Календарне планування 2019-2020 н.р. Біологія. 8 клас

Про матеріал
Календарне планування 2019-2020 н.р. Біологія. 8 клас. Навчальна програма з біології для 6 – 9 класів, затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804
Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування навчального матеріалу «Біологія»,  8 клас

70 годин – 2 години на тиждень, із них 4 годин – резервні

Програма:

Навчальна програма з біології для 6 – 9 класів, затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

 

№ з/п

Дата

Тема уроку

Практична частина

Примітка

8-А

8-Б

8-А

8-Б

Вступ (2 год.)

 1.               

 

 

 1. Інструктаж з БЖД. Біосоціальна природа людини. Науки, що вивчають людину.

 

 

 

 1.               

 

 

2.Значення знань про людину для збереження її здоров’я. Методи дослідження організму людини.

 

 

 

Тема №1. Організм людини, як біологічна система (7 год. + 1 резервна год.)

 1.               

 

 

1.Організм людини, як біологічна система.

 

 

 

 1.               

 

 

2. Різноманітність клітин організму людини. Тканини, органи.

Лабораторне дослідження №1: Ознайомлення з препаратами тканин людини.

 

 

 1.               

 

 

3. Фізіологічні системи.

 

 

 

 1.               

 

 

4. Поняття про механізми регуляції.

 

 

 

 1.               

 

 

5. Нервова регуляція. Нейрон. Рефлекс. Рефлекторна дуга.

 

 

 

 1.               

 

 

6.Гуморальна регуляція. Поняття про гормони.

 

 

 

 1.               

 

 

7.Імунна регуляція.

 

 

 

 1.           

 

 

8. Узагальнення знать з теми «Організм людини, як біологічна система». Тематичне оцінювання

 

 

 

Тема №2. Опора та рух (6 год.)

 1.           

 

 

1.Значення опорно-рухової системи, її будова та функції.

 

 

 

 1.           

 

 

2.Кістки, хрящі. Огляд будови скелета. З’єднання кісток.

 

 

 

 1.           

 

 

3.Функції та будова скелетних м’язів. Основні групи скелетних м’язів.

Лабораторне дослідження №2: Дослідження мікроскопічної будови кісткової, хрящової та м’язової тканин.

 

 

 1.           

 

 

4. Робота м’язів. Втома м’язів.

Лабораторне дослідження №3: Розвиток втоми при статичному та динамічному навантаженні; Вплив ритму й навантаження на розвиток втоми.

 

 

 1.           

 

 

5.Розвиток опорно-рухової системи людини з віком.

Проект: «Гіподинамія – ворог сучасної людини»

 

 

 1.           

 

 

6. Профілактика порушень опорно-рухової системи. Надання першої допомоги при ушкодженнях опорно-рухової системи.

 

 

 

Тема №3. (3 год + 1 резервна год.)

 1.           

 

 

1.Обмін речовин та перетворення енергії в організмі людини – основна властивість живого.

Дослідницький практикум №1: Спостереження за співвідношенням ваги і росту тіла

 

 

 1.           

 

 

2.Харчування й обмін речовин. Їжа та її компоненти. Склад харчових продуктів.

Проект: «Збалансоване харчування»

 

 

 1.           

 

 

3.Значення компонентів харчових продуктів. Харчові та енергетичні потреби людини

 

 

 

 1.           

4. Узагальнення та систематизація знань з теми «Опора та рух. Обмін речовин та перетворення енергії в організмі людини». Тематична контрольна робота. Тематичне оцінювання

 

 

 

Тема №4. Травлення (5 год.)

 1.          2

 

 

1.Значення травлення.

 

 

 

 1.           

 

 

2. Система органів травлення.

Лабораторне дослідження №4: Зовнішня будова зубів

 

 

 1.           

 

 

3.Процес травлення: ковтання, перистальтика, всмоктування.

Дослідницький практикум №2: Дія ферментів слини на крохмаль

 

 

 1.           

 

 

4.Регуляція травлення.

 

 

 

 1.           

 

 

5. Харчові розлади та їх запобігання

 

 

 

Тема №5. Дихання(5 год)

 1.          1

 

 

1.Значення дихання. Система органів дихання.

 

 

 

 1.           

 

 

2.Газообмін у легенях і тканинах.

 

 

 

 1.           

 

 

3.Дихальні рухи. Нейрогуморальна регуляція дихальних рухів.

 

 

 

 1.           

 

 

4. Профілактика захворювань дихальної системи.

 

 

 

 1.           

5.Узагальнення знань з теми «Травлення. Дихання». Тематичне оцінювання

 

 

 

Тема №6. Транспорт речовин (6 год. + 2 резервні год.)

 1.           

 

 

1.Внутрішнє середовище організму.

 

 

 

 1.           

 

 

2. Поняття про гомеостаз. Кров, її склад та функції. Лімфа

Лабораторна робота №1: Мікроскопічна будова крові людини.

 

 

 1.           

 

 

3. Зсідання крові. Групи крові та переливання крові

 

 

 

 1.           

 

 

4. Імунна система. Імунітет. Специфічний і неспецифічний імунітет. Імунізація.

 

 

 

 1.           

 

 

5. Алергія. СНІД.

 

 

 

 1.           

 

 

6. Система кровообігу. Серце: будова та функції. Робота серця.

Лабораторне дослідження №5: вимірювання частоти серцевих скорочень

 

 

 1.           

 

 

7. Будова та функції кровоносних судин. Рух крові.

Дослідницький практикум №3: самоспостереження за частотою серцевих скорочень упродовж доби, тижня.

 

 

 1.           

 

 

8. Кровотечі. Серцево-судинні хвороби та їх профілактика

 

 

 

Тема №7. Виділення. Терморегуляція (4 год.)

 1.           

 

 

1.Виділення – важливий етап обміну речовин.

 

 

 

 1.           

 

 

2.Будова та функції сечовидільної системи. Захворювання нирок та їх профілактика.

 

 

 

 1.           

 

 

3.Значення і будова шкіри. Терморегуляція.

Проект: Визначення типів шкіри на різних ділянках обличчя та складання правил догляду за власною шкірою.

 

 

 1.           

 

 

4.Захворювання шкіри та їх профілактика. Перша допомога при термічних пошкодженнях шкіри, тепловому та сонячному ударі. Тематичне оцінювання.

 

 

 

Тема №8. Зв'язок організму людини із зовнішнім середовищем. Нервова система (5 год. )

 1.           

 

 

1.Будова нервової системи. Центральна і периферична нервова система людини.

 

 

 

 1.           

 

 

2.Спинний мозок. Головний мозок.

Лабораторне дослідження №6: Вивчення спинного та головного мозку людини.

 

 

 1.           

 

 

3.Поняття про соматичну нервову систему.

 

 

 

 1.           

 

 

4.Вегетативна нервова система

 

 

 

 1.           

 

 

5.Профілактика захворювань нервової системи.

 

 

 

Тема №9. Зв'язок організму людини із зовнішнім середовищем. Сенсорні системи (7 год.)

 1.           

 

 

1.Загальна характеристика сенсорних систем, їхня будова.

 

 

 

 1.           

 

 

2.Зорова сенсорна система. Око. Гігієна зору.

Лабораторне дослідження №7: Визначення акомодації ока; виявлення сліпої плями на сітківці ока.

 

 

 1.           

 

 

3.Слухова сенсорна система. Вухо. Гігієна слуху.

Лабораторне дослідження №8: Вимірювання порога слухової чутливості.

 

 

 1.           

 

 

4.Сенсорні системи смаку та нюху.

 

 

 

 1.           

 

 

5.Сенсорні системи рівноваги, руху та дотику.

 

 

 

 1.           

 

 

6.Сенсорні системи температури та болю.

Дослідницький практикум №4: Дослідження температурної адаптації рецепторів шкіри

 

 

 1.           

 

 

7.Узагальнення та систематизація знань з теми «Зв'язок організму людини із зовнішнім середовищем. Нервова система. Зв'язок організму людини із зовнішнім середовищем. Сенсорні системи». Тематична контрольна робота. Тематичне оцінювання.

 

 

 

Тема №10. Вища нервова діяльність (7 год.)

 1.           

 

 

1.Поняття про вищу нервову діяльність і її основні типи.

 

 

 

 1.           

 

 

2.Умовні та безумовні рефлекси.

Лабораторне дослідження №9: Визначення реакції зіниць на світло

 

 

 1.           

 

 

3.Інстинкти.

 

 

 

 1.           

 

 

4. Мова. Навчання та пам'ять.

Лабораторне дослідження №10: Дослідження різних видів пам’яті

 

 

 1.           

 

 

5. Мислення та свідомість.

 

 

 

 1.           

 

 

6. Сон. Біоритми

 

 

 

 1.           

 

 

7. Узагальнення та систематизація знань з теми «Вища нервова система». Тематичне оцінювання

Дослідницький практикум №5: Визначення типу вищої нервової системи та властивостей темпераменту.

 

 

Тема №11. Ендокринна система (3 год.)

 1.           

 

 

1.Ендокринна система. Залози внутрішньої та змішаної секреції.

 

 

 

 1.           

 

 

2.Профілактика захворювань ендокринної системи.

Проект: Йододефіцит в організмі людини, його наслідки та профілактика

 

 

 1.           

 

 

Взаємодія регуляторних систем

 

 

 

Тема № 12. Розмноження та розвиток людини (5 год)

 1.          2

 

 

1.Будова та функції репродуктивної системи.

 

 

 

 1.           

2.Статеві клітини. Запліднення. Менструальний цикл.

 

 

 

 1.           

 

 

3.Вагітність. Ембріональний період розвитку людини. Плацента, її функції.

 

 

 

 1.           

 

 

4. Постембріональний розвиток людини. Репродуктивне здоров’я.

 

 

 

 1.           

5.Узагальнення та систематизація знать з теми «Ендокринна система. Розмноження та розвиток людини.» Тематичне оцінювання

 

 

 

Узагальнення (1 год)

 1.           

 

 

1.Цілісність організму людини. Взаємодія регуляторних систем організму.

 

 

 

 

1

 

docx
Пов’язані теми
Біологія, 8 клас, Планування
Додано
23 серпня 2019
Переглядів
1023
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку