10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Календарне планування 7кл Карп'юк (2год.)

Про матеріал
Календарне планування 7кл Карп'юк із змістовими лініями та очікуваними результатами (2год.)
Перегляд файлу

І семестр

 

 

Дата

 

 

Тема уроку

 

Очікуваний результат

Мовний компонент

Змістові лінії

 

Домашнє завдання

Примітка

 

Лексичний матеріал

 

Граматични

й матеріал

Еколо-

гічна безпека та сталий розви-

ток

Грома-

дянсь-

ка відповідальні-

сть

Здоро-

вя та безпека

Промис-

ловість та фінансо-

ва грамотність

ТЕМА 1. Шкільне життя

1.

 

Знову до школи. Розвиток навичок гов.

обмінюватися думками,

висловлювати свої враження, почуття та емоції

Поворення лексики класного вжитку

 

 

Ѵ

 

Ѵ

 

 

 

Ex.5(b), p.6

 

2.

 

В школі. Введення та активізація ЛО теми.

описувати шкільні кімнати, використовувати прийменники місця

A canteen, a gym, a headmaster, a library, a locker, a science lab, stuff

Prepositions of Place

 

 

 

Ѵ

 

 

Вивчити нові слова

Ex.4 p.9

 

3.

 

Шкільна діяльність. Розвиток навичок ауд.

описувати шкільну діяльність, використовувати конструкції There is / There are

A сourt, pitch, an activity, an aid, a facility, a choir, an orchestra,

There is / There are

 

 

 

Ѵ

 

 

Скласти 5 речень із конструкціями  There is / There are

 

4.

 

Що для тебе школа? Розвиток навичок чит.

надавати оцінку подіям, ситуаціям, вчинкам, діям,

аргументувати свій вибір, точку зору

Boarding school, fair, shabby, spacious, to mean, be close to, to show around

 

 

 

 

Ѵ

 

 

 

Ex.4, p.14

 

 

5.

 

Обовʼязки. Розвиток грам.навичок. Модальні дієслова

правильно вживати модальні дієслова

 

Modal Verbs:

have to, must (nt), need (nt)

 

 

 

 

 

 

 

 

Скласти 7 речень із модальними дієсловами.

 

6.

 

Шкільні правила. Розвиток навичок усного мовлення

розповідати про шкільні правила, надавати оцінку подіям, ситуаціям, вчинкам, діям

 

 

 

 

 

Ѵ

 

 

 Скласти твір-опис. про свою

школу/клас (Ex.1,2 p.21)

 

7.

 

Після школи. Введення і активізація ЛО теми.

розпитувати з метою роз’яснення та уточнення інформації, розповідати про заняття після школи

 

take part in, go for, practice, surf the net

Словотворення

Ѵ

Ѵ

 

 

Вивчити нові слова

Ex.5 p.25

 

 

8.

 

Знайомство он-лайн. Розвиток навичок аудіювання

висловлювати свої враження, почуття та емоції від спілкування онлайн

 

Vocabulary box, p.26

 

 

 

 

 

Ѵ

 

 

Вивчити слова, вивч. пісню (ex.5 p.29)

 

9.

 

Соціальні мережі . Розвиток граматичних навичок

Утворювати речення з словами too / enough

 

too / enough

 

 

 

Ѵ

 

 

 

Ex.5, p.30

 

10

 

Позашкільна діяльність. Розвиток навичок говоріння

обмінюватись думками про види позашкільної діяльності

 

dull, tiring, awful, boring, brilliant, fantastic

 

 

 

Ѵ

 

 

Ѵ

 

 

 

Ex.4 p.33

 

11

 

Моя школа. Вдосконалення навичок читання.

оцінювати стан речей, події, факти

 

ЛО теми

Модальні дієслова must/

mustn’t

 

 

Ѵ

 

 

 

Ex.5(b) p.37-38

 

 

12

 

Нові технології та діти. Вдосконалення нав.ауд.

оцінювати стан речей, події, факти

 

ЛО теми

 

 

 

Ѵ

 

 

Ex.10 p.41 (п.)

 

13

 

Урок дом. читання.  Узагальнення теми

висловлювати свої враження від прочитаного

ЛО теми

 

 

 

 

 

Ex.4 p.43

(у.)

 

ТЕМА 2 . Я, моя родина, мої друзі

14

 

Моя сімя. Розвиток діалогічного мовлення

розповідати про членів своєї родини

To consist of, to like/likes to do, don’t/doesn’t like

 

 

 

Ѵ

 

 

Ѵ

 

 

Скласти розповідь про сімю

 

15

 

Домашні справи. Ведення і активізація ЛО

теми.

використовувати нові ЛО у мовленні

A mess, to pick up, to tidy up, cozy, to get upset, a broom, a mop, share

 

 

 

 

Ѵ

 

 

Вивчити нові слова

 

Ex.7 p.50-51

 

16

 

Домашні обов’язки. Розвиток навичок читання

розповідати про своїдомашні обов’язки

To boil, to cut,

to dry, to fry,

to pour, to

 

 

Ѵ

 

 

 

Ex.3 p.54

 

17

 

Роби це сам . Розвиток грам. навичок

правильно вживати в реченні неозначені займенники

ЛО теми

Еverybody,

somebody, anybody,etc.

 

 

 

 

 

Ex.4 p. 58

 

 

18

 

Хто, що робить у твой сім’ї?  Розв. нав. говоріння.

обмінюватись думками про обов’язки у родині

 

ЛО теми

 

 

 

Ѵ

 

Ѵ

 

Перекласти речення

 

19

 

Мій звичайний день. Вдосконалення навичок монолог. мов.

надавати оцінку подіям, ситуаціям, вчинкам, діям

 

Ex.5 p.51

Vocabulary box,p.51,

 to switch on/ off, turn on / off

 

 

 

Ѵ

 

 

Ѵ

 

 

 

Ex.2 p.63

 

20

 

Домашні обов’язки членів родини? Узагальнення теми

підсумовують знання по темі

ЛО теми

Modal verbs

 

 

 

Ѵ

 

 

 

Ex.7, p.83

 

ТЕМА 3. Харчування

21

 

Все про їжу.

Розвиток навичок читання.

аргументувати свою точку зору щодо вибору їжі, обмінюватися думками

Acid, to repair, to smell, to increase, carbohydrate, immunity, zinc,  organic, etc.

 

 

 

 

 

Ѵ

 

 

Ex.5 p.67

 

22

 

Ми те, що ми їмо. Введення і активізація ЛО теми.

використовувати нові ЛО у мовленні, розпитувати з метою роз’яснення та уточнення інформації

peel, slice, mash, mix, boil, chop, pepper, vinegar, napkin, bowl, fork, knife, spoon

 

 

 

 

 

Ѵ

 

Вивчити нові слова

 

Ex. 5 p.71

 

23

 

Сервірування столу. Розвиток навичок аудіювання.

описувати правила сервірування столу

dish, method, set, to spread, festive, lay the table

 

 

 

 

Ѵ

 

 

Ex.4 p. 73

 

24

 

Багато чи мало. Розвиток грам. навичок

правильно вживати в реченні 

a lot of / lots of, a little, a few

ЛО теми

a lot of / lots of, a little, a few

 

 

 

 

Ѵ

Ex.4 p. 75 (у.)

 

 

25

 

Рецепти. Розвиток комунікативних

навичок

описувати рецепти, аргументувати свій вибір

 

An experience, to arrange, to follow

 

 

 

 

Ѵ

 

Ѵ

Ex.1 p. 79

Написати рецепт

 

26

 

Моя улюблена страва. Вдосконалення навичок чит. та гов.

розповідати про свою улюблену страву, використовуючи нову лексику теми

ЛО тексту

Еverybody,

somebody, anybody,etc a lot of / lots of, a little, a few

 

 

 

Ѵ

 

Ex.4b, p.80

Ex.5(6-10), p.81

 

27

 

Правильне харчування. Вдоск.нав.чит.

висловлювати свою точку зору щодо правильного харчування

ЛО теми

 

 

 

 

Ѵ

 

Перекласти речення

 

28

 

Здорова та нездорова їжа. Вдоскон.нав.ауд. Контроль аудіювання

розпитувати з метою роз’яснення та уточнення інформації

 

ЛО теми

 

 

 

 

Ѵ

 

Зробити проект по темі Healthy /Unhealthy food”.

 

29

 

Моя повсякденна їжа. Вдоск. навичок

монолог. мов.

Контроль читання

запитувати та надавати інформацію, обмінюватися думками

 

ЛО теми

 

 

 

 

Ѵ

 

Повторити лексико-грам. матеріал теми

 

30

 

Традиції харчування України та Великобританії Контроль письма

надавати оцінку подіям, ситуаціям, вчинкам, діям

 

 

 

 

 

 

Ѵ

 

 

Повторити слова

 

31

 

В кафе. Розігрування діалогів. Контроль говоріння

пропонувати, приймати, відхиляти пропозицію

 

 

 

 

 

 

Ѵ

 

 

Вивчити один з діалогів

 

32

 

Харчування. Узагальнення і систематизація вивченого.

підсумовують знання по темі

 

 

 

 

 

 

Повторити вивчений матеріал

 

 

 

 

Змістові лінії:

  1. Екологічна безпека та сталий розвиток спрямована на формування в учнів соціальної активності, відповідальності та екологічної свідомості, готовності брати участь у вирішенні питань збереження довкілля і розвитку суспільства, усвідомлення важливості сталого розвитку для майбутніх поколінь.

 

  1. Громадянська відповідальність – сприяє формуванню відповідального члена громади і суспільства, який розуміє принципи і механізми їх функціонування.

 

  1. Здоров'я і безпека виховує учня як духовно, емоційно, соціально і фізично повноцінного члена суспільства, який здатний дотримуватися здорового способу життя і створювати безпечне життєве середовище.

 

  1. Підприємливість та фінансова грамотність – спрямована на розвиток кращого розуміння молодим поколінням українців практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування і таке інше).

 

 

 

 

 

 

ІІ семестр

ТЕМА 4. Спорт. Охорона здоров’я

 

 

Дата

 

 

 

Тема уроку

 

 

 

Очікувані результати

 

Мовний компонент

 

Змістові лінії

 

 

Домашнє завдання

 

Примітка

 

Лексичний матеріл

 

Граматичний матеріал

Еколо-

гічна безпека та сталий розви-

ток

Грома-

дянсь-

ка відповідальні-

сть

Здоро-

вя та безпека

Промис-

ловість та фінансо-

ва грамотність

33

 

Спорт – це цікаво.  Введення і активіз. ЛО теми

характеризувати різні види спорту, правильно вживати  Go, play, do

Kinds of sport Descriptions of the sports

Вживання play/go/do

 

 

Ѵ

 

Ѵ

 

Розповідати про улюблений вид спорту

 

34

 

Олімпійські ігри. Розвиток навичок читання

розповідати загальну інформацію про Олімпійські ігри

Vocabulary box, p.97

 

 

 

Ѵ

 

 

Вивчити слова

Ex. 6 p.97 (п.)

 

35

 

 Ви займаєтесь спортом? Роз.грам.навичок. Розділові запитання

утворювати розділові запитання

ЛО теми

Tag-questions

 

 

 

 

 

Ex.5 p. 100 (п.)

 

36

 

Приєднуйся до спортклубів. Вдоск.грам.нав. Розвиток навичок аудіювання

розпитувати з метою роз’яснення та уточнення інформації

 

Chimp, competition, freestyle, junior, fabulous

Tag-questions

 

 

Ѵ

 

Ѵ

 

 

Скласти 7 розділових запитань

 

37

 

Водне поло. Введення ЛО теми.

використовувати нові ЛО у мовленні

Ex.4 p.102

 

 

 

Ѵ

 

Ѵ

 

Ex. 7(b)p. 105 (п.)

 

38

 

Відомі спортсмени. Розвиток навичок говоріння

обмінюватись думками про відомих спортсменів, аргументувати свій вибір, точку зору

ЛО теми

 

 

 

Ѵ

 

 

Підгот. презентацію про улюблен. спортсмена.

 

39

 

Спорт. Узагальнення теми.

підсумовують знання по темі

ЛО теми

Past Simple

 

 

Ѵ

 

Ѵ

 

Повторити слова

 

40

 

Види болю. Введення і активізація ЛО теми.

називати види болю, використовувати нові ЛО у мовленні

Headache, toothache, stomachache, earache, backache

Present Simple

 

 

Ѵ

 

Ѵ

 

 

Ex.6 p.110 (у.)

 

41

 

Медичне обслуговування. Розвиток нав.чит

надавати оцінку подіям, ситуаціям, вчинкам, діям

Vocabulary box, p.113

 

 

Ѵ

 

Ѵ

 

 

 

Ex.6p.114 (п.)

Ex.8p.115 (у.)

 

42

 

Я захворів. Розвиток грам. навичок: Past Perfect

утворювати та вживати Past Perfect Tense

Before, after, already, just, till/until, by

Past Perfect

 

 

Ѵ

 

Ѵ

 

 

Ex.7p.119 (п.)

 

43

 

Візит до лікаря. Розвиток навичок аудіювання

оцінювати стан речей, події, факти, просити про допомогу

get worse, terriblecough, nurse, to take medicine\pills, to see a doctor

Past Perfect

 

 

Ѵ

 

Ѵ

 

 

Ex.4 p. 120, вивчити діалог

 

44

 

 Як надати першу допомогу. Вдосконалення навичок говоріння

пропонувати, приймати, відхиляти пропозицію, просити про допомогу

ЛО теми

Past Perfect

 

 

Ѵ

 

Ѵ

 

 

Ex.1p.124 (п.)

 

45

 

Історія про хворого друга. Урок домаш. читання

висловлювати свої враження від прочитаного

Vocabulary box, p.133

 

 

 

 

 

 

Ex.3 p.126

 

46

 

Твоє здоров’я - у твоїх руках! Узагальнення  теми.

підсумовують знання по темі

Vocabulary box, p.127

Past Perfect

 

 

Ѵ

 

Ѵ

 

 

Ex.9p.130 (п.)

 

ТЕМА 5. Кіно і театр

47

 

Жанри кінофільмів. Введення і активізація ЛО теми.

називати жанри фільмів, використовувати нові ЛО у мовленні

Ex.1 p.138 thriller, entertainment, leisure, to entertain

 

 

 

 

 

 

Ex.7 p.139 (п.)

 

 

48

 

Улюблені фільми. Розвиток навичок аудіювання

розпитувати з метою роз’яснення та уточнення інформації про улюблені фільми

Vocabulary box, p.143

 

 

 

Ѵ

 

 

 

Ex.7 p.142 (у.)

 

49

 

Характеристика фільмів. Розвиток навичок читання

об’єднувати речення за допомогою  відносних займенників/ Relative pronouns

Vocabulary box, p.145

Relative pronouns

 

 

Ѵ

 

 

Ex.4 p. 145 (п.)

 

50

 

Ти любиш ходити в кіно? Розвиток грам.навичок. Зворотні займен.

утворювати та вживати зворотні займенники/ Reflexive pronouns

 

Myself, yourself, himself, herself etc.

Reflexive pronouns

 

 

 

Ѵ

 

 

Cкласти 10 речення зі зворотними займенниками

 

51

 

Театр Шекспіра у Лондоні. Розвиток нав. чит та говорін.

надавати загальну інформацію про театр Шекспіра

Vocabulary box, p.149

 

 

 

Ѵ

 

 

Вивчити слова

Ex. 6 p. 151 (п.)

 

52

 

Улюблені фільми молоді. Розвиток монолог.  мовлення

обмінюватись думками

 

 

 

 

 

Ѵ

 

 

 

Ex. 9 p,176

(п.)

 

53

 

Фільм. Рецензія на фільм. Розвиток навичок письма.

вміти написати рецензію на фільм

Learning tip, p.152

Tag questions

 

 

 

 

Написати рецензію на фільм (p.152)

 

54

 

Актори приходять в місто. Урок дом.читання.

висловлювати свої враження від прочитаного

Twins, a thief, a criminal, to scream, a merchant

 

 

 

 

 

Написати ессе «Мій улюблений актор»

 

ТЕМА 6. Велика Британія.Україна

55

 

Організація відпочинку. Введення і активізація ЛО теми.

Використовувати нові ЛО у мовленні

Guide book, go sightseeing, look around, get lost, take photos, tour,

 

 

 

 

 

Ѵ

 

 

Ex.3 p. 154 (п.)

 

56

 

Визначні місця Лондону. Розвиток навичок читання

знати  інформацію про Лондон і його визначні пам'ятки

Vocabulary box, p.156

 

 

 

Ѵ

 

 

Вивчити текст про Лондон

 

57

 

Визначні місця Києва. Вдоск.нав.чит.

знати  інформацію про Київ і його визначні пам'ятки

ЛО теми

 

 

 

Ѵ

 

 

Ex.5 p.161 (п.)

 

58

 

Вітання з Австралії. Розвиток навичок аудіюв.

надати загальну інформацію про Австралію

wax, height, giant, to take a ride on the wheel

 

 

 

Ѵ

 

 

 

Ex.2 p.163 (п.)

 

59

 

Нові враження. Розвиток грам. навичок

утворювати та використовувати минулі часи/ Past  Tenses

ЛО теми

Review of Past  Tenses

 

 

 

 

Ex.4 p.166 (п.)

 

60

 

Відомі мости Лондона. Розвиток нав. читання та гов.

назвати та надати загальну інформацію про відомі мости Лондона

observation, to afford, to observe, impressive, magnificent

 

 

 

Ѵ

 

 

Ex.3 p.167 (п.)

 

61

 

Лондон – культур. центр.  Вдосконалення нав. письма.

розпитувати з метою роз’яснення та уточнення інформації

ЛО теми

 

 

 

Ѵ

 

 

Написати листівку (ex.1 p.171)

 

62

 

Театр «Глобус». Вдосконалення нав. аудіювання.

висловлювати свої враження, почуття та емоції

ЛО теми

 

 

 

Ѵ

 

 

Ex.5 (b) p.175 (п.)

 

63

 

Запрошуємо в Канаду.  Вдосконалення навичок читання

надати загальну інформацію про Канаду

Rocky Mountains, theCN Tower, Kitchener Oktoberfest

Reflexive pronouns

 

 

Ѵ

 

 

Перекласти речення на англ..мову

 

64

 

Україна: географічне полож та клімат. Вдос.нав.гов.

надати загальну інформацію про Україну

ЛО теми

Tag-questions

 

 

Ѵ

 

 

Вивчити текст про Україну

 

65

 

Великі міста України. Вдоск.нав.ауд.

обмінюватись думками

 

ЛО теми

Reflexive pronouns.

 

Ѵ

 

Ѵ

 

Ѵ

 

Створити презентацію по темі

 

 

66

 

Подорож  визначними місцями України та Великобрит.

Контроль аудіювання.

оцінювати стан речей, події, факти

 

ЛО теми

The Past tenses

 

Ѵ

 

Ѵ

 

Ѵ

 

Повторити грамат.

матеріал

 

 

67

 

Необхідні речі для подорожі.

Контроль письма

Скласти список необхідних речей для подорожі.

ЛО теми

 

 

 

Ѵ

 

 

Повторити лексичний матеріал

 

 

68

 

У літньому мовному таборі.

Контроль читання

висловлювати свої враження, почуття та емоції

ЛО теми

 

 

 

Ѵ

 

 

Повторити вивчені теми

 

 

69

 

Ура!Канікули!

Планування відпочинку.

Подорожування.

Контроль говоріння

висловлювати свої враження, почуття та емоції, обмінюватися думками

ЛО теми

 

 

 

Ѵ

 

 

Повторити вивчений матеріал

 

70

 

Велика Британія. Україна. Узагальнення та систематизація вивченого.

обмінюватися думками

 

 

 

 

 

 

Повторити вивчений матеріал

 

 

Змістові лінії:

  1. Екологічна безпека та сталий розвиток спрямована на формування в учнів соціальної активності, відповідальності та екологічної свідомості, готовності брати участь у вирішенні питань збереження довкілля і розвитку суспільства, усвідомлення важливості сталого розвитку для майбутніх поколінь.

 

  1. Громадянська відповідальність – сприяє формуванню відповідального члена громади і суспільства, який розуміє принципи і механізми їх функціонування.

 

  1. Здоров'я і безпека виховує учня як духовно, емоційно, соціально і фізично повноцінного члена суспільства, який здатний дотримуватися здорового способу життя і створювати безпечне життєве середовище.

 

  1. Підприємливість та фінансова грамотність – спрямована на розвиток кращого розуміння молодим поколінням українців практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування і таке інше).
docx
Додано
20 січня 2020
Переглядів
4039
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку