2 березня о 18:00Вебінар: Як казка допомагає навчати образотворчому мистецтву учнів 5-7 класів

Календарно-тематичне планування до уроків англійської мови для 7 класу (ІІ семестр)

Про матеріал
Календарно-тематичне планування до уроків англійської мови для 7 класу (ІІ семестр) розраховане на 3 навчальні години в тиждень. Містить інтегровані змістові лінії.
Перегляд файлу

 

Календарно-тематичне планування за підручником  Карпюк О.Д., 7 клас, II семестр                    (3 навч. год. в тиждень)                               

№ уроку

 

Дата

Тематика ситуативного спілкування

 

Мовленннєві функції

Мовний інвентар

Мовленнєва компетенція

 (комунікативна компетентність)

Змістові лінії

Примітка

Лексика

Граматика

 

Зорове сприймання

Сприймання на слух

Усна взаємодія (діалог)

Усне продукування (монолог)

Писемне продукування

Екологічна безпека та сталий розвиток

Громадянська відповідальність

Здоровя і безпека

Підприємливість та фінансова грамотність

1

2

 

3

4

 

Тема1.  «Oхорона здоровя»

 

1

(49)

 

Введення нових ЛО за темою «Піклуємось про здоров'я»

 

• надавати оцінку подіям, ситуаціям, вчинкам, діям;

 • розповідати про свої захоплення;

 • обмінюватись думками з приводу подій, ситуацій тощо

розпитувати з метою роз'яснення й уточнення інформації та надавати необ-хідні відповіді;

• реагувати на пропозиції та уточнювати відповіді;

ache, headache, stomachache, backache, toothache, ear- ache, bad leg, medicine, hurt, feel dizzy, sore throat, flu, cough, fever, cut

Речення у Present Simple

ex.2 p.108

ex.1 p.108

 

 

1. дискутує довкола питань екології життя та здоров’я людини.

 

 

 

 

 

 

2

(50)

 

Активізація ЛО. Виконання тренувальних вправ

 

 

 

 

Ex.3, 4 p.109-110

 

3. Обговорює шляхи  профілактики  захворювань

3

(51)

 

Усна взаємодія за темою «У лікаря»

To break leg

to ask for help

to catch a cold

Речення у Past Simple

ex.1b p.111

 

ex.6, p.110

Ex.5,p,110

 

 

1. дискутує довкола питань екології життя та здоров’я людини.

 

 

 

 

 

 

4

(52)

 

Охорона здоров'я. Удосконалення навичок читання

health service, accident, disease, dentist office, pil, surgeon, symptom, treatment, private, regular, regularly, make an appointment, heart, lungs, check temperature,

take pulse, tongue

 

ex.2 p.112-113

Parts of the body

ex.3, 4 p.113

 

 

3. Обговорює шляхи  профілактики  захворювань

 

 

5

(53)

 

Усне продукування за темою «Візит до лікаря»

ЛО попередніх уроків

Вживання

Past Simple, Past Perfect

ex.6 p.114

Revision

ex.7 p.114

ex.8 p.115

ex.5 p.114

2. Дає поради щодо правил поведінки під час епідемії

 

6

(54)

 

Використання Past Perfect в усній взаємодії за темою «Піклуємось про здоров'я»

ЛО попередніх уроків

Вживання

 Past Perfect

p.205

ex.3 p.117

Card Work

ex.1 p.115

ex.2 p.117

ex.4 p.118

 

3. Дає поради щодо правил

поведінки  під час хвороби

 

7

(55)

 

У лікарні. Удосконалення навичок аудіювання

To give first aid

to prescribed

 Past Perfect

p.205

ex.5 p.118

ex.4 p.118

At the hospital”

ex.6 p.118

ex.7 p.119

 

2. Дає поради щодо правил

поведінки  під час хвороби

 

8

(56)

 

Писемне продукування за темою «Візит до лікаря»

 

 

get worse, terrible cough, nurse, take medicine / pills, see a doctor, examine

 Past Perfect

Вживання

Past Simple, Past Perfect

ex.5 p.120

Proverbs about health

ex.1p.119

 

ex. 4 p.120

ex.1 p.121

 

ex.3 p.122

2. Дає поради щодо правил поведінки під час епідемії

3. Обговорює шляхи  профілактики  захворювань

9

(57)

 

Бережіть здоровя. Усна взаємодія: аргументація свого вибору

пропонувати, приймати, відхиляти пропозицію; • висловлювати свої враження, почуття аргументувати свій вибір, точку зору

patient, keep to a diet, pain, suffer, catch cold, have operation, hospital, aid

 Past Perfect

Вживання

Past Simple, Past Perfect

ex.2 p.121

 

 

ex. 2 p.119

 

ex.4 p.122

ex.5 p.122

ex.3 p.122

1. дискутує довкола питань екології життя та здоров’я людини.

10

(58)

 

Здоровий спосіб життя. Усне продукування: висловлювання вражень , почуттів.

ambulance, blood, chest, injection, X-ray, to bleed

Вживання

Past Simple, Past Perfect

p.124

 Do you know?

Ex.4,p.122

ex.6,7,8 p.123

 

 

3. Обговорює шляхи  профілактики 

захворювань

 

 

11

(59)

 

Піклуємось про здоров'я: надання порад

 

ЛО теми

p.127 Vocabulary box

Модальне дієслово should(not)

 

ex.4 p.126

Ex.

ex.1 p.125

 

Ex.1,2p.124

 

3. Обговорює шляхи  профілактики  захворювань

 

 

12

(60)

 

Турбота про здоров'я. Удосконалення навичок діалогічного мовлення

 

Вживання

Past Simple, Past Perfect

 

 

 

ex.2 p.125

Quiz p.128

ex.2 p.125

ex.3,p.126              Round-Up

ex.9,p.130

 

13

(61)

 

Охорона здоров'я. Удосконалення навичок читання

 

p.133

coach, training, excellent, impossible, punish, receive, train, end in a draw, give trouble

 

ex.1 p.132

ex.1 p.132

ex.3 p.133

ex. 4 p.133

ex.2 p.133

1. дискутує довкола питань екології життя та здоров’я людини.

 

 

14

(62)

 

Узагальнення вивченого матеріалу

 

 

За завданням вчителя

1. дискутує довкола питань екології життя та здоров’я людини.

 

Тематична

 

 

 

 

Тема 2. «Кіно і театр»

15

(63)

 

Введення ЛО за темою «Жанри фільмів»

•характеризувати поведінку та розповідати про вчинки людей; • розпитувати з метою роз'яснення й уточнення інформації та надавати необ-хідні відповіді;

 

 

• реагувати на пропозиції та уточнювати відповіді; • просити й надавати допомогу;

 

 

 

 

• висловлювати свої враження, почуття та емоції;

p.139 Vocabulary box

science fiction, horror, musical, action film, thriller, entertainment, leisure,

have leisure, predictable, gripping, awful, depressing, entertaining

Comedy,

cartoon,

action film,

entertainmen, to entertain, to have leisure

Вживання прикметників у реченні

ex.2 p.139

ex.6 p.139

ex.1 p.138

ex.3, 5, 7 p.139

 

 

 

2. пояснює правила поведінки у закладах культури.

 

 

 

 

16

(64)

 

Світ кіно. Активізація ЛО. Виконання тренувальних вправ

p. 142 Vocabulary box

plot, title, catchy, spectacular, convincing, fascinating, con- fusing, opinion, point of view

Вживання прикметників у реченні

ex.4 p.141

ex.3, 4 p. 141

ex.1, p.140

ex.2 p.140

17

(65)

 

Усна взаємодія за темою «Похід до кіно, театру»

P142 Vocabulary box

Future Simple

ex.1 p.142-144

 

ex.6 p.142

ex.7 p.142

 

 

2. пояснює правила поведінки у закладах культури.

 

 

 

 

 

18

(66)

 

Популярні фільми: висловлювання вражень

p. 145 Vocabulary box

documentary, romance, adventure movie, brilliant, lead part, sequel, evil, power, teenager, enjoyable, genre

Питальні слова Which, Where, Who

ex.1 p.142-144

 

 

ex.1 p.142

ex.3 p.144

Round-Up

19

(67)

 

Усна взаємодія: обговорення проведення вільного часу

ЛО попередніх уроків

Reflexive pronouns

ex.1 p.146

 

 

Group Work ex.4 p.145

ex.2 p.147

20

(68)

 

Похід до театру. Удосконалення навичок читання

p.149 Vocabulary box

action, audience, cast, perfor-

mance, play, scenery,

Типи питальних речень

ex.1 p.148

ex.1 p.148

ex.1 p.149

ex.3 p.149

ex.2 p.149

 

2. пояснює правила поведінки у закладах культури.

 

 

21

(69)

 

Усне продукування за темою «Кіно чи театр?». Висловлювання вражень

Plot cast

action

special effects

recommend, impression, to express, give recommenda- tion, review

Remember ,p.150-151

 

ex.4

p. 150

 

 

ex.5, 6, 7 p.151

ex. 6,  p.151

4. Обговорює можливості замовлення квитків онлайн.

 

 

 

 

 

 

22

(70)

 

Все про фільми. Удосконалення навичок читання

guide book, typical, go on a tour, get lost, guided tour

Речення у Present Simple, Past Simple

ex.1 p.152

Уривки з фільмів

Discussion

ex. 7 p.151

Short Review

 

23

(71)

 

Улюблені фільми. Удосконалення навичок діалогічного мовлення

ЛО теми

 

Речення у Present Simple, Past Simple

Ex.5a)b)

p.174

Діалоги за темою

My favourite film

 

2. пояснює правила поведінки у закладах культури.

 

 

24

(72)

 

Сучасний кінематограф. Удосконалення навичок читання

ЛО теми

 

ex.5a p.174

summary

ex.3 p.173

ex. 6 p.175

 

 

ex.3 p.173

 

 

 

 

 

25

(73)

 

Лист другу «Світ кіно». Написання листа

 

Лексика тексту

Типи питальних речень

 

 

Ex.9p.176

ex.7 p.175

 

2. пояснює правила поведінки у закладах культури.

26

(74)

 

 

Куточок читача. Урок домашнього читання

Лексика тексту

 

Ex.2.p.180

Ex.2p.180

Ex.4-5 p.182

Ex.6 p.

182

2. пояснює правила поведінки у закладах культури.

 

 

27   (75)

 

Кіно і

Театр. Усна взаємодія

 

 

Revision

Ex.1.p.179

 

questions

 

28   (76)

 

Узагальнення вивченого матеріалу

 

За завданням вчителя

2. пояснює правила поведінки у закладах культури.

Тематична

 

Тема 3. «Україна»

29

(77)

 

Введення нових ЛО за темою «Подорожуй із задоволенням»

пропонувати, приймати, відхиляти пропозицію;

 

 

 

 

• висловлювати свої враження, почуття та емоції;

• аргументувати

свій вибір, точку зору

 

 

 

 

 

 

 

p. 153

Структура питальних та стверджувальних речень

ex.1 p.153

ex.2 p.154

 

ex.4 p.154

ex.3 p.154

 

 

2. Планує краєзнавчу подорож.

 

 

30

(78)

 

Активізація ЛО. Виконання тренувальних вправ

 

 

 

 

 

2. повідомляє я про основні пам’ятки історії та культури Києва

31

(79)

 

Удосконалення навичок читання за темою «Київ — столиця України»

 

 

 

Вживання артикля з власними назвами

ex.3 p.158-160

 

Ex3a)p.158

 

 

 

32

(80)

 

Удосконалення навичок діалогічного мовлення за темою «Відвідуємо Київ»

 

 

 

Video

 “Top 10 of Kyiv”

 

ex.5 p.161

2. Демонструє розуміння цінності культурного розмаїття

2. повідомляє я про основні пам’ятки історії та культури Києва

 

 

 

 

 

33

(81)

 

Використання граматичних часів у порівнянні

 

 

 

 

 

ex.1,2, p.165

34

(82)

 

Виконання тренувальних вправ

 

 

За завданням вчителя

 

35

(83)

 

Столиці світу. Удосконалення навичок читання

Назви країн

Past Tenses

ex.71-2p.165-166

ex.4 p.164

Міні  діалоги  за темою

ex.4 p.166

36

(84)

 

Усна взаємодія за темою «Мости світу»

Tower Bridge

Paton Bridge

Brooklyn Bridge

Golden Gate

Past Simple. Past ContinuousPast Perfect

ex.4a p.168

 

ex.4b p.169

ex.5, 6 p.169

Dialogues

4. визначає орієнтовну вартість подорожей закордоном

 

 

37

(85)

 

Визначні місця Києва. Удосконалення навичок читання

ЛО теми повторити

Вживання артикля з власними назвами

ex.1 p.171

ex.2 p.172

 

ex.2 p.171

Ex1-2 p.171

 

3. пояснює правила безпеки під час екскурсій в інших країнах

 

 

38

(86)

 

Україна.

Визначні місця

ЛО теми

Revision

ex.11 p.177-178

 

ex.12 p.178

Dictation

2. Демонструє розуміння цінності культурного розмаїття

39

(87)

 

Моя Україна

Узагальнення вивченого матеріалу

ЛО теми

 

We are Ukrainians

p.183-184

Ex. 1,2,3,4

Topic

3. пояснює правила безпеки під час екскурсій в інших країнах

Тематична

 

 

 

Тема 4. «Велика Британія»

40

(88)

 

Введення ЛО за темою «Лондон - столиця Британії»

 

• надавати оцінку подіям, ситуаціям, вчинкам, діям;

 • розповідати про свої захоплення;

 

 

 • обмінюватись думками з приводу подій, ситуацій тощо

розпитувати з метою роз'яснення й уточнення інформації та надавати необ-хідні відповіді;

• реагувати на пропозиції та уточнювати відповіді;

p.156

Vocabulary box

landmark, architect, dome, heating, skyscraper, collapse, destroy, save, whisper, huge, medieval

Вживання артикля з власними назвами

 

ex.1 p.155-157

ex.1 p.155-157

ex.2. p.157

 

2. Демонструє розуміння цінності культурного розмаїття

41

(89)

 

Активізація нових ЛО. Виконання тренувальних вправ

to found, worth, statue, named after, mosaics, frescos, mon- astery, dignity, christianity, at- tracttion, enjoyment, to cover the territory, trading centre

 

 

3. пояснює правила безпеки під час екскурсій в інших країнах

42

(90)

 

Визначні місця Лондона. Розвиток навичок читання

ЛО попередніх уроків

 

wax, height, giant, take a ride on the wheel, elevator, mighty

 

 

 

 

 

Позначення майбутньої дії за допомогою

to be going to

p.164

Do you know?

Ex1-3  p.163

 

ex.4 p.161

2. Демонструє розуміння цінності культурного розмаїття

2. повідомляє про основні пам’ятки історії та культури Лондона

43

(91)

 

Визначні місця Лондона. Розвиток навичок діалогічного мовлення

 

 

 

 

 

 

 

44  (92)

 

Усна взаємодія на тему «Лондон туристичний»

p.167

Vocabulary Box

observation, afford, observe, fashionable, impressive, magnificent, sight

 

ex.2a p.167

video

“Top 10 attractions of London

ex.1 p.167

ex.3 p.167

ex.3a p.167

2. повідомляє про основні пам’ятки історії та культури Лондона

1. описує види еко-туризму.

3. пояснює правила безпеки під час екскурсій в інших країнах

45  (93)

 

Контроль  аудіювання

 

 

 

Test

 

 

 

 

46  (94)

 

Контроль читання

 

 

Test

 

 

 

 

47  (95)

 

Контроль письма

 

 

 

 

 

Test

 

48 (96)

 

Контроль говоріння

 

 

 

 

Test

 

 

49

(97)

 

Усне продукування за темою «Все про Лондон»

ЛО теми повторити

 

ex.3 p.173

ex.3 p. 173

ex.4a p.173

ex.1

p.172

 

2. Демонструє розуміння цінності культурного розмаїття

50  (98)

 

Вирушаємо до Лондону. Удосконалення навичок діалогічного мовлення

 

За завданням вчителя

2. Планує краєзнавчу подорож.

51  (99)

 

Відомі музеї Лондона. Віртуальна подорож

 

Створення проектів

 

52

(100)

 

Лист другу про візит до Лондону. Писемне продукування

 

 

За завданням вчителя

2. повідомляє про основні пам’ятки історії та культури Лондона

53

(101)

 

Відомі пам’ятники у Лондоні. Проектна робота

 

 

Створення проектів

54

(102)

 

Узагальнення вивченого матеріалу

 

 

За завданням вчителя

Тематична

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Владимирова Катерина Павлівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
До підручника
Англійська мова (7-й рік навчання) 7 клас (Карпюк О.Д.)
Додано
5 січня 2020
Переглядів
4499
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку