Інтелектуально математична гра «Найрозумніший математик»

Про матеріал
Гра не є пустою забавою, це зміст життя дитини, її творча діяльність потрібна для її розвитку. У грі дитина живе, і сліди цього життя глибше залишаються в ній, ніж слід дійсного життя. К.Ушинський
Перегляд файлу

Міністерство освіти і науки України

Долинівська філія

КЗ «Гайворонський ліцей №1»

 

 

 

 

 

 

 

Інтелектуально математична гра

«Найрозумніший математик»

 

 

 

 

 

                                                                          Підготував:

                                                                                        вчитель математики

                                                                            Бондар М. В.

 

 

НАЙРОЗУМНІШИЙ МАТЕМАТИК

Мета: повторити вивчений матеріал; перевірити рівень знань з математики за попередні роки навчання; підвищувати інтерес до збагачення знань; розвивати логічну думку та активну діяльність учнів; виховувати почуття колективізму, взаємодопомоги та повагу до думки іншого

Обладнання: комп’ютер; проектор, презентація, плакат із полем вибору теми

 

Гра не є пустою забавою, це зміст життя дитини, її творча діяльність потрібна для її розвитку. У грі дитина живе, і сліди цього життя глибше залишаються в ній, ніж слід дійсного життя.

К.Ушинський

 

Правила гри: правила даної гри такі ж як у телевізійній, крім другого туру, у якому я пропоную дати можливість відповісти всім учасникам на п'ятнадцять запитань. На відповідь одного запитання вчитель самостійно встановлює обмеження. Продовження гри (третій тур) можна провести на класній годині

 

ПЕРШИЙ ТУР

1. Якщо будь-яке число помножити на нуль,то отримаємо…

А те саме число

Б 1

В 0

Г дріб

2. Якщо чисельник звичайного дробу більший за знаменник,то дріб є…

А правильним

Б десятковим

В неправильним

Г негарним

3. Добуток суми двох виразів на їх різницю дорівнює…

А сумі квадратів цих виразів

Б різниці цих виразів

В різниці квадратів цих виразів

Г 1000

4. Якщо ширину прямокутника помножити на його довжину, то знайдемо…

А периметр

Б об’єм

В площу

Г діагональ

 

5. Сума двох протилежних чисел дорівнює…

А 1

Б 0

В -1

Г 2

6. Шлях вимірюється в …

А метрах

Б хвилинах

В кілометрах за годину

Г метрах за секунду в квадраті

7. Різницею одночленів є …

А одночлен

Б многочлен

В число

Г дріб

8. Розділ геометрії ,в якому вивчаються фігури в просторі називається…

А планіметрією

Б стереометрією

В тригонометрією

Г аналітичною геометрією

9. Два в квадраті  чотири, чотири в квадраті  шістнадцять, а кут у квадраті -...

А 32

Б 8

В 1

Г 90 градусів

10. Сума показників степенів усіх змінних, які входять в одночлен називається…

А коефіцієнтом

Б буквеною частиною

В додатковим множником

Г степенем одночленом

11. Велика вітчизняна війна розпочалася в…

А 1917році

Б 1933році

В 1861році

Г 1941році

 

 

12. Будь-яке число є одночленом якого степеня?

А -1

Б 1

В 2

Г 0

13. Документ, який учні отримають після закінчення школи називається…

А свідоцтвом

Б дипломом

В атестатом

Г довідкою

14. Сума всіх сторін прямокутника – це …

А площа

Б діагональ

В периметр

Г висота

15. 85 у квадраті дорівнює…

А 5625

Б 625

В 7225

Г 1225

16. При скороченні дробів, яку дію виконують з чисельником і знаменником?

А множення

Б додавання

В ділення

Г віднімання

17. Числа, якими користуються під час лічби предметів називаються…

А цілими

Б від’ємними

В натуральними

Г дробовими

18. Трикутник, який має тупий кут називається …

А прямокутним

Б тупокутним

В рівнобедреним

Г гострокутним

 

 

 

 

ДОДАТКОВІ ЗАПИТАННЯ

1. Яке число ділиться на всі числа без остачі?

А 0

Б 1

В 2

Г 3

2. Скільки буде півтори третини від ста?

А 150

Б 50

В 300

Г 200

3 .За три хвилини колоду розпиляли на півметровки, причому кожне розпилювання тривало 1хвилину.Яка довжина колоди?

А 1,5м

Б 3м

В 4,5м

Г 2,5м

4.Скільки буде десятків, якщо два десятки помножити на 5десятків?

А 10

Б 100

В 1000

Г 10000

5.В книзі 100сторінок.Скільки використано для нумерації цифру 5?

А 1

Б 10

В 15

Г 20

6.Яке початкове значення слова «трапеція»?

А стілець

Б стіл

В чай

Г піца

 

ЗАШИФРОВЩИК

З даних цифр, що відповідають клавіатурі мобільного телефону скласти слово.

Вид чотирикутника 6,6,2,5,3,7,4,9( трапеція )

Розділ геометрії  5,4,2,5,4,5,3,6,6,4,9 (планіметрія)

 

ДРУГИЙ ТУР

Дванадцять тем по 15 запитань в кожній. У вибраній темі всі діти отримають 15запитань (сформулювати правило, або продовжити речення, або відповісти на запитання).

 

ПЕРША ТЕМА. НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА.

1.Які числа називаються натуральними?

2.Який вираз називається буквеним?

3. Як називаються компоненти при діленні з остачею?

4. Як знайти невідомий дільник?

5.Переставна властивість додавання

6.Сполучна властивість додавання

7.Назвіть число з вісьма нулями

8.Що таке рівняння?

9.Як знайти невідомий доданок?

10.Як знайти невідомий множник?

11.Як знайти невідомий від’ємник?

12.Як знайти невідоме ділене?

13.Як знайти невідоме зменшуване?

14. Правило округлення натуральних чисел

15. Правило порівняння натуральних чисел

 

ДРУГА ТЕМА. ЗВИЧАЙНІ ДРОБИ.

1. Що показує знаменник звичайного дробу?

2.Який дріб називається правильним?

3.Як з неправильного звичайного дробу виділити цілу і дробову частини?

4.Як додати чи відняти дроби з однаковими знаменниками?

5.Як додати дроби з різними знаменниками?

6.Що є добутком звичайних дробів?

7.Правило ділення числа на звичайний дріб

8.Правило порівняння звичайних дробів з однаковими знаменниками

9.Яке число називається мішаним?

10.Правило порівняння звичайних дробів з однаковими чисельниками

11.Порівняти звичайний дріб з одиницею

12. Як знайти дріб від числа?

13.На що вказує чисельник звичайного дробу?

14.Основна властивість дробу

15. Означення звичайного дробу

 

ТРЕТЯ ТЕМА. ДЕСЯТКОВІ ДРОБИ

1.Який звичайний дріб можна перетворити в десятковий?

2. Що таке період?

3. Як знайти число за його дробом?

4.Як виконати додавання і віднімання десяткових дробів?

5.Павило множення десяткових дробів на 10,100,1000…

6.Як виконати множення десяткових дробів?

7.Правило множення десяткових дробів на 0,1, 0,01, 0,001…

8.Як виконати ділення на десятковий дріб?

9.Правило ділення десяткових дробів на 10,100,1000…

10.Який звичайний дріб можна перетворити в скінчений десятковий дріб?

11.Правило ділення десяткових дробів на 0,1, 0,01, 0,001…?

12.Який десятковий дріб називається періодичним?

13. Правило порівняння десяткових дробів

14. Правило округлення десяткових дробів

15.Який звичайний дріб не можна перетворити в скінчений десятковий дріб?

 

ЧЕТВЕРТА ТЕМА. ВІДСОТКИ.ПРОПОРЦІЯ.

1.Що таке відсоток?

2.Як знайти відсоток від числа?

3.Робітник перевиконав план. Скільки це відсотків?

4.Учениця прочитала пів книги. Скільки це відсотків?

5.Що більше три четвертих чи 25%?

6.1-це скільки відсотків?

7. 1:8=?%

8.125%=…

9.Річ коштувала 50грн.Ціна знизилася на 10%.Яка вартість?

10.Що таке пропорція?

11.Як називаються члени пропорції?

12.Сформулюйте основну властивість пропорції

13. 0,17=…%

14. 25% це 5. 100% це …

15. х:2=10:8,х=…

 

ПЯТА ТЕМА. ПОДІЛЬНІСТЬ ЧИСЕЛ.

1.Означення простих чисел

2.Які числа називаються складеними?

3.Що таке дільники натурального числа?

4.Кратні числа – це …

5.Які числа називаються парними?

6.Які числа називаються непарними?

7.Ознака подільності на 2

8.Ознака подільності на 5

9.Ознака подільності на 10

10.Ознака подільності на 3

11.Ознака подільності на 9

12.Що таке спільні дільники кількох чисел

13.Найбільший спільний дільник –це …

14.Взаємно прості числа – це …

15.Найменше спільне кратне -…

 

ШОСТА ТЕМА. ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ.

1.Які прямі називаються перпендикулярними?

2.Які прямі називаються паралельними?

3.Означення кола

4.Означення круга

5.Що таке прямокутний паралелепіпед?

6.Що таке куб?

7.Що таке довжина кола і чому вона дорівнює?

8. « Пі » дорівнює…

9.Формула для обчислення площі круга

10.Що таке радіус?

11.Що таке діаметр?

12.Чи можна знайти площу кола?

13.Чому дорівнює об’єм куба?

14.Чому дорівнює об’єм прямокутного паралелепіпеда?

15.Одиниці вимірювання площ

 

СЬОМА ТЕМА. РАЦІОНАЛЬНІ ЧИСЛА.

1.Які числа називаються раціональними?

2.Яка температура взимку?

3.Чим відрізняються в записі додатні числа від від’ємних?

4.Які числа називаються протилежними?

5.Що таке модуль?

6.Модуль від’ємного числа дорівнює …

7.Чому дорівнює модуль додатного числа?

8.Що більше додатнє чи від’ємне число

9.Порівняти від’ємні числа з 0

10. Нуль – це додатне чи від’ємне число

11.Число протилежне до -7

12.Де на числовій вісі знаходяться від’ємні числа?

13.Чому дорівнює сума протилежних чисел?

14.Які числа називаються цілими?

15. Правило порівняння від’ємних чисел

 

ВОСЬМА ТЕМА. ДІЇ НАД РАЦІОНАЛЬНИМИ ЧИСЛАМИ.

1.https://fc.vseosvita.ua/002o9x-1782/001.gif

2.  -7+9=

3.Як додати два числа з різними знаками?

4.16-25=

5.Чому дорівнює добуток чисел, якщо один із множників є нулем?

6.Чому дорівнює добуток чисел з різними знаками?

7.Правило ділення чисел з різними знаками

8.Частка чисел двох від’ємних чисел є …

9. 0:а= …

10. –а помножити на 1 дорівнює …

11. -7 + 15 = …

12. а : 0 =…

13.Як від одного числа відняти інше?

14. 50 помножити на -0,2

15. -25 : (-4)= …

 

ДЕВЯТА ТЕМА. РІВНЯННЯ.

1.Означення рівняння

2.Правило перенесення членів рівняння із однієї частини в іншу

3.Як розкрити дужки перед якими стоїть знак плюс?

4. Як розкрити дужки перед якими стоїть знак мінус?

5.Правило розкриття дужок перед якими є множник

6.Які доданки є подібними?

7.Що означає звести подібні доданки?

8.Коли доданки взаємознищуються?

9.Сформулювати основну властивість рівняння

10.Як знайти невідомий множник?

11.Що означає розв’язати рівняння?

12.Що називається коренем рівняння?

13.Скільки коренів має рівняння 0а=0?

14.0х=в,х=…

15. 5х=0,х=…

 

ДЕСЯТА ТЕМА ОДНОЧЛЕНИ І МНОГОЧЛЕНИ.

1.Який вираз називається одночленом?

2.Що таке многочлен?

3.Що називається коефіцієнтом одночлена стандартного вигляду?

4.Що означає многочлен стандартного вигляду”?

5.Що є степенем многочлена?

6.Як додати многочлени?

7.Правило множення одночлена на многочлен

8. Правило множення многочленів

9.Що є добутком одночленів?

10.Як виконати віднімання многочленів?

11.Для чого існують формули скороченого множення?

12.Що означає спростити вираз?

13. Чому дорівнює квадрат суми двох виразів?

14.Чому дорівнює різниця квадратів двох виразів?

15. а33=…

 

 

ОДИНАДЦЯТА ТЕМА. НАЙПРОСТІШІ ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ ТА ЇХ ВЛАСТИВОСТІ

1.Що вивчає стереометрія?

2.Основні фігури планіметрії

3.Сформулюйте властивість належності точок прямій

4.Яка фігура називається відрізком?

5.Яка основна властивість розміщення точок на прямій?

6.Властивість вимірювання відрізків

7.Що таке “аксіома”?

8.Основна властивість вимірювання кутів

9.Яка фігура назирається трикутником?

10.Скільки можна провести паралельних прямих через точку ,що не належить даній прямій?

11.Теорема – це …

12.Як позначається кут?

13.Де в теоремі її умова?

14.Яка теорема називається оберненою?

15.Як позначаються точки на площині?

 

ДВАНАДЦЯТА ТЕМА. СЕКРЕТ.ФІЗИКА.

1.За якою формулою обраховується шлях?

2.Одиниці вимірювання швидкості

3.Скільки секунд в 2 хвилинах?

4.Яка температура танення льоду?

5. Одиниця вимірювання сили струму

6.З яким прискоренням Земля притягує до себе всі тіла?

7.Якою буквою позначається прискорення?

8.Яким приладом вимірюється сила?

9.Що позначається буквою “ро”?

10.Скільки Н (ньютонів) у МН (мега Н )?

11.Що вимірюємо за допомогою секундоміра?

12.Що важче 1кг вати чи 1кг цвяхів?

13.Одиниця вимірювання ваги тіла?

14.Прилад для вимірювання швидкості?

15.Чи є випаровування взимку?

 

 

ТРЕТІЙ ТУР.

ЗАШИФРОВЩИК

Наука, що вивчає фінансово – матеріальну сторону якої – не будь галузі господарської діяльності.

3,4,5,5,5,5,4,4,2    ( Е К О Н О М І К А )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №1.

Теми для ІІ туру

 

НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА

 

 

ЗВИЧАЙНІ ДРОБИ

 

 

ДЕСЯТКОВІ ДРОБИ

 

 

ВІДСОТКИ. ПРОПОРЦІЯ

 

РІВНЯННЯ

 

 

ПОДІЛЬНІСТЬ ЧИСЕЛ

 

ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ

 

 

РАЦІОНАЛЬНІ ЧИСЛА

 

 

ДІЇ НАД РАЦІОНАЛЬНИМИ ЧИСЛАМИ

 

НАЙПРОСТІШІ ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ ТА ЇХ ВЛАСТИВОСТІ

 

 

ОДНОЧЛЕНИ І МНОГОЧЛЕНИ

 

 

СЕКРЕТ

 

 

 

Додаток №2.

Розміщення питань для ІІІ туру

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

 

 

doc
Додано
5 грудня 2019
Переглядів
144
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку