Календарне планування 4 класу

Про матеріал

Календарне планування 4 клас з таких предметів як , математика, літературне читання, українська мова, трудове навчання, я у світі, природознавство і тд.

Перегляд файлу

 

           «Погоджено»                                                                  «Затверджено»

      Заступник директора                                                    Директор _____________                  

 з навчально-виховної  роботи                                         ______________________                           

                                                                                                   ______________________

 

      ___________________                                             __________ _______________

 

 

 

 

  Календарно-тематичне

планування

уроків у 4 класі

(українська мова,  літературне читання, математика, природознавство,

я у світі, образотворче мистецтво,

трудове навчання, музичне мистецтво)

 

 

 

 

 

Вчитель початкових класів

  Ткачова А.Л.

 

 

 

 

 

 

 

2018-2019

  навчальний рік

 

 

 

 

Українська  мова

ІІ семестр – 55 год (3 год на тиждень)

За підручником «Українська мова. 4 клас»

(автори: М. С. Вашуленко, О. І. Мельничайко), 2016

 

Зведений перелік робіт з підсумкової перевірки,

які проводяться в 4 класі з УКРАЇНСЬКОЇ мови

Вид перевірки

ІІ сем.

Дата

Списування

ІІ семестр - обсяг тексту 80-90 слів.)

1

 

 

Диктант  ІІ семестр - обсяг тексту 80-90 слів.)

2

 

Перевірка мовних знань і вмінь (8 завд.)

2

 

Письмовий переказ

(обсяг тексту 70-90 слів)

-

 

Діалог (5-6 реплік від одного учасника)

-

 

Державна підсумкова атестація

1

 

Загальна кількість за семестр

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

Вживання відмінкових форм прикметників у множині. Правопис закінчення -і у називному відмінку множини (вимова та правопис)

105,106

 1.       

 

 

Зіставлення закінчень прикметників з основою на твердий та м’який приголосний в однині і множині. Вимова і написання слів: футбол, футболіст.

106,107

 1.       

 

 

Узагальнення і систематизація знань та вмінь з розділу «Прикметник»

108,109

 1.       

 

 

Контрольна робота з мовної теми «Прикметник»

 

ЧИСЛІВНИК

 1.       

 

 

Загальне уявлення про числівник як частину мови. Питання до кількісних і порядкових числів­ників.

110-112

 1.       

 

 

Урок розвитку зв’язного мовлення

Зимовий ліс. Детальний переказ тексту з творчим завданням

112-114

 1.       

 

 

Вимова і написання найуживаніших числівників, уживання їх у мовленні. Робота з орфогра­фічним словником. Вимова і написання слів: шістнадцять, п’ятсот, шістсот, океан

 

 1.       

 

 

Вимова і написання найуживаніших числівників, уживання їх у мовленні. Робота з орфогра­фічним словником

114-115

 1.       

 

 

Практичне засвоєння вимови і написання відмінкових форм окремих числівників (11,14,16, 50, 60, 70, 80,1000) Вимова і написання слова температура

116-118

 1.       

 

 

Практичне засвоєння вимови і написання відмінкових форм окремих числівників (11,14,16, 50, 60, 70, 80, 1000). Вимова і написання слів вісімдесяти, п’ятдесяти, сімдесяти, шістдесяти

 

 1.       

 

 

Словесні формули на означення показників часу протягом доби.

 

ЗАЙМЕННИК

 1.       

 

 

Урок розвитку зв’язного мовлення

Життя в зимовому лісі. Написання твору за картиною

119-121

 1.       

 

 

Поняття про займенник як частину мови. Спостереження за роллю займенників у тексті

121-125

 1.       

 

 

Особові займенники. Їхнє значення, синтаксична роль Займенники 1-ї особи однини і множини. Їхнє відмінювання.

125,126

 1.       

 

 

Займенники 2-ї особи однини і множини. Їхнє відмінювання.

Вимова і написання слова гардероб

126,127

 1.       

 

 

Займенники 3-ї особи однини і множини. Їхнє відмінювання. Вживання приставної букви н у займенниках 3-ї особи

 

 1.       

 

 

Уживання займенників з прийменниками. Роздільне написання прийменників із займенни­ками.

127,128

 1.       

 

 

Урок розвитку зв’язного мовлення

Казкова сніжинка. Складання твору - опису за  власним спостереженням

128,129

 1.       

 

 

Побудова сполучень слів і речень із займенниками у різних формах

 

129-132

 1.       

 

 

Вправи на використання займенників для зв’язку речень у текстах.

 

 1.       

 

 

Удосконалення текстів шляхом використання займенників замість лексичних повторів

 

 1.       

 

 

Повторення вивченого про дієслово (питання, значення, роль у реченні, зв’язок з іменниками). Спостереження за дієсловами різних семантичних груп. Вимова і написання слова дисципліна

 

 1.       

 

 

Узагальнення і розширення уявлень про лексичне значення дієслів. Дієслова-синоніми, дієслова-антоніми, багатозначні дієслова.

 

 

ДІЄСЛОВО

 1.       

 

 

Урок розвитку зв’язного мовлення

Чому Ялинка зелена? Складання казки за поданим зачином

133-135

 1.       

 

 

Вживання дієслів у прямому і переносному значеннях. Робота зі словниками синонімів та антонімів. Вимова і написання слів: ліворуч, праворуч.

136-137

 1.       

 

 

Контрольна робота: диктант «На  весні»

 

 1.       

 

 

Аналіз контрольної роботи.

Спостереження за роллю дієслів у текстах розповідного та описового характеру. Розвиток умінь вибирати з ряду дієслів те дієслово, яке найбільш відповідає мовній ситуації, уникати одноманітності у використанні дієслів в усних і письмових навчальних висловлюваннях різних типів.

139-141

 1.       

 

 

Неозначена форма дієслова (початкова форма). Спостереження за вживанням дієслів неозна­ченої форми у приказках і прислів’ях, порадах, інструкціях. Вимова і написання слова мільйон

141-142

 1.       

 

 

Часи дієслова. Змінювання дієслів за часами і числами.

 

 1.       

 

 

Урок розвитку зв’язного мовлення №12

Побудова порад, інструкцій. Закріплення правопису не з дієсловами.

143-145

 1.       

 

 

Часи дієслова. Змінювання дієслів за часами і числами. Вимова і написання слова напам’ять

145-147

 1.       

 

 

Змінювання дієслів за особами і числами у теперішньому  часі.

147-150

 1.       

 

 

Змінювання дієслів за особами і числами  в майбутньому часі.

150-152

 1.       

 

 

Дієслова на -ся (літературна вимова і правопис). Спостереження за значенням дієслів на -ся у тексті. Утворення (за зразком) різних форм дієслів на -ся і вживання їх у реченнях, мовленні

 

 1.       

 

 

Контрольна робота: списування «Наш хліб»

160-162

 1.       

 

 

Урок розвитку зв’язного мовлення

Весняний настрій. Творча робота над текстом

 

ПРИСЛІВНИК

 1.       

 

 

Аналіз перевірної роботи.

Поняття про прислівник як частину мови (значення, питання, роль у реченні, зв’язок з дієсловами). Незмінюваність — основна граматична ознака прислівників.

Вимова і написання слів: трамвай, тролейбус

165,166

 1.  

 

 

Прислівники, близькі та протилежні за значенням. Поширення речень (тексту) прислівниками. Вимова і написання слів вперед, ззаду, назад, напам’ять.

166-169

 1.  

 

 

Побудова речень з однорідними членами, вираженими прислівниками. Написання найужива­ніших прислівників. Вимова і написання слів щогодини, щотижня

169-172

 1.  

 

 

 Спостереження за роллю прислівників у тексті. Обирання з-поміж поданих прислівників тих, що найбільше відповідають меті та типу висловлювання. Уживання прислівників під час по­будови текстів. Написання найуживаніших прислівників

 

 1.  

 

 

Практичне ознайомлення з написанням найуживаніших прислівників. Використання орфо­графічного словника для перевірки написання прислівників. Вимова і написання слів ввечері, вдень, вранці

172,173

 1.  

 

 

Урок розвитку зв’язного мовлення №14

Як краще провчити? Власна оцінка поведінки героїв прочитаного тексту

173,174

 1.  

 

 

 Практичне ознайомлення з написанням найуживаніших прислівників.

 

 1.  

 

 

Контрольна робота з мовних тем «Дієслово», «Прислівник»

 

 1.  

 

 

Аналіз перевірної роботи. Оцінювання результатів навчання

175,176

 

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО У ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ

(сторінки 177-188)

 1.  

 

 

Текст. Речення

 

 1.  

 

 

Слово. Значення слова

 

 1.  

 

 

Урок розвитку зв’язного мовлення

Хто хоче їсти, той має метикувати. Обґрунтування вибору заголовка тексту

 

 1.  

 

 

Частини мови. Іменник. Прикметник

 

 1.  

 

 

Числівник. Займенник

 

 1.  

 

 

Контрольна робота: диктант «Клен»

 

 1.  

 

 

Аналіз контрольної роботи. Оцінювання результатів навчання

 

 1.  

 

 

Підсумкова контрольна робота за рік (ДПА)

 

 1.  

 

 

Урок розвитку зв’язного мовлення

Пташка красна пір’ям, а людина – добрими справами. Твір – роздум Моя заповітна мрія. Твір з обґрунтуванням своєї думки

 

 1.  

 

 

Творче застосування знань, умінь, способів діяльності в нових ситуаціях Підсумковий урок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зведений перелік робіт з підсумкової перевірки,

які проводяться в 4 класі з літературного читання

Вид перевірки

ІІ сем.

Дата

Навички читання вголос (усно.)

Контрольні роботи №4 і №8

1

 

Навички читання мовчки (письмово).

Контрольні роботи №2 і №6

1

 

Аудіювання (письмово).

Контрольні роботи №1 і №5

1

 

Усний переказ прочитаного твору (усно).

Контрольна робота №3

-

 

Робота з літературним твором (письмово).

Контрольна робота №7

1

 

Державна підсумкова атестація

1

 

Загальна кількість за семестр

5

 

 

Орієнтовний розподіл поточної перевірки уміння читати напам’ять

Вид поточної перевірки

І сем.

Дата

ІІ сем.

Дата

Читання напам’ять віршованих творів

3

 

 

 

3

 

Читання напам’ять прозових текстів

1 уривок з казки (35-40 слів)

 

1 уривок з оповідання (35-40 слів)

 

 

Кількісні показники темпу читання вголос

(для розвитку темпу читання)

Клас

І семестр

ІІ семестр

4 клас

80-85 сл/хв

90-95 сл/хв

 

Обсяг текстів для поточної перевірки навички читання мовчки

у 4 класі – 330-390 слів

 

ЛІТЕРАТУРНЕ ЧИТАННЯ

ІІ семестр – 73 год (4 год на тиждень)

За підручником «Літературне читання. 4 клас»

(автор О. Я. Савченко), 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  47

 

 

Тварини – наші вірні друзі. Григір Тютюнник « Ласочка»

 

  48

 

 

 Мистецтво  опішнянських майстрів. Тетяна Кара-Васильєва

« Співуча глина»    (скорочено).

 

  49 

 

 

Краса українських водойм. Володимир Лучук « Скільки річок в Україні?»

 

 

50

 

 

Краса українських водойм. Степан Жупанин. Загадка-добавлянка.  Ліна Костенко «Я хочу на озеро Світязь»…

 

51

 

 

Краса українських водойм Василь Сухомлинський «Не забувай про джерело»

 

52

 

 

 

Узагальнення і систематизація знань учнів за розділом «Як не любить той край».

 

Видатні українські письменники

 

53

 

 

Пам’ятаймо про Шевченка.  Тарас Шевченко «Про себе»

 

54

 

 

 

Урок позакласного читання

Чарівний світ природи у творах Григора Тютюнника

 

55

 

 

Тарас Шевченко «Вітер віє-повіває»… (напам.)

 «Вітер з гаєм розмовляє…»  

 

 1.  

 

 

« Реве та стогне Дніпр широкий»… Тарас Шевченко « Реве та стогне Дніпр широкий»… ( напам.) « Реве та стогне Дніпр широкий»…Дмитро Красицький

 

 1.       

 

 

Музей «Заповіту» Тараса Григоровича Шевченка в Переяславі. Проект «Мандрівка шляхами Тараса Шевченка»

 

 1.       

 

 

Життя і творчість Івана Франка. Роман Завадович «Поет-» Каменяр (скорочено)

Контрольна робота № 5 :аудіювання (письмово) за твором «Груші -  дві і одна» Бориса комара

 

 1.       

 

 

Аналіз контрольної роботи. Вірші – картини природи. Іван Франко «Дивувалась зима»… «Дрімають села»… (напам.)

 

 1.       

 

 

Казки Івана Франка .«Іван Франко.Лисичка-кума».Читання в особах.

 

61

 

 

Казки Івана Франка .«Іван Франко.Лисичка-кума». Інсценізація казки.

 

62

 

 

Життя і творчість Лесі Українки. Микола Олійник. «Леся» (уривок із повісті)» «У маленькій хатинці»

 

63-

 

 

Леся Українка «Конвалія» (уривок) «У маленькій хатинці» «Морська тиша»

 

64

 

 

Леся Українка «Давня весна»

Проект «Леся Українка — поетична квітка України»

 

 1.  

 

 

Урок позакласного читання

Іван Сенченко «Хліб святий», «Я ж — інкубаторський!»

 

 1.       

 

 

Леся Українка «Біда навчить»

 

 1.       

 

 

Леся Українка «Біда навчить»(продовження роботи над казкою)

 

 1.       

 

 

Леся Українка «Біда навчить»(продовження роботи над казкою)

 

69-

 

 

Життя і творчість Павла Тичини. Музика природи в поезії

Павла Тичини. Павло Тичина «Де не глянь — колоски» (уривок із вірша «Де тополя росте»).

 

70

 

 

Павло Тичина «Хор лісових дзвіночків»

 

 

 1.  

 

 

Павло Тичина «Сонце і дим»

 

 1.       

 

 

Урок позакласного читання

Михайло Слабошпицький «Папуга з осінньої гілки»

 

 1.       

 

 

. Життя і творчістьМаксима Рильського. Поезія Максима Рильського: від спогадів дитинства до духовного заповіту дітям. Максим Рильський «Дитинство» «Ким хочеш бути, хлопчику, в житті?»

 

74

 

 

Підсумковий урок за темою «Видатні українські  письменники» 

 

Розповіді про нас самих

75

 

 

Вступ до розділу. Езоп – перший байкар. Езоп «Двоє приятелів і ведмідь»

 

 1.  

 

 

Життя і творчість Леоніда Глібова. Істотні ознаки байки. Леонід Глібов «Зозуля й Півень»

 

 1.       

 

 

Особливості п’єси-казки як жанру. Будова п’єси. Неля Шейко-Медведєва « Лисиця, що впала з неба”(П’єса-казка на 2 дії)

 

 1.       

 

 

Контрольна робота № 6 : навички читання мовчки (письмово). Твір «Точність –ґречність королів» Наталя Павловська

 

 1.       

 

 

Вибіркова інсценізація п’єси-казки. Неля Шейко-Медведєва «Лисиця, що впала з неба» (П’єса- казка )

 

 1.       

 

 

Урок позакласного читання

Василь Чухліб «Після хуртовини»

 

 1.       

 

 

Життя і творчість Олени Пчілки.Олена Пчілка. « Котова наука»Підсумковий урок за темою «Розповіді про нас самих»

 

Літературні казки зарубіжних письменників

 

 1.       

 

 

Вступ до розділу. Ліна Костенко. Затишно дітям в пазусі казок…Життя і творчість Олександра Пушкіна. Чарівні перетворення. О.Пушкіна «Казка про Царя Салтана» (уривки).

 

83

 

 

Чарівні перетворення. Олександр Пушкін. Казка про царя Салтана. (продовження)

 

84

 

 

Життя і творчість Ганса Крістіана Андерсена. Ганс Крістіан Андерсен «Гидке каченя»

 

85

 

 

Позитивні і негативні персонажі. Ганс Крістіан Андерсен

« Гидке каченя» (продовження).

 

86-

 

 

Життя і творчість Джанні Родарі. Джанні Родарі « Дорога, що нікуди не вела».

 

87

 

 

Підсумковий урок за темою: «Літературні казки зарубіжних письменників»

 

 

Світ дитинства в літературі

 1.  

 

 

Урок позакласного читання Зустріч із славнозвісною казкою. Сельма Лагерльоф «Лісовий гном». 

Довідкова література для дітей

 

89

 

 

Вступ до розділу.  Любов Забашта «Сказав мудрець»… Анатолій Костецький «Мрія»

 

90

 

 

Наші вірні друзі – тварини. Анатолій Костецький «Спішу додому»

 

91

 

 

Найдорожча знахідка. Василь Сухомлинський «Не загубив, а знайшов»

 

92

 

 

Життя і творчість Всеволода Нестайка. Всеволод Нестайко «Шура і Шурко»

 

 1.  

 

 

Володимир Рутківський «Як складають вірші»

 

 1.       

 

 

Паола Утевська «Лісова аптека»

 

 1.       

 

 

Анатолій Давидов «Незвичайні пригоди Озивайка та лісового люду в океані»

 

 1.       

 

 

Урок позакласного читання

 Антін Лотоцький «Ольга Перевізниківна»

 

97

 

 

Василь Скуратівський «Наум наведе на ум»

 

98

 

 

Контрольна робота № 7: робота з літературним твором.

 «Реліктові рослини» В. Уткін

 

99

 

 

Аналіз контрольної роботи. Нових друзів наживай, а старих не забувай. Марія Чумарна «Казка про друга»

 

100

 

 

Нових друзів наживай, а старих не забувай. Марія Чумарна «Казка про друга» (продовження роботи над твором)

 

101

 

 

Гумористичні твори. Всеволод Нестайко. Із сміхом треба бути обережним. Галина Малик. Мавпині іменини

 

 

102 

 

 

 Із гумором про серйозне. Грицько Бойко «Консультант» Микола Сингаївський «Сміх для всіх»

 

103

 

 

Розпізнавай і розвивай свої здібності. В Сухомлинський «Співуча пірїнка» Степан Пушик «Новинкар». Леся Мовчун «Арфа для павучка.

 

104 

 

 

Урок позакласного читання

Василь Чухліб «Пісня тоненької  Очеретини»

 

105

 

 

Ганс Крістіан Андерсен «Гидке каченя» (уривок (1 абзац) казки напам’ять)

 

106

 

 

Образи юних художників у віршах поетів. Степан Жупанин. Намалюю вітер. Ліна Костенко. Якщо не можеш вітер змалювати

 

107

 

 

Контрольна робота № 8: перевірка навички читання вголос . Твір «Дівчина надворі …» В.Шкляр

 

108

 

 

Аналіз контрольної роботи. Дива довкола  нас. Олександр Єфімов «Тут усе є…»

 

109

 

 

Як римуються рядки. Емілія Саталкіна. Кожний знає своє діло. Володимир Рутківський. «Як складають вірші»

 

110

 

 

Як римуються рядки. Володимир Рутківський. «Як складають вірші». Складання віршів учнями

 

111

 

 

Все починається з малого Микола Сингаївський. «Дощ із краплі починається» В.Скомаровський «З чого починається весна»

 

112

 

 

Юлія Смаль «Хімія і їжа», «Кольорова хімія. Таємниці хіміка-криміналіста»

 

113

 

 

Урок позакласного читання

Роальд Дал «Матильда» (глава перша «Любителька читання»)

 

114 -

 

 

Пауль Маар «Китобус, або Нові цятки для Суботика» (глава шоста)

 

115

 

 

Іван Андрусяк «Як подружитися з Чакалкою»

 

116

 

 

Підсумкова контрольна робота (ДПА)

 

117

 

 

Мар’яна і Тарас Прохаськи «Самостійне життя»

 

118

 

 

 Урок позакласного читання

Сторінками дитячих журналів

 

119

 

 

Узагальнюючий урок за темою «Світ дитинства в літературі»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАТЕМАТИКА

136 год (4 години на тиждень)  ІІ семестр – 73 год

За підручником «Математика. 4 клас»

Зведений перелік тематичних перевірних робіт,

які проводяться в 4 класі з математики

Вид перевірки

ІІ сем.

Дата

Тематична контрольна робота

3

 

 

 

 

 

Тематична контрольна робота з перевірки сформованості навичок усних обчислень

1

 

Державна підсумкова атестація

1

 

Загальна кількість за семестр

5

 

 (автори: М. В. Богданович, Г. П. Лишенко), 2015

 

 

 1.  

 

 

Застосування  алгоритму  письмового

множення багатоцифрового числа на одноцифрове

Кількість цифр у добутку до початку виконання обчислень. Розв’язування задач на встановлення залежності між швидкістю, часом і шляхом при рівномірному прямолінійному русі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90, 91

 1.  

 

 

Множення круглих чисел на одноцифрове

91, 92

 1.  

 

 

Письмове множення чисел, які містять нуль у середині запису (5608 · 4, 56 008 · 4). Розв’язування задач на встановлення залежності між швидкістю, часом і шляхом при рівномірному прямолінійному русі

92-94

ІX. ПЛОЩА

 1.  

 

 

Площа. Порівняння плоских геометричних фігур за площею. Одиниці вимірювання площі.

94,95

 1.  

 

 

Формула знаходження площі прямокутника. Читання і запис числових виразів. Розв’язування задач

95,96

 1.  

 

 

Побудова прямокутника. Обчислення його периметра і площі. Прості та складені задачі на встановлення  залежності  між  швидкістю,  часом і шляхом при рівномірному прямолінійному русі

97,98

 1.  

 

 

Площа квадрата. Одиниці площі — квадратний міліметр, квадратний сантиметр, квадратний дециметр, квадратний метр, квадратний кілометр, ар (сотка), гектар. Задачі на знаходження площі квадрата та складання оберненої до неї задачі

98,99

 1.  

 

 

Задачі на знаходження площі прямокут­

ника. Задачі на знаходження дробу від

числа та числа за величиною його дробу

100, 101

 1.  

 

 

Задачі на обчислення довжини сторони

прямокутника за відомим периметром

і довжиною однієї з його сторін

101, 102

 1.  

 

 

Тематична контрольна робота  №5

«Письмове множення багатоцифрових чисел на одноцифрове». «Площа фігури»

Тема

X.  Письмове ДІЛЕННЯ БАГАТОЦИФРОВОГО ЧИСЛА НА  ОДНОЦИФРОВЕ  ЧИСЛО

 1.  

 

 

Аналіз контрольної роботи. Властивості дії ділення. Алгоритм письмового ділення багатоцифрових чисел на одноцифрове. Задачі на рівномірний прямолінійний рух

104-

108

 1.  

 

 

Ділення з остачею. Складені задачі, що є комбінаціями вивчених видів простих задач на дії різних ступенів

108, 109

 1.  

 

 

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрове. Перевірка правильності виконання  дії ділення і множення. Обчислення виразів. Розв’язування задачі з буквеними даними

109, 110

 1.  

 

 

Ділення на одноцифрове число, коли в записі частки є нулі. Кількість цифр у частці до початку обчислень. Розв’язування задач на подвійне зведення до одиниці

110, 111

 

 1.  

 

 

Ділення на одноцифрове число, коли в записі частки є нулі. Розв’язування задач на знаходження  площі прямокутника та обернених до них

111, 112

 1.  

 

 

Ділення на одноцифрове число, коли в записі частки є нулі.  Дії з іменованими числами. Задачі на знаходження дробу від числа та числа за величиною його дробу

112-

114

 1.  

 

 

Задачі на знаходження дробу від числа та

числа за величиною його дробу. Задачі на

подвійне зведення до одиниці

114, 115

 1.  

 

 

Прості та складені задачі на встановлен­

ня  залежності  між  швидкістю,  часом

і шляхом при рівномірному прямоліній­

ному русі

115, 116

 1.  

 

 

Ділення на одноцифрове число. Розв’язування рівнянь. Розв’язування задач на прямолінійний рух у різних напрямках

117-

119

 1.  

 

 

Ділення багатоцифрового числа на одноцифрове з остачею. Задачі на знаходження четвертого пропорційного. Задачі на подвійне зведення до одиниці

119-

120

 1.  

 

 

Тематична контрольна робота  №6

«Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрове»

Тема

XI.  ДРОБИ

 1.  

 

 

Аналіз контрольної роботи. Поняття «дріб». Читання та запис дробів. Обчислення виразів зі змінною. Розв’язування задач

122-

124

 1.  

 

 

Чисельник і знаменник дробу. Порівняння дробів. Побудова відрізків заданої довжини. Розв’язування задач

124-

126

 1.  

 

 

Знаходження дробу від числа. Розв’язування задач на знаходження дробу від числа

126,

127

 1.  

 

 

Дроби, які дорівнюють одиниці. Порівняння дробів. Знаходження значення виразу з буквою, що повторюється два рази. Розв’язування задач

127-

129

 1.  

 

 

Знаходження числа за величиною його дробу. Розв’язування практично зорієнтованих задач

129,

130

 1.  

 

 

Задачі на знаходження дробу від числа та

числа за величиною його дробу

130-

132

XIІ. Множення і ділення на розрядні числа

XIІІ. ПИСЬМОВЕ МНОЖЕННЯ І  ДІЛЕННЯ ДВОЦИФРОВИХ ТА      ТРИЦИФРОВИХ  ЧИСЕЛ  НА  ДВОЦИФРОВІ

 1.  

 

 

Повторення переставно­го та сполучного законів множення. Зображен­ня круглого числа у вигляді добутку двох чисел, одним із множників якого є число 10, 100, 1000.

132, 133

 1.  

 

 

Усне множення двоцифрових і круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа. Розв’язування задач.

133, 134

 1.  

 

 

Письмове множення багатоцифрових чисел на розрядні числа. Розв’язування рівнянь. Підготовка до розв’язування задач на пропорційне ділення.

134 - 136

 1.  

 

 

Множення круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа. Множення на круглі числа: 1290 · 70.  Задачі на пропорційне ділення.

136, 137

 1.  

 

 

Усне ділення на двоцифрове число 6400 : 16. Ділення круглого числа на кругле 8000 : 400, 8400 : 400. Розв’язування задач

138,  139

 1.  

 

 

Ділення з остачею на двоцифрове число. Усне ділення круглих чисел на розрядні числа. Розв’язування рівнянь і задач

139, 140

 1.  

 

 

Письмове ділення трицифрових чисел на розрядні числа з остачею. Задачі на пропорційне ділен­ня.                           

140 - 142

 1.  

 

 

Ділення круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа. Задачі на рух

142 - 144

 1.  

 

 

Ділення багатоцифрових чисел на розрядні (у частці нулі всередині і вкінці). Розв’язування рівнянь. Задачі з буквеними даними.

144 - 145

 1.  

 

 

Ділення чисел, що закінчуються нулями. Ділення багатоцифрових чисел на круглі числа 8000 : 400, 8400:400. Ділення іменованих чисел. Розв'язування задач

145

 1.      

 

 

Алгоритм письмового  множення двоцифрових чисел на двоцифрові. Передбачення кількості цифр у добутку. Зада­чі на знаходження числа за двома різницями

147,  148

 1.      

 

 

Письмове множення трицифрових чисел на двоцифрові. За­дачі на знаходження числа за двома різницями.

148, 149

 1.      

 

 

Письмові прийоми  множення на кругле число. Робота над задачами вивчених випадків.

 

 1.      

 

 

Алгоритм письмового ділення трицифрових числа на двоцифрове  число з остачею та без остачі. Розв’язування складених задач

154, 155

 1.      

 

 

Письмове ділення з остачею трицифрових чисел на двоцифрові, якщо часта двоцифрова. За­дачі на знаходження середнього арифметичного.

155-

157

 1.      

 

 

Письмове ділення трицифрових чисел на двоцифрові. Розв’язування рівнянь. Задачі на знаходження середнього арифметичного

157. 158

 1.      

 

 

Письмові прийоми ділення на кругле число. Розв’язування рівнянь. Розв’язування задач на вивчені випадки. 

 

 1.      

 

 

Тематична контрольна робота №7  з перевірки сформованості навичок  усних обчислень

 

 1.      

 

 

Аналіз контрольної роботи. Повторення і узагальнення вивченого

Тема

XIV. ПИСЬМОВЕ МНОЖЕННЯ І  ДІЛЕННЯ БАГАТОЦИФРОВОГО     ЧИСЛА  НА  ДВОЦИФРОВЕ

 1.      

 

 

Письмове множення багатоцифрових чисел на двоцифрові. Розв’язування складених задач.

149, 150

 1.      

 

 

Множення складених іменованих чисел на двоцифрові чи­сла. Розв’язування і порівняння задач

150, 151

 1.      

 

 

Множення на круглі числа 1290 · 70. Кількість цифр у добутку до початку виконання обчислень. Знаходження значень виразів на сумісні дії різного ступеня. За­дачі на знаходження числа за двома різницями

151, 152

 1.      

 

 

Письмове множення багатоцифрових чисел на трицифро­ві. Множення на круглі числа. Складання і розв’язування задач на зустрічний рух.  Розв’язування рівнянь.

152. 153

 1.      

 

 

Письмове множення багатоцифрових чисел на трицифро­ві. Задачі на рух і на знаходження площі  Письмове множення на круглі числа

153, 154

 1.      

 

 

Письмове ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові (загальний випадок). За­дачі на знаходження середнього арифметичного

158, 159

 1.      

 

 

Письмове ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові. Перевірка правильності виконання дії ділення. Обчислення значень виразів із буквою. За­дачі на знаходження середнього арифметичного

159 - 161

 1.      

 

 

Письмове ділення багатоцифрових чисел на круглі числа 14 560 : 70. Обчислення виразів на порядок виконання дій Складені задачі опрацьованих видів.

 

 1.      

 

 

Письмове ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові, якщо частка містить нулі (45066:74). Задачі на зведення до одиниці

161, 162

 1.      

 

 

Письмове ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові ,якщо частка містить нулі в кінці (304500:75). Задачі з буквеними даними

162

 1.      

 

 

Письмове ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові з остачею, якщо частка містить нуль одиниць. Задачі на спільну роботу

163

 1.      

 

 

Ділення складених іменованих чисел на двоцифрові числа. Обчислення значень виразів на сумісні дії різного ступеня. Розв’язування задач.

163- 165

 1.      

 

 

Знаходження значень виразів на сумісні дії з багатоцифровими числами. Знаходження дробу від числа. Задачі на знаходження дробу від числа. Розв’язування рівнянь . Задачі на спільну роботу.

165, 166

 1.      

 

 

Знаходження значень виразів на сумісні дії з багатоцифровими числами. Ділення  іменованих чисел. Розширені задачі на зведення до одиниці.

166

 1.      

 

 

Знаходження значень виразів на сумісні дії з багатоцифровими числами. Дії з іменованими числами. Складання і розв’язування рівнянь.

166, 167

 1.      

 

 

Письмове ділення багатоцифрових чисел на трицифрові числа (ознайомлення). Задачі на зустрічний рух

167, 168

 1.      

 

 

Письмове ділення багатоцифрових чисел на трицифрові числа. Складання і розв’язування задач.

168, 169

 1.      

 

 

Узагальнення і систематизація знань

Повторення вивченого про дроби, множення і ділення на двоцифрове число

170, 171

 1.      

 

 

Натуральний ряд чисел. Будова натурального числа в десятковій системі числення. Порівняння чисел.

Повторення вивченого про дроби, множення і ділення на двоцифрове число

172

 1.      

 

 

 Тематична контрольна робота №8

«Дроби». Множення і ділення на двоцифрове число»

Тема

 1.      

 

 

Аналіз контрольної роботи. Величини. Метрична система мір. Розв’язування прикладів і задач на вивчені випадки

172 - 174

 1.      

 

 

Розв’язування прикладів і задач на вивчені випадки

 

 1.      

 

 

Підсумкова контрольна робота (ДПА)

 

 1.      

 

 

Аналіз контрольної роботи . Додавання і віднімання. Закони додавання та властивості різниці

174, 175

 1.      

 

 

Закони додавання та властивості різниці

175

 1.      

 

 

Множення. Закони множення

176

 1.      

 

 

Ділення. Властивості частки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИРОДОЗНАВСТВО

ІІ семестр – 36 год

За підручником «Природознвство. 4 клас»

(автори: Т. Г. Гільберг, Т. В. Сак), 2015

Зведений перелік тематичних перевірних робіт,

які проводяться в 4 класі з природознавства

Вид перевірки

І сем.

Дата

ІІ сем.

Дата

Тематична контрольна робота

3

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

Особливості природи материків Землі. Північна Америка.

Північна Америка та її музика

71-77

 

 1.  

 

 

Особливості природи материків Землі. Південна Америка

78-85

 1.  

 

 

Особливості природи материків Землі. Південна Америка

78-85

 1.  

 

 

Особливості природи материків Землі. Австралія.

85-93

 1.  

 

 

Навчальний проект: Цікавий світ Австралії

 

 1.  

 

 

Антарктида – найхолодніший материк Землі.

94-100

 1.  

 

 

Особливості природи материків Землі. Антарктида.

 

 1.  

 

 

Практична робота. Позначення на контурній карті назв материків і океанів.

 

 1.  

 

 

Особливості материків і океанів. Контрольна робота .

Тема

Природа України (22 годин)

 

 1.  

 

 

Аналіз контрольної роботи. Україна на карті світу. Карта України.

101-103

 1.  

 

 

Практичні роботи.

Робота з географічною картою України; Позначення на контурну карту столиці та міст України.

 

 1.  

 

 

Форми земної поверхні. Рівнини і гори в Україні і в своєму краї.

103-106

 1.  

 

 

Корисні копалини України.

107-112

 1.  

 

 

Водойми України та їхнє використання і значення.

113-116

 1.  

 

 

Природні та штучні водойми річки, озера, ставки, водосховища, болота, моря, джерела.

116-119

 1.  

 

 

Будова річки. Рівнинні і гірські річки.

 

 1.  

 

 

Чорне море.

119-124

 1.  

 

 

Азовське море

124-127

 1.  

 

 

Використання і охорона природних багатств водойм.

 

 1.  

 

 

Практичні роботи. Позначення на контурній карті основних форм земної поверхні та водойм України.

 

 1.  

 

 

 Використання і охорона природних багатств водойм. Водойми рідного краю їх стан та охорона.

 

 1.  

 

 

Ґрунти України. Охорона ґрунтів.

 128-131

 1.  

 

 

Природні зони України. Контрольна робота .

 

 1.  

 

 

Аналіз контрольної роботи. Карта природних зон України.

Тема

 1.  

 

 

Мішані ліси (Полісся).

132-134

 1.  

 

 

Лісостеп.

 134-139

 

 1.  

 

 

Степ.

139-142

 1.  

 

 

Гори Карпати.

142-146

 1.  

 

 

Навчальний проект «Добра справа для природи»

146-151

 1.  

 

 

Екскурсія: Ознайомлення з формами рельєфу, водоймами, рослинним та тваринним світом, ґрунтами рідного краю

151-155

 1.  

 

 

Кримські гори .

 

 1.  

 

 

Кримські гори . Цікаві факти.

Тема

 1.  

 

 

Гори Карпати і Кримські гори . Контрольна робота

 

 1.  

 

 

Аналіз контрольної роботи.

 

 1.  

 

 

Подорож Україною з використанням електронних ресурсів

 

 1.  

 

 

Повторення вивченого за рік.

 

 

 

 

 

 

 

 

Я У СВІТІ

33 год     ІІ семестр – 18 год

За підручником «Я у світі. 4 клас»

(автори: О. В. Тагліна, Г. Ж. Іванова), 2015

 

 1.  

 

 

Чому виникають конфлікти? Як налагодити хороші взаємини?

52-59

 1.      

 

 

Практична робота

Складання правил ведення дискусії.

Дискусія (на вибір вчителя): «Чим відрізняється стійкість від упертості?», «Чи може неправда бути рятівною?», «Де закінчується щедрість і розпочинається марнотратство?», «В яких випадках  бути хитрим добре, а в яких – погано.»

 

Я – українець

 1.  

 

 

Україна – незалежна, демократична, правова держава

 

 1.  

 

 

Національні та державні символи України.Конституція України(ст.10, ст. 20, ст. 67).

72-75

 1.  

 

 

Практична робота

Створення фотоколажу (практ. робота - проведення конкурсу малюнків) : «Державні символи у моєму житті».

 

 1.  

 

 

Приклади правопорушень серед дітей і юридична відповідальність за їх скоєння.

90-92

 1.  

 

 

Моделювання різних соціальних ролей (учень-вчитель-директор школи – продавець – екскурсовод – водій - міліціонер і т.д.)

 

 1.  

 

 

Навчальний проект (груповий) «Визначні місця мого краю».

 

 1.  

 

 

Ознайомлення з громадянськими правами й обов’язками

 

 1.  

 

 

Ознайомлення з громадянськими правами й обов’язками

64-71

 1.  

 

 

Турбота кожного про довкілля, культурну спадщину

81-89,

121-131

 1.  

 

 

Турбота кожного про довкілля, культурну спадщину

 

 1.  

 

 

Підсумковий урок за розділом « Я – українець»

 

Я – європеєць

 1.  

 

 

Україна на карті світу. Найбільші українські спільноти в інших країнах світу. Європейський Союз – співтовариство народів Європи

100-106

 1.  

 

 

Навчальний проект «Подорожуємо країнами Євросоюзу».

111-121

 1.  

 

 

Практична робота.  Складання листа до ровесника-іноземця про свою країну.

 

 1.  

 

 

Навчальний проект

«Українці, яких знає світ».

132-135

 1.  

 

 

Волонтерство як добровільна суспільно корисна діяльність

Підсумковий урок за рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО

33 год (1 година на тиждень);   ІІ семестр – 18 год

За підручником «Образотворче мистецтво. 4 клас»

(автори: Олена Калініченко, Вікторія Сергієнко), 2015

 

Тема 3. Образи природи, тварин, людей у мистецтві

17

 

 

Подорож на північ.  Пропедевтичні відомості про ілюзорне зближення паралельних горизонтальних ліній, що йдуть у глибину (річка, доріжка тощо). Передавання плановості відкритого простору за допомогою кольору та тону.  

Створити композицію на одну із тем: «Подорож

на Північ», «Засніжена дорога», «Зимова річка».

Гуаш, акварельні фарби

18

 

 

Морські фантазії

Відтворення явищ природи, глибини простору в пейзажному жанрі. Засоби створення художнього образу в пейзажі. Свідомий вибір формату, положення аркуша, межі зламу простору (вище, нижче на аркуші).  

Створити композицію «Морські фантазії»

Гуаш, акварельні фарби

19

 

 

Караван у пустелі Актуалізація знань про колір як засіб вираження настрою у пейзажі. Усвідомлення залежності колірної гами від кольору неба.

Створити живописну композицію «Караван у пустелі».

Акварельні фарби, гуаш

20

 

 

Казкові звірі.  Казкові звірі та істоти у творах образотворчого мистецтва. Трансформація форми як засіб створення фантастичного образу

Створити композицію «Казковий звір»

Акварельні фарби, гуаш

21

 

 

Пташка шастя

Виражальні засоби під час створення образів фантастичних істот за мотивами творів народних художників.  

Створити об’ємний фантастичний образ «Пташка щастя» за мотивами творів українських народних митців.

Кольоровий папір, білий

22

 

 

Свято весняної природи. Актуалізація знань про колір як засіб вираження настрою у пейзажі. Усвідомлення залежності колірної гами від освітлення.

Створити живописну композицію «Свято весняної природи».

Акварельні фарби, гуаш

23

 

 

Мудрий кіт. Образи тварин у творах художників-анімалістів. Поняття «пропорції», «динаміка», «статика». Зображення фігури тварини (на площині чи в об’ємі) у статичному або динамічному станах

Створити графічну, живописну або скульптурну композицію «Мудрий кіт».

Кольорові олівці, пластилін

24

 

 

Портрет богатиря. Образи людей у портретному жанрі. Засоби створення виразного казкового портретного образу.

Створити портретний образ Котигорошка у графіці або скульптурі.

Матеріали за вибором

25

 

 

Свято краси.. Зображення людини в статичному та динамічному станах. Урок узагальнення з теми.

Створити багатофігурну композицію «Свято краси».

Матеріали за вибором

Тема 4. Образ рідного краю в мистецтві (8 годин)

26

 

 

Мій рідний край. Особливості природного середовища рідного міста. Розвиток спостережливості, зорової пам’яті, вміння сприймати красу природи рідного краю та відтворювати її на площині.

Намалювати пейзаж «Мій рідний край».

Акварель або гуаш

27

 

 

Пам’ятки архітектури.  Особливості архітектури рідного міста. Важливість збереження пам’яток архітектури. Значення вибору формату для створення виразної врівноваженої композиції.

Намалювати пам’ятку архітектури рідного краю. «Старовинна споруда».

Графічні матеріали, фарби

28

 

 

Парки, сквери, бульвари. Зв’язок архітектури з природним середовищем. Уявлення про ландшафтну архітектуру. Вибір колірної гами, художньої техніки, визначення композиційного центру  пейзажу.

Створити  композицію (на вибір): «Паркова алея», «У затишному сквері», «Міський бульвар».

Гуаш

29

 

 

Чарівні ліхтарі. Розширення уявлення про роботу художника-дизайнера. Ознайомлення з поняттям малих архітектурних форм (ліхтарі, альтанки, фонтани, лави тощо).

Створити композицію: «Чарівний ліхтар».

Графічні матеріали за

вибором

30

 

 

Металеве мереживо. Різноманітність форм металевих виробів. Поняття про ковальське та ливарне мистецтво. Розвиток навичок створення ажурних витинанок.

Створити композицію «Металеве мереживо»: виконати зображення ажурної огорожі для дитячого майданчика у техніках витинанки та аплікації.

Папір чорного кольору, ножиці, клей

31

 

 

Секрети вишитого рушника. Види образотворчого мистецтва. Ознайомлення з художніми традиціями рідного краю.

Створити стилізоване (спрощене, узагальнене) зображення птаха, яке можна вишити на рушнику.

Кольорові олівці, фломастери,

маркери або кольоровий папір

32

 

 

Українські сувеніри. Поняття про оформлення вітрин як один із різновидів прикладного мистецтва. Прийоми групування різних за розміром та кольором предметів.

Ескіз оформлення вітрини  магазину «Українські сувеніри»

Матеріали на вибір, колаж

33

 

 

Україна — моя батьківщина. Створення святкового настрою за допомогою кольору та декору в багатоплановій тематичній композиції. Урок узагальнення.

Створити багатопланову композицію «Україна — моя Батьківщина».

Матеріали за вибором

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
11 січня 2019
Переглядів
2044
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку