Інтелектуально-розважальна гра "Наодинці з математикою"

Про матеріал
Даний захід спрямований формувати пізнавальні інтереси до вивчення математики, поглибити знання учнів з предмету; розвивати логічне мислення, математичну мову і культуру учнів; виховувати свідоме ставлення до здобування знань, наполегливість у досягненні мети, почуття відповідальності, взаємодопомоги та взаємоповаги.
Перегляд файлу

        Позакласний захід «Наодинці з математикою»  інтелектуально-розважальна гра для учнів 7 класу

Мета: формувати пізнавальні інтереси до вивчення математики,    поглибити знання учнів з предмету; розвивати логічне мислення, математичну мову і культуру учнів; виховувати свідоме ставлення до здобування знань, наполегливість у досягненні мети, почуття відповідальності, взаємодопомоги та взаємоповаги.

Обладнання: мультимедійна дошка із пакетами завдань, годинник для контролю часу, обладнання для музичного супроводу та подачі сигналу про початок і кінець раундів, нагороди переможцям.

                                      ХІД ГРИ

 ( Звучить музика. Заходить ведучий)

Ведучий. Доброго дня всім присутнім, вітаю вас на нашому турнірі- конкурсі, на якому власним розумом можна заробити звання «Переможець».

Девізом нашої гри будуть слова М.Є. Жуковського: «У математиці є своя краса, як у поезії та музиці».

Сьогодні ви зможете показати знання вивченого матеріалу, уміння міркувати, зіставляти. Нехай під час гри пануватимуть кмітливість, наполегливість, впевненість, стриманість, взаємоповага. Усі ці складові допоможуть вам отримати допомогу.

А зараз прошу уважно прослухати правила гри.

1. Гра складається з підготовчого та шести раундів, після кожного з яких один учасник залишатиме гру.

2. Шлях до наступного раунду буде коротший від попереднього на 10 с.

3. Наприкінці гри залишиться тільки двоє учасників. Для них буде проведений заключний конкурс «Дуель», який і визначить переможця гри.

4. Початок і закінчення кожного раунду визначають члени журі. Сигналом є музичний уривок.

5. Контролюватиме гру шановне журі у складі …( оголошує склад журі).

6. Допомагати у проведенні гри, висвітлювати її результати буде представник Ради математичного кабінету.

 

                      Підготовчий відбірковий раунд

Всім учням пропонується відповісти на запитання. Свої відповіді вони здають учителю у письмовій формі. За черговістю здачі відповідей і набраною кількістю балів визначається вісім учасників гри, а також встановлюється послідовність, у якій вони вступатимуть у гру.

 1. Числа, які використовують для лічби. (Натуральні)
 2. Прямі, які не перетинаються. (Паралельні)
 3. Кут, менший від 90°. (Гострий)
 4. Чотирикутник, у якого тільки дві сторони паралельні. (Трапеція)
 5. Частина прямої, яка має початок і не має кінця. (Промінь)
 6. Чому дорівнює сума суміжних кутів? (180°)
 7. Перпендикуляр, проведений з вершини трикутника до протилежної сторони. (Висота)
 8. Трикутник, у якого дві сторони рівні. (Рівнобедрений)
 9. Скільки кілограмів в одному центнері? (100)
 10. Трійка коней пробігла 10 км. Скільки кілометрів пробіг один кінь? (10 км)

 

( Музична пауза, під час якої проходить обробка результатів відбіркового туру).

Ведучий. А тепер оголошую учасників нашої гри. (зачитує прізвища учнів).

 Давайте привітаємо наших учасників і попросимо їх представити себе.

( Представлення учасників гри, вручення нагрудних номерків черговості у грі.)

Дякую. Отже, ми починаємо гру «Наодинці з математикою»!

( Звучить музика)

 

                                  І раунд «Теоретичний»

   Установіть правильну послідовність (алгоритм)  вивченого матеріалу по даній темі.

1.Тема. Загальні відомості про рівняння. Лінійні рівняння.

 Розв’язують рівняння в такій послідовності:

А. Переносять члени зі змінними в ліву частину рівняння, а інші – в праву.

Б. Розкривають дужки ( якщо вони є).

В.  Зводять подібні доданки.

Г. Позбуваються знаменників ( якщо вони є).

Відповідь: Г – Б – А – В.

2. Тема. Розв’язування задач за допомогою рівнянь.

 Розв’язують задачі за допомогою рівнянь в такій послідовності:

А. Скласти рівняння згідно з умовою задачі.

Б. З’ясувати, які величини невідомі і позначити одну з них буквою.

В. Розв’язати рівняння.

Г. Виразити решту невідомих величин через ту, що позначили буквою.

Д. Знайти решту невідомих величин.

Е. Перевірити, чи задовольняють корені рівняння умову задачі.

Відповідь: Б – Г – А – В – Е – Д.

3. Тема. Винесення спільного множника за дужки.

 Щоб розкласти многочлен на множники винесенням спільного множника за дужки, необхідно:

А. Розділити на спільний множник всі члени многочлена.

Б. Записати добуток спільного множника на отриману частку, взявши її в дужки.

В. Визначити спільний множник.

Відповідь: В – А – Б.

4. Тема. Спосіб групування.

 Щоб розкласти многочлен на множники способом групування, потрібно:

А. В кожній групі винести спільний множник за дужки.

Б. Згрупувати члени многочлена.

В. Винести спільний множник за дужки.

Відповідь: Б – А – В.

5. Тема. Квадрат двочлена.

 Квадрат двочлена a+b дорівнює:

А. Плюс подвоєний добуток першого на другий.

Б. Плюс квадрат другого члена.

В. Квадрату першого його члена.

Відповідь: В – А – Б.

6. Тема. Застосування різних способів розкладання многочленів на множники.

 Щоб розкласти на множники складніші многочлени, доводиться застосовувати кілька відомих способів або штучні прийоми. У цьому випадку можна використати таке правило:

А. Якщо многочлен містить більше трьох членів, то треба спробувати згрупувати їх .

Б. Перевірити, чи не є вираз у дужках різницею квадратів, різницею або сумою кубів.

В.Винести спільний множник (якщо він є) за дужку.

Г. Якщо це тричлен, то перевірити, чи не є він квадратом двочлена.

Відповідь: В – Б – Г – А.

7. Тема. Графік функції.

 Для того, щоб побудувати графік функції, яка задана деякою формулою, потрібно:

А. Позначити точки на координатній площині.

Б. Сполучити точки плавною лінією.

В. Скласти таблицю значень функції для окремих значень аргументу.

Відповідь: В – А – Б.

8. Тема. Рівняння з двома змінними.

 Щоб знайти розв’язки рівняння з двома змінними, слід:

А. Розв’язати утворене рівняння.

Б. Знайти відповідне значення другої змінної.

В. Підставити в рівняння довільне значення першої змінної.

Відповідь: В – А – Б.

9. Тема. Графік лінійного рівняння з двома змінними.

 Щоб побудувати графік рівняння першого степеня з двома змінними, досить:

А. Позначити на координатній площині відповідні точки.

Б. Провести через ці точки пряму.

В. Знайти два розв’язки даного рівняння.

Відповідь: В – А – Б.

10. Тема. Спосіб підстановки.

 Щоб розв’язати систему рівнянь способом підстановки, треба:

А. Знайти відповідне значення другої змінної.

Б. Виразити з якого-небудь її рівняння одну змінну через другу.

В. Підставити в інше рівняння системи замість цієї змінної здобутий вираз.

Г. Розв’язати утворене рівняння з однією змінною.

Відповідь: Б – В – Г – А.

11. Тема. Спосіб додавання

 Розв’язуючи системи двох лінійних рівнянь з двома змінними способом додавання, роблять так:

А. Додають почленно ліві і праві частини рівнянь системи.

Б. Множать почленно рівняння системи, підбираючи множники так, щоб коефіцієнти при одній із змінних стали протилежними числами.

В. Знаходять відповідне значення другої змінної.

Г. Розв’язують утворене рівняння з однією змінною.

Відповідь: Б – А – Г – В.

12. Тема. Розв’язування задач складанням системи рівнянь

 Алгоритм розв’язування задачі складанням системи рівнянь:

А. Згідно з умовою задачі скласти два рівняння.

Б. Позначити невідомі величини буквами.

В. Перевірити, чи задовольняє розв’язок системи рівнянь умову задачі.

Г. Дати відповіді на запитання, поставлені в задачі.

Д. Записати й розв’язати систему цих рівнянь.

Відповідь: Б – А – Д – В – Г.

 

Ведучий. Час збіг. Того, хто не зможе рухатися далі, хто не зумів підкорити першу висоту, визначить журі. ( Слово журі).

Дякуємо за гру. Ви були чудові, але декому з вас доведеться її залишити. (Вручає заохочувальний приз).

                      

                         ІІ раунд «Закінчи послідовність»

Кожний учасник отримує по 10 послідовностей слів, до кожної з яких необхідно дописати ще одне слово, яке підходить за змістом.

 1. Діаметр, радіус, центр, …
 2. Квадрат, паралелограм, ромб, …
 3. 16, 25, 36, …
 4. Натуральні, цілі, дійсні, …
 5. Доба, година, хвилина, …
 6. Центнер, кілограм, грам, …
 7. Прямий, гострий, тупий, …
 8. Транспортир, лінійка, циркуль, …
 9. Добуток, сума, різниця, …
 10. Точка, пряма, промінь, …

Ведучий. Ми прощаємося ще з одним учасником. Не засмучуйтеся! У вас іще все попереду. Атмосфера гри напружена, тому ми трохи перепочинемо.

( Номер художньої самодіяльності)

                     ІІІ раунд «У світі натуральних чисел»

 1. Назви три числа, сума і добуток яких рівні. ( 1; 2; 3)
 2. Скільки є трицифрових чисел? ( 900)
 3. Яке число дорівнює кількості букв у його назві? ( Три)
 4. Михайлик задумав число, потроїв його, додав подвоєне задумане та відняв 10. Отримав 0. Яке число задумав Михайлик? (2)
 5. До двоцифрового числа дописали зліва цифру 5. На скільки при цьому збільшилося число? ( На 500)
 6. Яке натуральне число дорівнює сумі всіх попередніх? ( 3 = 2 + 1 )
 7. У числі 421 закреслили цифру 2. На скільки зменшилося число? (На 380).
 8. Скільки треба додати до найбільшого трицифрового числа, щоб отримати найменше чотирицифрове число? ( 1)
 9. Скільки разів зустрічається цифра 5 у запису чисел від 1 до 99? ( 20)
 10. Записати трицифрові числа, у яких кількість десятків удвічі більша від кількості одиниць, а кількість сотень удвічі більша від кількості десятків. ( 421; 842)

Ведучий. Час закінчився. Ще один учасник залишить нашу гру. Надаємо слово журі. (Слово журі).

Подякуємо… ( називає ім’я учасника, що вибув) за участь у грі. Переходимо до наступного раунду.

 ( Звучить музика)

                                 ІV раунд «Задачі жартома»

 1. Що важче: 1кг пуху чи 1кг заліза? ( Однакові)
 2. 5 кіп і 7 кіп сіна склали разом. Скільки вийшло кіп? ( 1)
 3. Хто в минулому столітті носив найбільшу шапку? ( Той, хто мав найбільшу голову)
 4. На даху 7 горобців. Кішка впіймала та з’їла одного. Скільки горобців залишилося? ( Жодного)
 5. Чому числа 999 і 666 називають чортовими? (Бо при повороті на 180° вони дорівнюють одне одному)
 6. Довжина колоди 5 аршинів. За одну хвилину від цієї колоди відпилюють по одному аршину. За скільки хвилин буде розпилено колоду? (За 4хв)
 7. Два батьки і два сини впіймали три карасі, кожний по одному. Як це може бути? ( Це дід, син і внук)
 8. Десять картоплин у каструлі зварилися за 24 хвилини. За скільки зварилася одна картоплина? (За 24 хв.)
 9. Над річкою летіли 1 голуб, 1 щука, 2 синиці, 2 стрижі, 5 чайок. Скільки птахів летіло? (10)
 10. До школи йшло 5 хлопчиків, а назустріч їм – 4. Скільки всього дітей ішло до школи? ( 3).

Ведучий. Час збіг. І нам доведеться попрощатися ще з одним учасником. Надаємо слово журі. ( Слово журі)

 Жаль, що ви залишаєте нас. Дякуємо за гру, ви були чудові. Гру в наступному раунді розпочне… ( називає ім’я гравця), а тепер настав час відпочити.

 ( Музична пауза)

 Продовжуємо гру.( Звучить музика)

 

 

                     V раунд «Запитання - відповідь»

Ведучий. У нас залишилося четверо учасників. Цей раунд покинуть іще по одному з гравців. Хто виявиться переможцем? Визначить час, але він знову скоротився.

( Сигнал сповіщає про початок гри. Ведуча ставить запитання, доки пролунає сигнал про завершення раунду.)

 1. Скільки нулів у мільярді? ( 9)
 2. Яка фігура утвориться, якщо провести два промені, що виходять з однієї точки? ( Кут)
 3. Діями якого ступеня вважають дії додавання та віднімання? ( Першого ступеня)
 4. Хто першим увів систему координат на площині? ( Р.Декарт)
 5. Як називають прямі, що не перетинаються на площині? (Паралельні)
 6. Чому дорівнює площа квадрата зі стороною 5? ( 25)
 7. Назвіть види кутів. ( Гострі, тупі, прямі, розгорнуті)
 8. Назвіть компоненти дії віднімання. (Зменшуване, від’ємник, різниця)
 9. Який дріб завжди менший від одиниці? ( Правильний)
 10. Що вимірюють у метрах? (Довжину)

Ведучий. Час збіг. Хто ж із наших гравців залишиться на шляху до перемоги? Про це нам сповістить журі. Надаємо йому слово.(Висновок журі)

Ми прощаємося з …(називає гравця, який вибув із гри). Дякуємо за гру. Наступний раунд починає найсильніший гравець. Отже, шостий раунд.

 (Звучить музика)

 

 

                         Раунд VІ «У світі многокутників»

Ведучий. Шостий раунд визначить двох фіналістів. Час іще скоротився.

(Лунає сигнал до початку гри. Ведучий ставить запитання кожному з гравців до сигналу про завершення гри.)

 1. На скільки збільшиться периметр квадрата, якщо кожну його сторону збільшити на 5см? (На 20см )
 2. У трикутника відрізали два кути. Скільки кутів залишилося? ( 5 )
 3. Площа квадрата 64 см2. Яка його сторона? ( 8см)
 4. Ребро куба 4см. Знайти його об’єм. ( 64 см3)
 5. Чи можна з дроту довжиною 100см виготовити модель куба з ребром 8см? ( Так, потрібно 96см)
 6. Який кут опише годинна стрілка за 2год? ( 60° )
 7. Периметр прямокутника 20см. Одна зі сторін на 2см більша від іншої. Знайти сторону прямокутника. ( 4см і 6см)
 8. На прямій взяли 4 точки. Скільки всього утворилося відрізків, кінцями яких є ці точки? ( 6)

Ведучий. Час збіг. Журі має можливість визначити фіналістів.(Висновок журі)

Ми прощаємося з … (називає прізвище гравця).

Попереду – фінальний конкурс. У фіналі зустрічаються двоє гравців…( називає прізвища). Фінальний конкурс називається «Дуель». А поки що – музична пауза.

                                        Конкурс «Дуель»

Ведучий. Переходимо до фіналу. Побажаємо удачі нашим гравцям. Починає фінальний конкурс гравець, який, за визначенням журі, був найсильніший упродовж усієї гри. (Слово журі). Отже, розпочинаємо фінальний поєдинок.

 (Звучить музика. Лунає сигнал про початок гри. Ведучий ставить по одному запитанню кожному учаснику гри за черговістю, визначеною журі).

 1. Найменше натуральне число. ( 1 )
 2. Число, що не впливає на значення суми. ( 0 )
 3. Добуток чисел від 0 до 120. ( 0 )
 4. Двоцифрове число, перша цифра якого в 2 рази більша від другої. ( 42; 63; 21 )
 5. Сторона квадрата 5см. Знайти його периметр. ( 20см)
 6. Зменшити 3,2 в 10 раз. ( 0,32 )
 7. Знайти від 16. ( 4 )
 8. Як знайти невідомий дільник? ( Ділене поділити на частку)
 9. Спростити: 7х – х. ( 6х )
 10. Яку частину години становлять 20хв? ( Третину )

Ведучий. Ось і закінчилася гра. Слово надаємо журі. Назвіть, будь ласка, ім’я нашого героя.

 ( Журі називає ім’я переможця. Звучить музика. Слово надається вчителю математики для підбиття підсумків всієї гри та нагородження переможця. Йому вручається Диплом та пам’ятний приз.)

 

doc
Додано
8 лютого 2019
Переглядів
901
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку