «Людина, що володіє вродженим талантом, відчуває найбільше щастя тоді, коли використовує цей талант».

 

Кроки  реалізації

·                     за допомогою діагностики, бесід, опитувань сприяти пізнанню  і усвідомленню дитиною своїх здібностей, сильних і слабких сторін;

·                     виробити уміння цінувати себе як унікальну і неповторну особистість;

·                     розвивати у дитині уміння самовдосконалюватися, самостверджуватися, самовиховуватися і самореалізуватися;

·                     сприяти утвердженню принципів людської моралі та інших чеснот.

 

Основні поняття

Характер. Індивідуальні риси. Особистість. Задатки. Здібності і  нахили. Інтереси. Самооцінка.

 

Думки відомих людей про пізнання людиною себе

 

"Будь тим, ким ти є." Фрідріх Ніцше

"Якщо ви навмисне збираєтеся стати менш визначною особистістю, ніж дозволяють ваші здібності, я попереджаю, що ви будете глибоко нещасною особистістю." А. Маслоу.

"Якщо в людини з'являється можливість вести незвичайне життя, вона не має права від нього відмовитися." Жак-Ів Кусто.

"Найздібніша людина та, яка зуміє вчасно і точно визначити свої здібності." 

Г. М.Тютюнник

"Виберіть собі роботу до душі, і вам не доведеться працювати жодного дня в своєму житті." Конфуцій

 

Форми і тематика виховних справ

v Анкетування « Я і мої захоплення», « Я і мій клас».

v Опитування « Лідер. Хто він?».

v Години спілкування « Людина може все», « Я і мої ідеали в житті», « Мода і мистецтві».

v Виховні справи « Цікаві, розумні, творчі», « Шукаємо таланти».

v КТС « Наше класне дерево» ( з елементами арт – терапії), « З   бабусиної скрині».

v Зустріч із художницею Панфіловою О.Г.« Кременець у акварелі».

v Конкурс малюнків «Світ сучасних професій», « Малюнок воїну».

v Година відкритих думок «Я і мої захоплення», « Як знайти щастя».

v Фоторепортаж « Талановиті батьки – талановиті діти».

v Відверті розмови « Я і моя антипатія», «  Бути толерантним – це мистецтво», « Мої бажання і мої здібності», « Я і мої батьки».

v Фестиваль патріотичної пісні, поезії та малюнка « Повстанська муза».

v   Вокальний  конкурс « Кришталеві дзвони».

v   Виставка квіткових та новорічних композицій.

v   Тренінги « Моє різностороннє Я», «Повір у себе».

v   Тестування «Риси характеру», «Який я?», «Моя роль в житті класу».

v   Фестиваль малюнка та поезії до дня народження Т.Г. Шевченка.

v    Інтелектуальна гра « Ерудит».

v   Фотовернісаж « Ліцейне життя моє».

v   Благодійні акції до Дня Перемоги ( допомога ветеранам, організація святкового концерту).

 

Розділ ІІ. Я – творче.

Де немає простору для прояву здібностей,

 там і немає здібностей.

Л. Фейєрбах.

Вивчивши можливості, нахили і здібності своїх вихованців у 8 класі, я починаю діяти разом з своїми вихованцями, залучати їх до участі у різних видах творчої діяльності, доручаю їм важливі доручення. Формування обдарувань та здібностей  відбувається тільки у спільній творчій праці над чимось добрим і красивим.

Кроки реалізації

·                   стимулювати пізнавальну і творчу діяльність учнів, залучаючи їх до участі в конкурсах, вікторинах, предметних олімпіадах;

·                   виховувати культуру інтелектуальної і творчої  праці;

·                   стимулювати учнів до самоосвіти, самовдосконалення;

·                   розвивати творчу активність учнів.

 

Основні поняття

Здібності. Обдарованість. Самоосвіта. Самовдосконалення. Пізнавальна і творча діяльність. Уміння та навички. Пам’ять. Увага. КТС -  колективна творча справа. Дозвілля. Культура дозвілля.

 

Думки відомих людей про здібності та творчість.

Творчість! Лише вона здатна вберегти людину від мук і зробити життя легшим. Ф. Ніцше.

Творча робота, не дивлячись на складність, є чудовою і піднесеною працею. М. Островський.

Там де є життя і свобода, є місце і для творчості. М. Булгаков.

З плином життя ми дізнаємося межі своїх здібностей. З.Фрейд.

Про свої здібності людина може дізнатися, тільки спробувавши прикласти їх. Сенека.

 

Форми і тематика виховних справ

v Бесіди « Обдарованість – дар чи робота над собою?», « Твій рівень вихованості» (з анкетуванням), «Успішне навчання і закінчення 9 класу – перший крок до самостійності».

v    Години спілкування « Моральні заповіді українця», « Мої життєві пріоритети», « Уроки прекрасного».

v    Творчі посиденьки (цикл творчих зустрічей та майстер – класів малювання, вишивання  бісером, народної пісні, плетіння)

« Калейдоскоп моїх захоплень».

v    Розмова в колі «Твоє життя – твій  вибір», « У пошуках себе», « Моральні переконання моїх однокласників».

v    Рольові ігри « Я – оратор», « Я – особистість», « Моя обдарованість».

v    Тренінгове заняття « Розвиток стресостійкості творчої особистості».

v    Ділова гра « Складаємо бізнес – проект».

v    КТС « Ми і здоров’я», «Рослини у творах мистецтва».

v    Квест « План мого міста».

v    Фольклорне свято « Великодні дзвони».

v    Діалог « Якби я був політиком…».

v    Гайд – парк «Цінності сучасної молоді».

v    Ігрова програма « Вернісаж особистостей».

v    Експозиція малюнків « Підтримай воїна».

v    Інсценізація мініатюр « Снігуронька і Султан», « Один день з життя учителя».

v    Кулінарний ярмарок « Кухня європейських країн».

v    Виставка композицій з природного матеріалу, виробів декоративно – прикладного мистецтва.

v    Літературний вечір « Поезія – це дотик до душі».

 

Розділ ІІІ. Я – гармонійне.

Щастя в тому,

щоб без перешкод

виявляти свої здібності,

 які б вони не були.

Аристотель.

Найчастіше в навчально-виховному процесі ліцею основа увага звертається на академічну або інтелектуальні обдарованості. Але я вважаю,що інші види обдарованості не можна оминати увагою. Саме тому у своїй роботі я намагаюсь сприяти виявленню моїми вихованцями інших видів обдарованостей. Адже якщо  дитина може і вміє показати, розвинути свої здібності,обдарованості,її набагато простіше буде самореалізуватися, знайти своє місце в класі, в ліцеї, в родині, а згодом – і в дорослому житті.

Кроки  реалізації

·                   розвиток обдарованої гармонійної особистості, яка раціонально поєднує навчальну та позаурочну творчу діяльність;

·                   удосконалення уміння бути послідовним, наполегливим, організованим, завжди доводити почату справу до її логічного завершення;

·                   готовність до моральних вчинків, доброчинної діяльності4

·                   розвиток духовної обдарованості шляхом прищеплення моральних чеснот, єдності моральної свідомості та поведінки.

Основні поняття

Обдарована особистість. Гармонія. Творче натхнення. Моральна свідомість. Вмотивованість. Самовизначення.

Думки відомих гармонійну творчу особистість

Сумна доля очікує того, хто наділений талантом, але замість того, щоб розвивати і вдосконалювати свої здібності, надмірно возноситься і віддається неробству і самозамилуванню. Така людина поступово втрачає ясність і гостроту розуму, стає відсталим, ледачим і обростає іржею невігластва, роз'їдає плоть і душу. Леонардо да Вінчі.

Пушкін чудово знав, що він геніальний. Але у нього було достатньо розуму й обережності, щоб нікому про це не говорити. Олександр Грін.

Таланту треба співчуття, йому потрібно, щоб його розуміли. Ф. Достоєвський.

Неухильно дотримуватись своїх нахилів та бути у їх владі – це значить бути рабом самого себе. М. Монтень.

Нам здається, що люди погано знають як свої можливості, так і свої сили: перші вони перебільшують, другі – применшують. Ф. Бекон.

Форми і тематика виховних справ

v    Години спілкування «Моя життєва позиція», « Духовні сторони особистості», «Зовнішня та внутрішня краса», « Мій характер і темперамент».

v    Круглі столи « Ідеал сучасної жінки/чоловіка», « Художній смак і мода».

v    Диспути « Життєтворчість особистості», « Творити для України», « Толерантність і культура», « Дорога до храму».

v    Години відкритих думок « Дорослі і ми», «Що ти скажеш про мене?», «Зв'язок характеру та емоцій».

v    Презентації класу « Моя золота поличка», « Я і музика», « Я в майбутньому».

v    Урок мужності « Портрет героя».

v    Відверті розмови « Настрій і його влада над нами», « Між нами, дівчатами», « Чим я завдячую своїй родині?».

v    Класний проект « Талановиті люди на шляху до успіху».

v    Літературний вечір «Природа в музиці і музика в природі».

v    Екологічна агітбригада « Ми – здорова  нація».

v    КТС за участю місцевих художників Зварунчика Н.Г. та Панфілової О.Г. « Мистецтво у пейзажах Кременеччини».

v    Інтелектуальні вікторина « Моя Батьківщина – моя Україна».

v    Ділова гра « Знайди себе», « Якби я був президентом…».

v    Фотовиставки « Ми в Україні – Україна в нас», « Ліцей – мій другий дім».

v    Тренінги « Твоє життя – твій вибір», « Як організувати себе?».

 

Розділ ІV. Я – успішне.

Для людини з талантом

 і любов'ю до праці

 не існує перешкод .

Людвіг ван Бетховен.

 

Кроки  реалізації

·                  удосконалення та подальший розвиток обдарованостей ліцеїста;

·                  розуміння особистих, національних, родинних, загальнолюдських цінностей, доброго і злого у стосунках з людьми;

·                  розвиток активної життєвої позиції, ініціативи, бажання до самоствердження;

·                   готовність до  здійснення морального вибору, вмотивованість до самовизначення;

·                  висока правова свідомість, готовність до творчої праці, націленість на самореалізацію.

 

Основні поняття

Талант. Геніальність. Загальнолюдські цінності. Життєва позиція. Самоствердження. Самовизначення. Самореалізація.

Вислови відомих людей про талант та геніальність

Секрет генія - це робота, наполегливість і здоровий глузд. Томас Едісон.

В кожній людині є сонце. Тільки дайте йому світити .Сократ.

Талант - це дар робити те, чому неможливо ні навчити, ні навчитися.

І. Кант.

Талант — це віра в себе, в свою силу М. Горький.

     Звичайні люди клопочуться лише про те, щоб убити час, а хто має який – небудь талант, – щоб скористатися часом. А Шопенгауер.

Робити те, що для інших важко – це талант;робити те, що для таланnу неможливо – це геніальність. А. Ам’єль.

Форми і тематика виховних справ

v    Години спілкування « Потреби людини і потреби суспільства»,

«Моральність і духовність особистості», « Моє призначення в житті».

v   Круглий стіл « Здібності людини і професія», « Вихованість, культура, інтелігентність», « Талант і геніальність: як їх розвивати?».

v Тренінг « Відкрий свій талант», « Я – лідер».

v Розмова в колі « На чому ґрунтується взаєморозуміння?», « Делікатність і тактовність завжди зі мною», « Що думає клас про мене?».

v  Диспут « Портрет мого обранця/ обраниці».

v  Поетична свічка « Тим, хто бореться за Україну…».

v Класний проект « Творчий портрет моєї родини».

v КТС « Мій знаменитий ідеал».

v  Вернісаж учнівської творчості « Алло! Ми шукаємо таланти!».

v Фестиваль патріотичної пісні, прози та поезії « Свята Покрова».

v Вечори зустрічі з відомими людьми краю, творчими батьками.

v  Цикл бесід « Сенс життя», « Моє призначення на Землі», « Духовна культура», « Воля і бажання», «Людина. Талант. Геніальність», « Моя совість», « Людські цінності моїми очима».

v Відверті розмови « Як розпоряджатися своїм життям», « Спокуси і помилки людини».

v  Музична вітальня « Дівчинка…Дівчина…Жінка…».

v  Гайд – парк « Зимові свята в різних країнах».

v Інтелектуальне ток – шоу « Самореалізація особистості».

v  Усний журнал « Молодь і політика», « Гендерна рівність: за і проти».

v  Експозиція « Різдвяна феєрія».

v Фотовиставка « Неповторні куточки мого міста».

v  Загальноліцейний проект « Природа Кременеччини».

v  Театралізоване дійство «Старі казки на новий лад».

v Презентація «Мої  успіхи у ліцеї  – крок до успіху в житті».

      Словник методичних термінів і понять

Вмотивованість

Гармонія – (греч. harmonia — зв'язок, стрункість, відповідність), відповідність частин і цілого, злиття різних компонентів об'єкту в єдине органічне ціле. Гармонію особистості неможливо обговорювати, якщо розглядати особистість у відриві від середовища, поза її зв´язками зі світом. Аналізуючи те, що відбувається в сучасному світі, варто вибрати як початкову точку аналізу основні виміри людського світу. Такими є: світ природний (і нежива, і жива природа), світ соціальний (світ людей, націй, етносів, суспільств, груп різного масштабу) і світ предметний (рукотворний, інструментальний, техногенний). Усі вони становлять буття окремої людини і людства загалом.

Геніальність  здатність отримувати результати у певній сферідіяльності, які зумовлюють корінні зрушення, впливають на діяльність інших людей протягом тривалого часу. Поняття "геніальність" тісно пов'язане з обдарованістю, креатівністю і раннім розвитком. Геніальність і обдарованість іноді вважають синонімами, розуміючи як геніальність особливо рідкісні й видатні досягнення. Обдарованість, зокрема в контексті здібності до навчання або творчого таланту, визначають менш строго.

Життєва позиція – свідома, цілеспрямована діяльність людини, орієнтована на формування позитивних якостей людини та довкілля.

Загальнолюдські цінності  сукупність певних загальних моральних вимог, так і логічна структура моральної свідомості людини, форма, в якій виражаються її уявлення. Ці моральні вимоги пов'язані з найпростішими проявами людських взаємовідносин: не красти, не вбивати, допомагати людям у труднощах, виконувати обіцянки, говорити правду тощо. В усі часи так або інакше засуджувалися жорстокість, пожадливість, боягузтво, лицемірство, підступність, наклепництво, заздрість, зарозумілість і заохочувалися сміливість, чесність, самовладання, великодушність, скромність. Водночас у різні часи неоднаково розуміли умови й межі застосовності цих вимог і відносне значення цих моральних якостей, у них нерідко вкладали протилежний зміст.

Задатки – вроджені анатомо-фізіологічні особливості нервової системи, мозку, органів почуттів і руху. Задатки є необхідною, але не достатньою умовою розвитку здібностей. Якщо, наприклад, людина розумово неповноцінна, то, не зважаючи на найсприятливіші умови, вона, на жаль, навряд чи досягне висот думки. З іншого боку, наявність задатків ще не означає, що вони розів’ються в здібності.

Здібності – індивідуально-психологічні особливості людини, що виявляються в діяльності і є умовою її успішного виконання.

Здібності тісно пов’язані зі знаннями, уміннями і навичками людини, забезпечуючи їх швидке надбання, закріплення й ефективне застосування на практиці.

Нахили – вибіркова спрямованість індивіда на певну діяльність, що спонукає нею займатися. В основі цієї спрямованості лежить стійка потреба. Нахили - передумови розвитку здібностей.

Нахили і здібності нерідко збігаються, що можна пояснити індивідуальними проявами активності й саморегуляції особистості, які є основними психологічними передумовами розвитку як нахилів, так і здібностей. 

Індивідуальні риси  сукупність інтелектуальних, вольових, моральних, соціальних та інших рис людини, які постійно вирізняють одну людину від інших людей.

 Інтереси   властиве людині відношення, що виражає позитивну або негативну спрямованість її активності, діяльності, творчості на пошук, вибір, використання чи створення шляхів, засобів, способів, норм, соціальних інститутів, здатних задовольнити людські потреби.

Колективна творча справа (КТС) – спосіб організації яскравого життя, наповненого працею та грою, творчістю та співпрацею, основний виховний засіб методики колективної творчої діяльності.

Культура дозвілля – це форма внутрішньої культури людини, яка передбачає наявність у неї певних особистісних якостей, які дають змогу змістовно та з користю проводити вільний час. Розумові здібності, характер, організованість, потреба, інтерес, уміння, смаки, життєва мета, бажання – усе це складає особистісний, індивідуально-суб’єктивний аспект культури дозвілля.

Моральна свідомість – вираження ідеального прийнятого, яке всі повинні наслідувати.

Моральна свідомість є складовою частиною суспільної свідомості та, як така, характеризується всіма притаманними їй ознаками. Вона є людською формою відображення і духовного освоєння дійсності. Вона ґрунтується на суспільних відносинах, соціальному бутті і носить об'єктивний характер.

Навички – психічні новоутворення, підконтрольне свідомості і вироблене шляхом вправ, завдяки якому індивід спроможний виконувати певну дію раціонально, з належною точністю і швидкістю, без зайвих витрат фізичної та нервово-психологічної енергії.

Навички-дії, складові частини яких у процесі формування стають автоматичними. В усіх видах діяльності необхідні навички: навчальні,творчі,трудові, ігрові тощо

Обдарованість  поняття загальної психології; високий рівень задатків, схильностей. Обдарованість є результатом і свідченням високого рівня інтелектуального розвитку індивіда.

Особистість – соціальна категорія, людина, яка вільно та відповідально визначає свою позицію серед інших, здатна до свідомих дій; орієнтується у своїй життєдіяльності на цінності, прийняті у суспільстві.

Обдарована особистість – це людина, що має гарні задатки по даному виду діяльності. Потрібно відзначити, що бути обдарованим – не означає бути здатним до виконання відповідної діяльності. Це лише означає, що людина легко може освоїти даний вид діяльності і домогтися в ньому значних успіхів.

Пам’ять – це процеси запам’ятовування, зберігання, відтворення і забування індивідом свого досвіду. Це характеристика пізнавальної функції психіки, складова пізнавальної діяльності індивіда.

Пізнавальна  діяльність – це процес відображення в мозку людини предметів та явищ дійсності. Вона складається із серії пізнавальних психічних процесів: відчуття, сприймання, уваги, пам’яті, уяви, мислення і мовлення. Відображення реальності в людській свідомості може відбуватися на рівні чуттєвого та абстрактного пізнання.

Самовдосконалення – це процес усвідомленого, керований самою особистістю розвитку, в якому суб'єктивних цілях і інтересах самої особистості цілеспрямовано формуються і розвиваються її якості і здібності.

Самовизначення – свідомий акт вияву й утвердження особистістю власної позиції в проблемних ситуаціях. Особливою формою самовизначення особистості є професійне самовизначення.

Самоосвіта – самостійний спосіб отримання знань в певній галузі науки, мистецтва, техніки, політичного життя, культури, ремесла.

Самооцінка – елемент самосвідомості, що характеризується емоційно насиченими оцінками самого себе як особи, власних здібностей, етичних якостей і вчинків; важливий регулятор поведінки. Самооцінка визначає взаємини людини з її оточенням, її критичність, вимогливість до себе, відношення до успіхів і невдач. Тим самим самооцінка впливає на ефективність діяльності людини і розвиток її особи. Самооцінка тісно пов'язана з рівнем намагань, цілей, які людина перед собою ставить. 

Самореалізація – реалізація потенціалу особистості у всіх сферах діяльності і життя людини.

Самоствердження – ствердження себе, своєї особистості, визнання своєї цінності, значимості своєї особи.

Талант – це володіння вже розвинутими здібностями, а не тільки задатками. При визначенні поняття "талант" підкреслюється його вроджений характер. Талант визначається як дарування до чого-небудь, а дарування як здатність, дана богом. Іншими словами, талант – це вроджені здібності, дані богом, що забезпечують високі успіхи в діяльності. У словнику іноземних слів також підкреслюється, що талант (гр. talanton) – видатна вроджена якість, особливі природні здібності. Обдарованість розглядається, як стан таланта, як ступінь виразності таланта.

Творча діяльність –  діяльність людини, спрямована на створення якісно нових, невідомих раніше духовних або матеріальних цінностей (нові твори мистецтва, наукові відкриття, інженерно-технологічні, управлінські чи інші інновації тощо). Необхідними компонентами творчості є фантазія, уява, психічний зміст якої міститься у створенні образу кінцевого продукту (результату творчості).

Творче натхнення – це стан найвищого піднесення, коли пізнавальна й емоційна сфери поєднані і спрямовані на розв'язування творчої задачі. Людину в стані творчого натхнення нібито несе "потік", вона не все усвідомлює у своїх діях, не завжди може сказати, скільки минуло часу (година, день, доба). Нерідко з перебуванням у стані творчого натхнення пов'язане й виникнення інсайтів, осяяння.

Увага – спрямованість психічної діяльності людини та її зосередженість у певний момент на об'єкти або явища, які мають для людини певне значення при одночасному абстрагуванні від інших, в результаті чого вони відображаються повніше, чіткіше, глибше, ніж інші.

Уміння   це засновані на знаннях і навичках готовність людини успішно виконувати певну діяльність. Уміння являють собою свідомо контрольовані частини діяльності, щонайменше в головних проміжних пунктах і кінцевій меті.

Характер - це сукупність відносно стійких індивідуально-своєрідних якостей особистості, що виявляються у поведінці, діяльності та ставленні до людей, колективу, до себе, речей, роботи і тощо.

Література

1.     Антонова О. Є. Теоретичні та методичні засади навчання педагогічно обдарованих студентів : [моногр.] / О. Є. Антонова. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2007. – 472 с.

2.                               Бех І.Д. Виховання: від правила до результату./ І.Д.Бех.// Виховні технології / упоряд. В.Варава, В.Зоц – К.:Ред. Загальнопед. газ., 2004. – 120 с.

3.                               Виховуємо гармонійну особистість. – Ужгород, 2004.

4.                                Гільбух Ю.З. Шкільний клас: як пізнавати і виховувати його душу. / Ю.З.Гільбух, О.В.Киричук.  – К.: НПЦ Перспектива. 1996. – 208с.

5.                               Концепція виховання дітей та молоді в національній системі освіти //Інформаційний збірник МО України. – 1996. – № 13.

6.     Обдаровані діти і школа. Методика діагностики та педагогічний досвід. (Посібник для вчителів і психологів) / Автори-укладачі: Настенко Н. В., Білик Н. І., Моргун В. Ф. – Полтава: ПОІПОПП, – 1998. – 120 с.

7.                               Оржеховська В.М. Класний керівник у сучасній школі: методичний  посібник. / В.М.Оржеховська.   К: УСДО, 1996. – С.17-48.

8.                               Орієнтири національного виховання учнів 1 – 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів Тернопільщини. Програма. Методичний супровід. – Тернопіль: СМП « Тайп», 2012. – 126с.

9.                               Сорока Г.І. Організація колективної творчої діяльності учнів. / Г.І.Сорока. – Харків, 1995. – С.25-63.

10.            http://www.info-library.com.ua/books-text-4944.html

11.           http://pidruchniki.com/16400116/psihologiya/genialnist_proyav_obdarovanosti

12.  http://posibnyky.vntu.edu.ua/psihologiya/r254.htm

13.  http://psychologis.com.ua/samosovershenstvovanie-1.htm

14.  http://osvita.ua/vnz/reports/psychology/29351/

docx
Додано
6 листопада 2020
Переглядів
68
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку