Конкурс розробок «Вчительська десятка»
Розробки додавай – подарунки вигравай!

Інформаційний світлофор (додаток до уроків інформатики, 6 клас)

Про матеріал

Метод "Світлофор" дуже допомагає на уроці вирішити таке питання, як швидке опитування всіх учнів з швидкою перевіркою відповідей. Дітям дуже подобається відповідати за допомогою кольорових прапорців.

Перегляд файлу

6 клас

Інформаційний світлофор

У кожного з учнів по два сигнала світлофора – червоний та зелений. Вчитель читає речення. Учні швидко, не дивлячись один на одного, піднімають прапорці. Якщо учень згоден з тим, що прочитав учитель, тобто речення несе правдиву інформацію, учень піднімає зелений прапорець. Якщо учень не згоден з тим, що прочитав учитель, тобто речення несе неправдиву інформацію, він піднімає червоний прапорець. Після підняття прапорців, учитель викликає одного з учнів на відповідь (я завжди обираю того, хто помилився, щоб дати змогу ще раз подумати і  прийти до правильної відповіді. При цьому на правильну чи неправильну відповідь я не вказую, даю це зробити самим учням). Таким чином, учитель миттєво опитує всіх учнів, бачить, хто добре володіє інформацією, а хто ні. На цей прийом виділяю всього 4-5 хвилин на уроці, а по факту опитую всіх учнів.

У підготовлених реченнях: зелені – правдива інформація, червоні – речення з помилкою (нижче такого речення надано  відповідь чорним кольором з виділенням зеленим кольором помилки у попередньому реченні). У складних питаннях та питаннях де  потрібно виділити головне слово роблю наголос на це слово, щоб учням легше було орієнтуватися

Сигнали світлофора зроблено з пластмасового набору літер.

Q:\Жиленковы\Данил школа\фото\смайл\DSC04558.JPG Q:\Жиленковы\Данил школа\фото\смайл\DSC04559.JPG

Q:\Жиленковы\Данил школа\фото\смайл\DSC04560.JPG

 

1.2 Основні поняття комп’ютерної графіки

Основним об’єктом комп’ютерної графіки є графічне зображення

Графічні зображення поділяються на числові та векторні

 (Графічні зображення поділяються на растрові та векторні)

Растрове графічне зображення складається з векторів

(Растрове графічне зображення складається з пікселів)

Растрове зображення можна створити за допомогою фотокамери, сканера

Растрове зображення будується з окремих геометричних фігур

(Векторне зображення будується з окремих геометричних фігур)

Векторні зображення створюються лише в спеціальних редакторах

Чим менше пікселів містить зображення, тим воно якісніше і  файл має більший розмір

(Чим більше пікселів містить зображення, тим воно якісніше і  файл має більший розмір)

BMP, JPEG, GIF, PNG, TIFFформати растрових зображень

AI, CDR, SVG, WMF, ODG – формати векторних зображень

Після зменшення растрового зображення виникає піксалізація

(Після збільшення растрового зображення виникає піксалізація)

Маємо погіршення якості зображення після масштабування векторних зображень

(Маємо збереження якості зображення після масштабування векторних зображень)

В растрових зображеннях бачимо складність реалістичного відтворення та природності кольорів

(В растрових зображеннях бачимо реалістичність та природність кольорів)

 

2.1 Комп’ютерні презентації . Об’єкти комп’ютерної презентації. Етапи створення комп’ютерної презентації.

Презентація – це публічне представлення певних відомостей

Комп’ютерні презентація ніколи не доповнюють музичним супроводом

(Комп’ютерні презентація можна доповнити музичним супроводом)

Демонструвати комп’ютерну презентацію можна тільки на спеціальній дошці з використанням проектора

(Демонструвати комп’ютерну презентацію можна на моніторі комп’ютера,  екрані телевізора, спеціальній дошці з використанням проектора)

 

Для створення комп’ютерних презентацій призначено програми, які називають редакторами презентацій

Основним об’єктом комп’ютерної презентації є растрове зображення

(Основним об’єктом комп’ютерної презентації є слайд)

Комп’ютерна презентація  - це набір слайдів, підготовлених з використанням інформаційних технологій

На слайдах можна розміщувати тільки текстові об’єкти

(На слайдах можна розміщувати текстові, графічні, відео та звукові об’єкти)

Макет – це схема розміщення об’єктів на слайді

Презентація починається з титульного слайда

На титульном у слайді зазвичай розміщують фото автора та кількість слайдів презентації

(На титульном у слайді зазвичай розміщують назву презентації, автора, дату та графічні об’єкти за темою презентації)

Матеріали в презентації розміщують в логічній або хронологічній послідовності

Комп’ютерна презентація має тільки доповнювати усний виступ доповідача

На слайді доцільно розміщувати як можна більше тексту, щоб заповнити весь простір слайду

(На слайді доцільно розміщувати 6-8 рядків тексту)

Варто вибирати найменші зображення і розміщувати їх близько одне одного

(Варто вибирати зображення, на яких чітко видно деталі)

Усі слайди бажано оформлювати в різних стилях, використовувати не менше 5 стилів в одній презентації

(Усі слайди бажано оформлювати в одному стилі)

Колір тексту має бути контрастним до кольору тла

На початку роботи над презентацією маємо визначити мету її використання

Після визначення мети треба відразу почати створювати презентацію

(Після визначення мети треба здійснити пошук і відбір матеріалів, та визначити структуру)

Останній етап – це саме створення комп’ютерної презентації в редакторі презентацій

 

 

 

 

2.2 Макети слайдів. Додавання  об’єктів до слайдів

Презентація завжди починається з пустого слайда

(Презентація починається з титульного слайда)

На титульном у слайді зазвичай розміщують назву презентації, автора, дату та графічні об’єкти за темою презентації

Стандартний макет титульного слайда  має назву Титульний слайд

Титульний слайд не може містити ніяких полів

(Титульний слайд містить два текстових поля – заголовок і підзаголовок)

Заголовок розділу, заголовок і об’єкт, вміст із підписом, зображення з підписом, два об’єкти, порівняння, лише заголовок, пустий слайд – все це назви макетів слайдів

Після створення презентації  неможливо змінити тип макета існуючого слайда

(Завжди можна змінити тип макета існуючого слайда) 

Після зміни макета існуючого слайда об’єкти на ньому можуть змінити своє розташування

Якщо в   поля на слайді не буде введено інформацію, при перегляді презентації ці поля будуть підсвічувати червоним кольором

(Якщо в   поля на слайді не буде введено інформацію, при перегляді презентації ці поля не будуть відображатися)

У слайд можна вставити таблицю або діаграму, додати графіку або малюнок, відео кліп або звуковий об’єкт

Вставлені на слайд об’єкти не можна ніяк змінити

(Вставлені на слайд об’єкти можна переміщувати, змінювати розмір, редагувати та форматувати)

На слайди презентації ніколи не додають векторні примітиви

(На слайди презентації можна вставляти векторні примітиви)

 

2.3 Анімація об’єктів на слайді

Анімація – це вид кіномистецтва, твори якого створюються шляхом  зйомки послідовних етапів руху об’єктів

Існує чотири групи анімаційних ефектів

Вхід – це ефект, при використанні якого об’єкт виділяється на слайді

(Вхід – це ефект, при використанні якого об’єкт з’являється на слайді)

Виокремлення -  це ефект, при використанні якого об’єкт змінює свій вигляд

Вихід - це ефект, при використанні якого об’єкт зникає зі слайда

Шляхи переміщення - це ефект, при використанні якого слайди змінюються один за одним в хаотичному порядку

(Шляхи переміщення - це ефект, при використанні якого об’єкт змінює своє положення на слайді)

До одного об’єкта може бути додано тільки один ефект з однієї  групи

(До одного об’єкта може бути додано кілька ефектів з однієї або різних груп)

Значення властивостей анімації можна змінювати

Властивості, пов’язані із часом початку та тривалістю відтворення ефектів анімації, змінюються з використанням елементів керування групи Хронометраж

Значення властивостей можна побачити та змінити, натиснувши кнопку F5

(Значення властивостей можна побачити та змінити, вибравши рядок ефекту в Області анімації)

 

2.4 Налаштування показу комп’ютерної презентації

Керувати  презентацією можна тільки вручну 

(Керувати  презентацією можна вручну або налаштувати автоматичний показ)

Для настроювання показу презентації призначено вкладку Показ слайдів

Якщо встановити безперервний показ презентації, зупинити її можна натиснувши клавішу  Alt

(Якщо встановити безперервний показ презентації, зупинити її можна натиснувши клавішу Esc)

Для швидкого керування презентацією можна створити розділи і систему переходів з гіперпосиланнями

Фрагмент тексту, до якого додано гіперпосилання, стає прозорим

(Фрагмент тексту, до якого додано гіперпосилання, виділяється кольором)

Використання гіперпосилань дає можливість переглядати слайди тільки в хронологічному порядку

(Використання гіперпосилань дає можливість переглядати слайди не послідовно, а в зручному порядку)

 Візуальний ефект додається тільки до титульного слайду

(Для кожного слайда можна додати візуальний ефект)

 Тривалість показу слайда не коригується, а встановлюється автоматично

(Можна вказати тривалість показу слайда)

Візуальні ефекти, які відтворюються під час появи слайдів, називають ефектами змінення слайдів

Для налаштування ефектів змінення слайдів призначена вкладка Макети

(Для налаштування ефектів змінення слайдів призначена вкладка Переходи)

Велика кількість ефектів відволікає від змісту слайду

Для початку демонстрації презентації можна використати кнопку Esc

(Для початку демонстрації презентації можна використати кнопку F5)

 

3.1 Програмні об’єкти та програмне опрацювання подій в середовищі Scratch

У Scratch виконавців називають спрінтерами

Scratch виконавців називають спрайтами)

Сцена – це об’єкт середовища Scratch

Сцена має властивості ім’я та колір костюма

(Сцена має властивості Тло і розмір)

Спрайти мають властивості: ім’я, розміри, напрямок руху, колір костюма та інші

Створити новий спрайт можна тільки обравши його із файла

(Створити новий спрайт можна кількома способами: обрати із бібліотеки, створити в графічному редакторі, сфотографувати камерою, обрати із файла)

 

3.2 Вкладені цикли

Цикл – це фрагмент алгоритму, команди якого можуть виконуватися тільки один раз

(Цикл – це фрагмент алгоритму, команди якого можуть виконуватися більше ніж один раз)

Команди, які можуть виконуватися більше ніж один раз, утворюють тіло циклу

Фрагмент алгоритму називають вкладеним циклом якщо серед команд тіла циклу є інші цикли

Цикл, якій виконується групою виконавців, називають внутрішнім

(Цикл, якій міститься в тілі іншого циклу, називають внутрішнім)

Цикл, у тілі якого розміщено інший цикл, називають зовнішнім

Під час виконання вкладених циклів спочатку починається виконання найдовшого циклу

(Під час виконання вкладених циклів спочатку починається виконання зовнішнього циклу)

 

 

 

Залишити відгук до розробки

Щоб залишити свій відгук, необхідно зареєструватись.

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 4
Оцінки та відгуки
 1. Савчук Олена
  Поддерживаю предыдущего оратора.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Лемешко Юрій
  Дякую. А для молодших класів не маєте такої підбірки?
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Бабіч Ганна Миколаївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Лобода Валерія Валеріївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 1 відгук
Дякуємо! Ми будемо тримати Вас в курсі!
docx
Додано
12 лютого 2018
Переглядів
493
Оцінка розробки
5.0 (4 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку