Календарне планування 9 клас

Про матеріал
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ 9 КЛАС. АЛГЕБРА (3 години на тиждень, усього – 105 годин) 1. За навчальною програмою для ЗНЗ, затвердженою наказом МОН України від 07.06.2017 № 804
Перегляд файлу

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

9-Б КЛАС. АЛГЕБРА

(3години на тиждень, усього – 105 годин)

  1. За навчальною програмою для ЗНЗ, затвердженою наказом МОН України від 07.06.2017 № 804
  2. Алгебра : підруч.  для 9-го кл. загальноосвітн.  навч. закл.  / О.С. Істер. – Київ : Генеза,  2017. –264  с.

 

п/п

в темі

Тема уроку

кількість годин

Дата

Примітка

1-4

1-4

Повторення матеріалу, вивченого у 8 класі

4

 

 

5

5

Діагностична контрольна робота

1

 

 

6

6

Аналіз контрольної роботи

1

 

 

Тема 1. Властивості числових нерівностей. Доведення числових нерівностей

(10годин)

Учень/учениця:

наводить приклади: числових нерівностей; нерівностей зі змінними; лінійних нерівностей з однією змінною; подвійних нерівностей;

пояснює що таке об’єднання та перетин числових проміжків;

формулює:

·   властивості числових нерівностей, властивості нерівностей зі змінною;

·  означення: розв’язку лінійної нерівності з однією змінною, рівносильних нерівностей;

обґрунтовує властивості числових нерівностей;

зображує на координатній прямій: об’єднання та перетин числових проміжків, задані нерівностями числові проміжки; виконує обернене завдання;

записує розв’язки нерівностей та їх систем у вигляді об’єднання числових проміжків або у вигляді відповідних нерівностей;

розв’язує: лінійні нерівності з однією змінною; системи лінійних нерівностей з однією змінною

7-8

1-2

Числові нерівності

2

 

 

9

3

Основні властивості числових нерівностей

1

 

 

10

4

Основні властивості числових нерівностей

1

 

 

11

5

Самостійна робота

1

 

 

12

6

Додавання числових нерівностей

1

 

 

13-14

7-8

Множення числових нерівностей

2

 

 

15

9

Розв’язування задач. 

1

 

 

16

10

Контрольна робота №1

1

 

 

Тема 2. Лінійні нерівності з однією змінною та їх системи

( 9годин)

17

1

Аналіз контрольної роботи Нерівності зі змінними

1

 

 

18

2

Числові проміжки. Об’єднання та переріз множин

1

 

 

19

3

Лінійні нерівністі з однією змінною. Рівносильні нерівності

1

 

 

20

4

Розв’язування лінійних нерівностей

1

 

 

21

5

Розв’язування систем лінійних нерівностей з однією змінною

1

 

 

22

6

Розв’язування систем лінійних нерівностей з однією змінною

1

 

 

23

7

Розв’язування типових задач

 Самостійна робота

1

 

 

24

8

Розв’язування типових задач

1

 

 

25

9

Контрольна робота №2

1

 

 

Квадратична функція

Учень/учениця:

наводить приклади квадратичної функції;

обчислює значення функції в точці

пояснює перетворення графіків функції: f(x)→f(x)+а;  f (x) →f (x); f (x) → kf (x), f (x) → – f(x); алгоритм побудови графіка квадратичної функції;

характеризує функцію за її графіком

розв’язує вправи, що передбачають: побудову графіка квадратичної функції; розв’язування квадратних нерівностей; знаходження розв’язків систем двох рівнянь з двома змінними, з яких хоча б одне рівняння другого степеня; складання і розв’язування систем рівнянь з двома змінними як математичних моделей прикладних задач

Тема 3. Функції, їх властивості та графіки (13 год)

26

1

Аналіз контрольної роботи Функції. Область визначення та область значень і графік функції.

1

 

 

27

2

Найбільше та найменше значення функції

1

 

 

28

3

Властивості функції: нулі функції, проміжки знакосталості, зростання і спадання функції

1

 

 

29

4

Властивості функцій

1

 

 

30

5

Перетворення графіків функцій

1

 

 

31

6

Перетворення графіків функцій

1

 

 

32-33

7-8

Квадратична функція  та її графік

2

 

 

34-35

9-19

Властивості квадратичної функції

2

 

 

36

11

Розв’язування задач.  Самостійна робота

1

 

 

37

12

Розв’язування задач. 

1

 

 

38

13

Контрольна робота №3

1

 

 

Тема4. Квадратична нерівність. Системи двох рівнянь з двома змінними (10 год)

39

1

Аналіз контрольної роботи Квадратна нерівність

1

 

 

40

2

Квадратна нерівність

1

 

 

41

3

Квадратна нерівність

1

 

 

42

4

Розв’язання систем двох рівнянь із двома змінними

1

 

 

43

5

Розв’язання системи двох  рівнянь із двома змінними 

1

 

 

44

6

Система двох рівнянь із двома змінними як математична модель прикладної задачі

1

 

 

45

7

Розв’язання текстових задач складанням системи рівнянь з двома змінними Самостійна робота

1

 

 

46

8

Розв’язування задач.

1

 

 

47

9

Контрольна робота №4

1

 

 

48

10

Узагальнення і систематизація матеріалу , вивченого за І семестр

1

 

 

ІІ семестр

 Числові послідовності. Прогресії

Учень/учениця:

наводить приклади: числової послідовності; арифметичної та геометричної прогресій;

формулює означення і властивості арифметичної та геометричної прогресій;

записує і пояснює:

·   формули: n-го  члена арифметичної та геометричної прогресій, суми перших n членів цих прогресій;

·   властивості арифметичної та геометричної прогресій

розв’язує вправи, що передбачають: обчислення членів прогресії; задання прогресій за даними їх членами або співвідношеннями між ними; обчислення сум перших n членів арифметичної й геометричної прогресій; використання формул загальних членів і сум прогресій для знаходження невідомих елементів прогресій

Тема 5.  Числові послідовності . Арифметичнапрогресія (11 год)

49

1

 Числові послідовності

1

 

 

50-51

2-3

Способи задання послідовностей

2

 

 

52

4

Арифметична прогресія, її властивості.  .

1

 

 

53-54

5-6

Формула  n-го  члена арифметичної  прогресії

2

 

 

55

7

Розв’язування задач

1

 

 

56

8

Самостійна робота

1

 

 

57

9

Сума перших n членів арифметичної прогресії

1

 

 

58

10

Узагальнення та систематизація знань

1

 

 

59

11

Контрольна робота №5

1

 

 

Тема 6.  Геометрія прогресія (10 год)

60

1

Аналіз контрольної роботи

Геометрична прогресія, її властивості

1

 

 

61-62

2-3

Формула  n-го  члена геометричної прогресі

2

 

 

63

4

Розв’язування задач

1

 

 

64

5

Самостійна робота

1

 

 

65

6

Сума перших n членів геометричної прогресії

1

 

 

66

7

Розв’язування задач

1

 

 

67

8

Самостійна робота

1

 

 

68

9

Розв’язування задач

1

 

 

69

10

Контрольна робота №4 

1

 

 

Тема 7. Основи комбінаторики, теорії ймовірностей та статистики (10 год)

Учень/учениця:

наводить приклади: випадкових подій, подання статистичних даних у вигляді таблиць, діаграм, графіків, застосування правил комбінаторики

пояснює, що таке: частота випадкової події, ймовірність випадкової події

знаходить, відбирає і впорядковує інформацію з доступних джерел

розв’язує задачі, що передбачають:

використання комбінаторних правил суми та добутку; знаходження ймовірності випадкової події; обчислення частоти випадкової події; подання статистичних даних у вигляді таблиць, діаграм, графіків

70

1

Аналіз контрольної роботи Основні правила комбінаторики

1

 

 

71

2

Основні правила комбінаторики

1

 

 

72

3

Розв’язування задач Самостійна робота

1

 

 

73

4

Випадкова подія.Частота та ймовірність випадкової  події

1

 

 

74

5

Частота та ймовірність випадкової  події

1

 

 

75

6

Розв’язування задач

 

 

 

76

7

Початкові відомості про статистику. Способи подання даних та їхньої обробки

1

 

 

77

8

Розв’язування задач.  Самостійна робота

1

 

 

78

9

Розв’язування задач

1

 

 

79

10

Контрольна робота №6

1

 

 

Тема 8 Повторення і систематизація навчального матеріалу. ( 34 год)

80

1

Аналіз контрольної роботи Вирази. Тотожні пертворення виразів.

1

 

 

81

2

Вирази. Тотожні пертворення виразів.

Формули скороченого множення

1

 

 

 

 

82-83

3-4

Розв’язування рівнянь та іх систем

2

 

 

84-85

5-6

Розв’язування нерівностей  та їх систем

2

 

 

86-87

7-8

Розв’язування текстових задач

2

 

 

88

9

Розв’язування задач.

1

 

 

89

10

Контрольна робота

1

 

 

Квадратична функція

90

1

Функції, їх графіки та властивості

1

 

 

91

2

Функції. Область визначення та область значень і графік функції.

1

 

 

92

3

Найбільше та найменше значення функції

1

 

 

93

4

Властивості функції: нулі функції, проміжки знакосталості, зростання і спадання функції

1

 

 

94

5

Квадратична функція  та її графік

1

 

 

95

6

Властивості квадратичної функції

1

 

 

96

7

Розв’язування задач.  Самостійна робота

1

 

 

97

8

Розв’язування задач. 

1

 

 

98

9

Контрольна робота

1

 

 

Числові послідовності. Прогресії

99

1

Аналіз контрольної роботи Арифметична прогресія, її властивості.  . Формула  n-го  члена арифметичної  прогресії

1

 

 

100

2

Сума перших n членів арифметичної прогресії

1

 

 

101

3

Геометрична прогресія, її властивості

1

 

 

102

4

Формула  n-го  члена геометричної прогресі

1

 

 

103

5

Сума перших n членів геометричної прогресії

1

 

 

104

6

Узагальнення і систематизація матеріалу , вивченого за рік

1

 

 

105

7

Підсумковий урок

1

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Алгебра, 9 клас, Планування
До підручника
Алгебра 9 клас (Прокопенко Н.С., Захарійченко Ю.О., Кінащук Н.Л.)
Додано
26 серпня
Переглядів
324
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку