Календарне планування 2 клас

Про матеріал
Фізичне виховання — важливий засіб фізичного, соціального та духовного розвитку учнівської молоді. Основною метою навчального предмета «Фізична культура» є: формування в учнів стійкої мотивації щодо збереження свого здоров’я, фізичного розвитку та фізичної підготовки; гармонійний розвиток природних здібностей та психічних якостей; використання засобів фізичного виховання в організації здорового способу життя.
Перегляд файлу

Робочий план реалізації навчальної програми

4 клас 1 семестр

           

 

Номер

уроку

Зміст уроку

Дата

проведення

1

Бесіда «Фізична культура як сукупність різноманітних фі­зичних вправ, спрямованих на зміцнення здоров'я». Підго­товчі вправи: основна стійка, стійка ноги нарізно. Нахили та повороти голови. Рухлива гра «Совонька»

 

2

Бесіда «Життєво важливі способи пересування людини. Постава як основа здоров’я». Підготовчі вправи: шикуван­ня, команди «Кроком руш!», «Клас, стій!». Колові рухи руками у фронтальній та сагітальній площині. Рухлива гра «Колобки та їжачки»

 

3

Бесіда «Спортивний одяг і взуття. Правила рухливих ігор та безпеки на уроках фізичної культури». Підготовчі вправи: стійка широка, команди «Рівняйсь!», «Струнко!», «Вільно!». Вправи для верхніх кінцівок і плечового пояса, згинання та розгинання верхніх кінцівок. Рухлива гра «Совонька»

 

4

Загальнорозвивальні вправи без предметів. Ходьба на носках, п’ятах. Біг з високим підніманням стегна. Танцю­вальні кроки: приставний крок убік, уперед, назад. Рухли­ва гра «Ой, у полі жито»

 

5

Загальнорозвивальні вправи з гімнастичною палицею. Ходьба на носках, п’ятах, ходьба з високим підніманням стегна. Біг з високим підніманням стегна, із закиданням го­мілок. Танцювальні кроки: приставний крок убік, уперед, назад, крок галопу. Рухлива гра «Ой, у полі жито»

 

6

Загальнорозвивальні вправи з прапорцями. Ходьба на нос­ках, п’ятах, з високим підніманням стегна, у напівприсіді. Біг з високим підніманням стегна, із закиданням гомілок, зі зміною напрямку. Рухлива гра «До своїх прапорців»

 

7

Загальнорозвивальні вправи з гімнастичною палицею. Ходьба на носках, п’ятах, ходьба з високим підніманням стегна. Біг з високим підніманням стегна, із закиданням го­мілок. Танцювальні кроки: приставний крок убік, уперед, назад, крок галопу. Рухлива гра «Ой, у полі жито»

 

8

Загальнорозвивальні вправи зі скакалкою. Ходьба на нос­ках, п'ятах, з високим підніманням стегна, у напівприсіді, у присіді, з різними положеннями рук. Біг з різних вихід­них положень. Рухлива гра «По гриби»

 

9

Загальнорозвивальні вправи без предметів. Ходьба на носках, на п’ятах, з різними положеннями рук. Біг з різних вихідних положень, «човниковий» бік 4 х 9 м. Рухлива гра «По гриби»

 

10

Загальнорозвивальні вправи з гімнастичною палицею, ви­крути з гімнастичною палицею. Ходьба «змійкою». «Чов­никовий» біг 4 х 9 м. Танцювальні кроки: приставний крок убік, уперед, назад; крок галопу. Рухлива гра «Ми весела дітвора»

 

11

Загальнорозвивальні вправи з м’ячами, вправи на рівно­вагу. Ходьба «змійкою», ходьба на підвищеній опорі. Біг з високого старту до ЗО м. Танцювальні кроки: приставний крок убік, уперед, назад, крок польки. Рухлива гра «Ми весела дітвора»

 

12

Загальнорозвивальні вправи з прапорцями. Ходьба «змій­кою», ходьба на підвищеній опорі з різними положеннями рук. Біг з різних вихідних положень. Танцювальні кроки: приставний крок убік, уперед, назад; крок польки. Рухлива гра «До своїх прапорців»

 

13

Загальнорозвивальні вправи зі скакалкою, викрути рук зі скакалкою. Ходьба «змійкою», ходьба на підвищеній опо­рі з різними положеннями рук, чергуючи з присіданнями. Біг з високого старту до ЗО м. Танцювальні кроки: при­ставний крок убік, уперед, назад; крок галопу. Рухлива гра «До своїх прапорців»

 

14

Загальнорозвивальні вправи без предметів.. Ходьба на підвищеній опорі з різними положеннями рук, чергуючи з присіданнями, нахилами. «Човниковий» біг 4 х 9 м. Тан­цювальні кроки: елементи українських народних танців. Рухлива гра «Виклик номерів»

 

15

Загальнорозвивальні вправи з гімнастичною палицею. Комплекс для формування правильної постави. Лазіння по горизонтальній і похилій гімнастичній лаві в упорі стоячи на колінах. Танцювальні кроки: елементи українських тан­ців. Рухлива гра «Виклик номерів»

 

16

Загальнорозвивальні вправи з прапорцями. Комплекс для профілактики плоскостопості. Ходьба «змійкою», на нос­ках, п'ятах. Біг до 500 м. Лазіння по гімнастичній стінці в різних напрямках. Танцювальні кроки: елементи україн­ських танців. Рухлива гра «Вовк у канаві»

 

17

Загальнорозвивальні вправи з м’ячами. Комплекс ранко­вої гігієнічної гімнастики. Ходьба з високим підніманням стегна, у напівприсіді, у присіді. Біг з різних вихідних по­ложень. Лазіння по горизонтальній і похилій гімнастичній лаві в упорі стоячи на колінах. Вправи з подоланням влас­ної вати на похилій площині. Рухлива гра «Вовк у канаві»

 

18

Загальнорозвивальні вправи зі скакалкою. Ходьба на підвищеній опорі з різними положеннями рук, чергую­чи з присіданнями, нахилами. «Човниковий» біг 4 х 9 м, 3 х 10 м. Лазіння по гімнастичній стінці в різних напрям­ках. Лазіння а упорі на колінах та упорі присівши. Нахили тулуба в різних напрямках у положенні стоячи. Рухлива гра «Будиночки»

 

19

Загальнорозвивальні вправи без предметів. Чергування ходьби та бігу до 1000 м. Танцювальні кроки: танцювальна комбінація на 32 такти. Перелізання через перешкоду за­ввишки до 80 см. Перелізання через перешкоди з опорою на руки. Підтягування у висі лежачи та у висі (хлопці). Рух­лива гра «Будиночки»

 

20

Загальнорозвивальні вправи без предметів. Комплекс для формування правильної постави. Лазіння по горизонталь­ній та похилій гімнастичній лаві в упорі стоячи на колінах. Згинання та розгинання рук в упорі лежачи від гімнастич­ної лави та від підлоги (хлопці). Рухлива гра «Іподром»

 

21

Загальнорозвивальні вправи з гімнастичною палицею. Комплекс фізкультурної паузи. Перелізання через пере­шкоду заввишки до 80 см, підлізання під перешкодою. Повторний біг (3—4) х 10 м, біг в упорному положенні. Рухлива гра «Іподром»

 

22

Загальнорозвивальні вправи з гімнастичною палицею. Ви­крути рук із гімнастичною палицею, пружні рухи в широкій стійці. Ходьба «змійкою», у напівприсіді, у присіді, з різ­ними положеннями рук. Прискорення з різних вихідних положень, біг на місці з максимальною частотою кроків. Рухлива гра «Горобці і ворони»

 

23

Загальнорозвивальні вправи з м’ячами. Ходьба на носках, п’ятах, у напівприсіді, у присіді. Біг на дистанцію до 400 м. Танцювальні кроки: танцювальна комбінація на 32 такти. Махові рухи руками і ногами в різних напрямках з амплі­тудою, що поступово збільшується. Рухлива гра «Горобці і ворони»

 

24

Загальнорозвивальні вправи з м’ячами. Ходьба на носках, п’ятах, із високим підніманням стегна. Біг з різних ви­хідних положень, «човниковий» біг 4 х 9 м. Танцювальні кроки: танцювальна комбінація на 32 такти. Рухлива гра «Ловіння мавп»

 

25

Бесіда «Режим дня. Особиста гігієна». Підготовчі вправи: шикування, команди «У колону по одному — ставай!», «У коло — ставай!», «Відставити!». Вправи для м’язів ту­луба з вихідних положень стоячи. Рухлива гра «Колобки та їжачки»

 

26

Підготовчі вправи: розмикання приставними кроками в ко­лоні, у шерензі, у колі. Загальнорозвивальні вправи: комп­лекс ранкової гімнастики. Вправи для м’язів тулуба з ви­хідних положень сидячи. Рухлива гра «Збирання листя»

 

27

Підготовчі вправи: розмикання і змикання, повороти на місці «Праворуч!», «Ліворуч!», «Кругом!» (стрибком). Вправи для м'язів тулуба з вихідних положень лежачи. Рухлива гра «Збирання листя»

 

28

Загальнорозвивальні вправи без предмета (імітаційного характеру). Комплекс для формування правильної поста­ви. Рухлива гра «Слухай сигнал»

 

29

Загальнорозвивальні вправи: комплекс для профілактики плоскостопості. Вправи на положення тіла у просторі: сіди (ноги нарізно, на п’ятах). Вправи для м’язів тулуба з вихід­ного положення стоячи. Рухлива гра «Театр звірів»

 

30

Загальнорозвивальні вправи з гімнастичною палицею. Вправи на положення тіла у просторі: сіди (на п’ятах, зі­гнувши ноги), упори присівши. Вправи для м'язів тулуба з вихідних положень сидячи. Рухлива гра «Театр звірів»

 

31

Загальнорозвивальні вправи з прапорцями. Комплекс фіз­культурної паузи. Вправи на положення тіла у просторі: упори лежачи, лежачи ззаду. Вправи для м’язів тулуба з вихідних-положень лежачи: нахили вперед, у сторони, назад. Рухлива гра «Життя лісу»

 

32

Загальнорозвивальні вправи з гімнастичною палицею. Комплекс для формування правильної постави. Вправи на положення тіла у просторі: упори стоячи, стоячи на колі­нах. Вправи для м’язів тулуба з вихідних положень лежа­чи: нахили вперед, назад, повороти тулуба, пружні рухи. Рухлива гра «Життя лісу»

 

33

Загальнорозвивальні вправи з прапорцями. Комплекс для профілактики плоскостопості. Вправи на положення тіла у просторі: виси стоячи. Вправи для м'язів живота з вихід­ного положення лежачи на спині. Рухлива гра «Літає — не літає»

 

34

Загальнорозвивальні вправи з м’ячами. Комплекс ранкової гігієнічної гімнастики. Вправи на положення тіла у просто­рі: виси, сіди, упори. Вправи для м’язів живота з вихідно­го положення лежачи на животі. Рухлива гра «Літає — не літає»

 

35

Загальнорозвивальні вправи з м’ячами. Комплекс фізкуль­турної паузи. Вправи на положення тіла у просторі: сіди, упори, виси. Вправи для м’язів живота: піднімання з по­ложення лежачи в положення сидячи. Рухлива гра «Клас, струнко!»

 

36

Загальнорозвивальні вправи зі скакалкою. Вправи на по­ложення тіла у просторі: сіди, упори, виси. Елементи акро­батики: групування сидячи. Вправи для м’язів спини: впра­ви з вихідного положення лежачи на животі. Рухлива гра «На свої місця!»

 

37

Загальнорозвивальні вправи без предметів. Комплекс для формування правильної постави. Вправи на положення тіла у просторі. Елементи акробатики: групування лежачи. Рухлива гра «Вершники-спортсмени»

 

38

Загальнорозвивальні вправи з гімнастичною палицею, ви­крути рук з гімнастичною палицею. Вправи на положення тіла у просторі: сіди, упори, виси. Елементи акробатики; перекати в групуванні. Рухлива гра «Швидко стати в ше­ренгу»

 

39

Загальнорозвивальні вправи з м’ячами. Комплекс для профілактики плоскостопості. Вправи на положення тіла у просторі: сіди, упори, виси. Елементи акробатики: групу­вання, перекид боком. Рухлива гра «Переліт птахів»

 

40

Загальнорозвивальні вправи зі скакалкою, викрути рук зі скакалкою. Комплекс ранкової гігієнічної гімнастики. Вправи на положення тіла у просторі: сіди, упори, виси. Елементи акробатики: групування. Рухлива гра «Секретне завдання»

 

41

Загальнорозвивальні вправи (за вибором). Комплекс фіз­культурної паузи. Згинання і розгинання рук в упорі ле­жачи. Елементи акробатики: групування сидячи, перекати у групуванні, перекид боком. Вправи для м’язів нижніх кін­цівок та збільшення рухливості кульшових суглобів. Рухли­ва гра «Секретне завдання»

 

42

Загальнорозвивальні вправи (за вибором). Комплекс для формування правильної постави. Нахили тулуба з поло­ження сидячи. Рухлива гра «Тихо — гучно»

 

43

Загальнорозвивальні вправи (за вибором). Комплекс для профілактики плоскостопості. Підтягування у висі лежачи. Елементи акробатики: групування сидячи, перекати у гру-, пуванні, перекид боком. Рухлива гра «Тихо — гучно»

 

44

Школа культури рухів з елементами гімнастики

Бесіда «Режим дня. Особиста гігієна». Підготовчі вправи: шикування, команди «У колону по одному — ставай!», «У коло — ставай!», «Відставити!». Вправи для м’язів ту­луба з вихідних положень стоячи. Рухлива гра «Колобки та їжачки»

 

45

Підготовчі вправи: розмикання приставними кроками в ко­лоні, у шерензі, у колі. Загальнорозвивальні вправи: комп­лекс ранкової гімнастики. Вправи для м’язів тулуба з ви­хідних положень сидячи. Рухлива гра «Збирання листя»

 

46

Підготовчі вправи: розмикання і змикання, повороти на місці «Праворуч!», «Ліворуч!», «Кругом!» (стрибком). Вправи для м'язів тулуба з вихідних положень лежачи. Рухлива гра «Збирання листя»

 

47

Загальнорозвивальні вправи без предмета (імітаційного характеру). Комплекс для формування правильної поста­ви. Рухлива гра «Слухай сигнал»

 

48

Загальнорозвивальні вправи: комплекс для профілактики плоскостопості. Вправи на положення тіла у просторі: сіди (ноги нарізно, на п’ятах). Вправи для м’язів тулуба з вихід­ного положення стоячи. Рухлива гра «Театр звірів»

 

 

 

docx
Додано
22 жовтня 2020
Переглядів
2285
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку