Інтелектуальна гра "Найрозумніший математик" для учнів 6 класів

Про матеріал

Інтелектуальна гра "Найрозумніший математик" для учнів 6 класів створена у вигляді презентації з гіперпосиланнями. Для повернення до турнірної таблиці натисніть на категорію

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Номер слайду 2

Номер слайду 3

Знак, який відділяє цілу і дробову частини десяткового дробу. - Крапка; - Риска; - Кома; - Двокрапка.

Номер слайду 4

2. Число, яке складається з одиниці й чотирьох нулів. - Мільйон; - Тисяча; - Сто тисяч; - Десять тисяч.

Номер слайду 5

3. Як називаеться геометрична фігура, що складається з точки і двох різних променів, що виходять з цієї точки? - Відрізок; - Чотирикутник; - Кут; - Коло.

Номер слайду 6

4. Числа, які знаходяться праворуч від 0 на кординатній площині - - Відємні; - Додатні; - Цілі; - Раціональні.

Номер слайду 7

5. Число протилежне додатному. - Нуль; - Від’ємне; - Дробове; - Натуральне.

Номер слайду 8

6. Один з компонентів відніманя. - Множник; - Доданок; - Ділене; - Зменшуване.

Номер слайду 9

7. Скільки кг. в одному центнері : - 10; - 1000; - 10000; - 100.

Номер слайду 10

8. Додатні, від`ємні, дробові … - цифри; - букви; - числа; - знаки.

Номер слайду 11

9. Який з цих терминів не є математичним? - займенник; - чисельник; - знаменник; - дріб.

Номер слайду 12

10. Чому дорівнює 11 в квадраті ? - 22; - 121; - 101; - 111.

Номер слайду 13

11. Частина прямої, обмежена з одного кінця точкою: - відрізок; - пряма; - промінь; - точка.

Номер слайду 14

12. Як називається 1/24 частина доби? - година; - хвилина; - день; - секунда.

Номер слайду 15

13. Прилад для вимірювання величини кута: - лінійка; - лекало; - циркуль; -транспортир.

Номер слайду 16

14. Натуральне число, яке має тільки два різних дільники: - складене; - просте; - ціле; - парне.

Номер слайду 17

Номер слайду 18

4 8 1 2 6 6 6

Номер слайду 19

І Ф А Г О Р П

Номер слайду 20

Номер слайду 21

Подільність чисел Додавання та віднімання звичайних дробів Множення і ділення звичайних дробів Відношення і пропорції. Ймовірність. Додавання і віднімання раціональних чисел Секрет

Номер слайду 22

Номер слайду 23

Укажіть найбільшу кількість правильних знаків числа П.

Номер слайду 24

Номер слайду 25

Математика і природа Історія математики Математика навколо нас Загальні питання

Номер слайду 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Номер слайду 27

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Номер слайду 28

Номер слайду 29

Розташуйте різні системи счислення у порядку їх винекнення: Єгипетська Вавилонська Арабська Римська 1 2 3 4

Номер слайду 30

Скільки дільників має число 3 ? Категорія “Подільність чисел”

Номер слайду 31

На 10 і 5 діляться числа, які закінчуються на... Категорія “Подільність чисел”

Номер слайду 32

Чи ділиться 243 на 9 ? Категорія “Подільність чисел”

Номер слайду 33

Чи ділиться 741 на 9 ? Категорія “Подільність чисел”

Номер слайду 34

Назвіть найменше просте число. Категорія “Подільність чисел”

Номер слайду 35

Яку цифру треба дописати до числа 53, щоб воно ділилось і на 3, і на 9 ? Категорія “Подільність чисел”

Номер слайду 36

Скільки дільників має число 9 ? Категорія “Пристрої введення інформації”

Номер слайду 37

НСД (12;18) Категорія “Пристрої введення інформації”

Номер слайду 38

НСК (6;9) Категорія “Подільність чисел”

Номер слайду 39

На 2 діляться числа, які закінчуються на... Категорія “Подільність чисел”

Номер слайду 40

Назвіть просте парне число. Категорія “Подільність чисел”

Номер слайду 41

Чи ділиться 123775 на 25 ? Категорія “Подільність чисел”

Номер слайду 42

Чи ділиться 762 на 6 ? Категорія “Подільність чисел”

Номер слайду 43

Знак ділення можна замінити на... Категорія “Подільність чисел”

Номер слайду 44

НСД це... Категорія “Подільність чисел”

Номер слайду 45

Якщо чисельник і знаменник помножити на одне й те саме число, то... Категорія “Додавання і віднімання звичайних дробів”

Номер слайду 46

Скоротіть 24/40 Категорія “Додавання і віднімання звичайних дробів”

Номер слайду 47

НСЗ 3/8 і 5/6 Категорія “Додавання і віднімання звичайних дробів”

Номер слайду 48

Серед дробів 1/12 1/31 1/44 1/5 найменшим є ... Категорія “Додавання і віднімання звичайних дробів”

Номер слайду 49

Щоб додати два дроби з різними знаменниками треба... Категорія “Додавання і віднімання звичайних дробів”

Номер слайду 50

ј більше чи менше 1/5 ? Категорія “Додавання і віднімання звичайних дробів”

Номер слайду 51

1/3 + 1/5 = Категорія “Додавання і віднімання звичайних дробів”

Номер слайду 52

Категорія “Додавання і віднімання звичайних дробів”

Номер слайду 53

1 – 3/7 = Категорія “Додавання і віднімання звичайних дробів”

Номер слайду 54

1 2/9 – 5/9= Категорія “Додавання і віднімання звичайних дробів”

Номер слайду 55

Чи стане дріб більше, або менше після скорочення? Категорія “Додавання і віднімання звичайних дробів”

Номер слайду 56

Який обирають знаменник, щоб додати звичайні дроби? Категорія “Додавання і віднімання звичайних дробів”

Номер слайду 57

Дроби бувають десяткові та … Категорія “Додавання і віднімання звичайних дробів”

Номер слайду 58

У яке число можна перевести неправильний дріб? Категорія “Додавання і віднімання звичайних дробів”

Номер слайду 59

При додаванні звичайних дробів треба додати тільки їх ... Категорія “Додавання і віднімання звичайних дробів”

Номер слайду 60

Який дріб удвічі менший від дробу 5/6 ? Категорія “Множення і ділення звичайних дробів”

Номер слайду 61

Щоб знайти дріб від числа, треба... Категорія “Множення і ділення звичайних дробів”

Номер слайду 62

Як називаються числа, добуток яких дорівнює 1 ? Категорія “Множення і ділення звичайних дробів”

Номер слайду 63

Щоб знайти число за його дробом,треба... Категорія “Множення і ділення звичайних дробів”

Номер слайду 64

Як називається десятковий дріб, у якого одна, або декілька цифр постійно повторюються? Категорія “Множення і ділення звичайних дробів”

Номер слайду 65

Дріб 3/35 , збільшений у 5 разів, дорівнює... Категорія “Множення і ділення звичайних дробів”

Номер слайду 66

0,12(3) Цей дріб читається... Категорія “Множення і ділення звичайних дробів”

Номер слайду 67

Щоб виконати ділення звичайних дробів, необхідно... Категорія “Множення і ділення звичайних дробів”

Номер слайду 68

3/7 : 7/3 = Категорія “Множення і ділення звичайних дробів”

Номер слайду 69

5/9 * 9/5 = Категорія “Множення і ділення звичайних дробів”

Номер слайду 70

2/7 : 3/7 = Категорія “Множення і ділення звичайних дробів”

Номер слайду 71

0,(6) ~ Категорія “Множення і ділення звичайних дробів”

Номер слайду 72

Щоб скоротити дріб, треба... Категорія “Множення і ділення звичайних дробів”

Номер слайду 73

Якому дробу відповідає запис 7 : 9 Категорія “Множення і ділення звичайних дробів”

Номер слайду 74

0,3 + 1/5 = Категорія “Множення і ділення звичайних дробів”

Номер слайду 75

Відношенням двох чисел називають... Категорія “Відношення і пропорції. Ймовірність”

Номер слайду 76

18:Х=3:2 Х=? Категорія “Відношення і пропорції. Ймовірність”

Номер слайду 77

Неможлива подія – це подія, яка... Категорія “Відношення і пропорції. Ймовірність”

Номер слайду 78

Вірогідна подія – це подія, яка... Категорія “Відношення і пропорції. Ймовірність”

Номер слайду 79

Випадкова подія – це подія, яка... Категорія “Відношення і пропорції. Ймовірність”

Номер слайду 80

Чому дорівнює імовірність вірогідної події? Категорія “Відношення і пропорції. Ймовірність”

Номер слайду 81

Категорія “Відношення і пропорції. Ймовірність” Чому дорівнює імовірність неможливої події?

Номер слайду 82

Пропорція – це... Категорія “Відношення і пропорції. Ймовірність”

Номер слайду 83

Відношення 1 до 0,5 дорівнює... Категорія “Відношення і пропорції. Ймовірність”

Номер слайду 84

10 : Х = 2 : 1 Х = ? Категорія “Відношення і пропорції. Ймовірність”

Номер слайду 85

За 15 хв. – 5,5 км. Скільки км. За 1 годину ? Категорія “Відношення і пропорції. Ймовірність”

Номер слайду 86

“Завтра буде сонячна погода.” Яка це подія? Категорія “Відношення і пропорції. Ймовірність”

Номер слайду 87

“ 1 березня почнеться літо.” Яка це подія? Категорія “Відношення і пропорції. Ймовірність”

Номер слайду 88

“ Через 96 годин буде ніч.” Яка це подія? Категорія “Відношення і пропорції. Ймовірність”

Номер слайду 89

Пряма пропорційна залежність – це... Категорія “Відношення і пропорції. Ймовірність”

Номер слайду 90

Добутком двох чисел з різними знаками є число... Категорія “Додавання і віднімання раціональних чисел”

Номер слайду 91

Протилежні числа відрізняються тільки... Категорія “Додавання і віднімання раціональних чисел”

Номер слайду 92

Модулем від`ємного числа називають... Категорія “Додавання і віднімання раціональних чисел”

Номер слайду 93

- 7 + ( - 5 ) = Категорія “Додавання і віднімання раціональних чисел”

Номер слайду 94

0 – 11 = Категорія “Додавання і віднімання раціональних чисел”

Номер слайду 95

Щоб додати два числа з різними знаками, треба... Категорія “Додавання і віднімання раціональних чисел”

Номер слайду 96

Щоб додати два числа з однаковими знаками, треба... Категорія “Додавання і віднімання раціональних чисел”

Номер слайду 97

Із двох від`ємних чисел більше те, модуль , якого ... Категорія “Додавання і віднімання раціональних чисел”

Номер слайду 98

17 – 27 = Категорія “Додавання і віднімання раціональних чисел”

Номер слайду 99

Число, протилежне до числа 100. Категорія “Додавання і віднімання раціональних чисел”

Номер слайду 100

Числа, що відрізняються лише знаком . Категорія “Додавання і віднімання раціональних чисел”

Номер слайду 101

6 ѕ - Х = 5 Х = ? Категорія “Додавання і віднімання раціональних чисел”

Номер слайду 102

Зменшить 8 на (-5) Категорія “Додавання і віднімання раціональних чисел”

Номер слайду 103

-2+79-87+2+87= Категорія “Додавання і віднімання раціональних чисел”

Номер слайду 104

Будь-яке від`ємне число менше чи більше додатньго? Категорія “Додавання і віднімання раціональних чисел”

Номер слайду 105

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Який це ряд чисел? Категорія “СЕКРЕТ”

Номер слайду 106

Довжина кола дорівнює... Категорія “СЕКРЕТ”

Номер слайду 107

Площа круга дорівнює... Категорія “СЕКРЕТ”

Номер слайду 108

Які числа ви знаєте? Категорія “СЕКРЕТ”

Номер слайду 109

Чи потрібно зводити дроби до спільного знаменника при множенні? Категорія “СЕКРЕТ”

Номер слайду 110

Чи можна одразу виконати множення мішаних чисел? Категорія “СЕКРЕТ”

Номер слайду 111

Наведіть приклад мішаного числа. Категорія “СЕКРЕТ”

Номер слайду 112

Як виконати скорочення дробу? Категорія “СЕКРЕТ”

Номер слайду 113

Нескінченний десятковий дріб 0,166666... можна подати у вигляді... Категорія “СЕКРЕТ”

Номер слайду 114

Модудь від`ємного числа? Категорія “СЕКРЕТ”

Номер слайду 115

3,2 3,123 Який дріб більше? Категорія “СЕКРЕТ”

Номер слайду 116

Наведіть приклад неправильного дробу. Категорія “СЕКРЕТ”

Номер слайду 117

Натуральні, раціональні, дробові... Категорія “СЕКРЕТ”

Номер слайду 118

Стовпчасті, кругові... Категорія “СЕКРЕТ”

Номер слайду 119

У пропорції добуток крайніх членів дорівнює... Категорія “СЕКРЕТ”

Номер слайду 120

Зазвичай кількість пелюсток квітів співпадає з числами ряду...

Номер слайду 121

Коник, довжиною 1/20 м. робить стрибок в 75 разів більший. Яка довжина його стрибка

Номер слайду 122

Які числа входять до ряду Фібоначі?

Номер слайду 123

Як називається кут, під яким розташовані пелюстки у троянди, насіння у соняшника, кубики на ананасі...

Номер слайду 124

Верблюд випив 20 л. води, після чого залишилося ще 7/9 кількості води. Скільки води верблюд випиває за раз?

Номер слайду 125

Фрактальні візерунки в природі. Наведіть приклади

Номер слайду 126

Яку найбільшу кількість однакових букетів можна скласти із 24 волошок і 32 ромашок?

Номер слайду 127

Хто першим з математиків винайшов пропорції, Фалес, Піфагор, Ньютон?

Номер слайду 128

Надія Крупська, Софія Ковалевська, Валентина Терешкова. Хто з них вчений-математик?

Номер слайду 129

Архимед народився у 287 р. до н.е. і прожив 75 років. У якому році він помер?

Номер слайду 130

Які числа в минулому вважали абсурдними, фіктивними?

Номер слайду 131

Яку галузь математики стародавні греки називали музикою?

Номер слайду 132

Хто склав таблицю простих чисел?

Номер слайду 133

Чому в годині саме 60 хвилин, а не 10, 100 або 1000?

Номер слайду 134

Яку геометричну форму має знаряддя для гри у футбол?

Номер слайду 135

Винахід Архімеда якім і понині користуються в побуті.

Номер слайду 136

Що об’єднує сік “Садочок”, пачку печива і цей кабінет?

Номер слайду 137

Ширина футбольних воріт 3 м. 60 см.,а висота становить Ѕ ширини. Знайти ширину воріт.

Номер слайду 138

Ширина волейбольного майданчика вдвічі менша за його довжину. Які розміри він має , якщо S=162м. кв.

Номер слайду 139

Чому штативи для фотоапаратів, рояль, деякі вимірювальні пристрої мають по три ніжки?

Номер слайду 140

Яка геометрична фігура була дуже популярною серед англійських джентельменів?

Номер слайду 141

Чи правда, що Шарль Перро написав також казку “Кохання циркуля і лінійки”?

Номер слайду 142

Чи правда, що будь-який прямокутний трикутник називається єгипетським?

Номер слайду 143

Чи правда, що в основі сучасних підручників з геометрії лежать відомі “Начала” Евкліда, написані в 3 ст. до н.е.?

Номер слайду 144

Чи правда, що Наполеон Бонапарт у вільний час складав математичні задачі?

Номер слайду 145

Назва якої геометричної фвгури в перекладі означає “столик”?

Номер слайду 146

Найбільша хорда кола?

Номер слайду 147

Як записати число 2011 тільки за допомогою числа 2010?

Номер слайду 148

Чи правда, що Піфагор брав участь у кулачних боях на 58 Олімпійських іграх?

Номер слайду 149

Чи правда, що в одному мільйоні 1000 тисяч?

Номер слайду 150

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Луговець Олена Олександрівна
  Кращої розробки ще не зустрічала! Дякую! Працюйте далі!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Луговець Олена Олександрівна
  Кращої розробки ще не зустрічала! Дякую! Працюйте далі!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
ppt
Додано
23 жовтня 2018
Переглядів
1306
Оцінка розробки
5.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку