Інтегрований урок. Українська література, інформатика. Українське шістдесятство в подіях і постатях. MS PowerPoint.Створення електронних презентацій

Про матеріал

Запропонований конспект допоможе вчителю української літератури реалізувати мету: ознайомити з поняттям «шістдесятництво»; дати уявлення про яскравий прорив митців- шістдесятників на теренах культури; на матеріалі художніх творів шістдесятників навчити визначати мотиви їх творчості та загальні ознак літературної епохи; навчити створювати просту електронну презентацію; дати уявлення про мультимедіа; ознайомити зі зразком тематичної презентації; розвивати пізнавальну активність студентів, образність мовлення, творчі здібності; навички аналізувати події, критично оцінювати факти, робити висновки й аргументовано відстоювати власні погляди; вміння працювати з літературними джерелами і сприймати художній текст як свідчення певної історичної доби і мистецьке явище; розвивати вміння користуватися матеріалом для презентації (тексти, фото); навички розробки презентації, настройки анімації; почуття міри в оформленні матеріалів, смаки і вподобання студентів; виховувати сталий інтерес і повагу до національної історії, почуття національної гідності і свідомості; відповідальність за долю України та почуття суспільної відповідальності за індивідуальний вибір людини; повагу до культурних надбань народу; патріотизм; толерантне ставлення до думки опонентів.

Перегляд файлу

Інтегрований урок

(українська  література, інформатика)

                                     в 11 класі

 

 

Українське шістдесятство в подіях і постатях.

MS PowerPoint.

Створення електронних презентацій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мета: ознайомити з поняттям «шістдесятництво»; дати уявлення про яскравий прорив митців- шістдесятників на теренах культури; на матеріалі художніх творів шістдесятників навчити визначати мотиви їх творчості та загальні ознак літературної епохи;

навчити створювати просту електронну презентацію; дати уявлення про мультимедіа; ознайомити зі зразком тематичної презентації;

розвивати пізнавальну активність студентів, образність мовлення, творчі здібності; навички аналізувати події, критично оцінювати факти, робити висновки й аргументовано відстоювати власні погляди; вміння працювати з літературними джерелами і сприймати художній текст як свідчення певної історичної доби і мистецьке явище;

розвивати вміння користуватися матеріалом для презентації (тексти, фото); навички розробки презентації, настройки анімації; почуття міри в оформленні матеріалів, смаки і вподобання студентів;

виховувати сталий інтерес і повагу до національної історії, почуття національної гідності і свідомості; відповідальність за долю України та почуття суспільної відповідальності за індивідуальний вибір людини; повагу до культурних надбань народу; патріотизм; толерантне ставлення до думки опонентів.

Тип уроку: засвоєння нових знань і розвитку на їх основі вмінь і навичок

ХІД УКОКУ

І. Організаційний момент

Вчитель української літератури. Доброго дня шановне товариство, колеги! Сьогодні у нас незви­чайне навчальне заняття. На уроці працюватимуть два координатори роботи - я і вчитель основ інфор­матики. Як бачите, вчительського стола немає. А що б це могло означати? (Відповіді учнів.)

Так, ми дамо вам основи виучуваних тем і сподіває­мося, що ви як молоде покоління збагатите нас ідеями і новими поглядами стосовно проблем, що вивчаються.

Заставка вислову «Багато чого я навчився у наставни­ків, ще більшого у товаришів, але як найбільше у своїх учнів» (Талмуд).

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

Вчитель української літератури. Давайте при­гадаємо, що ми мали повторити з дисципліни «Історія» на сьогоднішнє заняття. (Відповіді: події в УРСР періо­ду «хрущовської відлиги»; записати тезисно відповіді на запитання: «Що відбувалося в Україні в 1956-1964 роки?»; підготувати проект «Діяльність митців образо­творчого мистецтва в 60-ті роки XX століття»)

 • Який період літератури ми закінчили вивчати? (Від­повіді)
 • Який період починаємо опрацьовувати сьогодні? (Відповіді)
 • Так, правильно. Сьогодні я поведу вас у світ краси і правди, любові і ненависті, радості і болю. Це буде нелегка в моральному та емоційному плані мандрівка крізь час.

Ми вирушимо в минувшину, щоб віднайти там себе сьогоднішніх. Бо це до нас ЗО років тому звертав­ся з мордовських таборів голова Гельсінської спілки в Україні Микола Руденко:

Шукайте скривджену, шукайте, грішні люди,

В пісках материків, серед віків,

Якщо не знайдете, - спасіння вам не буде,

Онуки і сини ґвалтівників!

Ці слова ми візьмемо за епіграф до нашого занят­тя. Адже ми маємо глибше пізнати ті наче не далекі 60-ті, щоби ще раз вшанувати життєвий подвиг тодіш­ніх молодих українських митців.

Вчитель інформатики. А я допомо­жу зробити цю віртуальну подорож цікавою, змістов­ною, навчу вас презентувати опрацьований матеріал за допомогою сучасних технічних засобів та елемен­тарних знань і уміння працювати на персональному комп'ютері.

ІІІ. Оголошення теми, цілевизначення і планування заняття. Прогнозування результатів

Вчитель української літератури. Отож, запи­суємо тему сьогоднішнього уроку - «Література 60-90-х років XX ст. Українське шістдесятництво в подіях і постатях».

Сьогодні ми ознайомимося з термінами «шістдесят­ництво», «шістдесятники»; спробуємо розв'язати такі проблемні питання літератури:

1. Як виникло шістдесятництво? З поколіннями яких письменників поєднана діяльність шістдесятників?

2. У чому самобутність цього періоду і його представників?

3. Чи є тотожними поняття «дисиденство» і «шістдесятництво»?

4. Які теми були основними в літературних шедеврах шістдесятників?

5. Як сучасна Україна оцінює діяльність митців шістдесятників?

інформатики:

1. Загальні можливості редактора (текстові, графічні, медіафайли,об'єкти, поєднання, в єдину систему показу.

2. Особливості настройки об'єктів (ефекти анімації, часові обмеження).

3. Зміна дизайну слайдів, дизайну анімації,

4. Зміна структури слайду.

5. Показ слайду, презентації (відмінності)

Розв'язуючи ці проблемні питання, спробуємо дослідити:

 •  Що в розумінні прогресивної молоді 60-х є основою державотворення?

А щоб спланувати і скоординувати наші дії, давайте заповнимо таблицю «ЗХВ».

 

Знаю

Хочу вивчити

Вивчу

 

 

 

- А тепер сплануємо нашу роботу.

План уроку:

1. Умови розвитку культури України періоду 1956-1964 років.

2. Причини виникнення шістдесятництва.

3. Представники шістдесятництва в різних сферах мистецтва.

4. Самобутність шістдесятників-літераторів.

 

- ідейно-естетичні вподобання;

- діяльність, здобутки шістдесятництва;

- стильові течії, жанрова система, тематика творів.

5. Подальша доля митців-шістдесятників

Основні поняття редактора РР.

1. Можливості редактора.

2. Практична робота із заготовками файлів.

3. Самостійне створення простої електронної презентації

IV. Актуалізація опорних знань

 Вчитель інформатики.  Шановні учні, уважно слухайте матеріал, який буде викладатися з літератури, бо на його основі ми створюватимемо електронну презентацію. Спочатку нам потрібно визначитися, який саме матеріал ми будемо застосовувати: вислови, цитати, фотоматеріали і т. ін. Ще потрібно згадати, які функції і прийоми ми застосовуємо під час створення презентаційного матеріалу, як називаються основні елементи вікна «Область задач», якими ми ко­ристуємося. (Відповідь учнів)

 1. Заповнення сітки

Вчитель української літератури.  Вдома ви виконали письмове завдання. Звірте свої відповіді й у разі потреби доповніть свій перелік.

(Варіант відповіді виноситься на екран монітора.)

- Якщо вважати ці тези умовами розвитку культури в Україні, спробуйте за допомогою сітки Алвермана з'ясувати,  сприятливими чи несприятливими  вони
були у 1956-1964 роках.

Умови розвитку культури в Україні (1956-1964рр.)

 • Розвінчування культу особи Сталіна;
 • лібералізація суспільно-політичного життя;
 • послаблення адміністративного тиску;
 • активізація у всіх сферах життя;
 • початок українізації;
 • реабілітація репресованих;
 • поліпшення умов праці;
 • підвищення рівня життя людини;
 • антирелігійна кампанія;
 • розширення контактів із Заходом;
 • курс на формування нової людини — будівника ко­мунізму;
 • непорушність офіційної ідеології;
 • єдиний творчий напрямок соціалізму. (Відповіді учнів.)

2. Активізація пізнавальної діяльності

- Я хочу звернути вашу увагу на твердження Микити Хрущова «У питаннях культури - я сталініст».

- Що це означало? Це просто вислів чи позиція вла­ди? (Очікувана відповідь: це означало, що в культурі змін і реформ не буде.)

Зважаючи на політику Хрущова періоду «відлиги», він був суперечливою людиною, тому і реформи мали неоднозначний характер. У одному випадку йшло­ся про позицію лідера держави, готового до реформ у всіх сферах, крім культури, бо культура - основне підґрунтя розвитку нації в СРСР мала спиратися лише на комуністичну ідеологію. Невідомо, чим мог­ли б скінчитися культурні реформи, тому Хрущов не ризикував.

3. Підсумки

На українську культуру цього періоду значний вплив мали такі чинники:

 • послаблення адміністративного тиску;
 • жвавий культурний обмін;
 • послаблення політики самоізоляції.

З іншого боку, реформи мали поверховий характер і не зачіпали суті тоталітаризму.

V. Сприйняття ї засвоєння навчального матеріалу. Розвиток умінь і навичок

1. Усвідомлення змісту матеріалу

 Вчитель української літератури. За часів «відлиги» суспільно-політичне життя в Україні було ознаменоване появою шістдесятників. Хто вони? Це «взірцевий продукт» радянської системи - наївні, довірливі молоді ідеалісти, яких не пожаліла страшна державна система, і водночас…  передвісники незалежності України.

 Головне ж те, що це молоде покоління відрізнялося загостреним почуттям гідності. «Наші цілі етичні, моральні, духовні. Нам ішлося насамперед про те, щоб жити чесно і підіймати гідність у народі» (Л. Танюк}.

На екрані – файл «Запиши і запамятай» (вислів Леся Танюка).

 Це люди з не менш болючим почуттям національної гордості і свідомості: «Наша головна мета - відроджувати українця в Україні» (Юрій Іллєнко}.

Наекрані файл «Запиши і запам'ятай» (вислів Ю. Іллєнка).

- Ці люди вирізнялися саме рівнем культури й освіти, бо грати, писати, співати, малювати, знімати кіно треба було на такому рівні, щоб все це було почуте і побачене. «Справжня творча людина — це людина, яка стає на вищі щаблі. Тоді і тепер, і постійно» (Євген Сверстюк).

На екрані файл «Запиши і запам'ятай (вислів Є. Сверстюка).

- Це  представники  музичного  мистецтва,   співаки, композитори, музиканти, які з таким захопленням відроджували і впроваджували елементи давньої

української народнопісенної творчості. Це хореографи, що відроджували народні традиції українського танцю, його етнографічні особливості. Це режисери й актори, які не підганялися під єдиний стандарт, це художники, які хотіли малювати не тільки Леніна й трудові будні. Це письменники, які хотіли писати не лише про Сталіна і комуністичні звершення.

 Запрошуємо вас взяти участь у мистецькому форумі, де ми почуємо голоси шістдесятників і осягнемо, якими вони назавжди лишилися в пам'яті українців,

    2. Мистецький форум (заповнення таблиці)

Заставка вислову «Людина освічена — та, яка знає, де знайти те, чого вона не знає» (Георг Зіммель).

Мистецький космос України 60-х

 

Вид мистецтва

Митці

Твори

Музичне мистецтво

 

 

Образотворче мистецтво

 

 

Театральне мистецтво і кінематографія

 

 

Література

 

 

 

 Слово для шістдесятників було полум'яним закликом до відродження українського народу, до боротьби за незалежність України, закликом на який неможливо було не відгукнутися.

 Слід зазначити, що шістдесятники - це паростки розстріляного відродження, до того ж у часи «відлиги» їх виникненню сприяла низка передумов, як-от:

 • розвінчування культу особи Сталіна;
 • реабілітація репресованих;
 •       розвиток світової культури (особливо модерної літератури і малярства 2-ї половини XX ст);
 •       діяльність письменників-емігрантів;
 •       діяльність органів КДБ щодо припинення вільнодумства.

  До речі, остання із цих передумов дає підстави стверджувати, що поняття шістдесятництво і дисиденство є частково тотожними: свідомість інтелігенції була меншою мірою отруєна генетичним страхом, і тож саме вони започаткували рух опору; вчорашні шістдесятники стали дисидентами. Саме завдяки їм відбулося пробудження нації, що призвело, врешті-решт, до здобуття незалежності, омріяної у віках.

  Цей шлях був важкий і тернистий. Це про них говорив Євген Маланюк: «Як в нації вождя нема - тоді вожді її поети».

  Василь Симоненко говорив із Україною тоном надмірно щирим і відвертим, а це для радянської системи було проявом націоналізму. Іван Світличний виводив соцреалізм на загальнолюдський простір, а це сприймалося як нехтування комуністичними ідеалами. Ліна Костенко писала такі вірші, ніби вся радянська поезія для неї не існувала. Іван Драч творив вірші незрозумілі і незручні. Василь Стус приніс розуміння небезпеки бездержавності України, а це вже антирадянські заклики і дисиденство.

  Однак тайм-аут такого вільнодумства швидко закінчився:

 •       жовтень 1961 року XXII з'їзд компартії: «Я не віддам ім'я Сталіна ворогам комунізму» ОМ. Хрущов);
 •       1964 рік -  підозріла пожежа в бібліотеці Академії наук СРСР - вигоріла вся україністика;
 •       серпень-вересень 1965 рр.- перші хвилі арештів шістдесятників;
 •       4 вересня 1965 р.- прем'єра фільму «Тіні забутих предків», де проти арештів виступили В'ячеслав Чорновіл, Василь Стус, Іван Дзюба;
 •       в    1967 рік - у структурі КДБ створюється спеціальне «5 управління» по боротьбі з диверсіями;
 • 1 січня 1970 - вихід самвидаву (журнал В. Чорновола «Український вісник»);
 • 7 грудня 1970 р.— похорон Алли Горської, що перетворюється на мітинг протесту;
 •       1972 р.-- шістдесятництво як рух припиняє своє існування: хтось стає дисидентом, хтось конформістом, а хтось іде у внутрішню еміграцію.

3. Робота в групах

Заставка вислову «Зібратися разом - це початок, триматися разом - це процес, працювати разом - це успіх» (Генрі Форд}.

1 група - «Ідейно-естетичні вподобання»;

2 група - «Діяльність і здобутки шістдесятництва»;

3 група - «Стильові течії, жанрова система, тематика творів».

 Завдання - опрацювати літературно-критичний матеріал і створити шпаргалку з даної теми; заповнити щоденник подвійних нотаток за творами.

 (Запропоновані твори розподіляються по групах: Д. Павличко «Коли помер кривавий Торквемада», «Явір і яворина»; В. Стус «Присмеркові сутінки опали», «Тер¬пи, терпи, терпець тебе шліфує»; Л. Костенко «Пастораль XX століття», «Не треба думати мізерно», «Життя ще і все без коректур», «Моя любове, я перед тобою»; В. Симоненко «Ти знаєш, що ти людина», «Задивляюсь у твої зіниці», «Монархи».)

 Щоденник подвійних нотаток

 

Рядки, фрази з тексту

Власні коментарі

 

 

 

4. Обмін «шпаргалками» і створення мозаїки

Шістдесятництво:

 • Ідейно-естетичні вподобання
 • Діяльність шістдесятників
 • Здобуття шістдесятників
 • Стильові течії, жанрова система, тематика творів

5. Читання й аналіз художніх творів, які найбільше сподобалися

6. Підсумки

- Ми ознайомилися з діяльністю митців-шістдесятників, наблизилися до цієї непростої доби і визначили, у чому її самобутність. У чому ж полягала небезпека

розвитку цього руху в Україні? (Відродження культури, українства, мови, книгодрукування, зосередження уваги га духовному світі особистості, відновлення історичної пам'яті.)

 За ідеологією шістдесятників, саме ці складові були основою державотворення в Україні. Ярослав Лемек наголошував (вислів на екрані «Запиши і запам'ятай»): «Найголовніше -  знищити пам'ять - і починали нищити бібліотеки, могили, культурні пам'ятники, так перетворюють людину на манкурта». А шістдесятники розуміли, що (вислів на телеекрані «Запиши і запам'ятай) «настав час надати соцреалізму людське обличчя, а дая цього мало косметичного ремонту фасаду, необхідно проводити більш радикальні реформи. Бо без власної держави народ перетворюється просто у населення, позбавлене національної свідомості» (Ліна Костенко).

 •      У якому з вивчених раніше творів звучить ця думка? (Відповідь: у статті Уласа Самчука «Нарід чи чернь».)

V.  Осмислення змісту і послідовність роботи з теми заняття

1. Робота учнів - розробка презентації за темою заняття (МS РоwегРоіпt)

 Підготовлені матеріали, текстові, графічні (шаблони), друковані матеріали.

 Презентації розробляються в групах за напрямками: музика, література, театральне мистецтво,

Зразок:

 Якщо б мене запитали, чи не шкодую про те, як склалося моє життя, про відсиджені 15 років, я б відповів: ні краплі, У мене не має ненависті до тих, хто мене переслідував... якщо б довелося починати все спочатку і вибирати, я б вибрав життя, котре прожив (В'ячеслав Чорновіл).

Шукайте, скривджену, шукайте,

грішні люди,

В пісках материків серед віків,

Якщо не знайдете - спасіння

вам не буде,

Онуки і сини ґвалтівників!

                              Микола Руденко

Вам, ув'язнені лицарі честі,

Котрі скошеним цвітом лягли,

Котрі в горі, в глухім нещасті

її волю, її дух берегли.

Україна складає шану,

І допоки нам світить день,

Берегтиме народна пам'ять

Всіх шляхетних своїх дітей.

                                    Євген Сверстюк

Коли б усі одурені прозріли,

Коли б усі убиті ожили

То небо від прокльонів посіріло,

Напевно б репнуло

Від сорому й хули.

                          Василь Симоненко

  Я все життя зазнавав на собі страшного насильства, терору до своєї творчості, до свого життя, до своєї долі і був змушений протистояти йому, боротись за кожний свій фільм. Я завжди розумів, що не можу з цим миритися, не можу терпіти - треба протистояти (Юрій Іллєнко).

  Породжені, виплекані і потоптані хрущовською відли¬гою та брежнєвським застоєм, шістдесятники - цільність, історична доба про котру ще скаже слово неупе-реджена історія (Лесь Танюк).

  Голови гнути я не збирався, бодай що б там не було, за мною стояла Україна, мій пригноблений народ, за честь котрого я мушу обставати до загину (Василь Стус).

  О музико! Чарівних звуків ти ріка безмежна! Гармонія тих фарб, що з сонцем грає джерело. Соцреалістом не був. Дивитись на дійсність крізь рожеві окуляри не хотів (Борис Лятошинський).

  Отак воно і йдеться до руїни,

Отак ми й загрузаємо в убозтво.

Є боротьба за долю України

В інше то велике мискоборство.

                                          Ліна Костенко

docx
До підручника
Українська література 11 клас (Міщенко О.І.)
Додано
11 жовтня 2018
Переглядів
711
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку