Індивідуальний план самоосвіти вчителя біології у період карантину (продовження)

Про матеріал
Для здійснення організаційно-методичної роботи педагогічним працівникам необхідно скласти індивідуальний план самоосвіти вчителя у період карантину, що передбачає зокрема, наявність інформації про результат, якого має досягти освітянин після виконання плану.
Перегляд файлу

Індивідуальний план самоосвіти  під час карантину 

з 06.04– 24. 04. 2020

вчителя біології  

Шевченко Ольги Іванівни

Дата

Зміст роботи

Час роботи

Ресурсне  забезпечення

1

06.04

1.               Планування перегляду  телеуроків

2.               Індивідуальні консультації для учнів, які потребують допомоги під час навчання в дистанційній формі з біології (Viber, тел.режим)

3.               Розробка та розсилка завдань для учнів 6, 9,

10, 11 класів з біології 

4.               Співпраця з батьками учнів з питань організації контролю за виконанням учнями завдань дистанційного навчання в групі Viber. 5. Перегляд матеріалів  Всеукраїнської інтернет-конференції «На Урок»

«Мотивація в освіті: інструменти, прийоми  та принципи»     відбулася   18 січня 

 

8. 00 – 9.30

09.30 –11.00

 

 

 

11. 00 -13.00

 

13.00 – 14.00

 

 

14. 00 -15.00

 

Біол. підруч.                          

6                 кл. - І.Ю.Костіков,               

7                 кл. - Запорожець,                 

8                 кл  - К.М.Задорожній,         9 кл. - К.М.Задорожній,         10 кл. - Л.І. Остапченко,       

11 кл. - К.М.Задорожній Перегляд відео уроків Онлайн-тести від «На Урок»:

https://naurok.com.ua/test/bio logiya  

Музейний портал https://museumportal.com/ua/museums

Всеосвіта

2

07.04

1.               Розробка та розсилка завдань для учнів 6-10 класів з біології. (Viber, тел.режим)

2.               Індивідуальні консультації з учнями 11 класу  підготовка до ЗНО (ДРЦОЯО  тестові завдання https://dneprtest.dp.ua/cms/index.php?option=com _content&view=article&id=599

3.               Індивідуальні консультації для учнів, які потребують допомоги під час навчання в дистанційній формі(Viber, тел.режим)                 

4.Опрацювання   фахової та методичної літератури 

8. 00 – 9.30

 

09.30 –11.00

 

 

 

11. 00 -13.00

 

 

13. 00 -15.00

 

6                 клас.  Покритонасінні рослини. Будова квітки           https://www.youtube.com/wa tch?v=Xk6XJco8Z9w               https://www.youtube.com/wa tch?v=IqnbAYqoRrg

7                 клас Презентація

"Поведінка тварин та

методи її вивчення"                https://naurok.com.ua/prezent aciya-do-uroku-z-biologi          

Віртуальна екскурсія Музей метеликів (Київ) Перегляд відео уроків

3

08.04

1.               Упорядкування папки самоосвіти

2.               Індивідуальні консультації для учнів, які потребують допомоги під час навчання в

дистанційній формі(Viber, тел.режим)                  3. Онлайн консультації з учнями 11 класу підготовка до ЗНО (Онлайн-курс «Автостопом по біології» http://bit.ly/grow-edera)

4.  Виготовлення флеш-карт «Рефлекси» для учнів 8 класу. 

5.Перегляд вебінару Сторітелінг для навчання:

комфортний, корисний і різний                               

18:00

 

8. 00 – 9.30

09.30 –11.00

 

 

 

11. 00 -13.00

 

13.00 – 14.00

 

 

14. 00 -15.00

 

10клас Спадкові хвороби https://www.youtube.com/wa tch?v=sZZ2UGpdnIA

Тестові завдання https://course.besmart.study/c ourse/z...

Перегляд відео уроків

Віртуальна екскурсія

Дендрологічний парк

«Олександрія» https://museumportal.com/ua/museum/derjav niy-dendrologichniy-parkoleksandriya

4

09.04

1. Індивідуальні консультації для учнів, які потребують допомоги під час навчання в дистанційній формі з біології (Viber, тел.режим)

8. 00 – 9.30

 

 

8клас Поняття про вищу нервову діяльність та її основні типи

 

 

 

2.               Онлайн консультації з учнями 11 класу,  підготовка до ЗНО. Цікава наука( Всередині людини):  https://womo.ua/vseredini-lyudini-18-videolektsiyzanatomiyi/?fbclid=IwAR1vg7zs37NahLoGUrxBe

gN7doRgKQYUZkej_TDkwSY8DUY0FdimwWv

VLjI

3.               Підготовка дидактичних карток з біології для

6 класу

4. Робота з документацією, корекція календарно

– тематичного планування 

5.Перегляд вебінару

Організація дистанційного навчання у кризових умовах: за результатами 1-го тижня                    

Відбувся 1 квітня 

 

 

09.30 –11.00

 

 

 

 

 

11. 00 -13.00

 

13.00 – 14.00

 

14. 00 -15.00

 

https://www.youtube.com/wa tch?v=s07WmqY_nr4&list=P LR8wzszIquejIUA6YYXCIs

WaAug9VDvTG&index=64

Тестові завдання https://course.besmart.study/c ourse/z...

9клас Презентація: "Харчові зв’язки та колообіг речовин в екосистемах" 

https://vseosvita.ua/library/pr ezentacia-na-temu-harcovizvazki-potoki-energii-takoloobig-  

Перегляд відео уроків

Віртуальна екскурсія

 Дендрологічний парк

"Софіївка" https://museum-

portal.com/ua/museum/natsio nalniy-dendrologichniy-parksofiyivka

5

10.04

1.               Планування перегляду  телеуроків

2.               Розробка та розсилка завдань для учнів 6, 9,

10, 11 класів з біології

3.               Індивідуальні консультації для учнів, які потребують допомоги під час навчання в дистанційній формі (Viber, тел.режим)

4.Перегляд вебінару Онлайн-тести «На Урок» для дистанційної роботи Відбувся 30 березня 5.Робота з Онлайн-курсом  «Карантин: онлайнсервіси для вчителів» на 

платформі Дія.Цифрова освіта

 

8. 00 – 9.30

09.30 –11.00

 

11. 00 -13.00

 

 

13.00 – 14.00

 

14. 00 -15.00

 

Перегляд відео уроків 7клас Презентація:

 Комунікації тварин. https://naurok.com.ua/prezent aciya-do-uroku-na-temukomunikaci-tvarin22538.html

11 клас Популяції та їх класифікація

https://www.youtube.com/wa tch?v=HQFDF60YMsU

Віртуальна екскурсія Національний ботанічний сад ім.М.М.Гришка  https://museumportal.com/ua/ museum/natsionalniybotanichniy-sad-im-m-m-

6

13.04

1.               Перевірка учнівських тестових завдань (6 -10 класи)

2.               Проведення моніторингу за виконанням учнями завдань дистанційного навчання.  3. Розробка нестандартних  уроків у 8 класі 4. Розробка та підбір матеріалів до тематичної перевірки знань школярів.

5.  Робота з Онлайн-курсом  «Карантин: онлайнсервіси для вчителів» на 

платформі Дія.Цифрова освіта

 

8. 00 – 9.30

 

09.30 –11.00

 

11. 00 -13.00

13.00 – 14.00

 

14. 00 -15.00

 

9 клас Поняття про екологічну

https://www.youtube.com/wa tch?v=N_tyCumEo-

4&list=PLR8wzszIquejIUA6 YYXCIsWaAug9VDvTG&in dex=91

Тестові завдання https://course.besmart.study/c ourse/z...                            

Перегляд відео уроків

Віртуальна екскурсія   «Національний гербарій

України»           https://museumportal.com/ua/museum/natsio nalniy-gerbariy-ukrainy

 

7

14.04

1.               Розробка матеріалів для уроків біології у 7  класі 

 

2.               Підготовка до онлайн – консультацій в умовах навчання в дистанційній формі http://oliivzosh.edukit.te.ua/downloadcenter/istoriy a/

 

3.Оформлення матеріалів  самоосвіти

 

4.  Самоосвітня робота в мережі Інтернет

5.Робота з Онлайн-курсом  «Карантин: онлайнсервіси для вчителів» на 

платформі Дія.Цифрова освіта

 

 

 

8. 00 – 9.30

 

 

09.30 –11.00

 

 

 

 

11. 00 -13.00

 

13.00 – 14.00

14. 00 -15.00

 

6клас: Гриби і лишайники https://www.youtube.com/wa tch?v=NbbSNb6jdNk&list=P LR8wzszIquejIUA6YYX

7клас Форми поведінки

тварин           

https://www.youtube.com/wa tch?v=zLcWAe4xE-k               

Тестові завдання https://course.besmart.study/c ourse/z...

Перегляд відео уроків

Віртуальна екскурсія Державний

природознавчий музей

Національної академії наук України https://museum-

portal.com/ua/museum/derzh avnij-prirodoznavchij-muzejnacionalnoi-akademii-naukukraini

8

15.04

1.               Індивідуальні консультації для учнів, які потребують допомоги під час навчання в дистанційній формі з біології (Viber, тел.режим)

2.               Онлайн консультації з учнями 11 класу,  підготовка до ЗНО 

https://www.instagram.com/znobik.ed/

3.Розробка та розсилка завдань для учнів 6, 9,

10, 11 класів з біології 

4.Онлайн консультації для батьків 5-11 класів(Viber, тел.режим)

5. Самоосвітня робота в мережі Інтернет 

 

8. 00 – 9.30

 

 

 

09.30 –11.00

 

 

11. 00 -13.00

 

13.00 – 14.00

 

14. 00 -15.00

 

Перегляд відео уроків 8 клас Беземовні та умовні

рефлекси

https://www.youtube.com/wa tch?v=S0JGpQWRImk10 клас Запліднення.

Індивідуальний розвиток і його етапи

https://www.youtube.com/wa tch?v=KkoQZzuRgWU&list =PLR8wzszIquejIUA6YYX

CIsWaAug9VDvTG&index=

85                                    

Віртуальна екскурсія   Музей анатомії тварин https://museumportal.com/ua/museum/nubip

---museum-of-anatomy

9

16.04

1.               Індивідуальні консультації для учнів, які потребують допомоги під час навчання в дистанційній формі з біології (Viber, тел.режим)

2.               Онлайн консультації з учнями 11 класу,  підготовка до ЗНО. Цікава наука( Всередині людини):  https://womo.ua/vseredini-lyudini-18-videolektsiyzanatomiyi/?fbclid=IwAR1vg7zs37NahLoGUrxBe

gN7doRgKQYUZkej_TDkwSY8DUY0FdimwWv

VLjI

3.               Підготовка дидактичних карток з біології для

8 класу

4. Робота з документацією, корекція календарно

– тематичного планування 

5. Перегляд вебінару

Техніки релаксації для педагогів: як швидко

8. 00 – 9.30

 

 

 

09.30 –11.00

 

 

 

 

 

 

11. 00 -13.00

 

13.00 – 14.00

 

14. 00 -15.00

 

11 клас     «Антропічний вплив на атмосферу і грунти

https://www.youtube.com/wa tch?v=pjWdIstT4Mc&list=P LIGNgJeEMVGO5uogbAXx L6E_quRotZ4gH&index=9

9клас Презентація:

«Екосистема»

http://www.myshared.ru/slide /1061949/

Перегляд відео уроків

 Віртуальна екскурсія Музей лісових звірів та птахів  https://museum-

portal.com/ua/museum/nubip

 

 

 

розслабитись та відновитись

 

 

 

---museum-of-forest-animalsand-birds

Віртуальна екскурсія Чорноморський біосферний заповідник https://museum-

portal.com/ua/museum/chorn omorskiy-biosferniyzapovidnyk

10

17.04

1.               Планування перегляду  телеуроків

2.               Розробка та розсилка завдань для учнів 6, 9,

10, 11 класів з біології

3.               Індивідуальні консультації для учнів, які потребують допомоги під час навчання в дистанційній формі (Viber, тел.режим) 4.Онлайн консультації з учнями 11 класу,  підготовка до ЗНО https://www.instagram.com/explore/tags/%D0%BF

%D1%

5. Самоосвітня робота в мережі Інтернет 

 

 

8. 00 – 9.30

09.30 –11.00

 

11. 00 -13.00

 

 

13.00 – 14.00

 

 

 

14. 00 -15.00

 

6 клас Гриби. Їстівні та отруйні гриби

https://www.youtube.com/wa tch?v=sjbVmUDGSxc https://www.youtube.com/wa tch?v=5g62rLP_JoA Перегляд відео уроків

Віртуальна екскурсія Зоологічний музей https://museumportal.com/ua/museum/nmnh

---zoological-museum

 

11

20.04

1.               Перевірка учнівських тестових завдань (6 -10 класи)

2.               Проведення моніторингу за виконанням учнями завдань дистанційного навчання. 

3.               Індивідуальні консультації для учнів, які потребують допомоги під час навчання в дистанційній формі з біології (Viber, тел.режим)

4.               Підготовка матеріалів дидактичних  з біології для учнів 6-7класів.

5.               Перегляд вебінару

Ефективна взаємодія вчителя і асистента - складова успіху роботи в інклюзивному класі

 

8. 00 – 9.30

 

09.30 –11.00

 

11. 00 -13.00

 

 

 

13.00 – 14.00

 

14. 00 -15.00

 

9                 клас  Біосфера та її межі. Кругообіг речовин в у природі

https://www.youtube.com/wa tch?v=0lNSXbJQyvU&list=P LR8wzszIquejIUA6YYXCIs

WaAug9VDvTG&index=93     

10             клас

Постембріональний ровиток.https://www.youtub

e.com/watch?v=baG3aKCoBt w&list=PLR8wzszIquejIUA6 YYXCIsWaAug9VDvTG&in

dex=86

Перегляд відео уроків Віртуальна екскурсія Ботанічний сад імені акад. О.В. Фоміна https://museum-

portal.com/ua/museum/green houses-of-botanical-gardenof-o-v-fomin

12

21.04

1.               Індивідуальні консультації для учнів, які потребують допомоги під час навчання в дистанційній формі з біології (Viber, тел.режим)

2.               Онлайн консультації з учнями 11 класу,  підготовка до ЗНО. Цікава наука( Всередині людини):  https://womo.ua/vseredini-lyudini-18-videolektsiyzanatomiyi/?fbclid=IwAR1vg7zs37NahLoGUrxBe gN7doRgKQYUZkej_TDkwSY8DUY0FdimwWv

3.               Підготовка дидактичних карток з біології для 11 класу

4.               Робота з документацією, корекція календарно

8. 00 – 9.30

 

 

 

09.30 –11.00

 

 

 

 

 

11. 00 -13.00

 

13.00 – 14.00

8 клас Гомеостаз організму. Нервова й гуморальна регуляція https://www.youtube.com/wa tch?v=SYgPwfEt2xs&list=P LR8wzszIquejIUA6YYXCIs

WaAug9VDvTG&index=65

 

Перегляд відео уроків

 

 

Віртуальна екскурсія

Музей В.І. Вернадського

 

 

– тематичного планування 

5.Оформлення матеріалів  самоосвіти

 

 

14. 00 -15.00

 

https://museumportal.com/ua/museum/v-ivernadskiy-museum

 

13

22.04

1.               Індивідуальні консультації для учнів, які потребують допомоги під час навчання в дистанційній формі з біології (Viber, тел.режим)

2.               Онлайн консультації з учнями 11 класу,  підготовка до ЗНО. Цікава наука( Всередині людини):  https://womo.ua/vseredini-lyudini-18-videolektsiyzanatomiyi/?fbclid=IwAR1vg7zs37NahLoGUrxBe gN7doRgKQYUZkej_TDkwSY8DUY0FdimwWv

VLjI

3.               Підготовка дидактичних карток з біології для 10 класу

4.               Розробка матеріалів для уроків біології у 9  класі

5.               Самоосвітня робота в мережі Інтернет 

8. 00 – 9.30

 

 

 

09.30 –11.00

 

 

 

 

 

 

11. 00 -13.00

 

13.00 – 15.00

 

14. 00 -15.00

 

Тести  9клас               Екологічні чинники.

Середовище існування.

https://naurok.com.ua/test/ek ologichni-chinniki-  

 

Перегляд відео уроків

 

Віртуальна екскурсія

Національний музей "Чорнобиль"

 

Віртуальна екскурсія Анатомічний музей https://www.ifnmu.edu.ua/en/

anatomical-museum

 

14

23.04

1. Індивідуальні консультації для учнів, які потребують допомоги під час навчання в дистанційній формі з біології (Viber, тел.режим)

2.Онлайн консультації з учнями 11 класу,  підготовка до ЗНО  https://www.instagram.com/_turbo_zno_biology_/ 3.  Розробка та розсилка завдань для учнів 6, 9,

10, 11 класів з біології 

4. Підбір матеріалів для створення презентацій 5. Онлайн консультації для батьків 5-11 класів(Viber, тел.режим)

 

8. 00 – 9.30

 

 

 

09.30 –11.00

 

 

11. 00 -13.00

 

13.00 – 14.00

 

14. 00 -15.00

 

7 клас  Плацентарні ссавці (повторення)

https://www.youtube.com/wa tch?v=57E5z_Db1n4&list=P LR8wzszIquejIUA6YYXCIs

WaAug9VDvTG&index=36

Перегляд відео уроків

 

Віртуальна екскурсія

Ботанічний сад Баффало https://www.360virtualtour.c o/portfolio/3d-landmarkscan-botanical-gardens/

 

15

24.04

1.Онлайн консультації з учнями 11 класу по підготовці до ЗНО з біології 

2. Індивідуальні консультації для учнів, які потребують допомоги під час навчання в дистанційній формі з біології (Viber, тел.режим)

3.Планування перегляду  телеуроків

4.               Самоосвітня робота в мережі Інтернет

5.               Перегляд вебінару «Екологічність у контексті дбайливого ставлення до здоров'я учасників освітнього процессу»

https://vseosvita.ua/webinar/ekologicnist-ukonteksti-dbajlivogo-stavlenna-do-zdorova-  

8. 00 – 9.30

 

09.30 –11.00

 

 

 

11. 00 -13.00

13.00 – 14.00

 

14. 00 -15.00

 

Віртуальна екскурсія Національний музей природничої історії у Вашингтоні

https://artsandculture.google. com/streetview/smithsoniannational-museum-of-naturalhistory/2QFvs7CNpx_Xgg?s

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 5
Оцінки та відгуки
 1. Оленюк Діана Валеріївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Рахівська Ніна Іванівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Висоцький Віталій Миколайович
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. годун вера
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 5. Скрипник Світлана Миколаївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 2 відгука
pdf
Додав(-ла)
Шевченко Ольга
Додано
30 березня 2020
Переглядів
7485
Оцінка розробки
5.0 (5 відгуків)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку