Інтегрована підготовка учнів науроках з баскетболу (дидактичний матеріал)

Про матеріал

Пропонований дидактичний матеріал до модулю "Баскетбол" дасть змогу вчителям фізичної культури цікаво та змістовно проводити уроки зі спортивних ігор та інтегровано підготувати учнів до командної спортивної гри.

Перегляд файлу

Інтегрована підготовка учнів на уроках з баскетболу

(дидактичний матеріал)

 

                                                 

 


 

Інтегрована підготовка учнів на уроках з баскетболу

(дидактичний матеріал)

 

Якісне вирішення завдань фізичного виховання учнів вимагає від учителя постійного пошуку ефективних засобів і методів педагогічного впливу. Баскетбол має особливе значення в системі фізичного виховання як ефективний засіб оздоровлення, підвищення працездатності. Проте виконати весь комплекс різнобічних завдань фізичного виховання тільки ігровими засобами неможливо, тому вони поєднуються засобами та методами з іншими видами спорту.

За умови правильного педагогічного керівництва, руховим діям у баскетболі характерні такі особливості:

 1. Комплексність впливу на організм, тобто, одночасне вдосконалення основних рухомих якостей(сила, швидкості, витривалості, і т.д.) і функцій(дихання, кровообігу та інше).
 2. Сприяння розвиткові почуттів відповідальності перед колективом, взаємодопомоги, наполегливості, рішучості.
 3. Розвиток розумових та морально-вольових якостей.

Головною метою фізичного виховання на уроках баскетболу має бути формування в учнів вміння максимально реалізувати свій фізичний потенціал через різноманітні рухові навички в ускладнених ситуативних умовах.

Досягти такого результату можливо лише тоді, коли зміниться пріоритетний напрямок диференційованому розвитку окремих фізичних якостей і рухомих навичок.

Реалізація установки на комплексну підготовку можлива при раціональному використання інтегрованого підходу, який передбачає поряд з аналітичним розвитком базових компонентів підготовленості їх цілеспрямований синтез. Сутність інтегрованого підходу конкретизується за напрямками поєднання в:

 • комплексне удосконалення рухових навичок;
 • розвиток якостей з удосконаленням навичок спрямоване на їх ефективне цілісне відтворення.

Засобами педагогічного впливу для практичної реалізації цих напрямків при вивченні програмового матеріалу з розділу «Спортивні ігри»(баскетбол) є комплекси вправ, які застосовуються на уроках з баскетболу і відрізняються різним ступенем складності.

Це можуть бути вправи, які включають чергування розвитку специфічних для баскетболу фізичних якостей(двох і більше), послідовне виконання прийомів з техніки на фоні найбільшої мобілізації фізичного потенціалу тих, хто займається.

Сюди включаються вправи поєднаного характеру, де завдяки багаторазовому інтенсивному повторенню завдань, орієнтованих на оволодіння правильною технікою рухів, складаються умови для розвитку необхідних фізичних якостей. Застосовуються, і спеціальні ігрові завдання змагального характеру, і підготовчі ігри, які вимагають взаємозв’язаного відтворення фізичних якостей і рухомих навичок у варіативних ситуаціях.

На уроках з баскетболу взаємозв’язки, що формуються, закріплюються під час двосторонніх навчальних ігор в яких змінюючи правила можна створювати умови для акцентованого підвищення ланцюгів інтегральної підготовки.

Комплексну(інтегральну) підготовку можна уявити як систему зростаючих за ступенем складності і спрямованості тренувальних завдань і двохсторонніх ігор, включаючи змагання, які об’єднуються цільовою установкою, на синтез фізичних якостей і рухових навичок та їх результативне цілісне відтворення.

 

Спеціальні вправи баскетболіста

     Без м’яча

 1. Чергування ходьби і бігу за звуковим сигналом вчителя.
 2. Біг із стрибками через смугу шириною 1м. поштовхом однієї ноги і приземленням на іншу.
 3. Біг: вздовж і поперек;  вгору-вниз;  пісочний годинник;

 

       ланцюг; кільцева; сундук;  чорнильниця;

 1. Чергування ходьби спиною вперед(з поворотами голови вліво, вправо) з ходьбою приставними кроками.
 2. Чергування стрибків на одній нозі з бігом.
 3. Чергування бігу із зупинками в кроці, стрибком, у два кроки за сигналом вчителя.
 4. Біг парами, трійками.
 5. Стрибки через набивні м’ячі під час бігу.
 6. Чергування стрибків на одній і двох ногах з просуванням вперед.
 7. Ходьба зі зміною довжини і частоти кроків, передній і задній повороти після зупинки.

З м’ячем

 1. Підкидання м’яча однією і ловіння його двома руками.
 2. Перекидання м’яча в перах однією рукою від плеча з ловінням двома руками.
 3. Підкидання м’яча вгору і ловіння його після додаткових рухів(сплесків у долоні, присідань), тех. Саме, але при ударі м’яча об підлогу.
 4. Кидок м’яча в стіну однією рукою і ловлення однією рукою.
 5. Передача м’яча по колу, в шеренгах, в колонах, між ногами.
 6. Підкинути м’яча вгору, повернутись на 180о і зловити його.
 7. Підкинути м’яч, зробити крок вперед і зловити його за спиною.
 8. З-за спини підкинути м’яч вгору і зловити його попереду.
 9. Ведення м’яча в різних положеннях: в присіді, сидячи, лежачи, навколо себе і т.п.
 10. Ударити мечем об стіну і зловити його після відскоку від підлоги.

 

 

Комплекси вправ для формування взаємозв’язку між руховими навичками і фізичними якостями.

 

І. Формування навичок передачі м’яча однією рукою від плеча з наступним пересуванням в поєднанні з розвитком швидкості.

 1. Передачі м’яча в стінку в трійках з наступним переміщенням в кінець колони. Відстань до стіни 2-3 м. Виконувати передачу почергово правою та лівою рукою. Вказати на помилки у вихідному положенні і техніці виконання ловіння-передачі м’яча. Пересування ривками.
 2. Те саме ( впр.1), але поєднуючи з поворотами на місці і швидкісним переміщенням після передачі на 4-5м.

 

 1. Те саме ( впр.1), але в змаганнях на швидкісну і технічну трійку.

Переможець визначається за швидкістю і якістю виконання заданої кількості поєднаних прийомів(5-6разів).

     Методичні вказівки. Кількість повторень у вправах 1,2  - 6-7 разів. Орієнтувати учнів на швидкісне переключення від однієї рухової дії до другої, зберігаючи при цьому правильну структуру прийомів, а також заключну фазу.

 

ІІ. Формування навичок ведення м’яча з розвитком координаційних здібностей.

      Вправи на місці.

 1. Ведення м’яча почергово вперед –назад.
 2. Ведення м’яча,  удар м’яча об стінку,- поступово виконуючи присідання, сідання на підлогу, з поверненням  у вихідне положення
 3. Ведення м’яча, почергове правою та лівою рукою перед собою та за спиною.
 4. Ведення м’яча, переводом з руки на руку, стоячи на одному коліні.

Вправи в русі.

      1.Ведення м’яча по гімнастичній лаві пересуваючись з боку від неї.

      2.Ведення м’яча з переміщенням по гімнастичній лаві.

      3.Ведення м’яча переводом з руки на руку під кожен крок.

      4.Ведення м’яча з подоланням перешкод.

Організаційно – методичні вказівки. Вправи цього комплексу треба використовувати для відновлення функціонального стану організму після інтенсивних завдань відповідно фізичній підготовленості учнів. Ведення м’яча виконувати поштовхом руки променево-зап’ястного і ліктьового суглобів,  попереду біля стопи, зберігаючи положення тулуба.

 

ІІІ. Формування навичок кидка м’яча в кошик з розвитком швидкісно-силових якостей і координаційних здібностей.

 1. Серійне виконання завершальної фази кидка в русі після одного і двох кроків.
 2. Те саме( впр.1), відштовхуючись від гімнастичної мати або лави.
 3. Після отримання м’яча від партнера багаторазове виконання кидка в русі праворуч і ліворуч від кошика.
 4. Ловля м’яча в стрибку після відскоку від щита – кидок в стрибку в кошик ( добивання м’яча)
 5. 4-6 добивань м’яча в щит після відскоку - добивання в кільце.

Організаційно-методичні вказівки. Всі кидки виконувати з під кільця або з відстані 3-4м. При виконанні кидка в русі тягнутися до кошика і випускати м’яч у найвищій точці стрибка. При виконанні кидка руки повільно розгинаються , супроводжуючи м’яч кистю після його випуску, не відводячи лікоть руки в бік.

Вправи 4-5, виконуються  8-10разів по  4-5 серій за урок.

 

IV. Розвиток швидкісно-силових якостей.

 1. Стрибки через гімнастичну лаву поштовхом двох ніг – прискорення 5-6м. для оволодіння м’ячем, який лежить на баскетбольному майданчику.
 2.  Те саме (впр.1), але ривок для оволодіння підкинутим м’ячем, або  що котиться.
 3.  Стрибки з місця, торкаючись підвішеного м’яча, ривок на 5-6м, за сигналом прийняти захисну стійку.
 4. Стрибки поштовхом двох ніг з високим підніманням стегна і просуванням  вперед - ривок на 15-20 м, зупинка в два кроки , прийняти стійку для ловлі м’яча.
 5.  Те саме (впр.4), але стрибки прогнувшись з глибокого присіду, з просуванням вперед.
 6. Стрибки на правій до середньої лінії – назад на лівій – швидкісне пересування приставними кроками у паралельній захисній стійці по трикутнику, квадрату або по периметру 3-секундної зони.
 7. Те саме (впр.6), але швидкісні пересування приставними кроками в захисній стійці з виставленою вперед ногою (обличчям , спиною вперед).
 8. Те саме ( впр.7), але у заданих точках майданчика виконати імітацію вибивання  м’яча у противника.

Організаційно-методичні вказівки. Кількість стрибків у кожній вправі 6-10разів, повторити вправу однієї серії 5-6 разів. Інтервали відпочинку між вправами і серіями заповнювати завданнями на техніку володіння м’ячем на місці.

 

V. Поєднання розвитку координаційних здібностей і швидкості.

 

 1. З положення сидячи на підлозі біг по гімнастичній лаві – ривок на 5-6м – зупинка в два кроки з виконанням захисної стійки.
 2. Після прискорення проповзти під гімнастичним козлом – у зворотному напрямку, опорний стрибок через нього - пересування  приставними кроками у захисній стійці.
 3. В.п.- захисна стійка, ривок на 15-20м , піднятися на гімнастичну стінку, опуститися вниз, біг спиною вперед на вихідне положення - швидкісне пересування приставними кроками у захисній стійці до лінії штрафного кидка, вибити м’яч знизу у суперника, який виконує дії нападаючого.

Організаційно-методичні вказівки. Виконання вправи починати за зоровим або звуковим сигналом. Чергувати завдання в залежності від сигналу. Періодично змінювати відстань прискорених пересувань в межах 5-20м. Під час виконання вправ вказувати та виправляти типові помилки.

 

VI. Поєднання розвитку швидкості і сили.

 1. 1.Біг на місці з високим підніманням стегна – ривок до середньої лінії майданчика - зупинка у два кроки – в упорі лежачи на підлозі, згинання та розгинання рук.
 2. 2.Швидкісне пересування приставним кроком у стійці захисника від лицевої лінії – ривок для оволодіння м’ячем , що котиться – повороти з м’ячем (вперед, назад), покласти м’яч на підлогу-біг спиною вперед до лінії штрафного кидка - в положенні упору лежачи на підлозі( партнер утримує ноги ) згинання та розгинання рук .
 3. 3.Біг вперед із закидом гомілки назад до гімнастичної стінки, зупинка стрибком, упор присівши, перекат на спину, з положення лежачи на спині  нахили тулуба вперед ( ноги прямі, руки за головою).
 4. 4.Стійка захисника, ривок із зміною напрямку руху між стійками, які розташовані на майданчику , зупинка стрибком, взяти набивний м’яч, який лежить на підлозі, присісти, покласти м’яч на місце, біг змійкою спиною вперед до гімнастичної лави, в упорі лежачи, руки  позаду на лаві, згинання та розгинання рук.

Організаційно-методичні вказівки. Виконувати силові вправи для м’язів рук і живота з індивідуальним навантаженням 90-95% від максимально можливого. Бігові вправи виконуються з максимальною частотою рухів. Між серіями – завдання на розслаблення.

 

Ефективним засобом  вирішення тактичних завдань, розвитку ігрового мислення, формування навчальних груп за рівнем індивідуальних можливостей – є використання карток-завдань.

 Методика роботи з картками дозволяє використовувати конкретні завдання протягом тренувального уроку, при цьому треба враховувати ступінь тренованості і тактичної навченості учнів, складність та час для прийняття правильного рішення.

 Варіанти тактичних комбінацій карток розподіляються відповідно до складності завдань на три групи:

 • прості - № 1,3,6,8,9( для ситуацій в яких гравець може прийняти тільки одне рішення) ;
 • середньої складності - № 2,4( для ситуацій в яких може бути два рішення);
 • складні - № 5,7,10,13,15,17(ситуації з трьома або чотирма рішеннями)

 

Пропонуються умовні позначки    - захисник,     - нападаючий та відповіді і пояснення мотивації їх вибору.

 

 

Картка – завдання №1.

Гравець 1 володіє м’ячем на половині майданчика противника. 

Ваше рішення: а) кинути м’яч у кільце;

б) виконати передачу гравцю  2; 

в) зачекати гравця  3;

 

 

 

 

 

Картка – завдання №2

Гравець 1 володіє м’ячем на половині майданчика противника. Ваше рішення:

а) атакувати кільце самому; б) передати м’яч гравцю 2; в) виконати передачу гравцю 3:

 

 

 

Картка – завдання № 3.    

Гравець 1 володіє м’ячем на половині майданчика суперника.

Ваше рішення: а) зробити передачу партнеру; б) самому атакувати кільце;

 

 

 

 

 

 

 

 

Картка – завдання №4

Гравець 1 володіє м’ячем на майданчику противника. Чи треба йому в цій ситуації робити передачу гравцю  2?.

а) так ; б ) ні ;

 

 

 

 

 

Картка - завдання № 5.

Гравець 1виконує ведення м’яча на половині майданчика суперника.

Ваші дії: а) атакуєте кошик ;

б) виконаєте передачу гравцю  2;

в) виконаєте передачу гравцю  3;

г) виконаєте передачу гравцю  4;

 

 

 

Картка – завдання № 6.

Гравець 1 володіє м’ячем на половині майданчика противника. Що треба зробити захиснику  4?                           

а) вийти на відбір м’яча і допомогти партнеру; б) тримати гравця  3; 

 

 

 

 

 

Картка – завдання №7

Гравець 1 володіє м’ячем на половині майданчика противника.

Якому гравцю краще всього зробити передачу, щоб відбулася атака?

а) гравцю  2; б) гравцю  3; в) гравцю 4; г) гравцю 5;

 

 

 

 

 

Картка – завдання № 8.

Гравець 1 володіє м’ячем на майданчику противника, Чи треба йому виконувати кидок м’яча в кошик?

а) –так ; б) – ні ;

 

 

 

 

 

 

 

Картка – завдання №9.             

Гравець 1 володіє м’ячем на половині майданчика противника. Чи повинен гравець 3 підтримати атаку і зробити вхід в зону нападу? а) – так; б) –ні;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картка – завдання №10.           

Гравець 1 володіє м’ячем на своїй половині майданчика. Яка  передача м’яча  буде результативною? а) - гравцю 2; б) – гравцю 3; в) гравцю 4; гравцю 5;

 

 

 

 

 

 

Картка – завдання №11.            

Гравець 10 володіє м’ячем на майданчику противника. Хто із гравців захисту повинен його зустріти? а) гравець 1; б) гравець 2; в) гравець 3; г) без варіанту;

 

 

 

 

 

 

 

Картка –завдання №12.                   

Гравець 3 володіє м’ячем на майданчику противника. Його дії: а) виконати передачу гравцю 2; б) виконати передачу гравцю 3; в) виконати передачу гравцю 5; г) атакувати кільце самому;

 

 

 

 

 

 

 

Картка – завдання №13.                

Гравець 1  володіє м’ячем на своєму майданчику. Які його дії?  а ) виконати передачу м’яча гравцю 2; б) зробити ведення м’яча; в) виконати передачу гравцю 4; г) виконати передачу гравцю 5;

 

 

 

Обґрунтовані відповіді на завдання.

№ картки

Відповідь

Пояснення щодо вибору правильної відповіді

1

А

Гравець знаходиться під кошиком без опіки суперника

2

Б

Гравець 2 знаходиться ближче до кошика без опіки противника

3

Б

Прохід до кошика вільний

4

Б

Передбачаючи ігрові дії суперника, захисник вийде на перехоплення м’яча. А вразі виконання кидка гравець вступає в боротьбу за м’яч, що відскочив від щита.

5

В

Гравець 3 відкритий і зона його дій вільна. В інших випадках вірогідність втрати м’яча збільшується.

6

Б

Двоє гравців знаходяться на однаковій відстані від кошика. Тому треба грати персонально.

7

А

Гравець 2 знаходиться без опіки.

8

Б

Гравець 2 знаходиться в кращому положенні.

9

А

Центральна зона вільна , а гравці 1 і 2 знаходяться під щільною опікою.

10

В

Швидкий відрив гравця 4 забезпечую атаку команди без протидії гравців захисту.

13

г

Краще зачекати подальшого розвитку атаки, тому що кожен гравець захисту має противника, який знаходиться ближче до кошика ніж гравець з м’ячем.

15

В

Гравець 4 знаходиться в швидкому відриві а захисники не встигають виконати протидію .

17

Б

Ризик перехоплення м’яча під час передачі дуже високий, а вільна зона перед гравцем дає змогу виконати дриблінг.

 

 

Під час навчання та удосконалення фізичної і технічної підготовки баскетболістів використовується метод колового тренування, який стає універсальним в сполученні з іншими організаційно-методичними формами роботи. З метою активізації та заохочення учнів до самовдосконалення з фізичної підготовки застосовується раціональна розмітка спортивного залу під час проведення колового тренування.

Варіант – 1.

 

1. – виконуються вправи для розвитку швидкості( ривки, прискорення).

2. – вправи для розвитку сили ( набивні м’ячі, гантелі, гирі ).

3. – вправи для розвитку гнучкості і еластичності м’язів( нахили, повороти, обертання).

4. – вправи для розвитку швидкісної або стрибкової витривалості( прискорення, стрибки із зміною швидкості і напрямку).

5. – вправи для розвитку швидкості реакції, спритності( жонглювання м’ячем, човниковий біг).

6. – вправи на розслаблення.

 

 

Варіант – 2.

 

Використання розмітки майданчика для виконання вправ з технічної підготовки.

 

На майданчиках за відповідними номерами виконуються наступні вправи:

 

1. – протидії кидку після ведення м’яча;

2. – переміщення «робота ніг» без м’яча, з м’ячем;

3. – серійні кидки м’яча в стрибку однією рукою;

4. – боротьба за м’яч, що відскочив від щита;

5. – удосконалення індивідуальних дій захисника проти гравця, який володіє м’ячем;

6. – різні види передачі м’яча;

 

Варіант – 3.

 

 Якщо за навчальним планом виникає потреба провести колове тренування в чергуванні вправ фізичної підготовки з правами технічної підготовки застосовується наступна розмітка майданчика:

 

 

 

На майданчику:

 1.               – серійні стрибки з діставанням щита, кошика, кільця;
 2. – різні види передач м’яча;
 3. – вправи з навантаженням для розвитку рухомості в суглобах;
 4. – штрафні кидки;
 5. – ривки з веденням м’яча без зорового контролю;
 6. – стрибки через скакалку;

 

Організація підготовки вчителя до інтегрованого заняття дає постійний зворотній зв’язок для оперативного регулювання педагогічного процесу, узгодження дій учителів і учнів у ході навчання, активізації пізнавальної діяльності у урізноманітнення форм навчальної діяльності забезпечення наступності. Комплексний підхід забезпечує реалізацію методологічної, освітньої, розвиваючої і виховної функції навчання.

 

 

 

 

 

Література

 1.               Ареф’єв В.Г., Столітенко В.В. Фізичне виховання в школі – К.: Навчальний посібник, 1997.
 2.               Би К., Норток К. Упражнения в баскетболе. – М.: Фізкультура и спорт, 1972.
 3.               Суден Д. Современный баскетбол. – М.: Физкультура и спорт, 1987.
 4.               Волков Л.В. Физическое воспитание учащихся // Учебно-методическое пособие. – К.: Радянська школа, 1998.

 

doc
Додано
2 березня 2018
Переглядів
1029
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку