КАЛЕКАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ ІЗ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ УЧНІВ 8 КЛАСУ

Про матеріал
календарне планування до підручника "Зарубіжна література" (Ніколенко, Зуєнко, Стороха) 8 клас
Перегляд файлу

КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ

ІЗ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДЛЯ УЧНІВ 8 КЛАСУ

 

Складено за програмою, рекомендованою МОНУ: «Світова  література» / О.М.Ніколенко, С.В.Тараннік-Ткачук ін.. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. –К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 ( зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 №804)

 

Складено до підручника: Ніколенко О.М. Зарубіжна література : підруч. для 8-го кл. загальноосвіт. навч. закл. /Ніколенко О.М., Зуєнко М.О., Стороха Б.В.Київ : Грамота, 2016

Усього – 70 годин;

текстуальне вивчення творів – 56 годин;

розвиток мовлення – 4 години;

позакласне читання – 4 години;

резервний час – 6 години.

 

Обов’язкова кількість видів контролю

Класи

8

Семестри

І

ІІ

Контрольні роботи у формі:

3

3

  • контрольного класного твору;

1

1

  • виконання інших завдань (тестів, відповідей на запитання)

2

2

Уроки розвитку мовлення* (РМ)  у+п

2

2

  • Уроки позакласного читання (ПЧ)

2

2

Перевірка зошитів

4

5

 

Для вивчення напам’ять:

  • Омар Хайям (2-3 рубаї за вибором учня)
  • Ф. Петрарка (сонет за вибором учнів)
  • В. Шекспір (сонет за вибором учнів)

Тема

Дата

Прим.

 

Тема 1 (9г)ВСТУП. СВЯЩЕННІ КНИГИ ЛЮДСТВА ЯК ПАМ'ЯТКИ КУЛЬТУРИ І ДЖЕРЕЛО ЛІТЕРАТУРИ

1

Література і культура. Роди літератури (епос, лірика, драма), їхні характерні ознаки. Літературний процес.

 

 

2

Основні літературні епохи, напрями,  течії, специфіка їхнього розвитку в  різних країнах.

 

 

3

Загальнокультурне значення священних книг народів світу, найвідоміші з них. Священні книги як вихідна основа світових релігій, етичних уявлень, мистецтва різних народів. Веди як пам’ятка індоєвропейської словесності II–I тис. до н. е.(огляд) Образи ведійської міфології (боги, напівбоги, герої, ворожі сили, символи та ін.). Космогонічні міфи Вед.   

 

 

4

Біблія як основа двох релігій – юдейської та християнської. Зв’язок Біблії з історією і міфологією.

Структура Біблії, її складники.

 

 

5

Біблія. Старий Заповіт (Створення світу. Каїн і Авель. 10 заповідей). Ключові ідеї та образи Старого  Заповіту. Морально-філософський зміст біблійних сюжетів і образів. 

 

 

6

Новий Заповіт (Євангеліє – 2–3 розділи за вибором учителя). Ключові ідеї та образи Нового Заповіту. Морально-філософський зміст біблійних сюжетів і образів. 

 

 

7

Коран – головна книга ісламу (огляд). Побудова Корану, охоплення в ньому різних сфер людського життя.  

 

 

8

РМ№1(у) Твір-роздум на морально-етичну тему за сюжетами та образами священних книг людства

 

РМ1(у)

9

Контрольна робота № 1 з теми «Священні книги  людства як пам'ятки культури і джерело літератури». Тестові завдання

 

КР1

(тест)

Виставлення тематичної. Запис у журналі без дати: Тематична

 

 

Тема 2 (14г)АНТИЧНІСТЬ

 

10

Поняття про античність, її хронологічні межі. Основні етапи, роди і жанри античної літератури. Специфіка розвитку літератури в Давній Греції і в Давньому Римі.

 

 

11

Давньогрецька міфологія. Основні цикли давньогрецьких міфів. Міфологічна основа героїчного епосу.

Міфи троянського циклу. Облога Трої. Смерть Ахілла. Троянський кінь. Відображення історичних подій у міфах троянського циклу. Ключові образи циклу, їхній гуманістичний зміст. Міфологічні символи (яблуко розбрату, троянський кінь та ін.).

 

 

12

Гомер та його значення в історії розвитку європейських літератур.

Міфологічна основа гомерівського епосу.

«Іліада» (огляд). Гуманістичний зміст «Іліади». Катарсис. 

 

 

13

«Двобій Ахілла і Гектора» (пісня 22, вірші 140410), «Пріам у Ахілла» (пісня 24, вірші 470670).  Образи Ахілла і Гектора.

 

 

14

РМ№1(п) Порівняльна характеристика літературних героїв. Ахілл і Гектор

 

РМ2(п)

15

Види лірики в Давній Греції й особливості їх розвитку.   

Тіртей (VII ст. до н. е.). «Добре вмирати тому…». Ідея захисту рідної країни в елегії. Античний ідеал героя. Авторська позиція.  Сапфо (VIIVI ст. до н. е.). «До Афродіти» («Барвношатна владарко, Афродіто…). Звернення у вірші до Афродіти – богині кохання. Образ ліричної героїні, глибина її почуттів і переживань.

 

 

16

Давньогрецький театр, його характерні особливості, роль в античному суспільстві. Основні жанри давньогрецької  драми – трагедія і комедія.

Значення творчості Есхіла для розвитку європейської драми і театру.

«Прометей закутий». Утілення міфу про Прометея у трагедії «Прометей закутий».

 

 

17

Основний конфлікт трагедії «Прометей закутий». «Дари» Прометея людству. Ідеї служіння, самопожертви,  свободи.

 

 

18

Публій Вергілій Марон (7019 рр. до н. е.). «Енеїда» (огляд, 1-2 уривки за вибором учителя). Зв’язок твору з гомерівським епосом, міфологією. Ідея громадського служіння, утвердження величі держави.

 

 

19

Образ Енея та його значення в композиції твору.

 

 

 

20

Квінт Горацій Флакк (658 рр. до н. е.). «До Мельпомени» («Мій пам’ятник стоїть…»). Тема мистецтва і призначення митця у творі. Пам’ятник як символ вічності поезії. Розуміння автором значення свого доробку.

 

 

21

Публій Овідій Назон (43 р. до н. е. – бл. 18 р. н. е.). «Сумні елегії» («Життя поета» (IV, 10)). Життя та творчість поета. Міфологічний і філософський зміст поеми «Метаморфози» (огляд). Конфлікт митця з владою, трагедія вигнання і сум за батьківщиною у «Сумних елегіях». Образ відторгненого поета. Любов до вітчизни як провідна ідея твору (в межах циклу «Сумні елегії»).

 

 

22

ПЧ№1 Тема поета і поезії у світовій літературі(Горацій Жуковський – Пушкін – Рильський).

 

ПЧ1

23

Контрольна робота № 2 з теми «Античність». Твір

 

КР2

(твір)

Виставлення тематичної. Запис у журналі без дати: Тематична

 

Тема 3 (9г)СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

 

24

Середньовіччя як доба, її хронологічні межі та специфічні ознаки в історії європейських і східних літератур.

Вплив релігії, філософії на літературу і культуру в добу Середньовіччя. Основні жанри середньовічної літератури на Заході та Сході.

 

 

25

Особливості розвитку китайської лірики епохи Тан. 

Лі Бо (701762). «Печаль на яшмовому ганку», «Призахідне сонце навіює думки про гори», «Сосна біля південної галереї» (1–2 за вибором учителя). Вплив даосизму на світогляд поета. Основні теми і мотиви лірики митця. Своєрідність пейзажів Лі Бо, утілення в них краси природи і духовного життя.

 

 

26

Ду Фу (712770). «Пісня про хліб і шовк», «Весняний краєвид». Зв’язок поезії Ду Фу з історичною реальністю. Вплив конфуціанства на світогляд поета. Національні образи,  символи в ліриці митця. Образ ліричного героя, його сприйняття життя і природи, почуття, мрії, ідеали, дума про батьківщину.

 

 

27

Золота доба персько-таджицької лірики, її характерні особливості, видатні представники.Омар Хайям (бл. 1048 після 1122). Рубаї. Лаконізм і  місткість жанру рубаї. Основні теми й мотиви творчості Омара Хайяма.

 

Напам.

28

Література  середньовічної Європи: основні тенденції та жанрово-тематичне розмаїття.

«Пісня про Роланда» (X ст.) Історична основа твору, поетичне переосмислення в ньому реальних подій.

 

 

29

Образна система твору: Роланд, Ганелон, Карл та ін. Патріотичні ідеї

 

 

30

Аліг’єрі Данте (12651321). Сонет 11 («В своїх очах вона несе кохання…»). Данте як ключова постать італійського Середньовіччя і переходу до Відродження. Загальна характеристика його творчості. Утілення в сонеті 11 Данте краси високого почуття кохання.

 

 

31

Контрольна робота № 3з теми «Середньовіччя». Тестові завдання

 

КР3

(тест)

32

ПЧ№2. Рудакі. Газелі, рубаї, бейти (за вибором)

 

ПЧ2

 

Виставлення тематичної. Запис у журналі без дати: Тематична

 

Тема 4 (15г)ВІДРОДЖЕННЯ

 

33

Епоха Відродження (Ренесансу) в Європі. Гуманізм. Культ античності. Характерні риси ренесансної культури і літератури.

 

 

34

Франческо Петрарка (13041374). Сонети № 61, 132.

 Історія кохання в сонетах Ф. Петрарки. Образ ліричного героя та героїні. Втілення гуманістичних ідеалів у поезії митця. Структура сонетів Ф. Петрарки.              

 

Напам.

35

Виразне читання напам'ять сонетів Петрарки

 

 

 

36

Вільям Шекспір (15641616). Сонети № 66, 116, 130. 

Виняткова роль В. Шекспіра в розвитку англійської національної літератури і світового мистецтва. Основні теми сонетів В. Шекспіра – кохання          до Смаглявої леді, дружба. Відображення внутрішнього світу ренесансної людини (описи природи, змалювання сили почуттів та ін.). Художні особливості сонетів В. Шекспіра.

 

Напам.

37

Виразне читання напам'ять сонетів Шекспіра.

 

 

 

38

Трагедія «Ромео і Джульєтта» В. Шекспіра.

 Історія створення. Конфлікт справжнього почуття і забобонів.

 

 

39

Оспівування чистого пристрасного кохання Ромео і Джульєтти, вплив кохання на людську особистість (зміни в характерах головних героїв, їхня еволюція).

 

 

40

Проблема життя і смерті. Трактування фіналу.

 

 

 

41

Гуманістична цінність трагедії В. Шекспіра, її популярність.  

 

 

42

РМ№3(п) Твір-роздум на морально-етичну тему за трагедією   В. Шекспіра «Ромео і Джульєтта»

 

РМ3(п)

43

Мігель де Сервантес Сааведра (1547–1616). «Дон Кіхот»  I частина (огляд, 2-3 розділи за вибором учителя).

Історія створення роману, його зв’язок із лицарськими романами, пародійний характер. Особливості сюжету і композиції твору.

 

 

44

Конфлікт високих прагнень Дон Кіхота і буденної дійсності, неможливості реалізації ідеалів героя. «Донкіхотство».

 

 

45

Дон Кіхот і Санчо Панса – образи, у яких утілено високу мрію і прагматизм. Вічні образи. 

 

 

46

Синтез різних жанрових ознак у романі (героїчного епосу, лицарського, авантюрно-пригодницького, філософського роману, пародії). Широта філософського змісту твору, можливість його різних тлумачень.

 

 

47

Контрольна робота № 4 з теми «Відродження». Тестові завдання

 

КР4

(тест)

Виставлення тематичної. Запис у журналі без дати: Тематична

 

Тема 5 (10г)БАРОКО І КЛАСИЦИЗМ

 

48

Бароко як доба і художній напрям у європейській літературі й мистецтві. Видатні представники європейського бароко та їхні здобутки (огляд).

 

 

49

Із лірики європейського бароко.

Джон Донн (15721631). «Священні сонети» (19-й сонет «Щоб мучить мене…»).

Напруга почуттів ліричного героя. Символіка. Поетична мова. 

 

 

50

Історичні умови, філософське та естетичне підґрунтя класицизму. Характерні ознаки класицизму як художнього напряму.

 

 

51

Мольєр – майстер класицистичної комедії. Художнє новаторство Мольєра у драматургії, вплив його відкриттів на світове театральне мистецтво. Історія створення комедії «Міщанин-шляхтич».

 

 

52

«Міщанин-шляхтич». Тематика і проблематика твору, його загальнолюдське значення.

 

 

53

Основні образи комедії: пан Журден, пані Журден, граф Дорант, графиня Дорімена, Клеонт та ін.

 

 

54

Засоби комічного: гумор, іронія, сатира, сарказм.

 

 

 

55

Інсценізація уривків комедії «Міщанин-шляхтич»

 

 

 

56

ПЧ№3.Фонвізін Д.І. «Недоросток»

 

 

ПЧ3

57

Контрольна робота № 5 з теми  «Бароко і класицизм». Твір

 

КР5

(твір)

Виставлення тематичної. Запис у журналі без дати: Тематична

Тема 6 (13г)ЛІТЕРАТУРА XX–XXI СТ.

У ПОШУКАХ СЕБЕ І ВИСОКОГО ПОЛЬОТУ

 

58

Антуан де Сент-Екзюпері (19001944). «Маленький принц».

 

 

59

Людські стосунки, моральні цінності в казці-притчі «Маленький принц».

 

 

60

Художні образи  казки-притчі «Маленький принц».

 

 

 

61

Філософський зміст твору.

 

 

 

62

РМ№4 (у)  Твір-роздум за казкою-притчею «Маленький принц»

 

РМ4(у)

63

Річард Бах (нар. 1936). «Чайка Джонатан Лівінгстон».  Сюжет твору Р. Баха як філософська метафора людського буття.

 

 

64

Художній конфлікт і можливість його подолання. Ознаки притчі у творі.

 

 

65

Алегоричні образи повісті. Утілення прагнення до високої мети в образі чайки Джонатана.

 

 

66

Барбара Космовська (нар. 1958). «Буба: мертвий сезон». Художній світ Б. Космовської. Батьки – діти, діди – онуки. Ідея поваги й любові до людини. Сімейні цінності у творі.

 

 

67

Контрольна робота № 6 з теми «Література ХХ–ХХІ ст. У пошуках себе і високого польоту». Тестові завдання

 

КР6

(тест)

68

ПЧ№4.Шведер О.Г. «Сни шовкопряда»

 

ПЧ4

69

Узагальнення та систематизація навчального матеріалу.

 

 

70

Узагальнення та систематизація навчального матеріалу.

 

 

Виставлення тематичної. Запис у журналі без дати: Тематична

 

docx
Додано
13 квітня 2019
Переглядів
411
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку