12 травня о 18:00Вебінар: Лайфхаки з використання сервісу LearningApps в освітньому процесі

ІННОВАЦІЇ В СУЧАСНИХ БІБЛІОТЕКАХ МУЗИЧНИХ КОЛЕДЖІВ

Про матеріал
Актуальність роботи бібліотек нового покоління - це впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, що забезпечують удосконалення навчально-виховного процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві.
Перегляд файлу

ОКЗ «Сєвєродонецький коледж культури і мистецтв

імені Сергія Прокоф’єва»

Курдіна Надія Леонідівна

бібліотекар

 

Інновації в сучасних бібліотеках

музичних коледжів

Актуальність роботи бібліотек нового покоління - це впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, що забезпечують удосконалення навчально-виховного процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві.

Новизна полягає в тому, що для сучасного бібліотекара є всі можливості для того, щоб мати повну уяву про стан справ у бібліотечній галузі, дізнаватись про діяльність інших бібліотек, опановувати новітні сервіси, переймати креативні ідеї, розширювати свою діяльність, охоплюючи все більшу кількість користувачів.

Мета роботи полягає в тому, щоб показати, що бібліотека займається не тільки обслуговуванням читачів на абонементі та у читальному залі, бібліографічною роботою, організацією літературних виставок, підготовкою і проведенням масових заходів, веденням документації, складанням планів, звітів, доповідей, а й наданням додаткових послуг з підвищенням продуктивності та якості бібліотечно-інформаційного обслуговування на основі створення, використання та інтеграції електронних ресурсів, а також автоматизації бібліотечних процесів.

Одним з чинників розвитку суспільства в сучасних умовах є його інформатизація. Інформація, що містить світовий досвід людства та є історичною пам’яттю й основою подальшого економічного, інтелектуального і духовного прогресу суспільства, зберігається в бібліотеках світу. Фонди бібліотек є унікальною складовою будь-якої загальнонаціональної культурної спадщини, найціннішим джерелом та інформаційним ресурсом. Поширення знань та зв’язок користувача з інформацією завжди були пріоритетом у бібліотечному обслуговуванні, проте сьогодні масштаби та темпи соціальних трансформацій вимагають відповідних змін у традиційній діяльності бібліотеки як обслуговуючої структури. 

Сучасні бібліотеки музичних коледжів - це простір для життя, центр інноваційного розвитку.  В наш час має змінитись концепція самої бібліотеки. Ми маємо змінити позиціонування бібліотеки з храму історії, архіву на місце, де створюються інновації, місце, де можна дізнатись про все найновіше, що відбувається в світі.

Багато бібліотек вже себе перейменували на бібліотечно-інформаційний центр. Адже бібліотека не просто зібрання книг, а центри саморозвитку, цікавих зустрічей, корисного проведення часу. У державних вимогах до змісту і рівня підготовки дипломованих молодих спеціалістів підкреслюється тісний взаємозв’язок їх професійної діяльності з використанням сучасних інформаційних технологій. Послуги бібліотеки розвиваються за інноваційними напрямами з використанням різноманітних креативних форм роботи. Завдяки цьому інформація, яку отримують користувачі, стає доступнішою та розгалуженішою. Важливим орієнтиром діяльності бібліотеки є читач нового покоління з його запитами, потребами та проблемами, адже перед сучасною молоддю чи не щодня постають виклики сьогодення. Сьогодні можливе застосування будь-яких форм бібліотечної роботи, аби вони цікавили студентів. Бібліотекари надають соціальну, інформаційну та емоційну підтримку кожному користувачеві. Сучасні читачі комп’ютерно грамотні, оснащені мобільними телекомунікаційними приладами. Вони хочуть брати багато і на відстані. А отже ми спостерігаємо тенденції зростаючого дистанційного сервісу. На це слід націлитися всім бібліотекам, всім співробітникам бібліотек. Дистанційне обслуговування стає визначальною рисою бібліотек, інфосередовища.

Новий вік для бібліотек музичних коледжів дав необмежені можливості наповнення бібліотек електронними носіями інформації та використання електронної інформації в обслуговуванні. В недалекому майбутньому появляться якісно нові носії інформації. І бібліотека обов’язково включить їх у свої фонди і механізми сервісу. У  майбутньому основні масиви інформації будуть вироблятися і функціонувати на електронних носіях інформації. Звідси випливає висновок, що бібліотека, щоб виконувати своє  призначення, повинна перетворитися на різновид медіатеки, збирати і використовувати інформацію на всіх носіях, старих і нових, сьогоднішніх і тих, що будуть. Майбутнє бібліотек – у багатстві, новизні, якості сервісу.   Сьогодні бібліотека музичного коледжу повинна мати оновлений бібліотечний фонд, з новими книгами, сучасною українською літературою, кращими зразками світової літератури в українському перекладі, книгами національно-патріотичного спрямування, нотними виданнями, з новітнім комп’ютерним обладнанням та ін. У бібліотеках повинний бути  пріоритет україномовній книзі.

Сучасне навчання майбутнього музиканта – це твір мистецтва, де педагог уміло використовує всі можливості для розвитку особистості студента.

Інтеграція Інтернет-технологій несе в собі величезний потенціал в плані надання додаткових можливостей для створення інформаційно-звукового середовища. Використання новітніх інформаційних технологій у сфері музики сприяє подальшому розвитку пізнавальної діяльності, допомагає подолати психологічний бар’єр, дозволяє залучитися до інтерактивних мистецьких технологій, реалізувати принцип індивідуалізації та естетизації почуттів глядачів та слухачів. Засоби Інтернету створюють унікальні умови для ознайомлення з культурним розмаїттям світу та надбаннями комунікації.

Від користувача вимагають володіння й застосування певних доволі стереотипних алгоритмів поведінки у роботі з програмним продуктом. А саме: вміння легко орієнтуватися в інтерфейсі програми (відкрити, створити документ, написати партитуру, внести певні зміни, зберегти на потрібному носієві), а також оптимізувати під власні завдання технологічні інструменти й алгоритми роботи, що їх надає програма; освоєння навичок практичної роботи з програмним забезпеченням на тому самому обладнанні. Сьогодні інформаційна підтримка, яку здійснюють бібліотеки музичних коледжів, може бути реалізована тільки в об'єднанні традиційних фондів у печатному вигляді та електронних ресурсів, у реформуванні традиційної моделі бібліотеки в бібліотечно-інформаційний центр навчального закладу.

Електронна книга як формат поширення інформації поступово витісняє з ринку традиційні "паперові" варіанти - і це цілком виправдано. Для створення інтерактивних і електронних книг існує безліч програм: FlipSnack, Batalugu, Storyjumper, Epubbud та ін.

Різноманіття  ґаджетів робить вивчення необхідних матеріалів доступним, незалежно від місця і часу їх прочитання, а об'єми електронних навчальних посібників і корисних книг в електронному форматі несумнівно компактніше.

Також існує багато програм для запису  нот: Sibelius,  Finale, MuseScore та ін. Де в програмі можна вводити ноти в ручному режимі, та в автоматичному. За допомогою аудіо файлу запису композиції в форматі MIDI програма перетворює звуковий сигнал в нотний запис і створює партитуру, яку можна відредагувати, або відразу ж роздрукувати. Одні з найбільш популярних - Wi-Fi, віртуальна довідка та електронний каталог.

Нові ідеї, нові технології в бібліотечній індустрії, нові сервіси та ресурси ми активно впроваджуємо в нашій бібліотеці, іншими cловами, ми – завжди в тренді. Впровадження технологій  не данина моді, це необхідність продиктована часом, інструмент для орієнтування в сучасному інформаційному просторі.
 

Використана література

 

1. Амельченко Ю. С. Новий простір бібліотеки: популярність, репутація, бренд. З досвіду роботи [Електронний ресурс] / Ю. С. Амельченко. – Режим доступу: https://metodistodessa. blogspot.com – (дата звернення: 09.10.2019).-Назва з екрана.

2. Онищенко, О. Бібліотека і «цифрове» покоління: нова ситуація – нові форми роботи / О. Онищенко // Бібліотечний вісник – 2016. – № 5. – С. 5.

3. Януш О. Медіатека – простір для навчання й обміну думками [Електронний ресурс] /О. Януш // Студвей : [онлайн-видання про студентство]. – Режим доступу: http://studway.com. ua/mediateka/ (дата звернення: 07.10.2019). – Назва з екрана.

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. 1711 Марина
  Матеріал викладено чітко, стилістично грамотно, заслуговує уваги.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Додано
13 січня
Переглядів
67
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку