1 червня о 18:00Вебінар: Медіаграмотність як структурний компонент у траєкторії професійного самовизначення учнів

Інтегрований урок з математики та біології в 6 класі

Про матеріал
Власний досвід роботи вчителем математики показав, що під час вивчення теми «Десяткові дроби» у разі звернення до абстрактних понять учні 6 класу відчувають певні труднощі, які пов‘язані з необхідністю запам‘ятовування та застосування значної кількості правил. Проте якщо матеріал пояснювати учням в контексті розв‘язування прикладних задач з життєвими ситуаціями, то це буде сприяти подоланню таких труднощів. Моє завдання - зацікавити учнів математикою, показати її значущість для конкретного учня. Тому в цій розробці була вивірена та продумана система прикладних задач, метою якої є різноплановість, збудження інтересу, ілюстрація застосування математики в житті
Перегляд файлу

Розробка  інтегрованого уроку з математики та біології.

Тема уроку : Застосування  звичайних дробів та відсотків.

6 клас

Мета:

- повторити та систематизувати знання, набуті в ході вивчення тем „ Дії зі звичайними дробами ”, «Відсотки», відпрацювати навички використання вправ та задач, що передбачають усі арифметичні дії з дробами та відсотками, про будову і функції органів квіткових рослин, про взаємозв’язок живого організму з середовищем;

-формувати уміння якісного та кількісного аналізу завдань; стимулювати інтерес до оцінки біологічних явищ;

 -розвивати самостійність, логічне та аналітичне мислення учнів;

-виховувати вміння грамотно виражати свої думки, відстоювати власну думку.

Формування компетентностей: інформаційну(використання додаткової інформації,складання таблиць та схем), загальнокультурну(удосконалення вмінь учнів формулювати цілі власної діяльності та робити висновки за її результатами ,готовність використовувати основи знань для пояснення світу природи), соціально-трудову(уміння організувати власну трудову та підприємницьку діяльності), здоровязбережувальну(формування мотивації на дотримання здорового способу життя,свідомого, відповідального ставлення до власного здоровя),  уміння вчитися(залучення до розв’язання випереджальних завдань,активізувати  самоосвітню діяльність учнів).

Обладнання: таблиці, контури листків, кімнатні рослини, картки з завданням, фільми, слайди.

             Підготовчий етап.

За два тижні до проведення уроку в кабінеті вивішується список літератури, яку потрібно самостійно прочитати, список задач з математики та запитання з біології, щоб учні могли акцентувати увагу на найважливішому, коли будуть самостійно опрацьовувати літературу.

Учні працюють над творчими завданнями: «Зображення життєдіяльності людини і рослин в числових виразах»

     Тип уроку : застосування вмінь та навичок .

Хід уроку

I. Інтелектуальна розминка

Фронтальна робота з класом.

Об’єднання учнів у команди «Біологи» і «Математики» проводиться заздалегідь з урахуванням уподобань учнів. Вибираються капітани команд, виготовляються емблеми.

1.Кожна команда отримує запитання з предмета і готує  відповіді  під керівництвом капітана команди. (7хв)

         Запитання з біології.

1. Які характерні ознаки живих істот відрізняють їх від неживого?

2. Дати означення поняття «фотосинтезу».

3. Яке значення органічних речовин у клітині  рослинного організму?

4. Яку роль відіграє вода в організмі рослин?

5. Які явища природи пов’язані з водою?

6. Що таке вегетативні та генеративні органи рослин?

 Запитання з математики.

1.Як знайти число за його дробом? Знайти число, якщо його становить 44.

2. Як знайти дріб від числа? Знайти від 75.

3. Як знайти відсоток від числа? Знайти 5 % від 35.

4. Як знайти число за його відсотком?  75 становить 10 % від даного числа. Яке це число?

5.Яке відсоткове відношення двох чисел?  Скільки відсотків становить 50 від 200 ?

Вчитель заслуховує відповіді учнів та оцінює їх, виставляючи бали

2. Робота в парах. (3хв)

 Обчислити, який відсоток становить:

 14 від 56;

 15 від 75;

 3 від 24.

II. Повідомлення учнів. (5хв)

III.  Практична творча робота. (20хв)

1.Групова робота біля дошки та на місцях

Капітани команд по черзі беруть картки, оголошуючи їх зміст.

На картках умова задачі з математики з біологічним змістом. Відповідь на кожну картку складається з двох частин: команда біологів розповідає про властивості рослин, які згадуються в задачі, а команда математиків розв’язує цю задачу.

    Картка 1для біологів.

1. Що характерно для представників царства Рослини?

2. Що таке фотосинтез?

3. Які організми відносять до автотрофних, а які до гетеротрофних?

4. Що таке тканини і органи?

5. Які життєві форми рослин?

     Картка1 для математиків.

За сприятливих умов 1 дм2 листкової поверхні за 1 годину синтезує 20 мг цукрів. Якби сталося диво, і людина, позеленівши, почала фотосинтезувати як рослина, чи змогла б вона за рахунок цього забезпечити свої енергетичні потреби – 2000 ккал на добу? Для розрахунків використовуйте наступні показники: поверхня шкіри людини, доступна сонячним променям, становить 1,7 м2 ; тривалість фотосинтезу - 12 годин на добу; 1 г цукрів містить 4,1 ккал енергії.

     Картка 2 для біологів.

1. Які функції виконує корінь?

2. Які види коренів вам відомі?

3. Наведіть приклади видозмінених коренів.

4. Порівняйте функції коренів-причіпок та коренів-присосків.

5. Як людина використовує у своєму господарстві видозміни коренів?

             Картка 2 для математиків.

Природна втрата зерна при зберіганні й го протягом 3-6 місяців в елеваторі становить – 0,08%, на складі насипом – 0,12%, на площадці – 0,18%. Визначити втрати при зберіганні 100т зерна в кожному із зазначених місць. Скільки зерна буде втрачено при зберіганні на складі і на площадці окремо порівняно із втратами на елеваторі?

Картка 3  для біологів. 

1. Що таке ґрунт?

2. Що таке гумус?

3. Яка роль живих організмів у процесах ґрунтоутворення?

4. Які дії людини і чому негативно впливають на родючість ґрунтів?

5. Як захищають ґрунти від руйнування?

 Картка 3 для математиків.

З метою захисту ґрунтів від водної ерозії в районі проводиться заліснення еродованих земель. Заліснення в межах прибережних смуг проведено на площі 715,6 га, що становить 16,2%. Яка площа всіх прибережних смуг має бути заліснена?

Картка 4 для біологів.

1. Що таке мінеральне живлення?

2. Які хімічні елементи рослина отримує із ґрунту у вигляді водних розчинів?

3. Що таке органічні та мінеральні добрива?

4. Що собою становить підживлення і які його способи вам відомі?

5. Як вода та мінеральні речовини надходять до кореня?

  Картка 4 для математиків.

Для гарного врожаю в ґрунти необхідно внести азот, фосфор і калій. Ці речовини є в таких мінеральних добривах: аміачна селітра (35% азоту), суперфосфат (15% фосфору), калійна сіль (30% калію). Визначте дозу внесення цих добрив, якщо кожної діючої речовини потрібно 50 кг на 1 га.

Картка 5 для біологів.

1. Яке значення має насіння для  квіткових рослин?

2. Яка будова насіння квасолі та пшениці?

3. Як рослини поширюють свої насіння та плоди?

4. Які умови необхідні для проростання насіння?

5. Що таке паросток?

   Картка 5 для математиків.

Члени учнівського лісництва посіяли 4сотні насіння, окремо одна від одної. З першої сотні зійшло 90 насінин, з другої – 80% того, що зійшло з першої, з третьої –  від кількості насінин, що зійшли з другої, що становить   від того, що зійшло з четвертої сотні. Знайти середню схожість насіння.

Картка 6 для біологів.

1. Яке значення має вода в житті рослин?

2. Як потрапляє вода до рослин?

3. Які функції виконує стебло?

4. Що таке дихання?

5. Як листки випаровують воду?

6. Чому рослина випаровує воду і тоді, коли вона потрібна їй самій?

Картка 6 для математиків.

Відомо, що одна рослина випаровує за добу відповідно: кукурудза - 800г води, капуста - на 200г більше, береза - в 60 раз більше, ніж капуста, соняшник - стільки, скільки кукурудза, а дуб –у 50 раз більше, ніж капуста. Скільки грамів води випаровують за добу окремо одна рослина капусти, берези, соняшника, кукурудзи і дуба?

Усі учні, які відзначились, відповідаючи на запитання карток, отримують оцінки.

2.Колективна робота з класом.(5хв)

Завдання пропонують для всіх учнів. Хто правильно відповів перший, той отримує найвищий бал.

Завдання

1. Запаси води в озерах нашої планети становлять 750 тис. м3, а в річках – 1,2 тис. м3.  У скільки разів більше води в озерах, ніж у річках?

2. Через куріння отримали різні захворювання 60 осіб. Підлітків серед них у 2 рази більше, ніж дорослих. Скільки підлітків могли залишитися здоровими?

3. Артем зазвичай робить зарядку 2 рази в день. Скільки разів він зробить зарядку за 3 місяці літа, якщо кількість днів у них 30, 31, 31 відповідно?

4. Щоб бути здоровою, людина повинна вживати щодня 3 г білків на кожні 4 кг своєї ваги. Обчисліть кількість білків, необхідну для дитини масою 44 кг на один день.

5. Коли людина скурила одну сигарету, у кров потрапило 3 мг нікотину. Скільки нікотину надійде в кров, якщо людина скурить 14 сигарет? (Смертельна доза — 50–100 мг)

6. Хлопчик ліг спати о 10 год. вечора і прокинувся о 8 год. ранку. Скільки годин спав хлопчик? Веде хлопчик здоровий спосіб життя?   

7. У кабінеті математики ростуть кімнатні рослини. Вони здатні протягом 24 год поглинути до 87% шкідливих речовин з повітря. Яка частина шкідливих речовин залишається в повітрі? Як можна ще зменшити їх кількість?

IV. Підсумок уроку. (5хв)

Самооцінка учнями результатів уроку (мікрофон).

Дидактична гра «Піраміда знань»

Продовжте речення:

Було цікаво…

Було складно…

Тепер я знаю…

Я зрозумів, що…

Тепер я вмію…

V. Домашнє завдання.

З біології: вивчити параграф 14. Будова пагона.

З математики: розв’язати задачі на знаходження числа за його відсотком № 456,459

Творче завдання: скласти задачі про випаровування у рослин з великими  чи дрібними листками.

Список літератури. 

1. Мерзляк А.Г., Полянський В.Б., Якір М.С. Математика: Підручник для 6 класу. – Х.: Гімназія, 2006.

2 .Математика:підруч.для 6класу. загальноосвіт.закл./ Н.А.Тарасенкова, І.М.Богатирьова.-:Видавничий дім «Осівта»,2016.

3.     М.М.Мусієнко, П.С.Славний,П.Г.Балан.Біологія.7клас.-К.:Генеза,2007.

 

docx
Додано
1 березня 2020
Переглядів
283
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку