Урок математики 6 клас "Додавання раціональних чисел(з однаковими знаками)."

Про матеріал

Урок буде цікавий вчителям математики , які працюють над впровадженням інтерактивним форм навчання. Мета уроку:

розвивати вміння аналізувати та робити відповідні висновки, математичний та загальний кругозір, мислення і мовлення, увагу та пам'ять, культуру математичного письма, пізнавальний інтерес до вивчення предмету, самостійність, точність та логічне мислення; формувати уявлення про зміст дії додавання від'ємних чисел; вивести правила додавання від'ємних чисел і виробити вміння за­стосовувати це правило для розв'язування задач, прикладів та рівнянь що передбачають дода­вання від'ємних чисел; формувати позитивну мотивацію та інтерес до математики, потребу в отриманні нових знань; виховувати уміння спілкуватися, самоповагу та повагу до своїх однокласників.

Перегляд файлу

ЗОШ №10 вчитель Щеглова О.М

                                  УРОК  №75   6 КЛАС      29.01.2014

Тема уроку. Додавання раціональних чисел(з однаковими знаками).

Мета:розвивати вміння аналізувати та робити відповідні висновки, математичний та загальний кругозір, мислення і мовлення, увагу та  пам'ять, культуру математичного письма, пізнавальний інтерес до вивчення предмету, самостійність, точність та логічне мислення; формувати уявлення про зміст дії додавання від’ємних чисел; вивести правила додавання від'ємних чисел і виробити вміння за­стосовувати це правило для розв'язування задач, прикладів та рівнянь що передбачають дода­вання від'ємних чисел; формувати позитивну мотивацію та інтерес до математики, потребу в отриманні нових знань; виховувати уміння спілкуватися, самоповагу та повагу до своїх однокласників.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Форма уроку:  мультімедія - урок

Обладнання:телевізор і комп’ютер, презентація «Додавання від’ємних чисел», збірники.

Хід уроку

І. Організаційний момент

1.Привітання

2.Відсутні та чергові

3.Огляд учнями домашнього завдання

Перевірка присутніх :Чергові, хто сьогодні відсутній на уроці? Чому?

Перевірка готовності класу до уроку

Епіграф        Те, що я чую, я забуваю.

                      Те, що я бачу, я пам’ятаю,

                      Те, що я роблю, я розумію.

                                Конфуцій

Сподіваюсь, готуючись до уроку що ви нічого не забули зошит,ручку, олівець, щоденник, підручник та гарний настрій, пам’ятаєте правила, означення і поняття, які ми з вами вивчали протягом попередніх уроків, і уважно та з розумінням будете працювати на уроці.

І почнемо роботу ми  з перевірки домашнього завдання

ІІ. Аналіз контрольної роботи

 1. Оцінки

2. Типові помилки

ІІI.Мотивація  навчальної діяльності  учнів на уроці

 Ми продовжуємо з вами знайомство з додатними та від’ємними  числами. Сьогодні нам з вами належить вивести правило додавання від’ємних чисел. І ви спробуєте зробити це самі, але для цього необхідний певний багаж знань ,успіх

IV.Актуалізація і корекція опорних знань

Успіх – це сума всіх досягнень, що повторюються кожного дня

Встановити відповідність. З’єднати запитання з правильними відповідями.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обмінятися зошитами и зробити взаємоперевірку за ключем.

1

2

3

4

5

6

е

д

г

в

б

а

Провести оцінювання учнів: за 6 правильних відповідей – 3 бали, 5-4 – 2 бали, 3-1 – 1 бал

Запорука успіху – постійна зайнятість

                                                                                 Нікітін Л.

Виконання письмових вправ учнями біля дошки, за бажанням.

1. Розв’язати рівняння:

а)|х|=6; б)|х | = -8; в)|х| = 0. г)|х|-3 = 5; д)|х-4|+5 = 16.

2. Знайти значення виразу:

а) (5*|-11|+1205:|-5| ) + 320 =616б) (6*|-12|+1590:|-3| ) + 421 =1023

Провести оцінювання учнів: за кожне правильно розв’язане завдання – 1 бал.

3.Самостійна робота.

Успіх – це результат певних умінь і навичок

Обчислити значення виразу:


а)|-8| - |-5|=;

б)|-10| · |-15|=;

в)|240| : |-80|=;

г)|28,52|:|-2,3|=;

д)24:|-16|+ 3,5=;

е) 3 · |-1,5|+4=


Самоперевірка за ключем

а

б

в

г

д

е

13

150

3

12,4

5

8,5

Провести оцінювання учнів: за 6 правильних відповідей – 3 бали, 5-4 – 2 бали, 3-1 – 1 бал

V. Вивченнянового матеріалу.

1.Проблемне запитання: гілки смородини витримують температуру -19,50С, а якщо їх загартувати, то можуть витримати температуру на 580С нижчу. Яку температуру можуть витримати гілки смородини після загартування? (відповіді учнів)

2.Ігровий момент

Візьмемо два ігрових кубики – чорного і білого кольору, на гранях яких точками позначено числа від 1 до 6. У роботі на уроці знак «+» означатиме виграш, а знак «-» - програш. Білий кубик буде показувати «виграшне» число очок, а чорний – «програшне». 

 1. Додавання раціональних чисел з однаковими знаками

Розглянемо випадки, коли кидають 2 білих кубика і 2 чорних. Результати записуються на дошці. (робота учнів) Учні роблять висновок. (читають запис на дошці) Формулюємо правило додавання чисел з різними однаковими знаками: щоб додати два від’ємні числа, треба додати їх модулі і перед результатом поставити знак мінус.

 1. Сума двох протилежних чисел

Чому дорівнює сума:

7+(-7)=?-9+9=?

3.Запис опорного конспекту (схема 1).

4.Аналіз правила.

 • Яке число (додатне чи від'ємне) дістанемо врезультаті додавання двох від'ємних чисел?                                                                                     (Від'ємне.)
 • Як знайти модуль суми двох від'ємних чисел?

(Знайти суму модулів доданків.)

 • Чому сума від'ємних чисел є числом від'ємним?

(Оскільки перший доданок — від'ємне число,то точка А, щовідповідаєцьому числу, лежатиме зліва від початку відлікуО. Оскількидругийдоданок — від'ємне число, то позначену точку А треба перемістити вліво, внаслідокчого ми дістанемоновуточкуВ, яка також лежатиме зліва від початку відліку, тобтовідповідатимевід'ємному числу).

VІ. Закріплення вивченого матеріалу

 1. Уснівправи. (презентація)

а) -40 + (-60); -20 + (-15);

б) -0,3 + (-0,7); -1,2 + (-0,6);

Фізкультхвилинка

2. Письмові вправи

 1. Знайдіть суму чисел: ( слайд 3, 4)

а) -110 + (-120); б)-107 + (-18); в)-25 + (-50);

г)(-0,5) + (-2,5); д) -6,3 + (-4,7); є) -8,5 + (-1,75);

к)-1+=           л)-5+=

 1. Увечері температура повітря була -10,5 °С, а за ніч знизилась на 7,9 °С.
  Яка температура повітря була вранці?  ( слайд 5)
 2. Нюша, слухаючи прогноз погоди, почула, щоввечері температура повітря буде складатиме -19,3°С, але вночі вона знизиться  на 4,1°С. Нюша замислилася, яка ж температура повітря буде вранці?
 1. Поставте замість * знак «>» або «<», ( слайд 7)

   а) -17 + (-31) * -17; б) -22 + (-35) * -35.

 1. Знайдіть значення виразу х+у+(-16), якщо

а)х=-17;у = -19; б) х=-9,1; у=-7,4;в) х=-5,01;у=-2,03.

Математичне доміно (робота в парах)

-1

-60+(-40)

-100

-

-

-

 

-

-

 

 

-0,5+(-0,5)

 

 

Історична довідка

Відомо, що додатні і від’ємні числа біли відомі ще давнім індусам. Але на відміну від нас, вони вважали додатні числа «майном», а від’ємні – «боргом» у У – УІ ст. в Індійській культурі:

«борг + борг =  борг». (БРАХМАГУПТА).

 Однак назвали ці числа від’ємними та протилежними до натуральних лише через 1000 років – у ХУ ст. (з’явився тоді і «нуль» - від лат. NULLUS – нічого, ніякий).

 Спробуйте перекласти вивчене правило додавання чисел з однаковими знаками на мову давніх індусів:

 • майно+майно є майно
 • борг +боргє борг

Тестові завдання із взаємоперевіркою:


Варіант І

 1. Виконайте додавання: -8+(-12)=…

А) 20;   Б) -20;   В) -4;   Г) 4.

 1. Обчислити: -63+(-24)=…

А) -87;    Б) -39;    В) 39;    Г) 87.

 1. Обчислити:  -

А) ;    Б) ;    В) ;   Г) .

Варіант ІІ

 1. Виконайте додавання: -2+(-12)=…

А) -10;   Б) 10;   В) -14;   Г) 14.

 1. Обчислити: -49+(-13)=…

А) 62;    Б) -62;    В) 36;    Г) -36.

 1. Обчислити:

А) ;    Б) ;    В) ;   Г) .


VI. Підсумок уроку

1) Виставлення оцінок

2) Рефлексія «ліва - права»

Учитель. Розтуліть, будь ласка, свою ліву долоню і покладіть на неї той досвід, з яким ви прийшли сьогодні. Відчуйте вагомість вашого досвіду, його цінність та значимість для вас. А тепер розтуліть, будь ласка, свою праву долоню і покладіть на неї ту інформацію і той досвід, який ви здобули сьогодні. Відчуйте, чим є для вас цей досвід, його цінність для вас. І коли я скажу: «Готово! Давай!» - з’єднаєте дві долоні разом – об’єднаєте два досвіди, минулий і сьогоднішній. Отже, Готово! Давай! Дякую за співпрацю.

VІI. Домашнє завдання

Опрацювати §30, виконати №996, 1002, скласти казку про числа (додатково)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестові завдання із взаємоперевіркою:


Варіант І

1)Виконайте додавання: -8+(-12)=…

А) 20;   Б) -20;   В) -4;   Г) 4.

2)Обчислити: -63+(-24)=…

А) -87;    Б) -39;    В) 39;    Г) 87.

3)Обчислити:  -

А) ;    Б) ;    В) ;   Г).

 

Варіант ІІ

1)Виконайте додавання: -2+(-12)=…

А) -10;   Б) 10;   В) -14;   Г) 14.

2)Обчислити: -49+(-13)=…

А) 62;    Б) -62;    В) 36;    Г) -36.

3)Обчислити:

А) ;    Б) ;    В) ;   Г) .


 

Математичне доміно (робота в парах) 

-1

-60+(-40)

-100

-

-

-

 

-

-

 

 

-0,5+(-0,5)

 

 

 


Самостійна робота.

Обчислити значення виразу:

а)|-8| - |-5|=;

б)|-10| · |-15|=;

в)|240| : |-80|=;

г)|28,52|:|-2,3|=;

д)24:|-16|+ 3,5=;

е) 3 · |-1,5|+4=

Самостійна робота.

Обчислити значення виразу:

а)|-8| - |-5|=;

б)|-10| · |-15|=;

в)|240| : |-80|=;

г)|28,52|:|-2,3|=;

д)24:|-16|+ 3,5=;

е) 3 · |-1,5|+4=


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
23 жовтня 2018
Переглядів
3579
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку