5 березня о 18:00Вебінар: Дизайн продуктивного уроку біології

Індивідуальна програма розвитку

Про матеріал

Індивідуальна програма розвитку – це письмовий документ, який загалом є контрактом між педагогічним колективом і батьками чи опікунами дитини. Він закріплює вимоги до організації навчання дитини, зокрема визначає характер освітніх послуг і форм підтримки.

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 18.5.2012 р. № 1/9-384 «Про організацію інклюзивного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах», для учнів з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах, треба розробляти індивідуальну програму розвитку (ІПР).

Індивідуальна програма розвитку складається для її реалізації педагогами в навчальному закладі. Батьки можуть проводити додаткові заняття з дитиною вдома для підвищення досягнення ефективності очікуваних результатів, визначених у програмі (ІПР).

Перегляд файлу

ІНДИВІДУАЛЬНА ПРОГРАМА РОЗВИТКУ

 

 1. Період виконання                           01.09.2018 – 31.05.2019                               .

 

 1. Загальні відомості про учня:

прізвище, ім’я, по батькові        Глотов Костянтин Володимирович

 

дата народження                           04  лютого 20011 року                                  .

 

повне найменування загальноосвітнього навчального закладу, в якому навчається учень

                  Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня  №88                    .

                        Запорізької міської ради Запорізької області                               .

 

рік навчання                           2018/2019 навчальний рік                                      .

 

 1. Відомості про особливості розвитку учня (особливі освітні потреби, стан здоров’я, фізичний і мовленнєвий розвиток, когнітивну, емоційно-вольову сферу, навчальну діяльність)

 

№ п/п

Дата

Короткий зміст

Джерело інформації

1.

27.04.2017

Недостатній рівень сформованості пізнавальних процесів, концентрації та обсягу уваги. Порушення емоційно-вольової сфери та комунікативної функції. Виражене порушення мовлення (НВЗНМ). Порушення опорно-рухового апарату. Рівень самостійності знижений, потребує допомоги та стимуляції під час виконання завдань.

Витяг з протоколу засідання ПМПК від 30.03.2018               № 63

 

 1. Наявний рівень знань і вмінь учня

 

Потенційні можливості

Потреби

Російська мова.

 Інколи не координує рухи руки, не орієнтується на сторінці та рядках зошита, потребує допомоги. Культура оформлення записів у зошиті не завжди відповідає нормам, є  відхилення від нормативної форми літер. Літери переважно непропорційні, мають різний нахил.

Навчання грамоти (читання) .

Учень часто припускається помилок у вимові, наголошуванні слів. Путається в розрізненні текстів. Не завжди розуміє питання українською.

Математика.

Учень частково відтворює засвоєну навчальну інформацію, наводить приклади за аналогією або за підказкою вчителя; виконує елементарні математичні операції. Утворює, записує, рахує та порівнює числа в межах 10. Коментує свої дії під час виконання завдань, але по своєму. Розрізняє геометричні фігури, але інколи плутає їх назви (показує, але не називає). У визначенні попереднього та наступного числа потребує допомоги. Часто втомлюється, відволікається. Плутається в поняттях «справа», «зліва», «зверху», «знизу». Працює за шаблоном. Погано розвинута просторова уява, не орієнтується при написанні графічних диктантів. Ведення записів в зошиті потребує контролю.

Навчання грамоти (Українська мова). Сприймає та розуміє завдання та інструкції ,які надає вчитель. Працює за шаблоном в зошиті. Утворює ланцюжки зі слів, відповідає на питання вчителя, але російською мовою. Частково розрізняє розповідні,питальні,спонукальні речення.  Культура ведення  записів потребує корекції. Часто відволікається, каже, що йому нудно або втомився. Помиляється у визначенні центр, ліворуч, праворуч. Потребує допомоги у складанні схем речень,слів не встигає за класом виконувати завдання.

Учень потребує максимальної стимуляції активності на уроках, підтримки його незначних успіхів та створення навколо атмосфери позитивного і дружнього до нього ставлення, постійної підтримки.

Використання на уроках наочності та докладно пояснювати нові, навіть не досить складні алгоритми.Завжди підтримувати орфографічні уміння шляхом систематичного повторення і вправляння у письмі.

У додатковому поясненні навчального матеріалу, надавати можливість виконувати завдання у повільнішому темпі.

У використанні поетапній інструкції при виконанні завдань.

Учень потребує постійного супроводу асистента вчителя та корекційно-розвиткової допомоги логопеда та психолога.

Фізичне виховання. Учень часто відволікається, не завжди знає команди «Направо», «Наліво», «Навколо себе», плутає праву та ліву руки. Самостійно не може вдягти спортивну форму.

 

 

 1. Додаткові освітні та соціальні потреби учня (додаткова підтримка асистента вчителя, супровід соціальним працівником, робота з вчителем-дефектологом, вчителем-логопедом тощо)

 

Х

Так

додаткова підтримка асистента вчителя, робота з вчителем-логопедом, практичним псіхологом.

 

 

Ні

 

 

 1. Психолого-педагогічна допомога, що надається під час проведення у позаурочний час корекційно-розвиткових занять

 

Найменування заняття

Фахівець, який проводить заняття

Місце проведення заняття

Дата проведення заняття

Періодичність

Розвиток

мовлення

Вчитель-логопед

Кабінет логопеда

Понеділок

Середа

13:00-13:20

1,5 години

Ритміка

Вчитель фізичної культури

Спортивна зала

Середа13:00-13:20

 

0,5 годин

Корекція розвитку

Практичний психолог

Кабінет психолога

Вівторок

Четвер

П'ятниця

11:50-12-10

3 години

 

 1. Розклад корекційно-розвивальних занять на 2018/2019навчальний рік І семестр

 

№ з/п

Прізвище, ім’я учня

Клас

Дні тижня

Всього годин

Понеділок

 

Вівторок

Середа

Четвер

П’ятниця

1.

Глотов Костянтин

1-Г

13:00-13:20

Розвиток мовлення

(уч.Андрющенко О.В.)

 

 

11:50-12:10

Корекція розвитку

уч.ВітвіцькаС.І

13:00-13:20

Розвиток мовлення/

Ритміка

(уч.Андрющенко О.В./

Михайловська Є.О.)

11:50-12:10

Корекція розвитку

 

(уч.Вітвіцька С.І.)

11:50-12:10

Корекція розвитку

 

(уч.Вітвіцька С.І.)

5

 

 

 1. Характеристика учня

 

Сфера розвитку

Стисла характеристика

Заплановані дії

Очікувані результати/уміння

Емоційно-вольова

Мотивація до навчання сформована на середньому рівні.

Емоції адекватні, настрій переважно позитивний,але зі змінами. Для кращого результату потребує стимуляції та заохочення під час виконання завдань

Корекційно-розвиткові заняття з практичним психологом «Корекція розвитку».

Підвищення рівня самоорганізації та мотивації до навчання

Фізична

Фізичний розвиток в межах норми даної вікової категорії.

Виражені порушення зору, опорно-рухового апарату.

Корекційно-розвиткові заняття з «Ритміки»

Покращення загального стану здоров’я; корекція порушень опорно-рухового апарату,сприяти загальному  різнобічному розвитку учня (мовленеве дихання; словниковий запас; зорове,  слухове  сприйняття; пам'ять; увагу тощо).

Когнітивна

 Недостатній рівень сформованості пізнавальних процесів, концентрації та обсягу уваги. Спостерігається нестійкість уваги й пам’яті, особливо мовленнєвої .Розвиток навчальних знань та умінь.

Корекційно-розвиткові заняття з практичним психологом «Корекція розвитку».

Покращення рівня сформованості пізнавальних процесів, концентрації та обсягу уваги. Розвиток уваги й пам’яті, особливо мовленнєвої .Обмеженність навчальних знань та умінь.

Мовленнєва

 

Словниковий запас декілька нижче вікового рівня.Фраза поширена, але аграматична. Фонематичний слух та звуковимова порушена. Недорозвинені фонетико-фонематичні процеси.

Корекційно-розвиткові заняття з вчителем-логопедом «Корекція мовлення»,

Удосконалення словникового запасу. Розвиток фонематичного слуху та звуковимови.

Соціальна

Спостерігаються тенденція до обмеження соціальних контактів, просторові труднощі; низька сформованість комунікативних навичок.

Корекційно-розвиткові заняття з практичним психологом «Корекція розвитку».

Формування комунікативних навичок, соціалізація учня у навчальному середовищі.

 

 1. Навчальні предмети

 

№ п/п

Навчальний предмет

Програма

загальноосвітня

адаптована

модифікована

1.

Читання

+

 

 

3.

Українська мова

+

 

 

4.

Англійська мова

+

 

 

5.

Математика

+

 

 

6.

Я досліджую світ

+

 

 

7.

Фізична культура

+

 

 

9.

Мистецтво

+

 

 

10.

Російська мова

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звільнення від вивчення окремих навчальних предметів

 

Так

(зазначити предмет (предмети)_____________________________

_________________________________________________________

 

Х

Ні

 

 

 1.          Адаптація (необхідне підкреслити)

Пристосування середовища: доступність, інтенсивність освітлення, зменшення рівня шуму в класі, приміщення для усамітнення, інше__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Психолого-педагогічна адаптація: збільшення часу на виконання завдань, чергування видів діяльності, виконання завдань за зразком, вид та частота релаксації, використання засобів концентрації уваги, інше__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Адаптація навчального матеріалу: адаптація навчальних посібників, наочних матеріалів, картки-підказки, використання друкованих тестів з різним розміром шрифтів, інше_______________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 1. Індивідуальний навчальний план та індивідуальна навчальна програма

Робочий навчальний план корекційно-розвиткової роботи складено згідно з вимогами Постанови Кабінету Міністрів України від 15.08.2011 № 872  «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» із змінами, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 № 588, листа Міністерства освіти і науки України від 12.07.2017 № 1/9-385 «Про навчальні плани та організацію навчально-реабілітаційного процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 2017/2018 навчальному році». Робочий навчальний план корекційно-розвиткової роботи на 2018/2019 навчальний рік складений:

для 1-г класу

 • за Типовими навчальними планами спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (початкова школа), затвердженими наказом МОН України від 28.01.2014 № 80 (зі змінами, внесеними наказами МОН України від 11.02.2014 № 133 та від 15.07.2014 № 828), (додатки 3, 9, 11);

 

 1. Джерела інформації в процесі розроблення індивідуальної програми розвитку:

 

Х

висновок психолого-медико-педагогічної консультації

 

попередня індивідуальна програма розвитку

Х

батьки / опікуни

Х

учень

Х

інші – спостереження вчителя, асистента вчителя

 

 

 1. Члени групи з розроблення індивідуальної програми розвитку

 

Прізвище, ім’я, по батькові

Найменування посади

Підпис

Графська О.А.

заступник директора з навчально-виховної роботи

 

Сорокіна А.М

вчитель початкових класів, класний керівник 1-Г класу

 

Кириченко Н.О.

асистент учителя 1-Г класу

 

Вітвіцька С.І.

практичний психолог

 

Андрющенко О.В.

логопед

 

Зайцева С.А.

соціальний педагог

 

Міхайловська Є.О.

вчитель фізичної культури

 

 

 1. Узгодження індивідуальної програми розвитку

 

Глотова В.І.

підпис__________________________ дата ____________________________

 

 1. План консультування батьків / законних представників у процесі розроблення / виконання індивідуальної програми розвитку

 

Дата

Мета

Відповідальні особи

Вересень,

2018 рік

Отримання інформації про особливості розвитку дитини.

Практичний психолог Вітвіцька С.І.

 

Вересень,

2018 рік

Узгодження індивідуальної програми розвитку.

Заступник директора з НВР Графська О.А.

 

Січень,

2019 рік

Ознайомлення з результатами проміжного моніторингу стану розвитку учня та з планом корекційно-розвиткової роботи на ІІ семестр 2018/2019 навчального року.

Практичний психолог Вітвіцька С.І.

Класний керівник 1-Г класу Сорокіна А.М.

Травень,

2019 рік

Ознайомлення з результатами підсумкового моніторингу стану розвитку учня та з планом корекційно-розвиткової роботи на наступний 2019/2020 навчальний рік.

Практичний психолог Вітвіцька С.І.

Класний керівник 1-Г класу Сорокіна А.М.

 

 1. Моніторинг стану розвитку учня та його навчальних досягнень

 

Сфери розвитку / навчальні предмети

Строк проведення моніторингу

протягом першого півріччя навчального року

(листопад, 2018 р.)

після закінчення першого півріччя навчального року

(січень,

2019 р.)

протягом другого півріччя навчального року

(березень, 2019 р.)

після закінчення навчального року

(травень, 2019 р.)

Емоційно-вольова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фізична

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Когнітивна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мовленнєва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соціальна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчальні предмети:

 

 

 

 

Навчання грамоті (Читання)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчання грамоті (Українська мова)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Англійська мова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Російська мова

 

 

 

 

 

 

 

 

Мистецтво

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я досліджую світ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дизайн та технології

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор ЗОШ № 88                                                          Л.І.Златова

«28» вересня 2018 р. 

doc
Пов’язані теми
Психологія, Інші матеріали
Інкл
Додано
30 жовтня 2018
Переглядів
4285
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку