Інструкційні картки виконання практичних робіт з дисципліни" Експлуатація машин"

Про матеріал
Розроблено методику виконання практичних робіт .Детально описано тема.мета.хід виконання роботи.рекомендовано для використання література
Перегляд файлу

Інструкційна карта № 1

 

 

ТЕМА: Тяговий баланс трактора.

МЕТА: Навчитися розраховувати тягове зусилля трактора, виконувати розрахунки, будувати тягову характеристику трактора.

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:  інструкційна карта, калькулятор, навчальний посібник, технічні характеристики тракторів, креслярський інструмент.

ПІСЛЯ ВИКОНАННЯ РОБОТИ СТУДЕНТ ПОВИНЕН:

Знати

1. Баланс потужності трактора.

2.Порядок визначення тягового зусилля трактора

Вміти

1. Визначати баланс потужності трактора

2. Визначати тягове зусилля трактора

 

ОХОРОНА ПРАЦІ. При виконанні роботи студент повинен працювати на постійно закріпленому місці, дотримуватися вимог розпорядку дня, підтримувати належний санітарний стан.

 

Хід роботи

1. Ознайомитися з інструкційною картою.

2.Розрахунок балансу потужності трактора.

2.1. Вибрати і записати вихідні дані для виконання необхідних розрахунків з таблиці 1.

2.2. Записати рівняння балансу потужності трактора в загальному вигляді:

 

                         (4)

Звідки при NВВП=0 формула матиме вигляд:

                                  (5)

2.3.За назвою виконуваної операції з довідкових даних знаходимо значення коефіцієнту опору коченню трактора, масу трактора, теоретичну швидкість руху трактора на визначених передачах.

2.4.Визначаємо втрати потужності в трансмісії на вказаних передачах:

                                                           (6)

2.5.Визначаємо втрати потужності на буксування:

                                                              (7)

2.6.Визначаємо робочу швидкість трактора на визначених передачах:

                                                       (8)

2.7.Визнаяаємо втрати потужності на подолання опору кочення:

                                                             (9)

2.8.Визначаємо втрати потужності на подолання підйому:

                                                              (10)

2.9.Визначаємо коефіцієнт корисної дії трактора:

                                                                              (11)

 

3.Визначити тягове зусилля трактора згідно свого варіанту (таблиця 2).

 

Тягове зусилля трактора розраховують по формулі:

                                 (12)

де Nе- ефективна потужність двигуна;

ітр- передаточне число трансмісії;

тр- к.к.д. трансмісії;

nд– частота обертання колінчатого валу; 

rо- радіус початкового кола ведучого колеса;

Gтр- вага трактора.

 

Необхідні для розрахунку дані взяти з довідникової літератури.

 

Таблиця 1. Вихідні дані для визначення балансу потужності трактора

 

№ варіанта

Марка трактора

Передачі

Операція

Характе­ристика схилу, %

Буксування,%

1

Т-70С

 IV

коткування

2

5

2

ЮМЗ-6Л

III

сівба

1,5

13

3

Т-70С

ІІІ

культивація

6

3

4

МТЗ-80

IV

сівба зернових

4,5

5,5

5

МТЗ-80

IІІ

оранка

3

12

6

Т-40А

 III

боронування

4

8

7

Т-150К

3р1п

оранка

2

10

8

Т-150

2р3п

культивація

1

5

9

ДТ-75Н

IV

лущення

4

4

10

Т-70С

ІІ

садіння картоплі

3

4

11

Т-70С

ІІІ

оранка

2

5

12

ДТ-75В

IV

боронування

3

5

13

ДТ-75Н

III

оранка

1

4

14

Т-150

2р2п

оранка

4

4

15

Т-70С

V

культивація

4

1

16

Т-150К

2р4п

культивація

3

11

16

МТЗ-80

ІІІ

сівба кукурудзи

2

0

18

ДТ-75М

 IV

сівба зернових

4

5

19

Т-150

3р2п

боронування

5

5

20

Т-150К

2р3п

лущення

4

10

21

Т-150

2р1п

дискування

3

5

22

Т-150

2р2п

лущення

1

4

23

Т-150К

3р1п

культивація

1

4

24

ДТ-75В

III

культивація

3

5

25

Т-70С

V

лущення

2

4

26

МТЗ-80

ІV

лущення

3

15

27

ЮМЗ-6Л

ІV

культивація

4

13

28

ЮМЗ-6Л

 III

дискування

5

15

 

Таблиця 2. Вихідні дані для визначення тягового зусилля трактора

 

№ варіанта

Марка трактора

Передачі

Операція

Характе­ристика схилу, %

1

Т-40 А

IV

коткування

2

2

ЮМЗ-6Л

 IV

сівба

1,5

3

Т-70С

ІІ

садіння розсади

6

4

МТЗ-80

IV

сівба зернових

4,5

5

МТЗ-80

ІІІ,

оранка

3

6

Т-40А

 III

згрібання сіна

4

7

Т-150К

2р3п

оранка

2

8

Т-150

2р2п

оранка

1

9

ДТ-75Н

 III

лущення

4

10

Т-70С

ІІ

садіння картоплі

3

11

Т-70С

ІІІ

оранка

2

12

ДТ-75В

 III

оранка

3

13

ДТ-75Н

IV

оранка

1

14

Т-150

2р1п

культивація

4

15

Т-70С

V

культивація

4

16

Т-150К

3р1п

культивація

3

16

МТЗ-80

ПІ

сівба кукурудзи

2

18

ДТ-75М

 IV

сівба зернових

4

19

Т-150

3р1п

боронування

5

20

Т-150К

2р2п

лущення

4

21

Т-150

1р3п

дискування

3

22

Т-150

2р2п

культивація

1

23

Т-150

2р3п

культивація

1

24

ДТ-75В

III

культивація

3

25

Т-70С

V

лущення

2

26

МТЗ-80

ІІІ

лущення

3

27

ЮМЗ-6Л

II

культивація

4

28

ЮМЗ-6Л

III

дискування

5

 

4. Визначити тягову потужність трактора

                                                          (13)

 

 

ЛІТЕРАТУРА.

 

 1. Ружицький М.А. Експлуатація машин і обладнання
 2. Діденко М.К. Експлуатація машинно-тракторного парку.
 3. Фортуна В.І. Технологія механізованих сільськогосподарських робіт.
 4. Технічні характеристики тракторів і с/г машин

 

 

Викладач ___________________

 

Розглянуто та затверджено на засіданні циклової комісії загальних і  технічних дисциплін

Протокол №______ від "____"____________________202_ р.

Голова комісії

 

 

 

 

 

 

 

 

Інструкційна карта № 2

 

ТЕМА: Основи раціонального комплектування МТА.

МЕТА: Закріпити теоретичні знання по розрахунку складу агрегату та визначенні режимів роботи машинно-тракторних агрегатів.

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:  інструкційна карта, калькулятор, навчальний посібник, технічні характеристики тракторів і сільськогосподарських машин.

ПІСЛЯ ВИКОНАННЯ РОБОТИ СТУДЕНТ ПОВИНЕН:

Знати

1. Порядок розрахунку складу агрегату.

2. Порядок визначення режимів роботи машинно - тракторних агрегатів

Вміти

1. Проводити розрахунок складу агрегату. 2.  2. Визначати режими роботи машинно - тракторних агрегатів.

 

 

ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ РОБОТИ:

Дані беремо згідно варіанту з таблиці 1.

 

ЗМІСТ І ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ РОБОТИ:

 

1 .   Розрахунок складу агрегату.

1.1. Визначаємо, згідно агротехнічних вимог по діапазону допустимих робочих швидкостей агрегату Vдопшвидкість на які працює трактор.

1.2.Визначаємо тягове зусилля на гаку трактора з урахуванням умов його роботи:

1.3.Визначаємо максимальну ширину захвату агрегату.

1 .3. 1 .   Попередньо визначаємо максимальну ширину захвату агрегату для визначення марки зчіпки (якщо це потрібно) за формулою:

-

де   Rі – додатковий опір, який виникає при русі агрегату з начіпною машиною на підйом

Kv– питомий опір ґрунту з поправкою на швидкість;

- для решти агрегатів.

Виходячи з отриманої ширини захвату вибираємо марку зчіпки.

1 .3.2.   Уточнюємо максимальну ширину захвату агрегату з урахуванням опору зчіпки:

де Rзч - опір зчіпки, кН.

 деf- коефіцієнт опору перекочуванню зчіпки.

 

1.4.Визначаємо кількість машин в агрегаті:

Отримані значення заокруглюємо до меншого цілого числа,

1.5.Визначаємо тяговий опір агрегату за формулою:

1.6. Визначаємо коефіцієнт-використання тягової о зусилля трактора за формулою:

Виходячи з отриманих даних робимо висновок про доцільність роботи агрегата на певній передачі.

Таблиця 1 -Вихідні дані для розрахунку багатомашинного агрегату

 

Варіант

Трактор

С. г. машина

ô, %

і, %

1

Т-150

СЗ-3,6А

3,75

2,5

2

Т-150К

СЗП-3,6    

9,6

3

3

ДТ-75М

БЗТС-1,0

3,3

3

4

Т-150

БЗСС-1,0

3,5

2,4

5

Т-150К

КПС-4

10,2

3

6

Т-150

БЗТС-1,0

4,2

3,2

7

Т-150К

КПС-4   

11,2

1,85

8

Т-150К

КПЄ-3,8

12,5

1,5

9

Т-150К

БЗТС-1,0

10,7

4

10

Т-150К

СЗ-3,6

10,65

2,2

11

Т-70С

3КВГ-1,4

3,56

2

12

МТЗ-80

ЗБП-0,6

9,8

2,7

13

Т-70С

БЗТС-1.0

2,8

1,5

14

МТЗ-80

3ККШ-6

11

1,95

15

Т-70С

ЗБП-0,6

2,5

1,75

16

ЮМЗ-6Л

ЗБП-0,6   

8,9

2,1

17

ДТ-75М

КПС-4

2,98

1,0

18

МТЗ-80

3КВГ-1,4

8,76

1,25

19

ДТ-75М

БЗТС-1,0

3,84

2,3

20

ДТ-75М

СЗ-3,6А

2,45

0,85

21

ЮМЗ-6Л

БЗСС-1,0

9,56

1,1

22

Т-150

КПС-4

2,85

1,78

23

Т-150К

КПС-4   

10,6

2,3

24

Т-150

СЗ-5,4

3,26

1,67

25

ЮМЗ-6Л

БЗСС-1,0

10,2

1,86

26

ЮМЗ-6Л

3КВГ-1,4

9,4

1,6

27

ХТЗ-120

БЗСС-1,0

10,3

2,15

28

Т-150К

СЗ-5,4

13,1

3,4

 

ЛІТЕРАТУРА.

 

 1. Ружицький М.А. Експлуатація машин і обладнання.
 2. Фортуна В.І. Технологія механізованих сільськогосподарських робіт.
 3. Технічні характеристики тракторів і с/г машин

 

Викладач ___________________

 

Розглянуто та затверджено на засіданні циклової комісії загальних і  технічних дисциплін

Протокол №______ від "____"____________________202_ р.

Голова комісії______            

 

Інструкційна карта № 3

 

 

ТЕМА: Основи раціонального комплектування МТА.

МЕТА: Закріпити теоретичні знання по розрахунку складу агрегату та визначенні режимів роботи машинно-тракторних агрегатів.

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:  інструкційна карта, калькулятор, навчальний посібник, технічні характеристики тракторів і сільськогосподарських машин.

ПІСЛЯ ВИКОНАННЯ РОБОТИ СТУДЕНТ ПОВИНЕН:

Знати

1. Порядок розрахунку складу агрегату.

2. Порядок визначення режимів роботи машинно - тракторних агрегатів

Вміти

1. Проводити розрахунок складу агрегату. 2.  Визначати режими роботи машинно - тракторних агрегатів.

 

ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ РОБОТИ:

Дані беремо згідно варіанту з таблиці 1.

 

ЗМІСТ І ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ РОБОТИ:

 

1 .   Розрахунок складу агрегату.

1.1. Визначаємо, згідно агротехнічних вимог по діапазону допустимих робочих швидкостей агрегату Vдопшвидкість на які працює трактор.

1.2.Визначаємо тягове зусилля на гаку трактора з урахуванням умов його роботи:

1.3.Визначаємо максимальну ширину захвату агрегату.

1 .3. 1 .   Попередньо визначаємо максимальну ширину захвату агрегату для визначення марки зчіпки (якщо це потрібно) за формулою:

-

де   Rі – додатковий опір, який виникає при русі агрегату з начіпною машиною на підйом

Kv– питомий опір ґрунту з поправкою на швидкість;

- для решти агрегатів.

Виходячи з отриманої ширини захвату вибираємо марку зчіпки.

1 .3.2.   Уточнюємо максимальну ширину захвату агрегату з урахуванням опору зчіпки:

де Rзч - опір зчіпки, кН.

 деf- коефіцієнт опору перекочуванню зчіпки.

1.4.Визначаємо кількість машин в агрегаті:

Отримані значення заокруглюємо до меншого цілого числа,

1.5.Визначаємо тяговий опір агрегату за формулою:

1.6. Визначаємо коефіцієнт-використання тягової о зусилля трактора за формулою:

Виходячи з отриманих даних робимо висновок про доцільність роботи агрегата на певній передачі.

 

Таблиця 1. Вихідні дані для розрахунку багатоопераційного агрегату

 

Варіант

Трактор

С. г. машина

Gм, кН

і, %

К0, кН/м   

1

Т-150

КПС-4

БЗСС-1,0 

6,7

0,34

4

2

0,45

2

МТЗ-80

КПС-4

БЗСС-1,0 

6,7

0,34

1,5

1,8

0,35

3

ДТ-75МВ

КПС-4

БЗСС-1,0 

6,7

0,34

4,5

2

0,4

4

Т-150К

КПС-4

БЗСС-1,0 

6,7

0,34

5

2

0,4

5

К-701

КПС-4

БЗСС-1,0 

6,7

0,34

6

2,1

0,45

6

Т-70С

КПС-4

БЗСС-1,0 

6,7

0,34

2

1,75

0,36

7

ДТ-75М

КПС-4

БЗСС-1,0 

6,7

0,34

5

1,9

0,4

8

МТЗ-142

КПС-4

БЗСС-1,0 

6,7

0,34

3,5

1,75

0,38

9

К-701

КПС-4

БЗСС-1,0 

6,7

0,34

2,5

1,8

0,4

10

ХТЗ-120

КПС-4

БЗСС-1,0 

6,7

0,34

4

1,9

0,4

11

МТЗ-102

КПС-4

БЗСС-1,0 

6,7

0,34

3

1,8

0,36

12

Т-150

КПС-4

БЗСС-1,0 

6,7

0,34

5

1,95

0,42

13

МТЗ-80

КПС-4

БЗСС-1,0 

6,7

0,34

2,5

1,75

0,33

14

ДТ-75МВ

КПС-4

БЗСС-1,0 

6,7

0,34

5

2

0,38

15

Т-150К

КПС-4

БЗСС-1,0  

6,7

0,34

3

2,1

0,42

16

К-701

КПС-4

БЗСС-1,0  

6,7

0,34

4

2,2

0,46

17

Т-70С

КПС-4

БЗСС-1,0  

6,7

0,34

2,5

1,8

0,34

18

ДТ-75М

КПС-4

БЗСС-1,0  

6,7

0,34

4

2

0,42

19

МТЗ-142

КПС-4

БЗСС-1,0  

6,7

0,34

2,5

1,8

0,35

20

К-700

КПС-4

БЗСС-1,0  

6,7

0,34

3

1,9

0,37

21

ХТЗ-120

КПС-4

БЗСС-1,0  

6,7

0,34

2

1,95

0,35

22

МТЗ-102

КПС-4

БЗСС-1,0  

6,7

0,34

2

1,85

0,38

23

Т-150

КПС-4

БЗСС-1,0 

6,7

0,34

3,5

2,2

0,4

24

МТЗ-80

КПС-4

БЗСС-1,0 

6,7

0,34

3

1,7

0,37

25

ДТ-75МВ

КПС-4

БЗСС-1,0 

6,7

0,34

3

1,96

0,41

26

Т-150К

КПС-4

БЗСС-1,0  

6,7

0,34

6

1,8

0,37

27

К-701

КПС-4

БЗСС-1,0  

6,7

0,34

7

2,0

0,44

28

Т-70С

КПС-4

БЗСС-1,0  

6,7

0,34

3

1,78

0,35

 

 

ЛІТЕРАТУРА.

 

 1. Ружицький М.А. Експлуатація машин і обладнання.
 2. Фортуна В.І. Технологія механізованих сільськогосподарських робіт.
 3. Технічні характеристики тракторів і с/г машин

 

 

Викладач ___________________

 

 

Розглянуто та затверджено на засіданні циклової комісії загальних і  технічних дисциплін

Протокол №______ від "____"____________________202_ р.

Голова комісії______            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інструкційна карта № 4

 

 

ТЕМА: Основи раціонального комплектування МТА.

МЕТА: Закріпити теоретичні знання по розрахунку складу агрегату та визначенні режимів роботи машинно-тракторних агрегатів.

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:  інструкційна карта, калькулятор, навчальний посібник, технічні характеристики тракторів і сільськогосподарських машин.

ПІСЛЯ ВИКОНАННЯ РОБОТИ СТУДЕНТ ПОВИНЕН:

Знати

1. Порядок розрахунку складу агрегату.

2. Порядок визначення режимів роботи машинно-тракторних агрегатів

Вміти

1. Проводити розрахунок складу агрегату. 2.  Визначати режими роботи машинно-тракторних агрегатів.

 

 

ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ РОБОТИ:

Дані беремо згідно варіанту з таблиці 1, 2

 

ЗМІСТ І ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ РОБОТИ:

 

І .   Розрахунок складу тягово-привідного агрегату.

  1.1. Визначаємо, згідно агротехнічних вимог по діапазону допустимих робочих швидкостей агрегату Vдопшвидкість на які працює трактор.

1.2.Визначаємо тягове зусилля на гаку трактора з урахуванням умов його роботи:

 

    

2. Для роботи агрегату необхідно забезпечити умову

 

де - Nпрпотужність для приведення в дію механізмів   комбайна, кВт

Nввппотужність, що може передаватись через ВВП при русі агрегату,кВт

 

де - Nппитома потужність для приведення в дію робочих органів, кВт·с/кг;

q  – секундна подача маси в машину кг/c

де - Врробоча ширина захвату, м

Вкконструктивна ширина захвату, м;

- коефіцієнт використання ширини захвату.

Vрробоча швидкість руху, м/с

- буксування, %.

Uурожайність маси, кг/м2

3.Визначаємо потужність яка може бути передана через ВВП трактора під час роботи агрегата.

деNеефективна потужність двигуна, кВт;

ηввпк.к.д трансмісії ВВП, ηввп =0,93 -0,95;

ηтр- к.к.д трансмісії трактора;

Vрробоча швидкість агрегата, км/год.;

η  - коефіцієнт буксування

η  = 1- δ

Rкоч.тр,Rкоч.мвідповідно опір перекочуванню трактора, сільськогосподарської машини.

 

4.Для оцінки раціонального комплектування агрегату визначаємо коефіцієнт використання тягового зусилля

де Rагр- загальний опір агрегату,кН

 

 

де - Rкоч , Rпід- відповідно опір машини перекочуванню і підйому

Rддодатковий опір, який чинять робочі органи, що приводяться в дію від ВВП.

Виходячи з отриманих даних робимо висновок про доцільність роботи агрегата на певній передачі.

ІІ. Розрахунок самохідного комбайна

Робоча швидкість руху комбайна залежить від величини:

 •                    пропускної здатності молотарки комбайна, кг/с;
 •                    робочої ширини захвату комбайна, м;
 •                    урожайності хлібної маси, т/га.

1.1.Робочу швидкість руху комбайна розраховуємо за формулою:

        

де:- пропускна здатність молотарки комбайна, кг/с;

- робоча ширина захвату жатки комбайна, м;

β– коефіцієнт використання ширини захвату жатки;

- врожайність хлібної маси, т/га.

        

де:- урожайність зерна, т/га;

- величина соломистості (відношення маси соломи до маси зерна)

= 1….2.

Якщо відомо урожайність зерна і соломи, тоді урожайність хлібної маси визначають за формулою:

1.2.Для вияву можливостей зернозбирального комбайна на швидкостіVркпри допустимій потужності двигуна комбайна необхідно розрахувати втрати потужності за формулою:

        

де: - потужність двигуна, яка витрачається на тягу і переміщення агрегату, кВт

- потужність, яка необхідна для приводу робочих органів комбайна,кВт

      

де:- експлуатаційна вага комбайна, кН.

для зернозбирального комбайна з подрібнювачем і причепом

     

для зернозбирального комбайна з копнувачем

 

      

де:- експлуатаційна вага комбайна, кН;

- об’ємна маса зерна, т/м3;

- об’ємна маса соломи;т/м3;

- прискорення сили зеленого тяжіння, м/с2=9,8м/с2;

- коефіцієнт опору кочення комбайна;

івеличина схилу поля;

- коефіцієнт корисної дії трансмісії комбайна,=0,90….0,95;

Vпр, Vб, Vк– відповідно об’єм кузова причепа, бункера і копнувача комбайна, м3;

- потужність, яка витрачається на привід робочих органів комбайна, кВт.

 

    

де: - потужність, яка витрачається на  холостий хід, кВт

- питома потужність, яка необхідна для обробітку 1кг маси за 1с, кВт с/кг

 

ПриNe>Nenагрегат повинен працювати на швидкості не більшій, ніж

Ne<Nen, то необхідно визначити фактично можливу швидкість руху комбайна виходячи з завантаженням двигуна.

 

1.3.Визначити швидкість руху комбайна через потужність двигуна:  

  

1.4.Визначаємо відстань заповнення бункера комбайна зерном:

 

1.5.Визначити час заповнення бункера комбайна:

 

1.6.Визначити відстань заповнення копнувача або причепа соломою:

 

1.7.Визначити час заповнення копнувача або причепа соломою:

 

Таблиця 1 –Вихідні дані для розрахунку тягово-привідного агрегату

 

 

Варіант

Трактор

С.г. машина

Gм, кН

і, %

δ, %

Урожайність,

ц/га

Питома потужність, кВт·с/кг

1

Т-150К

КСС-2,6

35,5

3

10

250

2,8

2

МТЗ-80

КПІ-2,4

24

2

8

94

5,1

3

ДТ-75М

КІР-1,5

9,5

3

3

120

2,3

4

МТЗ-80

ПС-1,6

19

1,75

7

60

15

5

Т-150К

КПК-3

53,5

2,5

8

125

3,2

6

МТЗ-82

КС-1,8

24

3

9

175

2,0

7

Т-70С

ЖВС-6

13,7

4

2

75

2,2

8

ЮМЗ-6Л

ЖРС-4,9

10,2

2,7

6

70

2,0

9

МТЗ-80

КТН-2В

7,2

1,5

9

230

3,5

10

ЮМЗ-6Л

КРН-2,1А

5,7

4

7

86

1,7

11

Т-40М

КС-2,1

2,5

3,7

8

67

1,5

12

МТЗ-80

КПРН-3А

3,2

4,2

9

83

1,9

13

Т-150К

КСС-2,6

35,5

2

8

250

2,7

14

МТЗ-80

КПІ-2,4

24

3

7

100

5,2

15

ДТ-75М

КІР-1,5

9,5

2

4

140

2,1

16

МТЗ-80

ПС-1,6

19

2

6

55

16

17

Т-150К

КПК-3

53,5

3

9

110

3,3

18

МТЗ-82

КС-1,8

24

4

8

125

2,2

19

Т-70С

ЖВС-6

13,7

3

3

68

2,1

20

ЮМЗ-6Л

ЖРС-4,9

10,2

2

7

65

2,15

21

МТЗ-80

КТН-2В

7,2

3

8

210

3,6

22

ЮМЗ-6Л

КРН-2,1А

5,7

3

8

69

1,8

23

Т-40М

КС-2,1

2,5

2,5

9

70

1,6

24

МТЗ-80

КПРН-3А

3,2

3,5

8

75

1,85

25

Т-150К

КСС-2,6

35,5

2,7

9

225

3,0

26

Т-70С

КІР-1,5

9,6

3,0

4

167

2,3

27

Т-150К

КСС-2,6

35,5

2,3

10

270

2,8

28

МТЗ-80

КПІ-2,4

24

3,1

8

120

5,1

 

 

Таблиця 2 - Вихідні дані для розрахунку самохідного агрегату.

 

п/п

Марка

комбайна

Сільсько-господарська культура

Урожайність, ц/га

Величина підйому, і %

Об’єм бункера, м3

Об’єм копнувача, м3

Потужність двигуна, Nе, кВт

Маса комбайна, кН

   зерна

 соломи

1

СК-5М «Нива» +ПУН-5

Озима жито

45

60

3

3

 

88

75

2

СК-5М «Нива»

Ячмінь

28,5

30

2,5

3

8

88

79

3

ДОН-1500

Озима пшениця

50

50

4

6

14

160

132

4

ДОН-1500Б

Овес

30

40

3

6

14

165,5

135

5

ЛАН

Гречка

24,2

26

1,5

6,5

14

195

135

6

СК-5М «Нива» +ПУН-5

Горох

30

32

3

3

 

88

75

7

СК-5М «Нива»

Озиме жито

35

40

2,5

3

8

88

79

8

ДОН-1500

Ячмінь

27

35

4

6

14

160

132

9

ДОН-1500Б

Гречка

25

29

3

6

14

165,5

135

10

ЛАН

Горох

27,6

31

4

6,5

14

195

135

 

 

ЛІТЕРАТУРА.

 

 1. Ружицький М.А. Експлуатація машин і обладнання.
 2. Фортуна В.І. Технологія механізованих сільськогосподарських робіт.
 3. Технічні характеристики тракторів і с/г машин

 

 

Викладач ___________________

 

Розглянуто та затверджено на засіданні циклової комісії загальних і  технічних дисциплін

Протокол №______ від "____"____________________202_ р.

Голова комісії______            

 

 

 

 

 

 

 

 

Інструкційна карта № 5

на виконання практичних робіт

з дисципліни "Експлуатація машин та обладнання"

 

ТЕМА: Технологічна наладка МТА.

 

МЕТА: Закріпити теоретичні знання та набути практичних навиків по розрахунку агрегатів,вильоту маркерів, комплектуванню та технологічній наладці агрегатів.

Інструкційна карта № 5

 

на виконання практичних робіт

з дисципліни "Експлуатація машин та обладнання"

 

ТЕМА: Кінематика МТА.

МЕТА: Закріпити теоретичні знання по розрахунку ширини поворотної смуги, вибору способу руху МТА, визначення оптимальної ширини загінки для роботи агрегата.

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:  інструкційна карта, калькулятор, навчальний посібник, технічні характеристики тракторів і сільськогосподарських машин.

ПІСЛЯ ВИКОНАННЯ РОБОТИ СТУДЕНТ ПОВИНЕН:

Знати

1. Порядок розрахунку радіусу повороту МТА

2. Порядок визначення ширини поворотної смуги.

3. Порядок визначення оптимальної ширини загінки.

Вміти

1.Проводити розрахунок радіусу повороту МТА

2.  Визначати ширину поворотної смуги.

3.Проводити визначення оптимальної ширини загінки.

 

 

ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ РОБОТИ:

Дані беремо згідно варіанту з таблиці 1.

 

ЗМІСТ І ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ РОБОТИ:

 

1. Згідно отриманих варіантів визначити ширину поворотної смуги

Для петльових видів повороту

Для безпетльових поворотів

де Rn – радіус повороту агрегату, м;

la – кінематична довжина агрегату, м.

2. Визначаємо радіус повороту агрегату

де Rmin – мінімальний радіус повороту при швидкості повороту 5 км/год., м (додаток 12);

αn – коефіцієнт збільшення радіусу повороту при підвищенні швидкості руху на повороті.

 

4. Визначаємо кінематичні довжину агрегата

де lтр – кінематична довжина трактора, м;

lзч– кінематична довжина агрегату, м;

lм – кінематична довжина сільськогосподарської машини, м.

 

Ширина поворотної смуги повинна бути кратною робочій ширині захвату агрегату

де Вм – конструктивна ширина захвату сільськогосподарської машини, м;

β– коефіцієнт використання робочої ширини захвату (додаток 7).

 

5. Визначаємо кількість проходів агрегата

Остаточно ширина поворотної смуги дорівнює

6. Розрахунок довжини робочого ходу.

 

Ширину поворотної смуги приймаємо кратну ширині захвату:

7. Розрахунок оптимальної ширини загінки.

 

Оптимальну ширину загінки при проведенні оранки (спосіб руху - гоновий всклад, врозгін) визначаємо за формулою:

,м

Для гонового способу руху з перекриттям оптимальна ширина загінки визначається за формулою:

  , м                       

Для кругового способу руху оптимальна ширина загінки визначається за формулою:

 

Оптимальна  ширина загінки  повинна  бути  кратною  ширині  захвату агрегату і це число повинно бути парним.

   Кількість загінок визначаємо за формулою:

Оптимальна кількість проходів агрегату на одній загінці дорівнює:

По прийнятому раціональному значенню ширина загінки становить:

8. Накреслити схему руху МТА.

 

Таблиця 1. Вихідні дані для виконання розрахунків

Варіант

Трактор

С. г. машина

Передача

Довжина гону, м

 

Площа поля, га

1

Т-150

ПЛП-6-35

2р2п

1200

123

2

Т-150К

ПЛН-5-35

2р3п

1100

207

3

ЮМЗ-6Л

ПЛН-3-35

3п

960

67

4

МТЗ-80

ПЛН-3-35

3п

1040

89

5

ДТ-75МВ

ПН-4-35

4п

1500

145

6

К-701

ПТК-9-35

2р3п

1600

267

7

МТЗ-82

С-11У+БЗСС-1,0

3п

1230

144

8

Т-70С

ПЛН-3-35

3п

800

86

9

ХТЗ-120

СГ-21М+БЗСС-1,0

3д2п

1280

261

10

МТЗ-100

ПН-4-35

11п

980

85

11

Т-150

СГ-21М+БЗТС-1,0

2р3п

1430

209

12

Т-150К

ПЛП-6-35

2р3п

1250

140

13

ЮМЗ-6Л

С-11У+3ККШ-6

4п

1010

153

14

МТЗ-80

ПЛН-3-35

4п

1200

90

15

ДТ-75МВ

С-18У+БЗТС-1,0

3п

1100

165

16

К-701

ПЛН-8-35

2р2п

960

139

17

МТЗ-82

С-18У+ ЗБП-0,6

4п

1040

102

18

Т-70С

С-18У+3КВГ-1,4

4п

1500

112

19

ХТЗ-120

ПЛН-4-35

3д1п

900

93

20

МТЗ-100

С-18У+БЗСС-1,0

12п

1230

174

21

Т-150

ПЛН-5-35

1р3п

1100

80

22

Т-150К

ЛДГ-15А

2р4п

1280

185

23

ЮМЗ-6Л

С-11У+БЗСС-1,0

2п

1080

122

24

МТЗ-80

С-18У+3ККШ-6

3п

1430

133

25

ДТ-75МВ

ЛДГ-10А

3п

1250

166

26

МТЗ-82

С-18У+ ЗБП-0,6

3п

1500

132

27

Т-70С

С-18У+3КВГ-1,4

4п

1400

153

28

ХТЗ-120

ПЛН-4-35

3д1п

1100

176

 

 

ЛІТЕРАТУРА.

 

 1. Ружицький М.А. Експлуатація машин і обладнання.
 2. Фортуна В.І. Технологія механізованих сільськогосподарських робіт.
 3. Технічні характеристики тракторів і с/г машин

 

Викладач ___________________

Розглянуто та затверджено на засіданні циклової комісії загальних і  технічних дисциплін

Протокол №______ від "____"____________________202_ р.

Голова комісії______            

 

docx
Додано
5 жовтня 2022
Переглядів
1047
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку