Індивідуальна програма по написанню наукової роботи

Про матеріал

ІТ-галузь є найдинамічнішим сегментом світової економіки, вже в 2020 році кожна третя вакансія в світі буде зі сфери ІТ. Знання комп'ютера є вкрай необхідне у наш час. Сучасна молодь багато часу проводить за компютером, про те, не завжди з користю. Дана програма надасть можливість школяру займатися улюбленою справою і при цьому здобувати грунтовні знання та навички при роботі з різними програмними середовищами, а також пробудить інтерес до наукової діяльності.

Перегляд файлу

Індивідуальна програма

з учнем по написанню наукової роботи у секції

«Мультимедійні системи, навчальні та ігрові програми», «Технології програмування»

(за напрямком  «Компютерні науки»)

 

Пояснювальна записка

 

ІТ-галузь є найдинамічнішим сегментом світової економіки, вже в 2020 році кожна третя вакансія в світі буде зі сфери ІТ. Знання компютера є вкрай необхідне у наш час. Сучасна молодь багато часу проводить за компютером, про те, не всі з користю. Дана програма надасть можливість школяру займатися улюбленою справою і при цьому здобувати грунтовні знання та навички при роботі з різними програмними середовищами, а також пробудить інтерес до наукової діяльності.

 

Програма ставить за мету:

― розвиток  логічного,  аналітичного  мислення  та  основних  видів  розумової діяльності:  уміння  використовувати  індукцію,  дедукцію,  аналіз,  синтез, робити висновки, узагальнення;

― формування  теоретичної  бази  знань  учнів з програмування,  по використанню мультимедійних можливостей операційної системи,   розкриття   ролі   інформаційних технологій в розвитку сучасного суспільства;

― розвиток  уміння  розв’язувати  змістовні  задачі  різного  рівня  складності, користуючись    відомими    теоретичними    положеннями,    математичним апаратом, літературою та комп’ютерною технікою;

― підготовку  учнів  до  участі в конкурсах-захистах    науково-дослідницьких робіт та прищеплення навичок науково-пошукової роботи, створення умов для формування інтелектуального потенціалу нації;

― бачення  учнями  можливостей  використання  набутих  знань  у  їх  майбутній професії.

 

            Основним завданням програми є підтримка обдарованих дітей, залучення інтелектуально і творчо обдарованої учнівської молоді до науково-дослідницької та експериментальної роботи, формування активної громадянської позиції, виховання самостійності, наполегливості, вміння висловлювати й доводити власну думку.

           Основною формою навчальних занять є індивідуальна робота з учнем та самостійне опрацювання додаткових матеріалів чи виконання практичних завдань.

 

Для  забезпечення  виконання курсу індивідуальної програми  необхідні такі програмні засоби:

 

  1. Операційна система (MS Windows або Linux)- для засвоєння правил роботи з системою   введення-виведення   інформації,   її   збереження   на   зовнішніх носіях, роботи  в  глобальній  мережі Інтернет,  роботи  з  графічними  та  відео зображеннями тощо.
  2. Пакет  офісних  програм  (MS  Office або  Open  Office)  -  для  засвоєння  за допомогою    комп’ютера    правил    роботи    з    текстовою,    графічною    та відеоінформацією; структурування, редагування, впорядкування, пошуку та зберігання інформації в текстовому процесорі та створення презентаційних матеріалів.
  3. Векторний і растровий графічні редактори (GIMP, Photoshop, CorelDraw) - для засвоєння правил побудови малюнків, схем, креслень,створення  анімацій.
  4. Середовища  мов  програмування (Free  раsсаl,  С++,  Visual  Basic, Delphi, Piton  тощо) - для створення та налагодження власних програм.
  5. Редактори для обробки відео та аудіо файлів  (АdobeAudition, MovieMaker, PinacleStudio та інші )   -   для   створення  власного відео.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміст програми

 

Дата проведення

Зміст програми

К-сть годин

Самостійна робота учня

Примітка

 

1

 

Ознайомлення з курсом індивідуальної програми

2

Вибір тематики наукової роботи. Програмного середовища для створення програми.

Потрібні додаткові знання (учень обирає програмне середовище з яким знайомий,  добре володіє синтаксисом та вміє створювати прості програми)

 

Створення програмного продукту

 

2

 

Вивчення потреб і проблем суспільства у сфері розробки програмних продуктів. Визначення тематики для розробки власної програми.

2

Пошук аналогів програми у мережі Інтернет

 

3

 

Пошук аналогів та їх аналіз. Розробка графічної моделі

4

Опрацювання літератури щодо побудови математичної моделі програми

 

4

 

Побудова математичної моделі

2

Визначення функцій програми

 

5

 

Визначення цільових функцій

2

Доопрацювання щодо вибору функцій

 

6

 

Перевірка моделі на працездатність

2

Удосконалення моделі

 

7

 

Вибір програмного інструментарію

2

Робота над програмним кодом

 

8

 

Розробка структури програми

4

Удосконалення структури  програми. Продумати шляхи реалізації структури у програмному середовищі

 

9

 

Реалізація структури у програмному середовищі

4

Продумати інтерфейс програмного продукту

 

10

 

Розробка інтерфейсу програми

 

4

Удосконалення інтерфейсу програми

 

11

 

Програмування основних складових програмного продукту

10

Програмне вирішення завдань. Робота над програмним кодом

 

12

 

Тестування програми. Виправлення помилок

4

 

 

 

Описова частина наукової роботи

(подання результатів у текстовій формі)

13

 

Ознайомлення із основними вимогами до написання, оформлення та представлення

учнівських науково-дослідницьких робіт

2

 

 

14

 

Систематизація використаних інформаційних джерел

2

Оформлення списку літератури

 

15

 

Опис етапів роботи

 

2

Поетапне оформлення роботи

 

16

 

Опис актуальності, мети та завдань роботи

2

Оформлення вступної частини робои

 

17

 

Опис основних складових роботи

 

2

Оформлення  наукової роботи

 

18

 

Написання висновків у роботі. Комплектація використаних джерел

2

Форматування наукової роботи згідно зразка

 

19

 

Робота у програмі Photoshop щодо оформлення диску для запису програми та тексту наукової роботи

2

Оформлення диску та діджіпаку

 

 

ПІДГОТОВКА ПРЕЗЕНТАЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ

 

20

 

Вимоги до захисту наукової роботи

2

Підготувати виступ

 

21

 

Розробка презентації для виступу. Основні вимоги при  захисті наукової роботи та презентації програми

2

Створення презентації

 

22

 

Підсумкове заняття

2

 

 

Резервний час

6

 

 

Загальна кількість годин

72

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Інформатика, Інші матеріали
Додано
2 жовтня 2018
Переглядів
397
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку