Ilia Repin - Ілля Рєпін

Про матеріал
IІлля Рєпін народився 5 серпня 1844 року в м. Чугуєві Зміївського району Харківської губернії і вмер 29 вересня 1930 року в м. Куоккале у Фінляндії. Рєпін, видатний художник, член Санкт-Петербургської Академії мистецтв із 1893 року, почав свою кар’єру під керівництвом Крамського в школі малювання при Товаристві підтримки художників (1863—1864).
Перегляд файлу

Ilia Repin - Ілля Рєпін

Ilia Repin was born on the 5th of August in 1844 in Chuhuiv, Zmiiv County, Kharkiv gubernia and died on the 29th of September in 1930 in Kuokkala, Finland.

Repin, an outstanding painter, a full member of the St Petersburg Academy of Arts from 1893, started his career under I. Kramskoi at the Drawing School of the Society for the Support of Artists (1863—1864).

He studied at the Academy of Arts (1864—1871), which granted him a scholarship to study in Italy and France (1873—1876).

He joined the Peredvizhniki Society in 1878 and the Mir Iskusstva group in 1890.

For many years he lived in St Petersburg and served as a professor (1894—1907) and the rector (1898— 1899) of the Academy of Arts, where his students included the Ukrainian painters M. Pymonenko,

0. Murashko, F. Krasytsky,

and S. Prokhorov.

Since 1900 Repin lived in Kuokkala.

A good part of his work consists of genre paintings.

Some of the works show his attachment to Ukraine, its people, and its history.

Among them there is the famous painting “The Zaporizhian Cossaks Write a Letter to the Turkish Sultan” (1880—1891), “Evening Party” (1881), “Haidamakys” (1898—1917), “Cossack in the Steppe” (1908), and “Hopak” (1926—1930, unfinished).

He painted many portraits of Russian and Ukrainian cultural figures, including A. Kuindzhi (1877), M. Kostomarov (1880, 1886),

1. Kramskoi (1882),

T. Shevchenko (1888), and D. Bahalii (1906).

He also did illustrations for editions of Gogol’s “Taras Bulba” (1872) and “Sorochinsky yarmarok” (Sorochyntsi Fair, 1882) and for his friend D. Yavor-nitsky’s “The Zaporizhia in the Remnants of Antiquity and the Legends of the People”.

He submitted four drawings in the competition for the design of the monument to Shevchenko in Kyiv (1910—1914).

Repin sketched many Ukrainian landscapes and inhabitants.

Although Repin was a realist, his rich colours and restless lines often produce an almost expressionistic effect.

Some of his paintings show the influence of impressionism and symbolism.

• Ілля Рєпін народився 5 серпня 1844 року в м. Чугуєві Зміївського району Харківської губернії і вмер 29 вересня 1930 року в м. Куоккале у Фінляндії.

Рєпін, видатний художник, член Санкт-Петербургської Академії мистецтв із 1893 року, почав свою кар’єру під керівництвом Крамського в школі малювання при Товаристві підтримки художників (1863—1864).

Він учився в Академії мистецтв (1864—1871), де одержав стипендію для навчання в Італії і Франції (1873—1876).

Він вступив до Товариства передвижників у 1878 році й у групу «Світ мистецтва» у 1890 році.

Багато років він жив у Петербурзі й обіймав посаду професора (1894—1907), а потім ректора (1898—1899) в Академії мистецтв, де його учнями були українські художники М. Пимоненко, О. Мурашко, Ф. Красицький, С. Прохоров.

З 1900 року Рєпін жив у м. Куоккале.

Велика частина його робіт складає жанровий живопис.

Деякі його роботи показують його прихильність до України, її народу й історії.

Серед них його відомі полотна «Запорізькі козаки пишуть лист турецькому султану» (1889—1891), «Вечірка» (1881), «Гайдамаки» (1898—1917), «Козак у степу» (1908), «Гопак» (1926—1930, не кінчене).

Він написав багато портретів російських і українських культурних діячів, включаючи А. Куїнджі (1877), М. Костомарова (1880, 1886), І. Крамського (1882), Т. Шевченка (1888), Д. Багалія (1906).

Він також ілюстрував видання гоголівських «Тараса Бульби» (1872) і «Сорочинського ярмарку» (1882) і книгу свого друга Д. Яворницького «Запоріжжя в залишках старовини і переказах народу».

Він подав чотири малюнки на конкурс проектів пам’ятника Шевченкові в Києві (1910—1914).

Рєпін зробив багато начерків української природи і жителів.

Хоча Рєпін був реалістом, його багата палітра і чіткі лінії часто справляли майже експресіоністський ефект.

У деяких його картинах виявляється вплив імпресіонізму і символізму.

Questions:

1. Where was Repin born?

2. What style did he paint in?

3. Whose poems did he illustrate?

4. What is Ilia Repin known for?

5. Have you seen his pictures in the Kharkiv gallery?

 

doc
Додано
9 квітня 2020
Переглядів
228
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку