10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Календарне планування 7 клас І семестр за підручником О. Карпюк

Про матеріал
Календарне планування 7 клас І семестр за підручником О. Карпюк з змістовними лініями.
Перегляд файлу

№п/п

Дата

Зміст навчального матеріалу

Екологічна безпека та сталий розвиток

Громадянська відповідальність

Здоров'я і безпека

Підприємливість та фінансова грамотність

Лексиний матеріал

Фоне-тичний матеріал

Грама-тичний матеріал

Основні навчально-комунікативні завдання

К-сть годин

До-маш-нє зав-дання

При-мітка

Го-во-ріння

Аудіювання

Чи-тання

Пись-мо

                                                                                                                              Шкільне життя (14 годин)

1

 

Знову до школи

Обгово-рює участь у шкільних екологічних закладах.

Демонструє розуміння потреби працювати разом. Свідчить на користь необхід-ності толерант-ного ставлення до людей з особливи-ми навчальни-ми потребами. Пропонує варіанти участі школи/класу в житті громади. Обговорює шкільні правила. У спілкуванні дотримує-ться толерант-ності та принципу «no hate speech» (мова проти ненависті – з англ.). Дискутує довкола питань про свою роль і місце у сучасному мульти-лінгвальному та полі куль-турному середовищі

Упорядковує власний робочий день із дотриманням принципів здорового способу життя.

 

Повторення лексики класного вжитку

Інтона-ція в діало-гах

Prepositions of Place

Впр.1,2 с.4,5

 

Ex.4,5 - pp.5-6

Ex.3-p.5

1

Впр.5(b), с.6 скл. діалог, розп. про канікули

 

2

 

В школі.

A canteen, a gym, a headmaster, a library, a locker, a science lab, stuff

Інтона-ція в діало-гах

Prepositions of Place

Ex. 1,3, p. 8,9

School life

Ex. 2, p. 9

Comple

ting the sentences

1

Впр.4 с.9 намал. план школи, описати його

 

3

 

Шкільна діяльність

A сourt, pitch, an activity, an aid, a facility, Biology, Chemistry, a choir, an orchestra, Physics, Technology

 

There is / There are

Ex.3, p.11

Ex.2-p.11

Ex.1, p.10, Ex.4-p.12

 

 

1

Створити план веб-сайту школи.

 

4

 

Що для тебе школа?

Boarding school, fair, shabby, spacious, to mean, be close to, to show around

Інтона-ція в діало-гах

There is / There are

Ex.2,3, p.13-15

Ex.1, p.13

Ex.5b-p.15

 

1

Ex.4, p.14 (п.) вставити пропущені слова

 

5

 

Обов’язки.

 

Інтона-ція в зв’яз-ному мовлен-ні

Modal Verbs:

have to, must, mustn’t, need, needn’t

Ex.2,p.17

 

Ex.4, p.17

Ex.1, 3-p.17

 

1

Скласти 7 речень із модальними дієсл.

 

6

 

Шкільні правила. Удосконалення навичок усного мовлення

 

Інтона-ція в діало-гах

Modal Verbs:

have to, must, mustn’t, need, needn’t

Ex.1-pp.18-19

Ex.2-p.19

Ex.3,4b,5-pp.19-20

Ex.4a-p.20

 

 

 

1

Впр.1,2 с.21 (п.) опис. школу, клас

 

7

 

Після школи

take part in, go for, practice, surf the net

Вимова нових слів

Словотворення

Ex.1,2,3 p.22-23

 

 

Ex.,4-p.23

 

1

Впр.5 с.25 (п.) доповнити речення, *впр.6 с.25 (у.)

 

8

 

Соціальні мережі

 

Вимова нових слів

Словотворення

 

 

 

Ex.1,2,3,4p.29 -30

 

1

Впр.5, с.30 (п.) поставити у прав. порядку

 

9

 

Поза

шкільна діяльність

dull, tiring, awful, boring, brilliant, fantastic

Вимова нових слів

Словотворення

Ex.1,3  p31,33

 

Ex.2 p.32

 

 

1

Впр.4 с.33 (у.) скласти інтервʼю; впр.1с.34 скл. правила

 

10

 

 Моя школа.

ЛО теми

Вимова нових слів

Модальні дієслова must/

mustn’t

Ex.4 p.36

Ex.5 p.36-37

 

Ex.1,2,3 p.35

1

Впр.5(b) (п.) вибрати правильний варіант

 

11

 

Школи у Великій

Британії

 

 

 

 

ЛО теми

Вимова нових слів

Модальні дієслова must/

mustn’t

Ex.8 p.39

Ex.6b,7-pp.38-39

Ex.9 p.40-41

Ex.9 p.41

1

Впр.10 с.41 (п.) опис. шкільне свято

 

12

 

Узагальнення знань учнів з теми “After school”. Тест із лексико-граматичних вправ.

 

 

 

 

ЛО теми

 

 

 

 

 

Тест

1

Повтори

ти вживання модальних дієслів.

 

13

 

Урок проектних робіт з теми.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Підготува-тися до уроку дома дома-го читання

 

14

 

Урок домашнього читання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Повторити ЛО

 

Я, моя родина, мої друзі (11 годин)

15

 

 Домашні справи

Наводить приклади внеску своєї родини у сталий розвиток.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розповідає про розподіл обов’язків у родині. Наводить приклаи взаємо-допоги членів родини. Пояснює вибір особис-тих символів. Порівнює сімейні традиції. Наводить приклади свого внеску в життя громади. Обгово-рює особли-вості взаємодії особистості та групи. Порівнює безносе-реднє спілку-вання з віртуаль-ним. Планує тракто-рію власного життя. Форму-лює особисті ціннісні пріоріте-ти.

Аргументує не обхід-ність дотри-мання особистої гігієни. Демонструє розуміння впливу звичок на стан здоровя. Ілюструє не обхід-ність здорового способу життя на прикладі своєї родини. Форму-лює правила безпеки онлайн- спілку-вання. Прогно-зує наслідки необачної поведінки в мережі Інтернет.

Демонструє розуміння цінності праці та працьови-тості для досягнення добробуту. Розповідає про доцільне викорис-тання кишенько-вих грошей.

A mess, to pick up, to tidy up, cozy, to get upset, a broom, a mop, share

Вимова ско-рочених форм у запи-танні What’s

Займенники: anybody, somebody, everybody, nobody etc.

Ex.1, p.48

Ex.3,5 p.49,50

Ex.4 p.49

Ex.3 p.49

1

Впр.7 с.50-51 (п.) скл запитання

 

16

 

Обов’язки в сімї.

 

Вимова нових слів

Займенники: anybody, somebody, everybody, nobody etc.

Ex.6, p.50

Ex.1,2 p.48

Ex.8,p.51

 

1

Написати про свої обов’язки в сім’ї.

 

17

 

 Домашні справи

To boil, to cut,

to dry, to fry,

to pour, to prefer, to serve

Вимова нових слів

Займенники: anybody, somebody, everybody, nobody etc.

Ex.4 p.55

 

Ex.1,2 p.52-54

Ex.3,p. 54-55

1

Впр.6 с. 56 чит., розповідати про свої обовʼязки

 

18

 

 Роби це сам

ЛО теми

Вимова нових слів

Займенники: anybody, somebody, everybody, nobody etc.

Ex.3 p.58

 

Ex.1 p.57

Ex.2,p.58

1

Впр.4 с. 58 (п.) вибрати правильне слово

 

19

 

Чи подобаються тобі твої обов’язки?

ЛО теми

Інто-на-ція в діало-гах

 

Ex.1,2,4,5 p.59-61

 

Ex.3 p. 60

Ex.6 p. 62

1

Впр.1с.63 (п.)

 

20

 

Мій звичай

ний день

washing machine, vacuum cleaner, hairdryer, micro-wave oven, electric saw, toaster, to switch on/ off, turn on / off

 

 

Текст

Розповіді учнів

 

Складання плану

1

Впр.2 с.63

 

21

 

Моя сімя.

ЛО теми

 

 

 

Розповіді учнів

Робота з катрками

Робота з катрками

1

Написати про свою сімю.

 

22

 

Мої друзі.

ЛО теми

 

 

Робота з катрками

 

Розповіді учнів

Робота з катрками

1

Описати свого друга.

 

23

 

Мій звичай

ний день. Повторення вивченого матеріалу.

 

Інтона-ція в діало-гах

 

 

 

 

Тест

1

Повтори

ти слова

 

24

 

Узагальнення знань учнів з теми “Doing chores” ТО.

 

 

 

 

 

 

 

1

Підготувати проектну роботу.

 

25

 

Урок проектних робіт з теми.

 

 

 

 

 

 

 

1

Повторити вивчив ЛО.

 

                                                                                                                   Харчування (11 годин)

26

 

Все про їжу

 

 

Обговорює вибір продуктів, корисних для здоровя. Наводить приклади купівлі продуктів для здорового харчування. Обговорює особливості харчування у підлітково пі віці та харчові звички. Наводить приклади збалансованості власного раціону. Обговорює різні способи приготування їжі для збереження здоровя та дотримання безпеки.

       Розподіляє кошти на продукти харчування. Складає перелік покупок.

Acid, to repair, to smell, to increase, carbohydrate, immunity, zinc,  organic, protein, successful, as much as possible

Інтона-ція в діало-гах

Числівники:a lot of / lots of, a little, a few

Ex.1a,2-pp.64-65

 

Ex.1b,3-pp.64-65

Ex. 5 p.67

1

Впр.6 с.68 напис. правила

 

27

 

Що ми їмо?

peel, slice, mash, mix, boil, chop, pepper

Інтона-ція в зв’яз-ному мовлен-ні

Числівники:a lot of / lots of, a little, a few

 

Ex. 4 p.67

Ex. 6 p.68

 

1

Скласти список корисної і шкідливої їжі.

 

28

 

 Що ми їмо?

vinegar, napkin, bowl, fork, knife, spoon

Інтона-ція в зв’яз-ному мовлен-ні

Числівники:a lot of / lots of, a little, a few

Ex.1,2, p.69

 

Ex.3,4 p.70-71

Ex. 5 p.71

1

Написати рецепт страви

 

29

 

Can you set out a festive table?

dish, method, set, to spread, festive, lay the table

Інтона-ція в зв’яз-ному мовлен-ні

Числівники:a lot of / lots of, a little, a few

Ex.1,3,4 p.71-72

Ex.2-p.72

 

Робота на картках

1

Впр.4 с. 73 вивчити

 

30

 

Урок розвитку граматичних навичок

ЛО теми

Інтона-ція в зв’яз-ному мовлен-ні

Числівники:a lot of / lots of, a little, a few

Ex.1,3 p.74,75

 

Робота на картках

Ex. 2, p.74

1

Впр.4 с. 75 (у.) доповни

ти діалог

 

31

 

Рецепти.

Ло теми

Інтона-ція в зв’яз-ному мовлен-ні

 

Ex.2, p. 76

 

Ex.3,4 p.77 -78

Робота на картках

1

Впр.6 с. 79 (у.) розіграти ситуацію

 

32

 

Урок розвитку навичок читання

ЛО тексту

Вимо-ва но-вих слів

 

Ex.3,4,5 p.87

Ex.1, p.76

Ex.1, p.85-87

 

1

Скласти план до тексту

 

33

 

Харчування. Повторення вивченого матеріалу.

 

 

 

Ex.1,2 p.80

 

Ex.3 p. 81

Ex. 4,5 p.81

1

Повторити вивчений матеріал

 

34

 

Узагальнення та систематизація вивченого

ЛО теми

 

 

 

 

 

 

1

Впр.7 с. 82-83 читати, заповнити таблицю

 

35

 

Урок проектних робіт з теми

 

Вимо-ва но-вих слів

 

 

 

 

 

1

Підготуватись до кр з читання

 

                                                                                                                                Спорт (8 годин)

36

 

Спорт. Види спорту.

 

Визначає власні спортивні вподобання та потреби. Наводить приклади впливу відомих спортсменів на популяризацію фізичної культури і спорту. Висловлює повагу до спортсмен-нів з обмежени-ми можливос-тями.

Переконує в необхідності дотримання особистої гігієни, займаючись спортом. Дає поради щодо техніки безпеки під час спортивних занять і змагань. Обговорює вплив на здоровя аматорського і професіонального спорту.

 

ЛО теми

Вимо-ва но-вих слів

Вживання прийменників

Ex.2,3 p. 93

Ex.1 p. 92

 

Ex.4 p. 96

1

Ex.1 p. 93 дати відповідь на запитання

 

37

 

Олімпійські ігри.

ЛО теми

Вимо-ва но-вих слів

Вживання прийменників

 

Ex.5 p. 97

Ex.3 p. 94

Ex.6 p. 97

1

Написати про свого улюбленого спортсмена

 

38

 

Спорт. Розвиток граматичних навичок.

ЛО теми

Вимо-ва но-вих слів

Розділові питання

Ex.1, p. 98

Ex.2, p. 99

 

Ex.3,5 p. 99

1

Ex.4, p. 99 продовжити речення

 

39

 

Спортивні клуби.

ЛО теми

 

Розділові питання

Ex.2, p. 101

Ex.1, p. 100

Ex.5, p. 102

Ex.6, p. 103

1

Ex.7, p. 104 дати відповідь на запитання

 

40

 

Узагальнення вивченого матеріалу.

ЛО теми

Вимо-ва но-вих слів

 

 

 

 

 

1

Підготувати проектну роботу з теми

 

41

 

Урок проектних робіт з теми

ЛО теми

 

 

 

 

 

 

1

Повторити вивчений матеріал

 

42

 

Контроль читання

 

 

 

 

 

 

 

1

Підготуватись до кр з письма

 

43

 

Контроль письма

 

 

 

 

 

 

 

1

Підготуватись до кр з говоріння

 

44

 

Контроль аудіювання

 

Інтонація в окличних реченнях

 

 

 

 

 

1

Повторити слова й правила

 

45

 

Контроль говоріння.

 

 

 

 

 

 

 

1

Скласти розповідь про улюблене свято.

 

46

 

Повторення вивченого за I семестр.

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

docx
Додано
30 грудня 2019
Переглядів
3517
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку