Інформатика 2 клас (індивідуальна корекційно-розвивальна програма для дитини-аутиста 1 рік навчання)

Про матеріал

Інформатика 2 клас (індивідуальна корекційно-розвивальна програма для дитини-аутиста 1 рік навчання)

Одне з завдань програми - подолання негативізму при спілкуванні і встановленні контакту з дитиною з аутизмом. Робота переможця V Всеукраїнського конкурсу "Творчий вчитель - обдарований учень" в номінації "Робота психологічної служби".

Актуальність проблеми

На сьогодні питання навчання дітей з розладами аутичного спектра в освітньому просторі звучить надзвичайно гостро. Складнощі впровадження освіти для аутичних дітей в нашій країні пов'язані з різноплановими дефіцитами. Відхилення від нормального особистісного розвитку - це тип дизонтогенеза, при якому спостерігаються складні поєднання загального психологічного недорозвинення, затриманого, пошкодженого і прискореного розвитку окремих психічних функцій, що призводить до ряду якісно нових патологічних утворень. Одним з клінічних варіантів цього дизонтогенеза є ранній дитячий аутизм (РДА) (І.І. Мамайчук, 1998). Слово аутизм від латинського слова autos - означає відрив від реальності, відгородженість від світу.

Основними ознаками РДА при всіх його клінічних варіантах є:

 • недостатнє або повна відсутність потреби в контактах з оточуючими;
 • відгороджена від зовнішнього світу;
 • слабкість емоційного реагування по відношенню до близьких, навіть до матері, аж до повної байдужості до них (афективна блокада)
 • нездатність диференціювати людей і неживі предмети. Нерідко такі діти вважають агресивним;
 • недостатня реакція на зорові слухові подразники змушує багатьох батьків звертатися до офтальмолога або сурдолог. Але це помилкова думка, діти з аутизмом, навпаки, дуже чутливі до слабких подразників. Наприклад, діти часто не переносить цокання годинника, шум побутових приладів, капання води з водопровідного крана;
 • прихильність до збереження незмінності навколишнього;
 • неофобії (боязнь всього нового) проявляється у дітей - аутисти дуже рано. Діти не переносить зміни місця проживання, перестановка ліжко, не любить новий одяг і взуття;
 • одноманітне поведінку зі схильністю до стереотипам, примітивні руху;
 • різноманітні мовні порушення при РДА;
 • у дітей з РДА спостерігаються різні інтелектуальні порушення. Найчастіше це розумова відсталість.

Мета програми:

 • подолання негативізму при спілкуванні і встановленні контакту з дитиною з аутизмом;
 • розвиток пізнавальних навичок;
 • пом'якшення характерного для аутичних дітей сенсорного і емоційного дискомфорту;
 • підвищення активності дитини в процесі спілкування з дорослими і дітьми;
 • подолання труднощів в організації цілеспрямованої поведінки;
 • привити любов до порядку і завершеності, навчити розуміти чітко визначені алгоритми і правила і постійно дотримуватися;
 • розвивати вміння орієнтуватися за візуальними стимулами: малюнками, картинками, піктограмами, графіками тощо;
 • здатність зацікавитися чимось незвичним;
 • розвивати тонке відчуття емоційного стану іншої людини, розуміння того, з ким і як можна себе поводити.

Завдання програми:

 • орієнтація аутичної дитини в зовнішньому світі;
 • навчити користуватися комп'ютером та комп'ютерними іграми;
 • розвиток самосвідомості й особистості дитини з аутизмом;
 • розвиток уваги та логіки;
 • розвиток пам'яті, мислення.

Дана індивідуальна корекційно-розвивальна програма для дитини-аутиста 1 рік навчання містить тематичне планування індивідуальних занять та розробку кожного заняття (конспект та презентацію, а також фізкультхвилинки та розвивальні програми)

Тематичне планування індивідуальних занять «Інформатика»

(9 годин на рік, 1 година на місяць)

№ п/пКількість годинЗміст навчального матеріалуНавчальні досягнення учнівСпрямованість корекційно розвиткової роботи
15Перше знайомство з комп'ютером
Що таке комп'ютер? Правила техніки безпеки та загальні гігієнічні вимоги при роботі за комп'ютером. Що може комп'ютер?
Основні пристрої, що входять в склад комп'ютера (системний блок, монітор, клавіатура, миша) знайомство з термінами (назвами), їх призначення.
Миша призначення та правила роботи. Курсор миші(екранна стрілочка), пересування курсору миші по екрану.
Миша допомагає грі (практикум - тренажери, комп'ютерні ігри, програми що керуються за допомогою миші).
Комп'ютерні ігри (логічні, розвиваючі, ігри на кмітливість, на орієнтування на площині екрану)
Учень:
- знає правила поведінки в комп'ютерному класі;
- знає про вимоги до організації комп′ютерного робочого місця, виконує вимоги безпеки і гігієни при роботі з комп'ютером;
- знає про використання комп'ютера в побуті, навчанні, дозвіллі;
- знає призначення і основні пристрої комп‛ютера;
- знає про курсор і його призначення;
- вміє переміщувати курсор за допомогою миші;
- розуміє поняття - комп′ютерна гра;
- розуміє і приймає умови гри.
Формувати початкову лексику з інформатики, вміння користуватися термінологічним словником.
Формувати бажання вчитися самостійності, інтересу до вивчення інформатики.
Активізувати мисленєву діяльність – вчити орієнтуватися в ситуації, бачити зв'язки і відносини між об'єктами.
Розвиток слухової уваги і логічного співвідношення.
Розвиток аналітико-синтетичної діяльності (склади ціле з частин, знайди, відсутню частину, визнач за характерними ознаками предмет).
24Графіка
Вбудований графічний редактор Paint.
Малювання геометричних фігур.
Інструменти графічного редактора.
Пензлик. Олівець. Ластик.
Інструменти графічного редактора.
Заливка. Палітра.
Розмальовки-онлайн.
Учень:
- вміє малювання пензликом, олівцем, використовувати інструмент заливку;
- вміє користуватися розмальовками-онлайн.
Формувати вміння відповідати на запитання вчителя використовуючи новий словниковий запас.
Розвивати дрібну моторику (клавіатурні тренажери, розвиваючі ігри).
Розвивати творчу направленість в діяльності учнів: від вміння виконувати поставленні завдання за зразком, інструкцією до варіативного виконання завдань, самостійного прийняття рішень, прагнення до самостійності у виконанні завдань.
Організувати застосування отриманих знань у різних життєвих ситуаціях.
Вчити шукати позитивне в будь-якому результаті.
Основні навчальні досягнення на кінець року.
На кінець року учень:

знає:
- правила поведінки в комп′ютерному класі, техніку безпеки при роботі за комп'ютером;
- основні поняття і терміни, розуміє абстрактні символи;
- призначення і основні пристрої комп‛ютера;
- про курсор і його призначення;
- про виконання правил гри, розуміє і приймає умови гри;

вміє:
- орієнтуватися на площині екрану, переміщувати курсор за допомогою миші і клавіатури;
- усвідомлено співвідносити дії управління із зображенням на екрані;
- усвідомити сенс комп'ютерної гри, ігрові цілі, зрозуміти і прийняти умови гри.

Розробки уроків розміщенні на http://shkola.ostriv.in.ua/publication/code-784DE4706A24B/list-BD57D40B26
Перегляд файлу

Інформатика 2 клас(індивідуальна корекційно-розвивальна програма для дитини-аутиста 1 рік навчання)

 

Актуальність проблеми.

На сьогодні питання навчання дітей з розладами аутичного спектра в освітньому просторі звучить надзвичайно гостро. Складнощі впровадження освіти для аутичних дітей в нашій країні пов’язані з різноплановими дефіцитами. Відхилення від нормального особистісного розвитку- це тип дизонтогенеза, при якому спостерігаються складні поєднання загального психологічного недорозвинення, затриманого, пошкодженого і прискореного розвитку окремих психічних функцій, що призводить до ряду якісно нових патологічних утворень. Одним з клінічних варіантів цього дизонтогенеза є ранній дитячий аутизм (РДА) (І.І. Мамайчук, 1998). Слово аутизм від латинського слова autos - означає відрив від реальності, відгородженість від світу.

Основними ознаками РДА при всіх його клінічних варіантах є:

- недостатнє або повна відсутність потреби в контактах з оточуючими;

- відгороджена від зовнішнього світу;

- слабкість емоційного реагування по відношенню до близьких, навіть до матері, аж до повної байдужості до них (афективна блокада)

- нездатність диференціювати людей і неживі предмети. Нерідко такі діти вважають агресивним; /

- недостатня реакція на зорові слухові подразники змушує багатьох батьків звертатися до офтальмолога або сурдолог. Але це помилкова думка, діти з аутизмом, навпаки, дуже чутливі до слабких подразників. Наприклад, діти часто не переносить цокання годинника, шум побутових приладів, капання води з водопровідного крана;

- прихильність до збереження незмінності навколишнього;

- неофобії (боязнь всього нового) проявляється у дітей - аутисти дуже рано. Діти не переносить зміни місця проживання, перестановка ліжко, не любить новий одяг і взуття;

- одноманітне поведінку зі схильністю до стереотипам, примітивні руху;

- різноманітні мовні порушення при РДА;

- у дітей з РДА спостерігаються різні інтелектуальні порушення. Найчастіше це розумова відсталість.

 

Мета  програми:

-подолання  негативізму при спілкуванні і встановленні контакту з дитиною з аутизмом;

-розвиток пізнавальних навичок;

-пом’якшення  характерного для аутичних дітей сенсорного і емоційного дискомфорту;

-підвищення активності дитини в процесі спілкування з дорослими і дітьми;

-подолання  труднощів в організації цілеспрямованої поведінки;

- привити любов до порядку і завершеності, навчити  розуміти  чітко визначені алгоритми і правила і постійно   дотримуватися;

- розвивати вміння орієнтуватися за візуальними стимулами: малюнками, картинками, піктограмами, графіками тощо;

- здатність зацікавитися чимось незвичним;

- розвивати тонке відчуття емоційного стану іншої людини, розуміння того, з ким і як можна себе поводити.

 

Завдання програми:

-орієнтація аутичної дитини в зовнішньому світі;

-навчити користуватися комп’ютером та комп’ютерними іграми;

-розвиток самосвідомості й особистості дитини з аутизмом;

-розвиток уваги та логіки;

-розвиток пам'яті, мислення.

Дана індивідуальна корекційно-розвивальна програма для дитини-аутиста 1 рік навчання містить тематичне планування індивідуальних занять та розробку кожного заняття (конспект та презентацію, а також фізкультхвилинки та розвивальні програми)

Тематичне планування індивідуальних занять «Інформатика»

 (9 годин на рік, 1 година на місяць)

п/п

Кількість годин

Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення учнів

Спрямованість корекційно розвиткової роботи

1

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перше знайомство з комп'ютером.

Що таке комп'ютер? Правила техніки безпеки та загальні гігієнічні вимоги при роботі за комп'ютером. Що може комп'ютер?

Основні пристрої, що входять в склад комп'ютера (системний блок, монітор, клавіатура, миша) знайомство з термінами (назвами), їх призначення.

Миша призначення та правила роботи. Курсор миші(екранна стрілочка), пересування курсору миші по екрану.

 Миша допомагає грі (практикум - тренажери, комп'ютерні ігри, програми що керуються за допомогою миші).

Комп’ютерні ігри (логічні, розвиваючі, ігри на кмітливість, на орієнтування на площині екрану)  

Учень:

 •    знає правила поведінки в комп'ютерному класі;
 •    знає про вимоги до організації комп′ютерного робочого місця, виконує вимоги безпеки і гігієни при роботі з комп’ютером;
 •   знає про використання комп’ютера в побуті, навчанні, дозвіллі;
 •    знає призначення і основні пристрої комп‛ютера;
 •    знає про курсор і його призначення;
 •    вміє переміщувати курсор за допомогою миші;
 •    розуміє поняття - комп′ютерна гра;
 •    розуміє і приймає умови гри.

Формувати початкову лексику з інформатики, вміння користуватися термінологічним словником.

 

Формувати бажання вчитися самостійності, інтересу до вивчення інформатики.

 Активізувати мисленєву діяльність – вчити орієнтуватися в ситуації, бачити зв'язки і відносини між об'єктами.

 

Розвиток  слухової уваги і логічного співвідношення.

 

Розвиток  аналітико-синтетичної  діяльності (склади ціле з частин, знайди, відсутню частину, визнач за характерними ознаками предмет).

 

 

2

4

Графіка

Вбудований графічний редактор Paint. Малювання геометричних фігур. Інструменти графічного редактора. Пензлик. Олівець. Ластик. Інструменти графічного редактора. Заливка.Палітра. Розмальовки- онлайн.

Учень:

 •                 вміє малювання пензликом, олівцем, використовувати інструмент заливку;
 •                 вміє користуватися розмальовками-онлайн.

 

Формувати  вміння відповідати на запитання вчителя використовуючи новий словниковий запас.

Розвивати дрібну моторику (клавіатурні тренажери, розвиваючі ігри).   

Розвивати творчу направленість в діяльності учнів: від вміння виконувати поставленні завдання за зразком,  інструкцією до варіативного виконання завдань, самостійного прийняття рішень, прагнення до самостійності у виконанні завдань.

Організувати застосування отриманих знань у різних життєвих ситуаціях.

Вчити  шукати позитивне в будь-якому результаті.

Основні навчальні досягнення на кінець року.

На кінець року учень:

знає:

 •    правила поведінки в комп′ютерному класі, техніку безпеки при роботі за комп’ютером;
 •    основні поняття і терміни, розуміє абстрактні символи;
 •    призначення і основні пристрої комп‛ютера;
 •    про курсор і його призначення;
 •    про виконання правил гри, розуміє і приймає умови гри;

вміє:

 •    орієнтуватися на площині екрану, переміщувати курсор за допомогою миші і клавіатури;
 •    усвідомлено співвідносити дії управління із зображенням на екрані;
 •    усвідомити сенс комп’ютерної гри, ігрові цілі, зрозуміти і прийняти умови гри.

 

Урок №1. Тема: Що таке комп'ютер? Правила техніки безпеки та загальні гігієнічні вимоги при роботі за комп'ютером. Що може комп'ютер?

Цілі:

1. Розвиток мислення.

2. Розвиток зорового і слухового сприйняття і пам'яті.

3. Дослідження уваги.

Завдання:

1. Розвивальні:

-розвиток уявлень про навколишній світ, про можливості сучасного комп’ютера;

-закріплення уявлень про елементарні геометричні фігури.

2. Виховні:

-виховувати  інтересу до навчального предмету «Інформатика»;

-розвиток вміння слухати дорослого.

3. Корекційні:

-розвиток понятійного апарату;

-формування логічного мислення;

-розвиток зорово-просторова орієнтування;

-розвиток дрібної моторики;

-розвиток зв'язного мовлення.

 

Хід заняття:

1. Привітання.

Педагог вітається.

2. "4 зайвий".

Мета:

-дослідження ступеня сформованості логічного мислення;

-виявити рівень сформованості понятійного апарату.

Інструкція: знайти зайву геометричну фігуру.

 

 

 

 

 

 

Картинка 8 из 4795843. Пазл «Комп’ютер».

Вчитель порівнює комп’ютер з чотирикутником.

Інструкція:зібрати картинку схожу як на слайді.

 

4. «Що може комп’ютер?»

Вчитель організовує бесіду за допомогою презентації розповідає про сфери застосування комп’ютера.

5. Фізкульхвилинка.

Мета: формувати вміння наслідувати дії педагога.

6. Кубик «Правила техніки безпеки та загальні гігієнічні вимоги при роботі за комп'ютером».

Інструкція: знаходити картинку за слайдами.

Мета: розвиток дрібної моторики, вміння працювати за зразком,  закріпити основні правила безпеки при роботі за комп’ютером.

7. Пальчикова гімнастика.

Мета: вчити дитину чергувати кулак-долоню, пальці.

Зайчик

Зайчик по лісі скакав, (пальчики “скачуть” по столу)

Зайчик корм собі шукав. (Пальчиками обох рук по черзі перебираємо по столу)

Раптом у зайчика на маківці

Піднялися, як стрілки, вушка. (Зображуємо вушка ручками)

Шорох тихий лунає:

Хтось по лісу крадеться. (Пальчики повільно йдуть по столу)

Заєць плутає сліди,

 Тікає від біди. (Пальчики швидко-швидко бігають по колу на столі)

 

8. Прощання.

Урок №8. Тема: Графіка. Інструменти графічного редактора. Заливка. Палітра

Цілі:

1. Розвиток мислення.

2. Розвиток зорового і слухового сприйняття і пам'яті.

3. Дослідження уваги.

Завдання:

1. Розвивальні:

- ознайомити учнів з призначенням графічного редактора;

-навчити основними операціями малювання в графічному редакторі;

-вчити  створювати прості  малюнки в середовищі графічного редактора;

- вдосконалювати уміння працювати з мишею;

-формувати навички роботи з інструментами графічного редактора;

 -формувати інформаційно-комунікаційну компетентність;

-закріплення уявлень про елементарні геометричні фігури.

2. Виховні:

-виховувати  інтерес до навчального предмету «Інформатика»;

-розвиток вміння слухати дорослого.

3. Корекційні:

-розвиток понятійного апарату;

-формування логічного мислення;

-розвиток зорово-просторова орієнтування;

-розвиток дрібної моторики;

-розвиток зв'язного мовлення.

 

Хід заняття:

1. Привітання.

Педагог вітається.

2. Гра «Розфарбуй малюнок змінюючи колір»

Мета:

-дослідження ступеня сформованості логічного мислення;

-виявити рівень сформованості понятійного апарату.

Інструкція: розмалювати малюнок змінюючи колір.

Развиваем внимание "Меняем цвета"

3. Графічний редактор PAINT. Інструменти графічного редактора. Заливка.Палітра.

http://astersoft.net/images/b/4/kak-risovat-jozhika_6.gifВчитель знайомить учня з графічним редактором  Paint, з основними  операціями малювання в графічному редакторі; вчити  створювати геометричні фігури в середовищі графічного редактора.

Інструкція: повторювати  дії вчителя, створити малюнок за зразком.

4. Фізкульхвилинка.

Мета: формувати вміння наслідувати дії педагога.

5. Гра «Чарівний мішок» (чарівний мішечок, іграшка-їжак, кульки су-джок)

Вчитель: – Подивись нам гості щось принесли. Який гарний мішечок! Ой, а там хтось є. Відгадай хто. Кажуть що він колючий.

http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/4/79/52/79052916_Ezhik_s_grib.jpgВчитель: -Чому ж він колючий? Як ви думаєте хто там сховався?

Учень. Їжачок (дістає з чарівного мішечка їжачка).

Ежик, ежик весь в иголках,

Словно он не зверь, а елка.

Хоть колюч молчун лесной,

Ёжик добрый, а не злой.

Что ж ты, ёж, такой колючий?

Это я на всякий случай:

Знаешь кто мои соседи,

Лисы, волки и медведи.

Вчитель:- Давай подивимося, що ще є у їжачка? (розглядають їжака, знаходять і називають: ніс, очі, рот, лапки). А тепер подивись уважно очками і знайди, що у нас в класі схожий на їжачка? Правильно, молодець! Це м'ячики. Вони які? Теж колючі. Пограємо з ними? Це будуть наші їжачки.

6.Пальчикова гімнастика. Гра з м'ячиками «Су-джок».

Жив в лісі колючий їжачок (поперемінно пальцями обох рук діти обмацують м'ячик) в своєму будиночку-нірці (затиснути м'ячик в долоньках).Одного ранку прокинувся їжачок, виглянув у віконце (розкрити долоньки з м'ячиком) і побачив сонечко. Усміхнувся їжачок сонечку (посмішка) і пішов прогулятися по лісі. Спочатку повільно, а потім швидше-швидше і побігли лапки (катати м'ячик в руках вперед-назад повільно, а потім все швидше й швидше). Любить їжачок швидко бігати. Бага-бігав-бігав і прибіг до свого будиночок-нірку (затиснути м'ячик в долоньках).

7. Прощання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висновок.
      Період шкільного навчання особливо важливий для таких дітей і їх близьких. Вступу до школи часто передують роки зусиль родини і фа­хівців з повернення дитини в нормальне русло життя. Звичайно, і на початку корекційної роботи, і пізніше з такими дітьми в основному по­трібно працювати індивідуально. Однак з появою хоча б найменшої можливості необхідно створювати умови, що дозволять їм спілкувати­ся з іншими дітьми і додержуватися нормальних зразків поведінки.

Досвід свідчить, що аутична дитина постійно має потребу в стимуляції для переходу до більш складних відносин зі світом і з людьми. Такі ситуації складно організовувати штучно, але вони є частими в звичайному нормальному житті, що постійно і природно змушує дітей «збиратися» і вирішувати нові завдання.

Таким чином, вихід дитини досить складні соціальні умови школи, у середовище звичайних дітей - це велика перемога такого учня і від­криття для нього нових можливостей розвитку. Школа дає йому не тільки знання і навички, але, насамперед, шанс навчитися жити разом з іншими людьми. Тому для таких дітей украй важливо втриматися в школі і не залишитися вдома, перейшовши на індивідуальне навчання.

 

Використані джерела інформації:

1. Бардишева Т. Ю. Здрастуй, пальчик. Пальчикові ігри. - М. : «Карапуз», 2007.

2. Большаков С. Е. Формування дрібної моторики рук: Ігри та вправи. - М. : ТЦ Сфера, 2006.

3. Діти з обмеженими можливостями: проблеми та інноваційні тенденції в навчанні і вихованні. Хрестоматія з курсу «Корекційна педагогіка та спеціальна психологія» [Текст] / уклад. Н. Д. Соколова, Л. В. Калінікова. - М.: Изд-во ГНОМ і Д, 2001.

4. Єрмакова І. А. Розвиваємо дрібну моторику у малюків. - СПб: Изд. будинок «Літера», 2006.

5. Крупенчук О. І. Пальчикові ігри. - СПб: Изд. будинок «Літера», 2007.

6. Ульянова Р.К. Проблеми корекційної роботи з аутичними дітьми // Педагогічний пошук. - 1999. - № 9.

7. Інтернет ресурс: http://www.maam.ru/.

8. Інтернет ресурм:  www.krok.org.ua (батькам дітей - аутистів).

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Гаврилова Ангеліна
  Ваші уроки за посиланням дуже цікаві.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Пов’язані теми
Інформатика, 2 клас, Розробки уроків
НУШ
Інкл
Додано
18 січня 2018
Переглядів
2015
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку