28 січня о 18:00Вебінар: Як організувати ефективну роботу над помилками на уроках української мови

Інтегрований урок з хімії та біології на тему: «Загальні відомості про мінеральні добрива. Раціональне використання добрив та проблема охорони природи»

Про матеріал

Про все, що нас оточує – ми повинні знати, але ще потрібно вміти застосовувати ці знання!!!

З кожним роком кількість населення на планеті зростає, тому збільшується потреба в якісних продуктах харчування. Учені всього світу працюють над збільшенням родючості ґрунту, щоб отримати високі врожаї та забезпечити населення якісними продуктами харчування.

Перегляд файлу

 

 

Інтегрований урок з хімії та біології на тему:

«Загальні відомості про мінеральні добрива. Раціональне  використання добрив та проблема охорони природи»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мета уроку:

- ознайомитиіззагальнимивластивостямимінеральних добрив та їхкласифікацією;

- стислоохарактеризуватинайважливішімінеральнідобрива;

- показатиїхзначення в сільськомугосподарстві ;

-формувати вміння аналізувати, робити висновки, прогнозувати;

  розвивати вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, уміння

аргументувати свою відповідь;

- розвиватитворчіздібностіучнів;

- виховуватидбайливеставлення до довкілля.

Обладнання:малюнки на дошці «Мінеральнідобрива», підбірспеціальноїлітератури,  таблицяМенделєєва,  зразкимінеральних добрив, мультимедійнапрезентація.

Базові поняття і терміни: агрохімія, мінеральні добрива, прості добрива,

комплекснідобрива; нітратні, фосфатні та калійнідобрива.    

Міжпредметнізв’язки:біологія,  українськамова, географія,медицина. 

Тип уроку: комбінований урок засвоєннязнань,умінь і навичок і творчогозастосуванняїх на практиці.

Формироботи: міні-семінар,робота з підручником,розв’язуваннярозрахункових задач.

Хідуроку

 

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Діагностикаемоційного стану учнів.Доброго дня. Налаштуємосяна роботу.

Протягніть вперед ліву руку й уявіть на нійусівашіжиттєвізнання. Протягнітьуперед праву руку й уявіть на нійзнання, з якимивиприйшли на сьогоднішній урок. Теперз’єднайте руки.

Так вашжиттєвийдосвід і знання з якимивиприйшли,об’єднані разом, сьогодністануть у нагоді вам на уроці.

ІІ.Мотивація навчальної діяльності .

Слайд 1. Діти, а скажіть мені чи погоджуєтеся ви зі словами відомого хіміка Д.І.Менделєєва: «Істинна відкривається лише тим, хто її шукає?».

( відповіді і обґрунтування учнів).А тепер вперед на пошуки істини!

ІІІ.Сприйняття і первинне осмислення нового матеріалу.

Учитель: Тема сьогоднішнього уроку пов’язана з надзвичайноюісторією. Вона називається«Як Нітрогенумовилиробити добро – годуватирослини».

Слайд 2.Ви, звичайно, читали «МандриГуллівера» Джонатана Свіфта. Вона повнапригод, і можливо, випам’ятаєте, як автор вустами короля ліліпутіввисловив думку про те, щолюдина, яка виростила два колоски, там де ріс один, зробить людям неоціненнупослугу. Але ж цевічнамріяхлібороба, аджевиростити два колоски замість одного – значить подвоїтиврожай. А якщобагато зерна, значить багатохліба, багато молока й м’яса, вовни й іншихнеобхіднихлюдиніпродуктів.

Багато часу минуло з тих пір, як Свіфт написав свою книгу. Неодноразовонамагалися люди збільшитиродючістьземлі, збільшитиврожай. Інодівиходило, але частіше – ні.

З кожним роком кількістьнаселення на планетізростає, тому збільшується потреба в якісних продуктах харчування. Ученівсьогосвітупрацюють над збільшеннямродючостіґрунту, щоботримативисоківрожаї та забезпечитинаселенняякісними продуктами харчування.

Слайд 3. Учитель:Діти, а з якими  словами у вас асоціюється слово «добро»(доброта,добрий,добір, добреньке, добрива). Так, давайте зупинимосьнаслові« добрива».

 

Адже вони дійснороблять добру справу ,бозбагачуютьгрунтипотрібнимихімічнимиречовинами. На урокахприродознавства та  біологіїви вивчали ,щоврожайпевноюміроюзалежитьвідродючості грунтів.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.( учні записують дату і тему уроку)

Слайд 4. Учитель: тема нашого уроку «  Загальні відомості про мінеральні добрива. Раціональне  використання добрив та проблема охорони природи.»

Слайд 5.(Оголошення мети)Сьогодні на уроці ми будемо говорити про мінеральні добрива, їх класифікацію,доречність та правила  їх використання.

Слайд 6.Епіграфом уроку будуть такі слова: “Про все,що нас оточує – ми повинні знати,але ще потрібно вміти застосовувати ці знання”

Слайд 7.Поняття «добрива».

-  Добрива – це речовини чи суміш речовин,що містять хімічні елементи,необхідні для росту і розвитку рослин.

Слайд 8. Проблемне питання: Які ж хімічні елементи потрібні рослинам?  

                                                                                                 (Проблемне  питання)

Біля 70 хімічних елементів. Найбільше Нітроген,Калій,Фосфор- і їх  називають макроелементами.(слайд 8,9)

Для чого ж ці елементи?Що ж відбувається,якщо їх не вистачає? Вам розповість – Вікторія Миколаївна.

   Учитель біології: (розглянути малюнки)Демонстрація кімнатних рослин,які показують недостачу N,K,P.

Слайд9Нестачамінеральних добрив:

     Ознакинестачі азотувиявляютьсядоситьвиразно на різнихстадіяхрозвитку. Спільними і основнимиознакаминестачі азоту в рослин є: пригнобленийріст, короткі і тонкіпагони та стебла, дрібнісуцвіття, слабкерозгалуження, дрібні, вузькілистя, забарвленняїхблідо-зелене, хлоротичні.
При нестачі азоту освітлення і пожовтіннязабарвленняпочинається з жилок і прилеглої до них частинилистової пластинки; частини листка, віддаленівід жилок, можутьзберігатищесвітло-зеленезабарвлення. Налистку, пожовкломувіднестачі азоту, як правило, не буваєзелених жилок. 

Слайд  10 При нестачі фосфору - листястає темно-зеленого кольору, набувають  блакитнийвідтінок, з'являються буріабочервоно -  фіолетові 

плями, якіпоступово захоплюють весь лист. Впершу чергу 

уражаються старі нижні листки, потімпроцеспоширюється на всю рослину. При відмиранні тканин листка з'являються темні, іноді чорні плями.

 Засохлі листямають темний,майжечорний колір 
Рістпагонів ікоренів сильно сповільнюється, нове листядрібне. 

Слайд 11Ознакинестачізазвичайпомітнібуваютьвсерединівегетації, в період сильного росту рослин. При нестачікаліюзабарвленнялистяблакитнувато-зелене, тьмяне, часто з бронзовимвідтінком. Характерна ознакакалійногоголодування - світлаоблямівка по всійповерхні листка. Причомупожовтінняпочинається з верхівки листка і далі вниз між жилок до черешка, а надаліпобуріння і відмираннякінчиків і краївлистя (крайової «опік» листя). Розвивається бура плямистість особливо ближче до країв. Країлистязакручуються, спостерігаєтьсязморшкуватість. Жилки здаютьсязануреними в тканину листка. Ознакинестачіубільшоїчастинирослиннасампередз'являються на більшстарихнижніх листках. Стеблотонке, рихливе, вилягає.Нестачакаліювикликаєзвичайнозатримку росту, а такожрозвиткубутонівабозародковихсуцвіть, квітки не утворюютьсяабо вони дужедрібні. 

Для природного відновлення вмісту ґрунту  потрібно  багато часу,тому і потрібно вносити добрива.

Учитель хімії.Ми вже з вами дали визначення добрив. А скажіть, які види добрив ви знаєте за походженням( органічні і  мінеральні). Назвіть : органічні добрива( перегній, пташиний послід, зелені добрива). Що  ж таке мінеральні добрива, які вони бувають, спробуємо  з вами розібратися.

Отже,мінеральні добрива - це речовини, які містять Нітроген, Фосфор і Калій і здатні у ґрунтовому розчині дисоціювати на йони.

Відкрийте підручник  на сторінці 85 (табл. 4 Мінеральні добрива)

 

Мінеральні добрива

нітратніфосфатнікалійні

Прості добриваце добрива, які у в своєму складі містять один поживний елемент.

Комплексні добрива – це добрива, які у в своєму складі містять два або три поживні елементи.

Нітратнідобрива

мінеральні

 

органічні

гній,

послід,

зеленідобрива

(конюшина, горох)

 

 

 

прості

 

комплексні

 

 

 

 

тверді

рідкі

– калієваселітра

– амофос

– амофоска

– нітроамофос

– нітроамофоска

– аміачна

селітра

– натрієва

селітра

– кальцієваселітра

– карбамід

– амоній сульфат

– рідкийбезводнийаміак

– аміачна     вода

  воднийрозчинаміаку і аміачноїселітри

Важливими фосфатними добривами є такі:

подвійний суперфосфат — Са(Н2Р04)2;

простий суперфосфат — Са(Н2Р04)2 + CaS04;

преципітат — СаНР04 • 2Н2О;

фосфоритне борошно — Са3(Р04)2.

Калійні добрива. Дія калійних добрив залежить від грунтово-кліматичних умов, біологічних особливостей культури, компонентів, які є в добриві, — натрію, магнію, сірки, хлору. Засоленігрунти часто містятьнастількибагатокалію, що на них цідобриванеефективні. Безхлорніформикалійних добрив рекомендуєтьсявноситипідтакікультури, як гречка, картопля, льон, бобові, тютюн, ефіроолійні, цитрусові, виноград. Залежновід грунту одні й тісамікалійнідобривадіютьпо-різному. На легких грунтах, де мало магнію, ефективнікалійнідобрива з домішкамимагнію. На чорноземних грунтах різніформикалійних добрив за ефективністюмайжеоднакові.

Хлористийкалій, хлорид калію (КСІ), містить 56—62% К2О. Кристалічнаречовинабілого і жовтогокольору.

Калійнасіль 40% — сумішхлористогокалію з каїнітом і сильвінітом,

Сульфат калію 2SО4) містить 48—52% К2О. Дрібнокриста­лічнаречовинабілогокольору, не злежується. Ціннедобриво для чутливих до хлору культур. 

 Попіл — ціннекалійно-фосфорнеорганічнедобриво, містить і мікроелементи. Найбільшекаліювпопелігречаноїсоломи і стебелсоняшнику (до 38%), менше в попелі торфу, кам’яноговугілля (0,5—1,2% і 0,12%). Попілзастосовують на всіх грунтах, крімзасолених, підусісільськогосподарськікультури. 

Географічна довідка.

  • Основними центрами виробництва азотних добрив в Україні є ( хто пам’ятає з географії) підказка ст.. 88 – 89)  Дніпродзержинськ, Запоріжжя, Алчевськ, Горлівка, Лисичанськ, Черкаси ( виробниче об’єднання « Азот»)
  • Переробка фосфатних добрив здійснюється на Вінницькому і Константинівському хімзаводі, Одеському суперфосфатному заводі, Сумському ВО  «Хімпром», металургійному заводі «Азовсталь».
  • Калійні добрива виробляють в місці Калуш, Стебники Івано - Франківської області.

 

Діти, а якими властивостями повинні володіти добрива, щоб добре засвоюватися рослинами. ( відповіді учнів)

А  зараз переходимо до хімічної лабораторії.

Лабораторний дослід№8            Інструктаж з БЖД

Тема: Ознайомлення зі зразками мінеральних добрив

Мета: розглянути зовнішній вигляд найважливіших нітрогеновмісних, фосфорних та калійних добрив, дослідити їх розчинність у воді.

Обладнання та реактиви: штатив із пробірками, шпатель, колба з водою,амоній нітрат;  фосфоритне борошно; калій хлорид, нітрофоска.

Хід роботи

Завдання 1. Розгляньте зразки виданих вам мінеральних добрив. Опишіть їх зовнішній вигляд і заповніть таблицю.

Таблиця 1.   Ознайомлення зі зразками нітрогеновмісних добрив

Назва

добрива

Хімічна формула

Зовнішній вигляд

Розчинність за кімнатної температури

1) Амоній нітрат

 

 

 

 

2) Фосфоритне борошно

 

 

 

3)Калій хлорид

 

 

 

4) Нітрофоска

 

 

 

 

Діти, озвучте результати вашої роботи.

 

Назва добрива

Хімічна формула

Діюча речовина

Колір   Зовнішній вигляд

Розчинність.

Амоній нітрат(аміачна селітра)

NH4NO3

Азот, N

Біла кристалічна речовина.

Розчинна, дуже

гігроскопічна.

Калій нітрат(калієва селітра)

KNO3

К2О

Біла кристалічна речовина.

Розчинна.

Кальцій нітрат(кальцієва селітра)

 

Ca(NO3)2

Азот, N

Великі сіруваті пластівці.

Розчинна,

Гігроскопічна

Речовина.

Простий суперфосфат

Ca(H2 PO4)2

·2H2 O +

CaSO4·2H2O

Р2О5

Сірий, гранульований.

Слабо розчинний.

Подвійний суперфосфат

Ca(H2PO4)

2H2O

Р2О5

Сірий гранульований.

Слабо розчинний.

Фосфатне борошно

Ca3(PO4)2

Р2О5

Темно-сірий

пилеподібний

порошок

Не розчинний у воді.

Амофос (амоній

дигіджроген

ортофосфат)

NH4H2PO4

Азот, N

Р2О5

Білий кристалічний порошок.

Розчинний.

Амоній

Гідрогенорто

фосфат

 

(NH4)2HPO4

Азот, N

Р2О5

Білий кристалічний порошок.

Розчинний.

Калій нітрат(калійна селітра)

KNO3

Азот, N

К2О5

Великі крупні пластівці.

Розчинна,

Гігроскопічна

Речовина.

 

   Діти, ми з’ясували,що нітратні добрива добре розчинні у воді, а фосфорні добрива важкорозчинні.

 Отже,коли  і які добрива потрібно вносити в ґрунт?( Нітратні – навесні, фосфатні – восени)

Учитель хімії. Діти, до нас за допомогою звернувся наш односелець, який нещодавно почав  працювати на землі. Ось яка у нього проблема. Йому запропонували купити добрива: нітратні, фосфатні, а які  ефективніші він не знає. Давайте йому допоможемо. Ось запропоновані нітратні добрива: Амоній нітрат і аміачна вода, та фосфатні: подвійний суперфосфат і фосфоритне борошно. Для цього нам потрібно визначити масову частку поживного  елемента.

Відповідь:  аміачна вода

Відповідь: – подвійний суперфосфат.

Отже, нашому молодому односельцю потрібно придбати аміачну воду

і – подвійний суперфосфат. Дякую вам діти за допомогу.

Багато українських  вчених  працювали в галузі агрохімії. До  вашої уваги  ІНТЕРНЕТ ХВИЛИНКА

Учень 1.ЗайкевичАнастасій Єгорович(1842—1931)

Відомий український учений-агроном, один з перших організаторів сільськогосподарської дослідної справи.. Він уперше запропонував спосіб рядкового внесення мінеральних та органічних добрив. Зробив великий внесок у справу виведення вітчизняних сортів пшениці, кукурудзи, цукрових буряків, визначив найефективніші добрива для цих культур.

 

 

 

Учень 2.Власюк Петро Антипович (1905—1980)

Відомий український учений,  академік, спеціаліст у галузі агрохімії, фізіології рослин, ґрунтознавства. Досліджував хімічні елементи, які потрібні рослинам у мікро- й ультрамікродозах, вивчав їх вплив на розвиток і врожайність сільськогосподарських культур. Довів, що при аміачному живленні Манган у рослинах діє як сильний окисник, а при нітратному — як сильний відновник. Манган як мікроелемент сприяє економії СО2 у процесі фотосинтезу, а також відпливу продуктів асиміляції з листків до коренів. Розробив нові види мікродобрив.

Учитель  хімії.До речі, мі́кродо́брива — добрива, що містять мікроелементи, речовини, споживані рослинами в невеликих кількостях.(Zn, Cu, B, Mo, Fe, Co)

При нестачі мікроелементів у рослин починається: руйнування репродуктивних органів і тканин, прояв різноманітних «хлорозів» на листі, відмирання пагонів, коріння, точок росту. Це призводить до значного зменшення урожаю.

   Учитель біології. Діти, а ви знаєте, що понад 50% приросту урожаїв одержують завдяки використанню добрив, решта приросту припадає на урожайні сорти, меліорацію, агротехніку. Спеціалісти підрахували, що кожний четвертий житель нашої планети харчується за рахунок приросту урожаю від мінеральних добрив.

     Без мінеральних добрив рослини не росли б краще, не давали б таких високих врожаїв. Справедливим є вислів, що з кожною проданою тонною врожаю селянин продає частку свого поля. Рослини забирають з ґрунту потрібні для них хімічні елементи: К; N; Р, мікроелементи. Ґрунти при цьому збіднюються. А завдяки щорічному внесенню мінеральних добрив людина поповнює запас поживних речовин у ґрунті, збільшує врожайність сільськогосподарських культур.

      Підвищення врожайності за умови внесення 1 кг. Зв’язного нітрогену з добривами становить: пшениці—12-15 кг., цукрових буряків—120-160 кг., картоплі—100-150 кг.

      З внесенням у ґрунти з добривами 1 кг. Р2О5—урожайність зернових культур підвищується на 7-8 кг. , 50-60 кг. –цукрових буряків, 40-60 –картоплі.

Вносячи з добривами 1кг. К2О, можнадосягтипідвищенняурожайності: зернових та зернобобових культур на 3-4 кг., цукровихбуряків, картоплі—на 40-50 кг.

Учитель хімії. Мене турбує питання  охорони природи під час використання на полях добрив. Їх безглузде використання веде до знищення,  масового отруєння рослин, а з ними і тварин, і людини. Невміле використання мінеральних добрив призводить до забруднення водойм, ґрунтових вод, зниження повноцінності овочів та кормів. Надлишок спричинює погане зберігання картоплі та інших овочів. Збільшення калію в зелених кормах веде до захворювання тварин.

    Близько третини мінеральних добрив, що вносяться в грунт, вимиваються з нього дощовими водами й виносяться річками в моря й океани.

Слайд 12.Учитель біології . Ви лише уявіть, нітрогену і фосфору таким шляхом потрапляє у Світовий океан близько 62 млн. тонн на рік. Це призводить до бурхливого розвитку деяких одноклітинних водоростей, що вже не раз спричиняло так звані червоні припливи.

Слайд 13. У «підживленій»  нітратами й фосфатами морській воді ці рослини надзвичайно швидко розмножуються, утворюючи на поверхні води гігантські «ковдри» товщиною до 2 метрів і площею багато квадратних кілометрів. Гинучи, водорості опускаються на дно, де починають гнити, поглинаючи весь кисень у води, що спричинює загибель донних організмів: порушуються харчові ланцюги.

    Нині щорічне використання мінеральних добрив у світі перевищує 140 млн. т., а до 2020 року, за прогнозами, їх виробництво перевищить 300 млн.т.

    Проте внесення добрив може бути економічним фактором, який погіршує економічний стан, агрофізичні біологічні та агрохімічні властивості ґрунту.

    Велика кількість мінеральних добрив, які вносять на полях, порушує природний цикл кругообігу природних речовин не лише в полі, а й у біосфері.

Слайд 14.Учитель хімії.При використанні мінеральних добрив необхідно дотримуватись правильного співвідношення всіх елементів живлення в залежності від фази розвитку рослин. Зайва кількість добрив шкідливо позначається на розвитку рослині якості продукції. Особливо шкідливий надлишок Нітрогену. Ось чому їх  не можна застосовувати на “око”. Вносити  їх потрібно точно відповідно до рекомендацій, враховуючи погодні умови, забезпеченість рослин вологою, слідкуючи за станом рослини.

Слайд 15.А як же застосувати мінеральнідобрива?  Пропоную до вашої уваги деякі рекомендації.

Рекомендації по застосуванню добрив:

Вносити добриво у вологу землю;

Не удобрювати хвору рослину, спочатку її необхідно вилікувати.

Використовувати добриво, зважаючи на швидкість росту рослин. Чим швидше росте, тим більше дозування.

Не удобрювати культуру під час дощу.

Дотримуватись інструкції

Слайд 16. Потрібно пам’ятати і дотримуватись правил поводження з добривами:

1.При внесенні в грунт користуватись інструкцією.

2. Зберігати подалі від дітей, в  спеціально відведених місцях.

3.При користуванні одягати захисний спецодяг, не допускати попадання в очі, ротову порожнину.
А що ж відбувається при надмірному використанню добрив. Як  це впливає на людський організм,  дізнаємось поглянувши на екран.

 

V. Узагальнення і систематизація знань. Письмове опитування

Сьогодні ми говорили про основні фосфатні, азотні та калійні добрива

1..Які з цих елементів  належать до мікроелементів:

А)  N;Б) Р;

В) Мо;   Г) В

2.З перелічених добрив до калійних належать:

А. KСІ

Б. K2SO4;

В. (NH4)2SO4;

3 Добрива, які містять у своєму складі один поживний елемент, називаються

а) одинарними;

б) простими;

в) мікроелементами.

4 Нітроген рослини отримують із

а) повітря;

б) водного розчину;

в)ґрунту.

Мозковий штурм

  1. Що ж ми вивчили на уроці?
  2. Для чого ж потрібні добрива рослинам?
  3. Чому питання використання добрив є актуальною в сьогоденні?
  4. Як треба використовувати добрива?
  5. Чи була інформація на уроці для вас цікавою і корисною?
  6. Де ви будете застосовувати набуті знання?

                     Учитель хімії.

Отже проблему збереження і підвищення родючості ґрунтів та проблему безпечного застосування добрив слід розглядати в комплексі.

Дана проблема є як екологічною так і соціальною. З цією проблемою пов’язане майбутнє всього людства.

Вона поки що не розв’язана. Зробити це доведеться вам, як майбутнім випускникам. Знаєте, чому? Щоб зберегти життя на Землі…

Учитель біології.

Отже, при недостатньому внесенні добрив падає родючість ґрунтів, а надлишок шкідливо впливає на біологічну повноцінність і харчові  якості сільськогосподарських культур.

ІV. Домашнє завдання. Опрацювати  12 параграф підручника.

Вправи: 113, 115, 118

            Творче завдання: написати рекламу або «антирекламу» мінеральних добрив.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Вчителі підводятьпідсумки уроку, з’ясовуютьчи є запитання до матеріалу.

 

 

 

 

1

 

docx
Пов’язані теми
Хімія, Розробки уроків
Додано
23 жовтня 2018
Переглядів
1588
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку