Індивідуальна програма розвитку

Про матеріал

Матеріал для роботи асистента вчителя та психолога.Індивідуальна програма розвитку – це письмовий документ, який загалом є контрактом між педагогічним колективом і батьками чи опікунами дитини. Він закріплює вимоги до організації навчання дитини, зокрема визначає характер освітніх послуг і форм підтримки.Відповідно до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 18.5.2012 р. № 1/9-384 «Про організацію інклюзивного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах», для учнів з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах, треба розробляти індивідуальну програму розвитку (ІПР).Індивідуальна програма розвитку складається для її реалізації педагогами в навчальному закладі. Батьки можуть проводити додаткові заняття з дитиною вдома для підвищення досягнення ефективності очікуваних результатів, визначених у програмі (ІПР).
Індивідуальну програму розвитку розробляє група фахівців, у склад якої входять: заступник директора з навчально-виховної роботи, учителі, асистент учителя, психолог, учитель-дефектолог та інші педагогічні працівники. До процесу розробки ІПР обов'язково залучаються батьки або особи, які їх замінюють.
Індивідуальна програма розвитку розробляється на один рік. Однак члени команди з розробки ІПР можуть у будь- який момент запропонувати провести збори, щоб модифікувати програму або скласти нову. Це може виявитись необхідним, наприклад, якщо:дитина досягла поставленої навчальної мети;у дитини виникають труднощі при досягненні визначених цілей;виникла необхідність збільшити кількість послуг дитині;дитину переводять в інший заклад;у дитини спостерігаються проблеми з поведінкою тощо.
Участь батьків у розробці ІПР є надзвичайно важливою.Батьки не тільки надають важливу інформацію про особливості розвитку дитини (інформація про стан здоров'я, розвиток, інтереси, особливості поведінки дитини тощо), вони узгоджують ІПР, підписуючи її.Підписання батьками ІПР є обов'язковим і свідчить про те, що вони знають і поділяють навчальні цілі й завдання, визначені на рік; усвідомлюють характер модифікацій та адаптації навчального процесу; а також поінформовані про моніторинг і перегляд індивідуальної програми розвитку.

Перегляд файлу

Індивідуальна програма розвитку (ІГІР)

(назва школи))

 

Дитина:  (ім`я)

Дата народження:

Батьки:

Мати:

Телефон:

Адреса_С

Особливості розвитку:

 

Чи отримувала дитина допомогу, яку:

Інклюзивна форма навчання, за програмою дітей з ЗПР

 

Дата вступу до школи_______________________________Клас_

 

Вчитель___________________________________________

 

Строки дії програми з ________до __________________________________

 

Присутні на засіданні з приводу розробки НІР:

 

Присутні

Дата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелік спеціальних і додаткових видів послуг:

 

Вид послуг

Кількість год. на тиждень

Місце проведення

Розклад

Робота з асистентом вчителя

постійно

Класна кімната

 

Корекційні заняття з логопедом

2 год. на тиждень

Кабінет логопеда.

Середа, п’ятниця

Заняття з соціальним педагогом

2 год. на тиждень

Кабінет соціального педагога

 

Заняття з психологом

 

Кабінет психолога

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я ЗГОДЕН зі змістом ІПР.

Я мав можливість брати участь у розробці цього плану.

 

 

Підпис батька (матері) або опікуна    ___________________________

Дата_______________________________________________________

 

 

 

Пристосування/модифікація класного середовища

 

 

Стиль навчання:                □ Переважно слуховий             □ Переважно візуальний

Багатосенсорний                □ Переважно кінестетичний            □ Переважно тактильний

  •                  

 

Місце, умови

Визначене місце

У малій групі

Навчальні підходи

Часта / невідкладна реакція з боку вчителя

Об’єднання стилів навчання

Спільне навчання

Кооперативне навчання в групах / парах

Інше _______________________________

 

Вказівки

Різні види вказівок: ________ усні __________ письмові

_______ демонстрація / моделювання ___ привертання уваги учня

Інше ____________________________________________________

 

Корекція поведінки

Часті перерви

Чітке визначення очікувань

Робота в тиші

Позитивні підкріплення

Надання можливостей для вибору й альтернатив

Надання можливості порухатися

Близький безпосередній контроль

Розміщення дитини у зручному місці

Матеріал та обладнання

Книжки для сліпих, надруковані шрифтом Брайля

Адаптовані версії книжок

Затискачі, похилі дошки

Інше _____________інд.картки_____________________

___________________________________________________

 

Організаційні питання

Індивідуалізований розклад занять учня

Інше ________________________________________________

 

Сенсорні потреби

Стежити, чи правильно учень користується: _____ окулярами

______ слуховим апаратом ______ аудіо / ЧМ приладдям

______ допоміжним технологічним обладнанням

Інше ________________________________________

 

Інше

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточний рівень знань і вмінь.

 

Психолого- педагогічний висновок:

Нерівномірність сформованості психічних процесів. Взаємодія з дорослими збережена. Затримка емоційно-вольової сфери. Адаптований, контрактивний.

 

Педагогічне спостереження:

 

. Стиль навчання:

Багатосенсорний__V_

Переважно слуховий____

Переважно кінестетичний____

Переважно візуальний V

Переважно тактильний____

 

В)

Результати психологічного обстеження

 

Г)

Логопедичне обстеження

 

 

 

 

 

 

Розділ 5. Визначення довгострокових цілей та короткострокових завдань.

Вимоги:

  • обмежуються коротким терміном (3 – 6 місяців);
  • чітке формулювання;
  • обмежена кількість цілей (3-4 цілі);
  • спираються на сильні сторони дитини;
  • зазначаються від найменш значимої до найбільш значимої цілі.

 

 

Приклад.

 

Довгострокова мета: встановлювати причинно-наслідкові зв’язки.

 

з/п

Короткострокові завдання

Методи оцінювання

(зразки робіт, спостереження, контрольні листки, тестові завдання, стандартні тести)

Дата і прогрес

1.

Простий сюжетний малюнок

Спостереження, стандартні тести

Вересень-листопад.

Спостерігається незначний прогрес. Дитина аналізує, що зображено на малюнку, встановлює причинно-наслідкові зв’язки за допомогою навідних питань. Прихований зміст не усвідомлює.

2.

Серія послідовних малюнків

Спостереження, стандартні тести

3.

Сюжетний малюнок з прихованим змістом

Спостереження, стандартні тести

 

Довгострокова мета: оволодіти нумерацією в межах 100.

 

з/п

Короткострокові завдання

Методи оцінювання

(зразки робіт, спостереження, контрольні листки, тестові завдання, стандартні тести)

Дата і прогрес

1.

Назва та графічне зображення чисел

(1 – 100))

Спостереження,

зразки робіт

Вересень-листопад.

Спостерігається суттєвий прогрес. Дитина оволоділа рахунком в межах 5, співставляє кількість з зображенням чисел,визначає сусідні числа.

2.

Співвіднесення числа і кількості предметів

Спостереження,

зразки робіт

3.

Випадки одержання числа

Зразки робіт,

контрольні роботи

4.

Місце числа в числовому ряду

Зразки робіт,

контрольні роботи

5.

Кількісне відношення між даним числом і сусідніми з ним числами

Зразки робіт,

контрольні роботи

 

 

 

 

Довгострокова мета: розвиток звуковою та лексичної сторін мовлення.

 

з/п

Короткострокові завдання

Методи оцінювання

(зразки робіт, спостереження, контрольні листки, тестові завдання, стандартні тести)

Дата і прогрес

1.

Розвивати мовленнєвий апарат до формування правильної артикуляції звуків

Спостереження

Вересень-грудень.

Прогресу у досягненні конкретної мети немає..  Артикуляція звуків нечітка. Відмічаються позитивні зрушення у роботі з мовленнєвого дихання. Покращення у накопиченні слів-іменників, труднощі з прикметниками .

 

 

2.

Розвиток мовленнєвого дихання

Спостереження

 

3.

Розширювати активний словник іменниками, прикметниками

Спостереження, мовні картки

4.

 

 

Накопичення словникового запасу

Спостереження

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 6. Перегляд і моніторинг виконання ІПР.

Вимоги:

  • систематичний перегляд (мінімум один раз на семестр);
  • реальність поставлених і досягнутих цілей;
  • при недосягненні поставлених цілей: перевірити реальність поставлених цілей, достатність відведеного часу для їх досягнення, адекватність і ефективність оцінки, наявність відповідповідного навчально-дидактичного забезпечення, важливість поставлених цілей і завдань.

 

Приклад.

 

 Довгострокова мета по встановленню причинно-наслідкових зв’язків досягнута не в повному обсязі через недостатність відведеного часу для її досягнення. Необхідно продовжити роботу в даному напрямку до кінця семестру.

 Довгострокова мета по оволодінню нумерацією в межах 5 досягнута.

Довгострокова мета по розвитку звукової та лексичної сторін мовлення не досягнута через недостатність відведеного часу.

 

Я згоден зі змістом ІПР.

Я мав можливість брати участь у розробці цього плану.

 

 

 

Підпис батька (матері) або опікуна___________________

Дата_____________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Додаток

СХЕМА

Написання психолого-педагогічної характеристики на учня

 

1. Загальні відомості про учня.

     Прізвище. Ім’я. Дата народження.  Рік вступу до школи. В яких класах, за яким типом програми  і скільки вчився.

2. Фізичний статус.

     Фізичний розвиток дитини, чи відповідає він віку учня? Відхилення у фізичному розвиткові. Стан моторики. Порушення рухів. Координація рухів. Стан аналізаторів. Чи є хронічні захворювання. Втомлюваність.

3. Особливості пізнавальної діяльності.

а) Увага. Швидкість, обсяг уваги, її стійкість, особливості переключення   уваги.

б) Сприймання. Швидкість, обсяг, точність, осмисленість сприймання. Сприймання форми, величини, кольору, часу, простору.

в) Пам’ять. Швидкість, повнота, міцність запам’ятовування цифрового, наочного, словесного матеріалу. Особливості довільного, мимовільного запам’ятовування. Осмисленість, точність, повнота відтворення. Використання прийомів запам’ятовування, рівень розвитку логічної пам’яті. Індивідуальні особливості пам’яті.

г) Особливості мовлення. Рівень мовного розвитку. Темп і ритм мовлення. Словниковий запас. Дефекти звуковимови. Особливості голосу. Емоційна забарвленість мови. Особливості активного і пасивного словника. Граматична будова мови. Стан діалогічного та монологічного мовлення. Особливості письмової мови.

д) Мислення. Особливості аналізу та синтезу, узагальнення та абстрагування. Рівень розвитку наочно-образного мислення та логічного мислення. Вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки. Розуміння головного в літературному тексті. Здатність робити висновки самостійно.

4. Емоційно-вольова сфера. 

Глибина та стійкість почуттів. Переважаючий настрій. Ступінь емоційної збудженості. Наявність афекту. Особливості волі. Наявність товариських та родинних почуттів.

5. Загально навчальні вміння та навички.

Вміння слухати, виконувати словесні завдання, працювати з наочними посібниками, підручниками, зошитом.

Вміння планувати свою діяльність, працювати за планом. Навички самоконтролю. Особливості та труднощі засвоєння нового матеріалу, використання засвоєних знань. Самостійність у засвоєнні та застосуванні знань. Вміння підібрати власні приклади, пояснювати свої дії. Наявність та особливості переносу знань та навичок у нову ситуацію.

6. Особливості засвоєння окремих навчальних предметів.

Відношення до навчальної діяльності, її мотиви. Старанність. Відношення до оцінки, похвали, покарання. Відношення до уроків праці та трудової діяльності. Рівень засвоєння програмового матеріалу ( математика, мова, читання).

7. Особистість учня.

а) Спрямованість особистості. Характер інтересів, рівень зазіхань. Самооцінка. Дотриманість правил поведінки в школі, в сім’ї. Особливості навчальної діяльності.

б) Самостійність поведінки. Взаємовідносини у дитячому колективі та з дорослими.

в) Дисциплінованість. Поведінка на уроці, перерві. Найбільш властивий стан: збудливий, гальмівний.

г) Риси характеру. Працьовитість, лінощі, щирість, грубість, впертість, агресивність, егоїзм, замкнутість, стриманість.

8. Особливі здібності учня.

Малює, співає, грає на музичних інструментах.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 5

до листа ПОІППО

від 14.02.2013 р.278

План уроку, який виконує асистент вчителя

Предмет / клас______________________________Дата___________________

Тема уроку:

 

Мета уроку:

Обладнання:

Хід уроку:

Домашнє завдання:

Учень (иця) з особливими освітніми потребами:

Індивідуальні завдання цього уроку:

Інклюзивні матеріали й методики:

Альтернативна методика оцінювання:

Рекомендації щодо діяльності вдома:

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Психологія, Інші матеріали
Інкл
Додано
30 жовтня 2018
Переглядів
3125
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку