Тести від «На Урок»: Організація дистанційної роботи під час карантину

Інтегрований урок "Тотожні перетворення виразів, що містять квадратні корені, і творчість Лесі Українки"

Про матеріал
Цілі уроку: Формування предметних компетентностей: формувати навички тотожних перетворень виразів, що містять квадратні корені; підсумовувати знання учнів про життєвий і творчий шлях великої української поетеси Л. Українки. формування ключових компетентностей: формувати уміння самостійно застосовувати знання в комплексі, в нових умовах; формувати вміння аналізувати, порівнювати, встановлювати аналогії; формувати компетентності саморозвитку і самоосвіти, продуктивної творчої діяльності, інформаційні, комунікативні, загальнокультурні.
Перегляд файлу

                             Т.І. Бесараб,  с. Івашків,  Кодимський  р-н,  Одеська  обл.   

                         Тотожні перетворення виразів, що містять квадратні корені, і

                     творчість Лесі Українки. Інтегрований  урок   з алгебри  у  8  класі.

                       Тема  уроку

 

 

Тотожні перетворення виразів, що містять квадратні корені, і творчість Лесі Українки.

                                                                                    

Цілі  уроку:                                                                                             формування предметних  компетентностей: формувати  навички тотожних перетворень виразів, що містять квадратні корені; підсумовувати знання учнів про життєвий і творчий шлях великої української поетеси Л. Українки.                                                       формування  ключових  компетентностей: формувати  уміння самостійно застосовувати знання в комплексі, в нових умовах;  формувати  вміння  аналізувати, порівнювати, встановлювати аналогії;                                                                                                          формувати  компетентності  саморозвитку  і  самоосвіти, продуктивної   творчої  діяльності, інформаційні, комунікативні, загальнокультурні.

      Тип  :

 урок  комплексного застосування знань, умінь і навичок.

 

Обладнання:  комп’ютер, проектор, слайди,   картки для роботи в групах;  таблиця  оцінювання; кросворд; тести;  таблиці «Логічні вправи»; портрет і виставка художньої літератури Лесі Українки.

План уроку

    І. Актуалізація опорних знань

    І знов дзвінок запрошує у клас

         У царство логіки, краси і сили

    Багато тут цікавого для нас

    У зоряні хвилини ми відкрили.                                                                                                         Теоретична  розминка

          Сьогоднішній незвичайний урок розпочнемо з розв’язування кросворду.

 1.  Одна з теорем про корінь з (добутку) (Як вона формулюється?)
 2.               Термін, що означає знак квадратного кореня (радикал)
 3. Твердження, яке потребує доведень (теорема)
 4. Графіком функції  у = х2  є (парабола)
 5. Додавання, віднімання, множення, ділення, піднесення до степеня            виразів, що містять квадратні корені, можна назвати що це (дії) з радикалами.
 6. Раціональні числа разом з ірраціональними числами утворюють множину Вираз, що стоїть під знаком кореня називаються (підкореневим)
 7. В знаменнику дробу ми звільняємося від (ірраціональності).                                  –Яке ключове  слово  ми  отримали ?

д

о

б

у

т

о

к

 

 

 

 

 

 

 

р

а

д

и

к

а

л

 

 

 

 

 

т

е

о

р

е

м

а

 

п

а

р

а

б

о

л

а

 

д

і

ї

 

 

 

 

д

і

й

с

н

и

х

 

 

п

і

д

к

о

р

е

н

е

в

и

й

і

р

р

а

ц

і

о

н

а

л

ь

н

о

с

т

і

 

      ІІ. Формулювання теми і  завдань уроку.                                             Мотивація навчальної  діяльності.                                                                                                     За вікном зима. Ось в таку пору, 25 лютого 1871 року, в місті Новоград-Волинському народилася Лариса Петрівна Косач (Леся Українка) – геніальна українська поетеса. (Слайд № 1; 2 )

    

      

     Особливість сьогоднішнього уроку полягає в тому, що виконуючи тотожні перетворення виразів, що мітять квадратні корені, та вдосконалюючи ці навички, ми повторимо і закріпимо знання про життєвий і творчий шлях Лесі Українки, з творчістю якої ви вже знайомі.

                 Деякі епізоди життя поетеси пригадуватимемо за хронологічною таблицею.

                В кожного з вас є таблиця  оцінювання за якою будемо вести облік роботи на уроці.

 • У вірші «Мій шлях» Леся Українка говорить:  ( Слайд № 3 )

 

       «Самій недовго збитися з путі,

                   Та трудно з неї збитись у гурті».

Тому ми будемо працювати і у групах, і у парах, перевіряючи один одного, щоб не помилитись, «не збитись з путі».

           ІІІ. Удосконалення  знань,  умінь  і  навичок.

     1. Тестування .

            (виконуємо в 2-х варіантах, записуючи в стрічку відповіді)

 

  1 варіант

2 варіант

 

                Обчислити:

1.

     

 

        а) 0,4     в) 42       0) 10       с) 2

 

2.

 

        а) ;     в) 8;       і) ;          и) 7

 

3.

 

        а) -5;      р) 5;       о) 2;        ф) 1

 

4.

 

        а) 16;     о) 5;       п) 3;       ш) 4

 

5.

 

       а) 18;      і) 8;       к) 12;       н) 9

 

6.

 

      а) 6;        з) 8;        и) 9;         к) 4

 

 

           Розв’язати рівняння:

7.

 

 г) -8 і 8;   в) -7 і 7;    д) -10 і 10;   о) -9 і 9

 

8.

 

      г) - 5;      і) 25;      р) 49;      я) – 49

 

9.

 

  а) 4;      б) -4;     с) 5;    я) коренів немає

 Хто виконав швидше тести, розв’язує додаткові завдання «Логічні вправи» (Додаток №3.).

             Взаємоперевірка тестів (обмін зошитів).

 • Прочитайте слово, яке утворилося в результаті виконання тестів:
 • 1 варіант – вірш «Надія»,
 • 2 варіант – Садю і Зоря.
 • Виставте оцінки за кількість правильних відповідей у зошит і картку.
 • Що ви знаєте про написання вірша «Надія»?
 • Перший вірш, який написала Леся Українка. Коли їй було 9 років.
 • Уривок цього вірша.
 • Про що говорять вам слова «Садю» і «Зоря»?   (Слайд № 4 )

 

 • У журналі «Зоря» у 1884 р. вперше були надруковані вірші «Конвалія» і «Садю».
 1. Робота в групах.

              Тепер в нас буде працювати 4 групи. В кожній з яких є  координатор,  який  слідкуватиме за виставленням балів у таблицю оцінювання  знань.(Додаток № 2 ). Кожна  група  презентуватиме  розв’язки   із записом  на  дошці.

Роздача завдань групам.

1 група – «Здібні» - спеціалісти з винесення множника з-під знака кореня та внесення множника під знак кореня.

 1. Винести множник з-під знака кореня
 1.                                              (2 б.)
 1. Внести множник під знак кореня:

          а)         якщо с<0

                                                                               (2 б.)

                     б)                   (3 б.)

         якщо а˃2

  Виставлення балів

 2 група – «Знавці» -  спеціалісти з виконання дій з радикалами.

       Виконати дії:

 1.         (2 б.)
 2.          (2 б.)

         Скоротити дроби:

 1.                            (3 б.)
 2.           (4 б.)

     Виставлення оцінок у групі

13

л

м

д

е

і

о

Ї

 

 

        Розшифровуючи таблицю  за  порядком  отриманих відповідей, складіть     слово.

 • Як слово «Мелодії» пов’язане з біографією Лесі Українки?
 • «Мелодії» - цикл віршів з другої збірки поетеси «Думи і мрії» (1899 р.)
 • Які ще збірки поезій ви знаєте? ( Слайд №  5 )

 • Перша збірка «На крилах пісень» (1893 р., Львів)
 • Третя збірка «Відгуки» (1902 р., Чернівці)

(Читання уривків)

 • У нас часто повторюється число 13. Про що воно говорить? (Слайд № 6)

 • У 13 років мати, порадившись з Лесею вибирає їй псевдонім Українка.
 • Вам теж по 13 років. Які власні вірші ви змогли б прочитати, присвятивши Лесі? Ви  складали акровірші. (Акровірш – 3 б.). Дод. № 1.

3 група – «Кмітливі»-спеціалісти зі звільнення від ірраціональності в    знаменнику дробу.

    1)                                   (2 б.)

    2)     (3 б.)

   

               (6 б.)              

 • У перших двох виразах є  множник 42. Що означає 42? (Слайд № 7)
 • Леся Українка прожила 42 роки з яких 30 боролася з хворобою. Це була  

  війна життя і смерті. Вона терпіла нелюдські страждання.( Оцінювання)

     4 група – «Ерудити» -спеціалісти  з обчислення значень виразів.

 1.                                                               (6 б.)

           (6 б.)

 • Що ви можете доповнити до відомостей життя і творчості Л. Українки        ( Олена  Боцул  співає романс  на  слова  Л.  Українки  «Стояла  я  і слухала  весну»). (Слайд № 8)

      

ІV. Підсумок уроку.  Метод  «Мікрофон»                                                                           На  уроці  я                                                                                                                                            - дізнався…                                                                                                                                               -  зрозумів…                                                                                                                                      - навчився…                                                                                                                                     - Я  не  вмів,  а  тепер  умію                                                                                                                      - Я  змінив  своє  ставлення  до…                                                                                                      - Чим запам’ятається сьогоднішній урок?

 • Підведіть підсумки отриманих балів. Координатори  перевіряють.
 • Оголошення оцінок.                                                                                                              V .  Домашнє завдання:                                                                                                                 ДПА-2014р ( А.Г.  Мерзляк,)  В-34 -2.2; В-71-2.4; В-1-3.3

(Слайд № 7)

Великий поет завжди є незвіданим дивом. Кожне наступне покоління відкриває нові глибини творчості. І говорити про Лесю Українку – означає говорити не лише про минуле, а й про сьогодення і про завтра нашої національної самобутності, про високі мистецькі ідеали. 

 

 Додатки:

  1.   Акровірші

 1. Лунає сміх і вигуки гучні лунають

Екзаменів, ДПА  ми вже не боїмося

Скорочуємо дроби на уроці

Як треба корені знаходить нас навчають.     Кілівник В.

 1. Зрозуміти може кожен

А тим більше діти

Вчитель всім нам  допоможе,

Думати і вчити.

Алгебра – важка наука,

Нам всім знадобиться,

На майбутнє треба знати,

Як потрібно вчити.

Довести собі самому,

Розв’язок задачі,

І сказати світу всьому,

Буду я найкращий.                                        Каліон В.

 1. Лічимо і спрощуємо корені

Екзамени, ДПА  нам зовсім не страшні

Скорочувати дроби з радикалами

Як добре вже навчилися ми.                        Бесараб Н.

 1. Формули вивчаєм на уроці,

Рівності записуєм в рядок,

А завдання в нас на кожнім кроці,

Навіть, корені ми знаєм назубок

Коли хочеш математиком ти стати,

Ось завдання – вмій Лесю читати.                   Боцул О.

 1. А сьогодні урок у нас незвичний

Лиш краплю поетичний

Гіперболу й параболу ми вже добре знаємо

Елементарно. А зараз ми корені вивчаємо

Бо радикал в нас гість поважний

Розв’язуємо ми приклади відважно

А на додаток – Леся Українка

Ось така в житті сторінка.                                   Кілівник В.

№2   Таблиця  оцінювання  знань

Назва  завдання

Кількість балів

1

Розв’язування кросворду

 

2

Тестування

 

3

Логічні  вправи

 

4

Відповіді  про творчість   Л. Українки (по1б)

 

5

Робота  в  групах

 

6

Акровірші

 

7

Сума

 

    

C:\Users\User\Desktop\фото телефон\IMG_20181108_104948.jpg3  Логічні  вправи.

     C:\Users\User\Desktop\фото телефон\IMG_20181108_105019.jpg
 

 

 

 

     Список  використаних  джерел

1. Істер О.С. Алгебра. Підручник  для  8 кл. загальноосвіт.  навч.  закл. –    К.: Освіта , 2016.

2.  Інтернет –ресурси.

3 . Мерзляк  А. Г.,  Полонський В. Б., Якір  М. С. Збірник  завдань  для  ДПА  з  математики  9 клас. К.: – Центр  начально – методичної  літер.,  2014.

 

 

 

 

 

 

docx
Додав(-ла)
Бесараб Тетяна
До підручника
Алгебра 8 клас (Істер О. С.)
До уроку
Розділ 2. Квадратні корені. Дійсні числа
Додано
15 грудня 2019
Переглядів
200
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку