10 липня о 18:00Вебінар: Мультфільм за 5 хвилин: онлайн-сервіси для створення анімації та монтажу

Інтегрований урок англійської мови в 6 – А класі з теми "Ми – сміливі!"

Про матеріал

Продовжити формування мовної здогадки та мовленнєвої реакції учнів; розвивати фонетичний та інтонаційний слух, творчі здібності учнів, слухову пам'ять, увагу, логічне та асоціативне мислення, писемне мовлення, вміння та навички читання, перекладу іншомовних структур, самостійність, пошуково-пізнавальну активність, уміння знаходити і виправляти фактичні помилки.

Перегляд файлу

Енергодарський навчально – виховний  комплекс №1

Енергодарської міської ради

Запорізької області

 

 

 

Інтегрований урок англійської мови в 6 – А класі з теми  

Ми – сміливі !

Описание: http://ugc4.mporatrons.com/image/26681/xlarge_OIh7SPd7w9_o.jpg

(в межах міського семінару заступників директорів з НМР «Організація роботи з молодими вчителями»)

                                                                    Вчителі англійської мови:  Гура С.В.,

                                                                    спеціаліст І кваліфікаційної категорії,

                                                                    Гринь А.Г., спеціаліст

                                                                     

 

Енергодар

2015

Тема. We are daredevils                                                                           20.01.2015

Мета: формувати   в  учнів комунікативну компетентність з урахуванням комунікативних  умінь, сформованих на основі мовних знань і навичок,  оволодіння уміннями та навичками спілкуватися в усній  формі з  урахуванням мотивів,  цілей та соціальних норм мовленнєвої поведінки у типових сферах і ситуаціях; розвивати знання учнів про навколишній світ та емоційний стан людини; розширювати словниковий запас учнів за темою; активізувати знання учнів щодо використання The Past Continuous Tense;

продовжити формування мовної здогадки та мовленнєвої реакції учнів; розвивати фонетичний та інтонаційний слух,  творчі здібності учнів, слухову пам'ять, увагу, логічне та асоціативне мислення, писемне мовлення, вміння та навички читання, перекладу іншомовних структур, самостійність, пошуково-пізнавальну активність, уміння знаходити і виправляти фактичні помилки;

виховувати в учнів любов до рідної природи, почуття поваги до пам’яток культури, оточуючого середовища; екологічне мислення; почуття товариства, чесності та поваги до однокласників, дисциплінованість та відповідальність, старанність, наполегливість; бажання до вивчення мови, яку вивчаємо; сприяти згуртованості учнів, вихованню емоцій задоволення від розумової праці.

Тип уроку: урок вивчення та первинного закріплення знань (комбінований).

Обладнання: робочий зошит, словник, граматика, мультимедійний пристрій, телевізор, відеозаписи  Dangerous stunts”, «Hokey-Pokey», презентація; наглядні моделі (шолом, наколінники, рукавички, ролики, скейт, мотузка).

Методи та методичні прийоми: словесні (розповідь), наочні (ілюстрації, наглядні моделі), практичні (вправи).

Форми організації пізнавальної діяльності учнів: фронтальна, колективна, індивідуально – відокремлена.

Хід уроку

І. Організаційний етап  (Slide 1)

Привітання.

Налаштування учнів на доброзичливу обстановку в класі.

Hura S.V.: Good day, guys! Nice to see you. Listen, please. Today we have an unusual day, because we  are going to work together two groups. So, the first group. Don’t you remember teacher’s name?

Hryn A. H.: Oh, I’m Anastasia Hryhorivna. Today we have our guests. So, pupils, turn around and say “Good day, teachers!”

Children:   Good day, good day.

                  Good day to you.

                  Good day, good day.

                  We are glad to see you!

Hryn A. H.: Take your seats. Sit still!

ІІ. Перевірка домашнього завдання

Hura S.V.: Your home task was to learn by heart new words of the topic: “Dare” and grammar material Past Continuous: affirmative and negative.

OK. Плавати; через (ліс); падати; через (над); під; лазити; навколо; в; поза, за; їздити на велосипеді;вниз, вгору, пригати, із; бігати.         

ІІІ. Підготовка учнів до засвоєння нових знань (мотивація)

Hryn A.H.: I’ve got an idea to solve the crossword. (Slide 2)

                                                        1.

d

o

w

n

 

 

 

 

 

 

 

  2.

a

r

o

u

n

d

 

 

 

 

 

  3.

a

c

r

o

s

s

 

 

 

 

  4.

u

n

d

e

r

 

 

 5.

b

e

h

i

n

d

 

 

 

 

 

 

  6.

h

e

r

o

s

 

 

 

 

 

 

  7.

o

v

e

r

 

 

 

 

 

 

 

  8.

i

n

t

o

s

p

e

c

t

a

c

u

l

a

r

    

 

 

 

 

 

 

10.

s

t

u

n

t

s

1 – 10 трюки   4 – 3 через(вздовж) 7 – 7 через, над              10 – 1 вниз

2 – 8 в               5 – 4 під                  8 – 9 захоплюючий       Hidden word:

3 – 5 поза, за    6 – 2 навколо           9 – 6 герої                         daredevils

Hura S.V.: (Slide 3)          I’m daredevil, she’s daredevil.

(Slide 4) they’re daredevils. (Slide 5 - 6)

                       you’re daredevils.

So, we’ll speak about daring (Slide 7).

Look at the screen. “None but brave deserve the fair” – «Сміливість міста бере». I can see you are really daredevils! I like it!

ІV. Вивчення нового матеріалу

Hryn A.H.: Lets learn new grammar. Now, we’ll continue to work with The Past Continuous Tense with the questions. (Slide 8) Open your grammar and write down: a question word (питальне слово) + was/were/Subject/-ing form

 For example: general question – Was mum reading?

                                special question – What was mum reading? (Slide 9)

Where/going/you/were?

What/Harry/reading/was?

Sleeping/Lara/was?

Talking/were/Mum and Dad?

Playing/was/Gina/an hour ago/football?

V. Первинна перевірка засвоєння знань

Hryn A. H.: Who is on duty today?

                     Say what date is it today?

                      Open your exercise-books and write down Tuesday, the twentieth of January. (Slide 10) Write down ex.1.

Hura S.V.: (Slide 11)                    

Look at the screen. Task 1. You can see 10 pictures and 10 prepositions of movement. Match these pictures with the words.

For example: 1 – over, 2 – under and so on. Let’s start. Do it.

Hryn A. H.: Are you ready? Listen to me. Exchange your works with your partner. Take a pencil in your hand. Check answers. (Slide 12). Put down plus.

Hura S.V.: Guys, (Slide 13)  if you have 10 pluses, you’ll put down 3 points.

9 =2,7 points

8 =2,3 points and so on.

Hryn A. H.: Exchange your works. Who has 3 points, 2,7,  2,3,  2 … ?

VI. Первинне закріплення знань

Hura S.V.: Nice job! (Slide 14) Task 2. The next task is to choose the correct words.

 1. Anna did / was doing her homework when I called.
 2. We are / were writing emails all yesterday afternoon.
 3. They wasn’t / weren’t chatting on the phone.
 4. Mum wasn’t / didn’t making lunch for us when we arrived early.
 5. He didn’t / wasn’t having a shower at 7.30.
 6. Why were you waking me up? I was sleeping / slept.

Hryn A. H.: Write down ex.2 into your exercise-books. Do it.

Hura S.V.: Exchange your works. Let’s read it. (Slide 15) The 1st sentence, please.

Hryn A. H.: (Slide 16) 6 pluses = 3 points, 5 =2.5, 4 =2, 3 =1.5, 2 =1, 1 =0.5

Hura S.V.: Exchange your works. Who has 3 points, 2.5,  2, 1.5, 1, 0.5, 0 ?

                   Not bad!

Hryn A. H.: You have worked good and relax! Stand up. Stand still. TV  Look and listen to the video and let`s repeat the words and moves all together.

Warming-up

“The Hokey-pokey”

You put one hand in

One hand out

And shake (5 times)

You do the hokey-pokey and turn around

Everybody turn around!

You put two hands in

Two hands out

And shake (5 times)

You do the hokey-pokey and clap your hands

Everybody clap your hands!

You put one foot in

One foot out

And shake (5 times)

You do the hokey-pokey and sit down

Everybody, please, sit down!

Hura S.V.: My dear, of course, you are daredevils, because you sometimes roller skate, climb up the trees, swim across the river, jump into the pool or river, or sea. And we prepare videos about the daredevils, exactly (Slide 17)  about Chris Bromham, Chad Hundeby, Iris Alvarez, Michael Johnson, Tаkaо Arayama, Joseph Kittinger.

So, look at the TV.      TV “ Dangerous stunts ”

 1. Chris Bromham
 2. Chad Hundeby
 3. Iris Alvarez
 4. Michael Johnson
 5. Tаkaо Arayama
 6. Joseph Kittinger

Hryn A. H.: Do you like it? (Slide 18) Task 3 Write down ex.3 into your exercise-books and match parts of the sentences.

 1. Chris Bromham jumped over 21 big red buses on his motorbike.
 2. Chad Hundeby swam across the sea from England to France in 7 hours and 17 minutes.
 3. Iris Alvarez jumped from the highest bridge without safety net.
 4. Michael Johnson ran around a 400-metre track in 43.18 seconds.
 5. Tаkaо Arayama is a world champion of polo on the bikes.
 6. Joseph Kittinger fell through the air for 31.000 meters in the world’s highest skydive.

1 c)

2 b)

3 f)

4 e)

5 d)

6 a)

Hura S.V.: Exchange your works. Take a pencil in your hand. (Slide 19)  Check answers. (Slide 20) 6 pluses = 3 points, 5 =2.5, 4 =2, 3 =1.5, 2 =1, 1 =0.5

Hryn A. H.: Exchange your works. Who has 3 points, 2.5,  2, 1.5, 1, 0.5, 0 ?

          VІІ. Контроль та самоперевірка знань

Hura S.V.: Task 4. So, now make up the questions in the Past Continuous Tense. (Slide 21) Write down ex.4 into your exercise-books and make sentences.

 1. Two o`clock/were/having/lunch/at/they?
 2. Sammi/eating/8 p.m./dinner/was/at?
 3. Week/last/class/in/we/doing/were/what?

Hryn A.H.: Exchange your works. Take a pencil in your hand. (Slide 22)  Check answers. (Slide 23) 3 pluses = 3 points, 2 pluses =2points, 1plus =1 point. Exchange your works.

Hura S.V.: Who has 3 points, 2,  1 ?

                   VIII. Підведення підсумків, рефлексія

Hryn A.H.: Count your points.

                     Did you like our lesson?

Hura S.V.:  What was difficult for you?

Цінування та оцінювання учнів.  Who has 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ?

You were the best today. (Slide 24)  

Finishing our lesson we want to say you about a surprise. We have a special guest. He wants to wish Happy New Year and bless special water from the church.

Григорій Чудотворець: Перед Богоявленням Христа, дається вам вода Свята. Хай Свята водичка скропить ваші личка, і окропить ззовні, щоб були здорові! Хай окропить хату, щоб в ній зла не знати, скропить всю родину, щоб жила щасливо! І всю Україну! Колись на світанні, сам Христос хрестився у  ріці Йордані!

             IX. Інформація про домашнє завдання

(Slide 25)  

For brains: WB ex.3, p.43 and learn the rules.

For hands: draw the picture about danger kind of sport which you like best of all. (It`s up to your wish).

For interests: bring a video about an unusual daredevil.

Hura S.V.:  (Slide 26) So, finish the reply “When I`m older, I want to…”.

Children:  Good – bye, good – bye.

                   It’s time to say good – bye.

                   To my teachers, to my friends.

                   Good – bye, good – bye.

Hura S.V.:  (Slide 27)        

Have a nice day!

 

doc
Додано
29 квітня
Переглядів
73
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку