2 березня о 18:00Вебінар: Як казка допомагає навчати образотворчому мистецтву учнів 5-7 класів

Інтерактивні ігри на уроках англійської мови

Про матеріал
Урок не може існувати без інтерактивних ігор. Інтерактивні ігри – це спеціальна форма організації навчальної діяльності, яка має конкретну, передбачувану мету - створити комфортні умови навчання. Суть цих ігор полягає у тому, що навчальний процес відбувається у ігровій взаємодії усіх учнів. Передусім слід підготувати учнів до інтерактивного навчання, давати час поміркувати над завданнями, а лише згодом виконувати його “граючись”.
Перегляд файлу

 

 

 

РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ

 

 

 

 

 

                                              З досвіду роботи

 вчителя англійської мови

 Андріївської СРШ І-ІІІ ступенів

 Сідун Тетяни Іванівни

 

 

      Сучасний стан міжнародних зв’язків України, вихід її до Європейського та світового простору зумовлюють розглядати іноземну мову як важливий засіб міжкультурного спілкування.

 

 Нова програма з англійської мови засвідчила зміну в підході до процесу викладання і чітко визначила орієнтацію на потреби учня. Таке поняття, як автономія учнів за рахунок відповідності віку та інтересам дозволить інтенсифікувати і покращити процес викладання. Оскільки результатом навчання учнів іноземної мови є формування у них умінь і навичок користуватися мовою як засобом спілкування, ключовим тут є принцип комунікативної спрямованості, головна функція якого полягає у створенні умов комунікації відповідно до психологічного клімату. Необхідно забезпечити дуже високу позитивну мотивацію учнів та стійкий інтерес до оволодіння англійською мовою.

 

 Знання іноземних мов є важливою передумовою для особистих, культурних, професійних та економічних контактів. Саме тому успішність реформування освіти в Україні сьогодні багато в чому залежить від швидкого напрацювання, апробації та популяризації моделей реального досвіду переходу від школи готових книжкових рішень до школи, в які закладаються підвалини знань та умінь, їх практичного використання, потреби в саморозвитку та інноваційній діяльності, спроможності реалізувати бажання адміністратора школи, вчителя, учня через партнерство в освіті як на рівні школи так і через систему міжшкільної комунікації.

       Засобами іноземної мови можна і треба розвивати творче мислення дітей. Але творче мислення не є самоціллю, а інструментом розвитку усіх видів мовленнєвої діяльності. Коли учні інтерактивно працюють з будь-якою інформацією, вони вчаться мислити, тренують інтелектуальні здібності, не помічаючи що їхнім інструментом є саме іноземна мова. Набуті навички учні використовують для розвитку власного творчого потенціалу: чим більше вони займаються і вміють, тим легше їм створювати власні творчі зразки мовленнєвої діяльності . Отже, пристосовуючись до методики викладання сучасного уроку, я працюю над інтерактивними методами навчання. На мою думку, даний вид роботи є дуже актуальним на сьогодні, оскільки він передбачає моделювання життєвих ситуацій, що сприяє підвищенню інтересу до вивчення іноземних мов.

 

 Інтерактивні технології ефективно сприяють формуванню навичок і вмінь, виробленню цінностей, створенню атмосфери співробітництва та взаємодії, дають можливості педагогу стати справжнім лідером учнівського колективу. Особисто для мене – це прагнення знайти розумний баланс між академічними та прагматичними знаннями, уміннями та навичками. Адже завдяки таким сучасним технологіям учні вчаться бути демократичними, критично мислити, приймати продумані рішення, а отже відбувається постійна співпраця всіх учннів класу в процесі уроку. При цьому учень та вчитель рівноправні, тобто знають, вміють і здійснюють свою діяльність разом, чудово розуміючи що вони роблять і для чого

        Я працюю над темою “Інтерактивні методи на уроці іноземної мови”. Я вважаю, що дана тема є дуже актуальною, тому і привернула мою увагу. Адже сучасний вчитель повинен використовувати такі методі і технології у своїй роботі, щоб учням було цікаво та ненав’язливо вивчати англійську мову, а головне – досягнути високої результативності.

 

 У моїй роботі мені допомагає фахова література: науково-методичні журнали “Англійська мова та література”, “Іноземні мови”, “Нова педагогічна думка”, та газета “English”. У пошуку творчих ідей, здобутків, цікавих інноваційних технологій я опираюся на досвід передових вчителів-методистів: І. Б. Гуменюка – методиста лабораторії іноземних мов кафедри методики викладання гуманітарних предметів, С. Ю. Пантєєвої – вчителя англійської мови м. Житомира, О. Пометун та Л. Пироженко, що займаються розробками інтерактивних технологій на уроках іноземної мови. Їхня методика допомагає мені поповнити власну скарбницю знань сучасними та ефективними знахідками та методами.

 

 У зв’язку з цим у мене є свій девіз, який допомагає мені і як на мене, повинен бути основою роботи будь якого учителя: “Тільки співпраця учителя з учнем здолає бар’єри і дасть результат”.

 

 Вважаю, що готуючись до уроків англійської мови слід ретельно обдумувати кожен етап уроку, підбираючи відповідну наочність та цікаві форми роботи.

 

 На мою думку, урок не може існувати без інтерактивних ігор. Інтерактивні ігри – це спеціальна форма організації навчальної діяльності, яка має конкретну, передбачувану мету - створити комфортні умови навчання. Суть цих ігор полягає у тому, що навчальний процес відбувається у ігровій взаємодії усіх учнів. Передусім слід підготувати учнів до інтерактивного навчання, давати час поміркувати над завданнями, а лише згодом виконувати його “граючись”.

 

 Досить ефективним є об’єднання учнів у групи. У 5 класі для автоматизації лексичних одиниць доречно об’єднати клас у чотири групи. Кожній групі роздати картки за темами “Weather”, “Seasons”, “ Months” і в кожній темі повинне бути слово, яке не відповідає їй. Учні вимовляють ці слова та знаходять невідповідне слово.

 

 Ефективною у молодших класах є гра “In the Line”. Передаючи по черзі один одному м’яку іграшку, один з учнів каже слово українською мовою і передає іграшку тому, хто має його перекласти англійською. Потім цей учень каже своє слово і передає наступному. Таку гру можна використовувати і для закріплення автоматизації дій учнів у говорінні. Тобто один учень ставить запитання за темою і передає іграшку тому хто повинен відповісти.

 

 У 6 класі для повторення лексичного матеріалу та закріплення виразів за зразком: “To my mind…”, “ In my opinion….”, “I suppose…” слід готувати різноманітні обговорення. Кожна група витягує зі скриньки папірець на якому описана певна ситуація, після цього слід дати певний час на обговорення та обдумування її.

 

 Ефективно і цікаво проходить впровадження такої інтерактивної технології як «Акваріум». Цей варіант роботи є сприятливим для розвитку навичок спілкування в малій групі, вдосконалення вміння дискутувати та аргументувати свою думку. Роботу можна організувати в 11 класі за темою “Wealth”. Клас об’єднується у три групи по 5 учасників. Одна з груп сідає на початку середнього ряду в класі та отримує завдання для проведення групової дискусії, поки діюча група займає місце в центрі інші групи ознайомлюються з даним завданням. Учні, що знаходяться у зовнішньому колі не заважають у обговоренні, а навпаки уважно слухають. По закінченню відведеного для дискусії часу група повертається на своє місце, а я ставлю класу такі запитання: “Do you agree with your group’s opinion? Why? ” На таку бесіду відводиться 3-4 хвилини. Після цього місце в акваріумі займає інша група.

 

 Цікавою є гра для 5 класу “ Fruit salad”. Кожний учень отримує свою назву: яблуко, апельсин, банан, груша. Коли вчитель називає певні фрукти, вони повинні швидко помінятися місцями.

 

 Ефективною є гра “Поєднай”. Учитель заздалегідь готує два види карток. На одних слід написати прислівники, на інших дієслова.

 

 Учні по черзі підходять до вчителя і тягнуть і дієслово і прислівник. Потім їм необхідно показати мімікою та жестом дієслово та прислівник. Всі інші повинні відгадати.

 

 У 7 класі учнів можна поділити на дві команди, та поставити учасників один навпроти одного. Завдання кожної команди запам’ятати як стоять і у що одягнені їхні суперники. За вказівкою вчителя обидві команди стають у різні кутки класу та змінюють щось. Через декілька хвилин команди знов зустрічаються та намагаються сказати, що змінилося у зовнішності їхніх суперників .

 

 У 8 класі на закріплення нових слів по темі “Celebrations” доречно провести гру з визначеннями. Один з учнів стоїть перед класом, а інші учні намагаються дати визначення та пояснити нове слово англійською мовою так, щоб не назвати його. Завдання учня- його відгадати.

 

 У 11 класі доречно використати гру “Agree, disagree, not sure”. Вчитель зачитує суперечливі твердження та заздалегідь ділить клас на три частини. Ті, які погоджуються з твердженням стають з правого боку класу. Ті, які не погоджуються – з лівого, а ті які невпевнені – посередині. Вони повинні обговорити дане твердження та аргументувати свою думку.

 

 Вчитель постійно повинен :

 

 слідкувати за порядком виконання учнями завдання;

 

 заохочувати до роботи;

 

 підбивати підсумки роботи;

 

 стежити за часом;

 

 доповідати про результати роботи.

 

 Таким чином використання інтерактивних методів навчання робить урок не лише більш ефективним та цікавим, але і стимулює та заохочує учнів до вивчення іноземної мови. Учні залюбки беруть участь у таких видах роботи. Це підвищує їх пізнавальну активність.