Іван Багряний „Тигролови”. Шляхом „етапів” автора – героя. Особливості бачення подій та героїв у творі.

Про матеріал

Нестандартний урок – подорож, мета якого свіжо і оригінально зробити аналіз роману „Тигролови”, проводячи аналогію з життєвим шдлях

письменника, розкрити внутрішній стан ліричного героя; вдосконалити

навички роботи в групах; виховувати почуття прекрасного, учити знаходити

вихід зі складних ситуацій.

Перегляд файлу

11 клас

 

Тема:                Іван Багряний „Тигролови”.  Шляхом „етапів” автора – героя.

                           Особливості  бачення подій та героїв у творі. 

Мета:                зробити аналіз  роману „Тигролови”, проводячи аналогію з життєвим шдлях     

                           письменника,  розкрити  внутрішній стан ліричного героя; вдосконалити    

                           навички роботи в групах; виховувати почуття прекрасного, вчити знаходити 

                           вихід зі  складних ситуацій

Обладнання:  репродукцій картин, музичні записи; речі, предмети, що символізують

                           твори митця, колажі, повідомлення, підготовлені учнями

Тип уроку:    нестандартний  урок – подорож

Форми роботи: повідомлення учнів, коментоване читання тексту, встановлення  

                               взаємозвязків між творами мистецтва; робота зі схемами, таблицями;

                               робота в групах.

 

                                                       ХІД  УРОКУ

 

Людина – це найвеличніша з усіх істот.

Людина – найнещасливіша з усіх істот.

Людина – найпідліша з усіх істот.

Як тяжко з цих трьох рубрик вибирати

першу для доведення прикладом.

                 Іван Багряний

 

І. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ

 Людина – легенда Іван Багряний – одна з найвеличніших і найтрагічніших постатей в українському письменстві ХХ століття.

    Ті, хто мав щастя зустрічатися з  ним, в один голос відзначали його щире, добре серце, яке випромінювало любов та повагу до людей, до України.

     Ті, хто мав можливість читати його твори, занурювались у глибину духовного буття української нації, відчували, що письменник ніби був створений для того, щоб нести правду і любов людям, випромінювати її крізь свої творіння.

 

ІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ УРОКУ, МОТИВАЦІЯ

   Сьогодні на уроці перед нами стоїть завдання:

 • не тільки згадати найяскравіші сторінки творчості письменника, а й
 • встановити звязок між його твором і життєвим шляхом митця;
 • пройти „етапами” страдницького тернистого життя;
 • встановити шляхом досліджень, якої думки тримався письменник, нагоглошуючи, що „Людина - ....” (слова епіграфа).
 •  

Щоб подальша робота була плідною, слід відновити отримані на попередніх уроках знання.

 

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ 

ЕПАТ  ПЕРШИЙ

Експрес – опитування ( проводить учениця)

 1. До якого літературного періоду належить творчість Івана Багряного? (перша половина ХХ століття).
 2. Де з’являться більшість творів митця? (еміграція)
 3. Поясніть етімологію понять „еміграці”, „діаспора” („розпорошення”, „розселення”).
 4. Дайте визначення поняттю діаспора (це перебування значної частини населення поза межами її географічної батьківщини).
 5. Представником якої організації українських письменників в європейській еміграції після другої світової війни був Іван Багряний? (МУР).
 6. Розшифруйте цю абревіатуру („Мистецький український рух”).
 7. Коли був організований (у 1945 році).
 8. Кого було обрано головою цієї організаії? (Уласа Самчука).
 9. Яке справжнє прізвище письменника? (Лозов’ягін).
 10.  Як ви думаєте, чому митець обирає псевданім Багряний? (Весь час у своєму житті був свідком жахливих трагедій, заплямованих бризками крові. Коли Іванові було 14 років, він бачив, що відбувалося на пасіці його 92-річного діда, в якого була тільки одна рука, а зовні він нагадував святих Зосима і Саватія. „Одного разу надвечір прийшли якісь озброєні люди, що говорили на чужій мові, і на моїх очах та на очах інших онуків під наш несамовитий вереск замордували його, а з ним одного сина (а мого дядька). Вони  довго штрикали їх штиками і щось допитували, стріляли в лежачі скривавлені тіла з пістолів і реготались... Вони гидко лаялись, а під старою липою посеред пасіки ... все було забризкано кровю. Кров все життя стоятиме мені в очах... Я не знав, що то було прелюдією до всього мого радянського життя і символом долі, приготованої більшовизмом для цілого мого народу”).

 

 

ЕТАП  ДРУГИЙ

СЛОВО УЧИТЕЛЯ

 1. Який роман автора показує цей „символ долі, приготованої більшовизмом для цілого... народу”? („Тигролови”).
 2. Представте візитну картку твору (усне опитування):

- час написання;

- події, які лягли в основу твору;

- жанр;

- принцип групування героїв.

 

 ЕТАП  ТРЕТІЙ

 • Визначення особливостей роману ( технологія „ Ажурная пилка”)

1 група „Проблематика твору”

2 група „Жанрова – композиційна своєрідність”

3 група „Ідейний задум роману”

4 група „Тематика твору”

5 група „ Автобіографічні елементи у творі”

 

 • Опитування за вивченим самостійно матеріалом.

ЕТАП ЧЕТВЕРТИЙ

Гра  „Діалог з автором”

   Наступний етап перевірки знань пройде через гру „Діалог з автором”. Зараз групам будуть надані речі, які символізують якусь деталь з роману письменника. Ваше завдання: пояснити, що символізує наданий предмет.

 

1 група –  дракон ( „Ешелон смерті”)

2 група –  книга Арсеньев „Дерсу Узала” (письменник, що розповів про Далекий Схід)

3 група –  водоспад (легенда про водоспад, який отримав назву „Дівчина”)

4 група –  очі ( „А ті очі, очі!)

5 група –  лист „Живі. Здорові. Обіймаємо всіх. Цілуємо. Вже перейшли до тітки!”

 

 • Що об’єднує всі ці символи? ( відбивають реальні події, мають символ, побудовані на засобі антитези – контрасту)

 

ІV. ОПРАЦЮВАННЯ ТЕМИ УРОКУ

    Отже, головним героєм твору Івана Багряного, як ми бачимо, є людина, яку він вважав (звернення до епіграфа)

 

 

Людина – це найвеличніша з усіх істот.

Людина – найнещасливіша з усіх істот.

Людина – найпідліша з усіх істот.

Як тяжко з цих трьох рубрик вибирати

першу для доведення прикладом.

 

  Інколи, щоб зрозуміти, яким хоче показати своїх героїв автор, слід зазирнути йому в душу. Саме його неповторна душа розкривається перед нами у повному цвіті через призму  подій історичних і реальних, в епіцентріх яких погляд на людину, огорнуту часом.

 

  V. ГРУПОВІ  ФОРМИ  ДОСЛІДЖЕНЬ 

ЕТАП  ПЯТИЙ

Визначення  епіцентру роману.

 Використання цитатних проектів характеристик образів.

 • Кого в епіцентр твору відносить письменник? (головний герой твору Григорій Многогрішний): на дошці з’являється чоловіча постать.
 • Звідки походить його родовід і прізвище? (Повідомлення учня про гетьмана Д. Многогрішного)
 • Які відомості про героя подає автор? (використання підготовленого учнями матеріалу, озвучення цитатного проекту)
 • Яку назву роману дає автор?
 • Як ви гадаєте, хто в романі є тигром, а хто тигроловом – мисливцем? (На дошці поруч із постаттю чоловіка з’являється ілюстрація з зображенням тигра)
 • Якими рисами має бути наділений тигролов?
 • Яким у творі постає майор Медвин? Що символізує? (на дошці відомості про Медвина як протиставлення Григорію Многрішному)
 • Якої вдачі тигр?

(Тигр – „страшне божество, смугасте шкірою, а ще смугастіше репутацією...”.Тварина – хижак. Полюють завжди по одному, безшумно підкрадаються. Цей звір небезпечний для людини, але першим не нападе.)

 • Що спільного є між долею героя і автора?  (на дошці вивішуються факти життя І.Багряного)
 • Для всебічного розкриття характеру героя, письменник змальовує його у стосунках з іншими персонажами. Цн родина Сірків. рокожіть про родовід Сірків.
 • Що зближує Григорія і родину Сірків?

 

ЕТАП  ШОСТИЙ.  Шляхами саморефлексії

СЛОВО ВЧИТЕЛЯ

 Читаючи роман, ви доходили  власної думки до викорстаних автором символів, обирали улюблені моменти твору. Чим вони вам сподобались, якими запам’ятались?

 (Презинтація музичних уривків, які, на думку учнів, відповідають улюбленим уривкам; виготовлених учнями колажів).

 

ЕТАП  СЬОМИЙ

Підведення підсумків      

СЛОВО ВЧИТЕЛЯ

За жанровими особливостями „Тигролови” – це пригодницький роман, що має відбивати чітке розмежування героїв -  це ми визначили; захоплюючий сюжет, пригоди – це так само ми могли спостерігати. І обвязково hарру епd.

 • Які ключова цитата є тому підтвердженням? ( „Сміливі завжди мають щастя”)
 • Як ви їх розумієте?
 • Отже, виходячи зі сказаного, якою є істотою людина (повернення до епіграфу уроку).

 

ЕТАП  ВОСЬМИЙ

Завершення шляху етапами тернистих мандрів митця.

СЛОВО ВЧИТЕЛЯ

Навколо нас  гниле багно,

Весь край струїть грозить воно:

Його ти мусиш осушити

І тим свій подвиг довершити.

Мільйонам ти настачиш місця тут –

Простеляться лани широкополі,

Вільні думки заграють на роздоллі,

Нове життя зведе вкраїнський люд,

Укриє їх узорами споруд –

І заживем в цім краї, як у раї...

 

 Багряний. Активний учасник українського літературного відродження, гнаний і переслідуваний, не звернув зі свого шляху. Життя людини подібне дорозі. Якій їй бути: довгій чи короткій – вирішує доля. А от вузькою чи широкою – вирішує сама людина. Дорога життя Багряного – широченна дорога.

 

ЗАВДАННЯ ДОДОМУ

Написати твір – роздум „Чи справді сміливі завжди мають щастя ?”

Прочитати роман О.Гончара „Собор”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.0
Оригінальність викладу
4.0
Відповідність темі
4.0
Загальна:
4.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Деркач Тетяна Іванівна
  Гарна розробка. Дякую .
  Загальна:
  4.0
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  4.0
doc
До підручника
Українська література (рівень стандарту, академічний) 11 клас (Авраменко О.М., Пахаренко В.І., Мовчан Р.В.)
Додано
7 серпня 2018
Переглядів
420
Оцінка розробки
4.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку