29 квітня о 18:00Вебінар: Використання технології «перевернутий клас» на уроках хімії

Інтегрований урок. Здоров’я найбільше багатство.

Про матеріал
дати уявлення про здоров'я людини в цілому, про чинники, що впливають на ньо¬го; поширити думку про необхідність постійно¬го піклування про власне здоров'я та способи його збереження; систематизувати і узагальнити знання учнів з математики про дії над натураль¬ними числами, закріпити практичні навички їх застосування
Перегляд файлу

Тема уроку: Здоров’я   найбільше багатство.                                                                                                                                              Клас об’єднують у 2 групи – дослідницькі лабораторії: лікарі, експерти групи  «Здоров’я», експерти з фізичної культури.                                                                                      Кожний етап роботи висвітлюється на дошці (розшифровані відповіді учні кріплять на дошці в спеціально відведеному для цього місці). Це дає змогу створити «галерею» учнівських здобутків та з її допомогою узагальнити і систематизувати опрацьований протягом уроку матеріал, підбити підсумок уроку.                                                                         Мета: дати уявлення про здоров'я людини в цілому, про чинники, що впливають на ньо­го; поширити думку про необхідність постійно­го піклування про власне здоров'я та способи його збереження; систематизувати і узагальнити знання учнів з математики про дії над натураль­ними числами, закріпити практичні навички їх застосування; виховувати пізнавальну актив­ність учнів, активну позицію в навчанні та житті; сприяти розвитку математичної культури уч­нів; формувати вміння відповідально працюва­ти у складі малих навчальних груп; формувати навички аналізу, систематизації, узагальнення; розвивати логічне мислення.

Обладнання. Картки для індивідуальної та гру­пової роботи, таблиці, схеми, робочий конспект, заготовки (формат А-1, А-2) для висвітлення результатів роботи груп.

Тип уроку: урок застосування знань, умінь та навичок.

                                                 ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент.

Учитель. Сьогодні у нас не зовсім звичайний урок.

У вас на столах для кожного лежать карт­ки з прикладом або рівнянням і таблиця кодш до них. За знайденою відповіддю ви маєте знайти літеру і записати її в таблицю відповідей над номером картки. Виконавши це завдання всі разом, ми дізнаємося тему уроку та розгадаємо зашифровану народну мудрість.                                                          Індивідуальні завдання на картках

Учитель. Отже, сьогодні ми говоритимемо про здоров'я, його значущість для кожної лю­дини, про те, яких зусиль треба докладати, щоб зберегти його.

Етапи нашої роботи

 1. Джерелами народної мудрості.
 2. Вивчаємо поняття.
 3. Розробляємо власні рекомендації.

II. Основна частина.

1. Джерелами народної мудрості.

Учитель. З давніх-давен досвід минулих поколінь відігравав у житті людей величезну роль. То ж давайте звернемося до джерел народної мудрості, дізнаємося, чого навчає нас народна мудрість.


Робота в групах: для кожної групи зашифро­вано приказку.                                                                                                  Після розв'язування кожна група кріпить на дошку свій результат-відповідь і ознайомлює з ним членів інших груп за методом «мікрофон».

 

 

2. Вивчаємо поняття.

Учитель. Хто з вас може пояснити, що та­ке здоров'я, як ви його розумієте? («Мозковий штурм».)

Після обговорення питання вчитель відкриває дошку, на звороті якої зображено основні аспек­ти здоров'я, та узагальнює результати «мозкового штурму».

Конкретизація і систематизація результатів «мозкового штурму» У цілому здоров'я складається з таких ас­пектів:

 •   фізичне здоров'я — функціонування нашо­го організму і стан здоров'я кожної з систем;

 

 •   розумове здоров'я — наша обізнаність та здатність одержувати інформацію;

 

 

 •   емоційне здоров'я — здатність розуміти, сприймати та висловлювати почуття;

 

 •   соціальне здоров'я — здатність взаємодіяти з іншими людьми;

 

 

 •   особисте здоров'я — це відчуття себе са­мого, сподівання в досягненнях, наші уявлення про успіх;

 

 •   духовне здоров'я — основа нашого існу­вання, стебло і серцевина «квітки здоров'я».

 

 

Учитель. Тільки за умови єдності та гармонії всіх аспектів здоров'я людина вважається цілком здоровою.

Отже, ми знаємо, з яких аспектів складається здоров'я, а тепер дізнаємося, які чинники впли­вають на нього.

Групам роздаються завдання, і вони вписують знайдені відповіді, використавши код, у заготов­ки для висвітлення результатів.

 

                                              Завдання групам учнів

 

 

 1.          Розробляємо власні рекомендації. Учитель. А тепер експертні групи займуться фаховими питаннями:

 

 •   група лікарів розкаже нам, які захворюван­ня пов'язані з харчуванням, і розробить власні рекомендації щодо їх уникнення (робота в ре­жимі «Спільний проект»);
 •   експерти групи «Здоров'я» складуть орієн­товний режим дня школяра (робота в режимі «Діалог»);
 •   експерти з фізичної культури складуть щоден­ний обсяг рухових дій (робота в режимі «Діалог»).

 

Результати роботи своєї групи керівник пові­домляє членам інших груп. Робота в режимі «Спільний проект».

 

 

 

 

 

Завдання для експертів групи «Здоров 'я»

 

Складіть орієнтовний режим дня школяра (учня 5-го класу).

 

Інструкція

 

 

 1. Визначте час на сон.
 2. Визначте час на різні прийоми їжі.
 3. Визначте час на навчання в школі, на ви­конання домашніх завдань.
 4. Визначте час на рухливі ігри, тренування.
 5. Визначте час на відпочинок.
 6. Визначте час на виконання ранкової гім­настики, прогулянки, водні процедури.
 7. Визначте, коли ви маєте вільний час і на що його використовуєте.
 8. Визначте, скільки часу в цілому ви відво­дите на кожний вид занять.

Завдання для групи експертів з фізичної культури.

 Складіть щоденний обсяг рухових дій, кори­стуючись таблицями 1 або 2.

 

Таблиця 1

 

Норми рухової активності

 

Зауваження. Норма рухової активності 15—20 умовних кілометрів або 1,5—2 год на день.

Учитель. Чим менша інтенсивність виконання фізичних вправ, тим більше затрачайте часу на ' їх виконання, адже час працює на здоров'я. Чим інтенсивніше ваші тренування — тим міцніше ваше здоров'я. Поспішайте повільно! Щомісяця порівнюйте свої досягнення з попередніми.

III. Підсумок уроку.

І. Дискусія на тему: «Життя є найвищою цінністю, а здоров'я — найбільшим багатством людини».

Робота в режимі «Метод ПРЕС».

 1.    Чи погоджуєтесь ви з наведеним вище вис­ловлюванням?
 2.    Чи слід піклуватися про власне здоров'я, про його збереження?
 3.    Що ви пропонуєте робити, щоб зберегти здоров'я?

Наприкінці уроку всі учні отримують пам'ятку з рекомендацією вклеїти її в щоденник і дотри­муватися зазначених порад.

ПАМ'ЯТКА УЧНЯМ

Здорові люди — міцна держава!

Твоє здоров'я — суспільна цінність. Зміц­нюй його!

Для цього:

 1.                      оптимально використовуй сонячні про­мені, повітря, воду для профілактики захво­рювань та оздоровлення;
 2.                      загартовуй організм під час водних про­цедур;
 3.                      ретельно обирай воду та продукти для безпечного харчування;
 4. запобігай отруєнням, інфекційним
  і кишковим захворюванням.

 

Пам'ятай! Здоров'я — всьому голова, а во­но на 45 % залежить від способу життя.

2. Виставлення оцінок за урок.

Обговоріть у групі, хто і який внесок зробив для розкриття теми уроку, виставте колективно оцінки (при цьому брати до уваги індивідуаль­ний внесок кожного учня щодо розв'язування поставленого запитання, спосіб спілкування з товаришами, готовність до співпраці та влас­ну самооцінку).

Спираючись на одержані різними групами результати, вчитель узагальнює та систематизує всі складові уроку, а потім відкриває заздале­гідь підготовлений на зворотній стороні дошки напис:

Здоров'я це безцінний дар природи, воно дається, на жаль, не навіки, його по­трібно берегти.

                                                                   І. П. Павлов

IV. Домашнє завдання.

Термін виконання — 1 тиждень.

 1.   Складіть та естетично оформіть індивіду­альний режим свого шкільного дня.
 2.   Складіть та естетично оформіть орієнтовний план щоденних занять фізичними вправами.

3. Підрахуйте, за скільки днів ви обійдете нашу країну вздовж її кордону, якщо кордон України з Росією простягається на 2063 км, Бі­лоруссю — 975 км,                                              Польщею — 543 км, Сло­ваччиною — 99 км, Угорщиною — 175 км,                                          Ру­мунією — 625 км,  Молдовою — на 119 км.

 

 

 

 

 

 

doc
Додано
24 лютого 2019
Переглядів
448
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку