Історичні (культурні) епохи європейської історії та України

Про матеріал

Даний конспект було розроблено з використанням готових конспектів, підручників та деякого власного бачення. Оскільки нового підручника в наявності ще немає, то конспектом передбачено використання карток для роботи в групах/парах. Хронологічна і синхроністична таблиці є по суті , однією таблицею, тому дітям варто її одразу давати у вигляді синхроніістичної.

Для фізхвилинки використано вірш, де зроблена спроба перекласти українською мовою автентичний російськомовний текст (оригінальний текст після конспекту) . Можливо ви його перекладете краще. Рекомендую провести фізхвилинку після заповнення в таблиці рядка про первісність. Це буде актуально.

Д/з дано по підручнику Власова старого видання.

Перегляд файлу

Тема: Культурні епохи європейської історії та Україна.

Знаю:  назви і хронологічні межі періодів європейської історії за культурними епохами: Первісне суспільство, Античність, Середні віки, Новий час.

Розумію: відмінність між календарним та історичним часом; поняття  «історична епоха», «хронологічна таблиця»;

Умію: створити і заповнити хронологічну таблицю.

Орієнтовний перелік важливих фактів (явищ) історії України для роботи зі шкалою часу:

Київська держава (княжа Русь-Україна. ІХ–ХІІІ ст.); Королівство Руське (Галицько-Волинська держава. ХІІІ – середина ХІV ст.); Козацька республіка / Військо Запорозьке / Гетьманщина (середина ХVІ – ХVІІІ ст.); творення нової України, держава Україна (ХІХ–ХХ ст.).

Хід уроку

І.Організаційний момент

ІІ. Перевірка домашнього завдання

Метод «Кмітливий олівець»
Впишіть пропущені літери та поясніть зміст понять, які ви
вивчили з попередньої теми.
Х _ _ _ _ _ _ ГІЯ, Т _ _ _ _ _ _ _ ТТЯ,   С _ _ _ _ ТТЯ, Е _А, Р_К.
Відповідь: хронологія, тисячоліття, століття, ера, рік.

 

Задача з хронології
1. Позначте на лінії часу:
1) рік проголошення незалежності України;
2) поточний рік.
2. Скільки років виповнилося нашій Батьківщині цього року?

 

Хронологічний диктант

Визначте століття наступних дат:  860р., 1199, 1648, 1840 р., 1991 р.

 

ІІІ. Актуалізація опорних знань

Бесіда:

Які основні характеристики повинні знати історики про історичні факти? (Час і місце)

Учитель

Коли ми знаємо точну дату якоїсь події, то ми називаємо її календарним часом. Але історики використовують часто й інше поняття: історичний час, тобто час існування людства. 

 

ІV. Мотивація навчальної діяльності

Завдання «Збери хлопчика»

Сьогодні у нас в гостях первісний хлопчик та сучасний хлопчик. Вони розгубили свої речі, потрібно повернути їх власникам.

Допоможіть встановити, кому що належить: спис, взуття зі шкіри, мобільний телефон, амулет із вовчих зубів, кросівки,  джинси, кам’яний ніж,  жувальна гумка, книжка, горщик.

Бесіда:

Як ви дізнались, кому які речі належать?

 

Учитель

Дійсно, ми можемо виокремити в історичному часі певні великі ділянки часу – періоди, які вирізняються поміж інших своєю культурою, господарюванням, типом управління і навіть поглядами на оточуючий світ.

Сьогодні ми познайомимся з основними, найбільшими історичними епохами в історії світу та України та дізнаємося, чим вони вирізняються.

 

V. Вивчення нового матеріалу

1.Історична (культурна) епоха

Робота з термінами

Історична епоха – це значний відрізок історичного часу, що має певний рівень матеріальних, технічних та духовних досягнень.

Культура – це досягнення людства в матеріальному та духовному житті.

 

Гра «Розташуй»

Що відноситься до матеріальної, а що до духовної культури:

чумацький віз, християнський храм, звичай поховання, горщик, казки, вишивана сорочка, браслет з кістки мамонта, знання про цілющі властивості рослин,  пісні-веснянки, глиняна статуетка, кремінний ніж, прислів’я,  вірування в бога Шиву.

 

2. Історико-культурні епохи

Вчитель (робота з ілюстративним матеріалом):

Найдавнішим періодом є первісність або первісне суспільство, коли утворилось людство. Наступною є античність, на зміну якій прийшли середні віки та новий час.

 

Робота з підручником / картками в групах

Первісна доба є найдовшим періодом в історії людства: вона тривала від 1 мільйона років до ІІ тисячоліття до нашої ери. За цієї доби виникли пралюди, які навчились виготовляти найпростіші знаряддя праці для полювання та обробітку землі: кам'яні сокири, дерев'яні списи,  лук і стріли. Пізніше люди приручили і одомашнили тварин, навчилися вирощувати рослин, виготовляти одяг, глиняний посуд,  будувати житло.  Поступово виникли міста, а щоб вести торгові рахунки, люди винайшли писемність. Згодом утворюються держави

Епоха античності тривала від ІІ тисячоліття до нашої ери до кінця Vстоліття нашої ери. В античну епоху на теренах Європи виникли перші держави: Давня Греція і Давній Рим. Саме греки першими створили демократичну держав, тобто таку, де громадяни беруть участь в управлінні державою . В античному світі досягли розквіту всі, без винятку, сфери культури: освіта, наука, література, мистецтво.

Середні віки тривали тисячу років – з кінця V століття до кінця ХV століття. У Європі Середні віки -  це доба панування християнської релігії.  А ще це період формування сучасних народів та країн, які шляхом лицарських війн встановлювали свої кордони.  Саме тому образ цієї епохи втілився у спорудах величних храмів та неприступних фортець – замків. 

Новий час – це епоха від кінця ХV  до початку ХХ століття. Початком її стало відкриття європейцями невідомих їм раніше земель, наприклад Америки та Австралії. Розвиток морських шляхів зумовив незворотні зміни в господарюванні, виробництві знарядь праці та транспортних засобів. Саме в новий час з'явилися великі механізовані виробництва – фабрики і заводи, розсталися міста, почали розвиватися наука та технології.

 

Робота з хронологічною таблицею

Історичні епохи Європи

Період

Час

Основні досягнення епохи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фізхвилинка


Якось первісні діти

Пішли у первісний ліс.

Й палюче  первісне сонце

Світило на них з-під небес.

І зустріли діти у лісі

Невідомого їм звірка,

Якого вони ані разу

Не бачили  і не торкались..

І сказав тоді дикий тато:

Що ж, грайтесь з ним доста,

Ми його з’їмо всі разом,

Тож поки хай  підроста.

Ніч, усі первісні люди

Сплять солодким первісним сном.

А  первісні вовки дикі

Скрадаються , наче безликі .

Але  злих людожерів відчув

І загавкав відважний звірок.

І цим  від загибелі плем’я,

Врятував кожен їх волосок.
Разом з батьком тепер полювати

Він почав, як на річках лід скрес.

Так другом став людині

Веселий і вірний пес..


 

Робота з хронологічною лінією (на дошці)

Нанести періоди на хронологічну лінію

 

3. Місце України в європейській історії

Робота парами з підручником /картками

Складання синхроністичної таблиці

Період

Час

Основні досягнення епохи

Події в Україні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 1:

До якого періоду історії відноситься описана подія? Впиши у таблицю.

Однією з найбільш відомих культур (історичних спільнот людей), що проживали на українських землях є племена Трипільської культури (ІV-ІІІ тис.до н.е.). Вони займалися, головним чином, землеробством і скотарством. Унікальною є трипільська кераміка (вироби з обпаленої у печі глини). Її виготовляли вручну, без гончарного круга, й оздоблювали, як правило, геометричним орнаментом

 

Завдання 2:

До якого періоду історії відноситься описана подія? Впиши у таблицю.

У VІІІ ст..до н.е. на берегах Чорного моря стародавні греки заснували міста. На території сучасної України найбільшими містами були: Ольвія («щаслива»), Тіра (на честь річки Тірас (Дністро)), Херсонес («півострів»), Пантікапей («рибний шлях»).  Сусідами греків були племена скіфів, що випасали в степах табуни коней та не мали власних міст. Після скіфів залишилися поховання їх царів – кургани, де вчені знаходять дорогоцінні прикраси.

 

Завдання 3:

До якого періоду історії відноситься описана подія? Впиши у таблицю.

Першою державою слов’янських племен  стала  Київська держава ( ІХ–ХІІІ ст.), чиї князі розширили територію країни від Балтійського до Чорного моря та від Карпатських гір  до річки Волги. У 988 році великий князь київський Володимир Великий запровадив християнство, після чого на українських землях почали будуватись церкви та монастирі, відкриватися при них школи та бібліотеки.

 

Завдання 4:

До якого періоду історії відноситься описана подія? Впиши у таблицю.

 

У 1199 році правитель Волинського князівства – князь Роман Мстиславович -  захопив і приєднав Галицьке князівство. Найбільшого розвитку Галицько-Волинська держава  досягла за часів сина Романа – Данила Галицького. Князь Данило уславився захистом українських земель від чужоземних нападників, за це Папа Римський подарував йому корону та проголосив князівство  Королівством Руським (ХІІІ – середина ХІV ст.)

 

Завдання 5:

До якого періоду історії відноситься описана подія? Впиши у таблицю.

Вільні люди, які прагнули захистити українські землі та населення від нападів чужоземців, переселялись за Дніпрові пороги, тому їх називали «запорожці» або «козаки».  Козаки створювали укріплені фортеці з гарматами – Січі. Вільні люди вважали себе рівними між собою, тому утворили однаковий для всіх суд, закони та управління. Через це Запорізьку Січ почали називати   Козацькою республікою. Поступово козаки поширили свої звичаї на інші українські землі і утворили козацьку державу -  Військо Запорозьке  або Гетьманщину (від назви вищого посадовця – гетьмана)  (середина ХVІ – ХVІІІ ст.).

 

Завдання 6:

До якого періоду історії відноситься описана подія? Впиши у таблицю.

Майже 200 років українські землі буди поділені між двома державами. Вони перебували у складі  Російської та Австрійської імперій (ХVІІІ -ХІХ ст.)  Ці країни не визнавали українців окремим народом та змушували вчити їх мову та приймати їх традиції. Проте завдяки деяким відважним українцям – Тарасу Шевченку,  Івану Франку, Лесі Українці та іншим, що не боялись писати твори українською мовою та виступати проти влади, українські діти змогли вивчати рідну мову у школі та читати книжки українською мовою.

 

Завдання 7:

До якого періоду історії відноситься описана подія? Впиши у таблицю.

 ХХ-е століття стало трагічним для нашої країни.  У 1917 році українці здійснили спробу визволитися з-під влади інших держав  - Російської та Австрійської імперій, і створити нову Україну.  Проте українці підпали під владу  нової країни - Радянського Союзу, у складі якого вони  пережили голодомор 1932-1933 р. та лихоліття Другої світової війни.  І лише 24 серпня 1991 р. було ухвалено Акт проголошення незалежності України. З тих пір наша країна отримала назву  «держава Україна» (ХХ ст.).

 

 

VІ. Закріплення вивченого матеріалу

Бесіда:

1.Якими винаходами Античності, середньовіччя ми користуємося досьогодні?
2. На основі отриманої інформації про особливості культурних епох спробуйте довести, що історія України — це складова європейської історії.

 

VІІ. Висновки, підсумки уроку

 

VІІІ. Домашнє завдання

 

Розташувати ілюстрації за епохами.

 

 

 

 


Первый друг

Валентин Дмитриевич Берестов

Раз первобытные дети
Пошли в первобытный лес.
И первобытное солнце
Глядело на них с небес.
И встретили дети в чаще
Неведомого зверька,
Какого ещё ни разу
Не видывали пока.

Сказал первобытный папа:
«Ну, что ж, поиграйте с ним,
Когда он будет побольше,
Мы вместе его съедим».

Ночь. Первобытные люди
Спят первобытным сном,
А первобытные волки,
Крадутся во мраке ночном.
Беда первобытным людям
Во сне беззащитным таким.
Как часто звериное брюхо –
Могилою делалось им.

Но злых людоедов почуяв,
Залаял отважный зверёк.
И этим людей первобытных
От гибели он уберёг.

С папой ходить на охоту
Он начал, когда подрос.
Так другом стал человеку
Весёлый и верный пёс.

 


Первісна доба є найдовшим періодом в історії людства: вона тривала від 1 мільйона років до ІХ- VІІІ століття до нашої ери. За цієї доби виникли пралюди, які навчились виготовляти найпростіші знаряддя праці для полювання та обробітку землі: кам'яні сокири, дерев'яні списи,  лук і стріли. Пізніше люди приручили і одомашнили тварин, навчилися вирощувати рослин, виготовляти одяг, глиняний посуд,  будувати житло.  Поступово виникли міста, а щоб вести торгові рахунки, люди винайшли писемність. Згодом утворюються держави

Епоха античності тривала від ІХ- VІІІ століття до нашої ери до кінця Vстоліття нашої ери. В античну епоху на теренах Європи виникли перші держави: Давня Греція і Давній Рим. Саме греки першими створили демократичну держав, тобто таку, де громадяни беруть участь в управлінні державою . В античному світі досягли розквіту всі, без винятку, сфери культури: освіта, наука, література, мистецтво.

Середні віки тривали тисячу років – з кінця V століття до кінця ХV століття. У Європі Середні віки -  це доба панування християнської релігії.  А ще це період формування сучасних народів та країн, які шляхом лицарських війн встановлювали свої кордони.  Саме тому образ цієї епохи втілився у спорудах величних храмів та неприступних фортець – замків. 

Новий час – це епоха від кінця ХV  до початку ХХ століття. Початком її стало відкриття європейцями невідомих їм раніше земель, наприклад Америки та Австралії. Розвиток морських шляхів зумовив незворотні зміни в господарюванні, виробництві знарядь праці та транспортних засобів. Саме в новий час з'явилися великі механізовані виробництва – фабрики і заводи, розсталися міста, почали розвиватися наука та технології.

 

 

 

Первісна доба є найдовшим періодом в історії людства: вона тривала від 1 мільйона років до ІХ- VІІІ століття до нашої ери. За цієї доби виникли пралюди, які навчились виготовляти найпростіші знаряддя праці для полювання та обробітку землі: кам'яні сокири, дерев'яні списи,  лук і стріли. Пізніше люди приручили і одомашнили тварин, навчилися вирощувати рослин, виготовляти одяг, глиняний посуд,  будувати житло.  Поступово виникли міста, а щоб вести торгові рахунки, люди винайшли писемність. Згодом утворюються держави

Епоха античності тривала від ІХ- VІІІ століття до нашої ери до кінця Vстоліття нашої ери. В античну епоху на теренах Європи виникли перші держави: Давня Греція і Давній Рим. Саме греки першими створили демократичну держав, тобто таку, де громадяни беруть участь в управлінні державою . В античному світі досягли розквіту всі, без винятку, сфери культури: освіта, наука, література, мистецтво.

Середні віки тривали тисячу років – з кінця V століття до кінця ХV століття. У Європі Середні віки -  це доба панування християнської релігії.  А ще це період формування сучасних народів та країн, які шляхом лицарських війн встановлювали свої кордони.  Саме тому образ цієї епохи втілився у спорудах величних храмів та неприступних фортець – замків. 

Новий час – це епоха від кінця ХV  до початку ХХ століття. Початком її стало відкриття європейцями невідомих їм раніше земель, наприклад Америки та Австралії. Розвиток морських шляхів зумовив незворотні зміни в господарюванні, виробництві знарядь праці та транспортних засобів. Саме в новий час з'явилися великі механізовані виробництва – фабрики і заводи, розсталися міста, почали розвиватися наука та технології.

 

 

 

Первісна доба є найдовшим періодом в історії людства: вона тривала від 1 мільйона років до ІХ- VІІІ століття до нашої ери. За цієї доби виникли пралюди, які навчились виготовляти найпростіші знаряддя праці для полювання та обробітку землі: кам'яні сокири, дерев'яні списи,  лук і стріли. Пізніше люди приручили і одомашнили тварин, навчилися вирощувати рослин, виготовляти одяг, глиняний посуд,  будувати житло.  Поступово виникли міста, а щоб вести торгові рахунки, люди винайшли писемність. Згодом утворюються держави

Епоха античності тривала від ІХ- VІІІ століття до нашої ери до кінця Vстоліття нашої ери. В античну епоху на теренах Європи виникли перші держави: Давня Греція і Давній Рим. Саме греки першими створили демократичну держав, тобто таку, де громадяни беруть участь в управлінні державою . В античному світі досягли розквіту всі, без винятку, сфери культури: освіта, наука, література, мистецтво.

Середні віки тривали тисячу років – з кінця V століття до кінця ХV століття. У Європі Середні віки -  це доба панування християнської релігії.  А ще це період формування сучасних народів та країн, які шляхом лицарських війн встановлювали свої кордони.  Саме тому образ цієї епохи втілився у спорудах величних храмів та неприступних фортець – замків. 

Новий час – це епоха від кінця ХV  до початку ХХ століття. Початком її стало відкриття європейцями невідомих їм раніше земель, наприклад Америки та Австралії. Розвиток морських шляхів зумовив незворотні зміни в господарюванні, виробництві знарядь праці та транспортних засобів. Саме в новий час з'явилися великі механізовані виробництва – фабрики і заводи, розсталися міста, почали розвиватися наука та технології.


Завдання 1:

До якого періоду історії відноситься описана подія? Впиши у таблицю.

Однією з найбільш відомих культур (історичних спільнот людей), що проживали на українських землях є племена Трипільської культури (ІV-ІІІ тис.до н.е.). Вони займалися, головним чином, землеробством і скотарством. Унікальною є трипільська кераміка (вироби з обпаленої у печі глини). Її виготовляли вручну, без гончарного круга, й оздоблювали, як правило, геометричним орнаментом

 

Завдання 2:

До якого періоду історії відноситься описана подія? Впиши у таблицю.

У VІІІ ст..до н.е. на берегах Чорного моря стародавні греки заснували міста. На території сучасної України найбільшими містами були: Ольвія («щаслива»), Тіра (на честь річки Тірас (Дністро)), Херсонес («півострів»), Пантікапей («рибний шлях»).  Сусідами греків були племена скіфів, що випасали в степах табуни коней та не мали власних міст. Після скіфів залишилися поховання їх царів – кургани, де вчені знаходять дорогоцінні прикраси.

 

Завдання 3:

До якого періоду історії відноситься описана подія? Впиши у таблицю.

Першою державою слов’янських племен  стала  Київська держава ( ІХ–ХІІІ ст.), чиї князі розширили територію країни від Балтійського до Чорного моря та від Карпатських гір  до річки Волги. У 988 році великий князь київський Володимир Великий запровадив християнство, після чого на українських землях почали будуватись церкви та монастирі, відкриватися при них школи та бібліотеки.

 

Завдання 4:

До якого періоду історії відноситься описана подія? Впиши у таблицю.

 

У 1199 році правитель Волинського князівства – князь Роман Мстиславович -  захопив і приєднав Галицьке князівство. Найбільшого розвитку Галицько-Волинська держава  досягла за часів сина Романа – Данила Галицького. Князь Данило уславився захистом українських земель від чужоземних нападників, за це Папа Римський подарував йому корону та проголосив князівство  Королівством Руським (ХІІІ – середина ХІV ст.)

 

Завдання 5:

До якого періоду історії відноситься описана подія? Впиши у таблицю.

Вільні люди, які прагнули захистити українські землі та населення від нападів чужоземців, переселялись за Дніпрові пороги, тому їх називали «запорожці» або «козаки».  Козаки створювали укріплені фортеці з гарматами – Січі. Вільні люди вважали себе рівними між собою, тому утворили однаковий для всіх суд, закони та управління. Через це Запорізьку Січ почали називати   Козацькою республікою. Поступово козаки поширили свої звичаї на інші українські землі і утворили козацьку державу -  Військо Запорозьке  або Гетьманщину (від назви вищого посадовця – гетьмана)  (середина ХVІ – ХVІІІ ст.).

 

Завдання 6:

До якого періоду історії відноситься описана подія? Впиши у таблицю.

Майже 200 років українські землі буди поділені між двома державами. Вони перебували у складі  Російської та Австрійської імперій (ХVІІІ -ХІХ ст.)  Ці країни не визнавали українців окремим народом та змушували вчити їх мову та приймати їх традиції. Проте завдяки деяким відважним українцям – Тарасу Шевченку,  Івану Франку, Лесі Українці та іншим, що не боялись писати твори українською мовою та виступати проти влади, українські діти змогли вивчати рідну мову у школі та читати книжки українською мовою.

 

Завдання 7:

До якого періоду історії відноситься описана подія? Впиши у таблицю.

 ХХ-е століття стало трагічним для нашої країни.  У 1917 році українці здійснили спробу визволитися з-під влади інших держав  - Російської та Австрійської імперій, і створити нову Україну.  Проте українці підпали під владу  нової країни - Радянського Союзу, у складі якого вони  пережили голодомор 1932-1933 р. та лихоліття Другої світової війни.  І лише 24 серпня 1991 р. було ухвалено Акт проголошення незалежності України. З тих пір наша країна отримала назву  «держава Україна» (ХХ ст.).


Результат пошуку зображень за запитом "малюнок сучасний хлопчик"                          Результат пошуку зображень за запитом "первобытный мальчик"

 

    

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 6
Оцінки та відгуки
 1. Шарапенко Тетяна Сергіївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Сичова Валентина Олексіївна
  Цікаво для учнів 5 класу. Креативно!!!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Приймак Олена Миколаївна
  Хороший конспект уроку. Креативно. Дякую.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Овчинникова Катерина Юріївна
  Дякую велике автору. Чудова розробка уроку.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 5. Olya
  дуже гарний урок))
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 6. Гацелюк Валентина
  Дуже дякую! Чудова робота вчителя практика!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 3 відгука
docx
Додано
19 вересня 2018
Переглядів
30393
Оцінка розробки
5.0 (6 відгуків)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку